Årsplanering Promemoria Lars-Olof Lindberg Samordnare Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18"

Transkript

1 Promemoria Datum: Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare Telefon: Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och samspelet kring genomförandet av ESF inom regionen och syftar till att ge stödsökanden bättre planering och ökade förutsättningar för att nå högre kvalité i de projekt som beviljas. Den ska dessutom öka graden av måluppfyllelse med mera strategiska och långsiktiga projektresultat. ESF-rådet har utgått från det Nationella strukturfondsprogrammet, den regionala handlingsplanen för Östra Mellansverige samt de dialoger som förts med Strukturfondspartnerskapet och regionalt tillväxtansvariga organisationer inom Östra Mellansverige. Framtagande av ansökningsomgångar ESF-rådet initierar samtal med regionalt tillväxtansvariga organisationer i Östra Mellansverige. Utifrån dessa samtal kan ytterligare aktörer komma att kontaktas för att säkerställa att relevanta behov fångas upp och återfinns i ansökningsomgångarna. Finansiella förutsättningar Totala anslaget för Sverige genom ESF-fonden åren är ca 7 mdr kr. Av anslaget ska 25 % fördelas direkt till nationella projekt och resten fördelas enligt en fördelningsmodell till de åtta regionerna. ESF-rådet har tagit fram en modell för fördelning vilken är fastställd av ESF-rådets övervakningskommitté i december Svenska ESF-rådet Östra Mellansverige Box 297, Örebro Besöksadress: Stortorget 22 Telefon: Fax:

2 Region PO1 PO 2 Summa ESFstöd inkl nat.mf Medfinansiering från projekt ESFstöd inkl nat.mf Medfinansiering från projekt Östra Mellansveri ge Summa alla regioner Nationellt Totalt alla Identifierade områden För 2016 har fem områden identifierats. Tre områden gäller inom Programområde 1 (PO1) och två i Programområde 2 (PO2). Utlysningarna sker genom två ansökningsomgångar. Till detta kommer också nationella satsningar 2015/2016. Tidplan Ansökningsomgång Programområde1 (PO1) 1 st, Programområde 2 (PO2) 2 st Sker genom utlysningar Öppnar prel 2 november 2015 och stänger 11 december kl Beredningsprocess januari-februari Prioriteringsmöte Strukturfondspartnerskapet (SFP) mars Beslut mars PO1 - Indikativt 64 mkr (Totalt för alla utlysningar inom PO1 2016) PO2 - Indikativt 154 mkr (Totalt för alla utlysningar inom PO2 2016) 2 (6)

3 PO1 Vård- och omsorg Utlysning november. Beslut mars 2016 Tematiskt mål 10 Investera i utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande Investeringsprioritet 10.3 Stärka lika tillgång till livslångt lärande och höja arbetskraftens kompetens Mål 1:1 Stärka kompetensen hos sysselsatta och de som står långt ifrån arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknaden och enskilda arbetsplatsers behov Sysselsatta inom PO1 och prioriterade målgrupper inom PO2 Beskrivning - Kvinnodominerad arbetsmarknad - Stora sjukskrivningstal - Landsting prioriterat område i socialfondsprogrammet - Underlätta övergångar från utbildning till arbete - Stora rekryteringsbehov åldrande och ökande befolkning PO2 Öka övergångarna till arbete Utlysning november. Beslut mars 2016 Tematiskt mål 8 Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och rörlighet Investeringsprioritet 8.1 Öka tillgång till anställning för arbetssökande Mål 2:1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden Arbetslösa och de som står långt ifrån arbetsmarknaden 3 (6)

4 Beskrivning - Skapa ändamålsenliga stödjande strukturer som underlättar en övergång in i arbetslivet för målgrupperna PO2 Öka övergångarna till arbete för arbetslösa med sammansatt problematik Utlysning november. Beslut mars 2016 Tematiskt mål 9 Främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och diskriminering Investeringsprioritet 9.1 Aktiv delaktighet för att förbättra anställningsbarhet Mål 2:3 De som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden Arbetslösa med sammansatt problematik Beskrivning - Mer ändamålsenliga stödjande strukturer på arbetsmarknaden för att på ett mer effektivt sätt fånga upp personer med funktionsnedsättning som av olika orsaker hamnat i utanförskap Ansökningsomgång Programområde1 (PO1) 2 st Sker genom utlysningar Öppnar prel 1 februari 2016 och stänger 18 mars kl Beredningsprocess mars-maj Prioriteringsmöte Strukturfondspartnerskapet (SFP) juni Beslut juni PO1 - Indikativt 64 mkr (Totalt för alla utlysningar inom PO1 2016) 4 (6)

5 PO1 Likabehandling på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden Utlysning februari. Beslut juni 2016 Tematiskt mål 10 Investera i utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande Investeringsprioritet 10.3 Stärka lika tillgång till livslångt lärande och höja arbetskraftens kompetens Mål 1:1 Stärka kompetensen hos sysselsatta och de som står långt ifrån arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknaden och enskilda arbetsplatsers behov Sysselsatta inom PO1 och prioriterade målgrupper inom PO2 Beskrivning - Arbetsplatsers och arbetsmarknadens attityder till mångfald - Arbetsplatsers och arbetsmarknadens attraktivitet utifrån ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv - Arbetsplatsers och arbetsmarknadens kapacitet att på ett konstruktivt sätt ta emot personer aktuella inom PO2 - Hindrande strukturer på arbetsplatser och arbetsmarknad PO1 Övergång från utbildning till arbetsliv Utlysning februari. Beslut juni 2016 Tematiskt mål 10 Investera i utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande Investeringsprioritet 10.4 Underlätta övergång från utbildning till arbetsliv Mål 1:2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande Organisationer, myndigheter och företag 5 (6)

6 Beskrivning - Aktörer inom inom utbildningsområdet behöver utveckla ett närmare samarbete och börja samhandla med aktörerna på arbetsmarknaden om befintliga strukturer så att dessa påverkas och utvecklas - Utbildningssamordnare behöver tillsammans med arbetsgivare hitta och utveckla mötesarenor och samarbetsformer Nationella satsningar 2015/2016 Genomförande Nyanlända, hälsa Preliminär start maj/juni, 5 mkr (analys- och planering) Nyanlända, etablering start under 2015 Digital matchning/validering start under 2015 (förstudie genomförd) Nationella satsningar 2015/2016 Föreberedande (Q2/Q3 2015) Civilsamhällets och sociala ekonomins bidrag till nationella arbetsmarknadspolitiken 5 mkr Kompetensutveckling med fokus på företagsutveckling och kompetensförsörjning 5 mkr Kompetensutveckling med fokus på omställning och rörlighet 5 mkr Framtida välfärdssektorn, Vård och Omsorg 5 mkr 6 (6)

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001

Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 ANSÖKAN Diarienummer 2013-3020018 Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer