Mål och programområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och programområden"

Transkript

1 Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud

2 Socialfondens mervärde i Sverige Mervärde ska skapas genom att göra det möjligt att påverka och förbättra: 1. individer, gruppers situation i arbetslivet 2. företagens strategier, produktivitet, tillväxt 3. arbetsplatsernas formella och informella rutiner 4. policy och idéutveckling inom politikområden, strukturer, institutioner

3 Lärande och strukturpåverkan i socialfonden Lärande utvärdering i samtliga projekt Utvärdering av resultat och effekter centrala för påverkansarbetet Processtöd Temagrupper

4 ESF-rådet - Processtödens och Temagruppernas samspel Före ansökan Förberedelse / Förprojektering Genomförande Efter projektets slut ESF-rådet Tillgänglighet och Jämställdhet Projektutveckling Lärande & strategisk påverkan De fem Temagrupperna

5 Hur ser projektutvärderingarna ut? Har blivit mycket bättre! Men... Stor variation på inriktning och kvalité Projektägare är ofta svaga beställare av utvärdering Huvudfokus på måluppfyllelse (även om målen skulle behöva justeras...) För svagt fokus på metoder och arbetssätt Mer uppföljning än utvärdering Svag kontextuell analys, vilket ger svårighet med implementering av resultat

6 Hur ser projektutvärderingarna ut? Rapportering till projektledare snarare än styrgrupper För låga budgetar låg kvalité i utvärderingarna Avsaknad av fokus på programkriterier, jämställdhet och tillgänglighet i utvärderingarna Svaga slututvärderingar som ofta riktar sig till projektet snarare än de som ska påverkas Allt för ofta saknas resultat/effektutvärderingar med socioekonomiska beräkningar Svag koppling mellan utvärdering och påverkansarbete

7 Krävande finansiärer Strategiska beslut i samspel med ägarna Pröva idéer och genomföra förändringar Professionell styrning Engagerade deltagare Aktivt ägarskap Kompetent ledning Brukare med inflytande Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog

8 Syftet med temagrupperna De ska ta fram, analysera och systematisera projektresultat för att åstadkomma strategisk påverkan mer långsiktigt och på en högre nivå än vad de enskilda projekten kan göra själva. Viktigt verktyg för att säkerställa att socialfondsprogrammet får den effekt som förväntas av programmet och påvisa nyttan av satsade medel genom socialfonden.

9 Preliminära resultat (Ramböll nov 2012) Goda resultat på deltagarnivå 65 procent är mycket eller ganska nöjda med sin tid i programmet 60 procent tror att deras chanser till arbete har ökat efter projektslut Mindre goda resultat på organisations- och strukturnivå Absorbering, snarare än implementering Kunskapsspridning, snarare än strukturpåverkan De tematiska kriterierna: har präglat genomförandet av Socialfonden, men de ges sällan en strategisk roll i projekten

10 Genomförandefaktorer Organisations- och strukturnivå: Svagt ägarskap på flera olika nivåer Temporära organisationer för permanenta problem Projekten har inte alltid genomförts i linje med fondens mål Få synergier har skapats mellan Socialfonden och övrig politik Lärandet som programinstrument har inte fungerat optimalt: Temagrupper Lärande utvärdering Transnationell samverkan

11 Uppdrag i RB 2012 (och ) Sv. ESF-rådet ska senast den 15 juni 2012 redovisa erfarenheter och resultat i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning som myndigheten särskilt bedömer kan bidra till att utveckla den nationella politiken och verksamheten. Redovisningen ska utformas i samråd med A-dep.

12 PO2 Rekommendationer kring socialt företagande empowerment och sysselsättning i ett! Ekonomisk trygghet för nyföretagare behövs Behov av arbetsmarknadsprogram för socialt företagande samt tydligare samordning på nationell nivå Kreditgarantier, förskott och annan typ av grundfinansiering för sociala företag Socialfonden är utvecklingsmedel Inkludera sociala hänsyn i upphandlingar och öppna upp för småskalighet Utveckling av gemensamma standarder för uppföljnings- och utvärderingsmetoder av sociala företag Öppna upp för matchning av arbetslösa OCH regionala tillväxtsatsningar. Matcha starten av sociala företag, arbetslösa och en regions behov av handel och tjänster med tillväxtsatsningar inom regionen

13 Strategi för spridning och påverkan - analysseminarier 14 dec: Ungdomsarbetslösheten 18 jan: Möte samtliga temagrupper 15 feb: Integration ESF/EIF 22 feb: Aktivt innanförskap/social ekonomi/temaåret april: Tillgänglighet och funktionsnedsättning 19 april: Strategisk kompetensutveckling(arbetsorganisation, hälsa, attityder mikro-soloföretag) 17 maj: Sociala dimensionen i Östersjöstrategin

14 Tio förslag kring Europeiska socialfondsprogrammet Programmet bör göra det möjligt för förvaltande myndighet att använda medel ur Socialfonden för att finansiera temagrupper och processtöd.

15 Lärande och utvärdering Förvaltningsmyndigheten ges möjlighet att upphandla och ingå ett ramavtal för projektutvärdering.

16 Programperioden Myndighetsgrupp för partnerskapsöverenskommelsen Håkan Forsberg Arbetsgrupp 2 för dialog om utformning av Socialfonden Cenita Rodehed Analys/referensgrupp för partnerskapsöverenskommelsen Sven Jansson Förenklingsarbete Löpande leverans av underlag till a-dep

17 Tack!

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Slutrapport Samordning Genomförande

Slutrapport Samordning Genomförande Slutrapport Samordning Genomförande Sammanfattning Projektet Storstadsintegration är ett genomförande i det urbana utvecklingsarbetet beträffande de nationella målområdena arbete, utbildning, tillväxt

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa Syntes av kunskap om och från nio projekt Delrapport 1 Christina Ehneström, Per- Erik Ellström och Louise

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige.

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Kunskap Information Verktyg En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Innehåll Europas framtid samarbete mellan medlemsstaterna......................................

Läs mer

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden Rapport från en kartläggning av projekt som beviljats medel 2008 2009 Rapport 0089 En rapport från temagruppen Entreprenörskap

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

- rapport från lärande utvärdering

- rapport från lärande utvärdering Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning - rapport från lärande utvärdering Ann Lundqvist, European Minds 2011-09-15 1 Sammanfattning Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning,

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

UNGDOMARS ANDRA CHANS - en syntes av empiri, nya metoder och generella lärdomar

UNGDOMARS ANDRA CHANS - en syntes av empiri, nya metoder och generella lärdomar Utvärdering och följeforskning med utgångspunkt från EU-projektet Andra chansen Forskningsrapport 2012:3 3 rd Edition UNGDOMARS ANDRA CHANS - en syntes av empiri, nya metoder och generella lärdomar Anställbarhet

Läs mer