Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT"

Transkript

1 Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

2 Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs län Dalarnas län Östergötlands län Västernorrlands och Västerbottens län invånare invånare invånare invånare 25 kommuner 15 kommuner 13 kommuner 22 kommuner

3 Motiv för projektet Samhällsomställning kopplat till energi- & klimatfrågor är några av de viktigaste utmaningarna i vår tid. Ingenjörer och naturvetare är nyckelgrupper för den långsiktigt hållbara tillväxten i Sverige Det finns ett stort behov av att koppla de globala klimatutmaningarna till utbildning och entreprenörskap i det svenska skolsystemet Skolan har behov av fortbildning, verktyg & metoder för att utveckla lärandet i energi- & klimatfrågor I ett nationellt projekt skapas resurser för att vidareutveckla och sprida befintliga goda exempel

4 Syfte/effektmål: Öka barns & ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi- & klimatfrågor samt de framtida möjligheter dessa frågor skapar för dem själva och för samhällsutvecklingen Öka intresset för ungdomar att välja naturvetenskapliga utbildningar och genom detta stärka rekryteringen till högskolor och universitet inom detta område Öka deltagande regioners attraktivitet och konkurrenskraft genom insatser för energi- & klimatfrågor i utbildningssystemet kopplat till entreprenörskapsmetodik och nätverk i arbetslivet

5 Aktiviteter: Nationella aktiviteter Nationellt nätverk Gemensam adm. Regionala aktiviteter Regionalt nätverk Regionala resurser Regionala aktiviteter Regionalt nätverk Regionala resurser Regionala aktiviteter Regionalt nätverk Regionala resurser Regionala aktiviteter Regionalt nätverk Regionala resurser

6 Nationella aktiviteter/samordning Nationell projektkoordinering -Nationella aktiviteter -Nationella nätverksträffar -Avrapportering nationell styrgrupp -Kommunikation med departement och myndigheter Nationella konferenser -För brukare samt för intressenter - Nyttja befintliga mötesplatser Marknadsföring & spridning - Kommunikationsplan - Interaktiv webbsida - Dokumentering och spridning av material/verktyg/metoder Verktyg & metoder -Koordinering av regionala arbeten - Dokumentering och spridning Forskning - Interaktiv följeforskning av regionala och nationella aktiviteter

7 Exempel på regionala aktiviteter Kompetensutveckling för pedagoger Konferens för skolpolitiker, ledande skoltjänstemän och skolledare Projektarbetessatsning för gymnasieungdomar Forskarskola för gymnasieungdomar Utveckla samarbetsformer mellan skolor och företag/organisationer Active learning + utveckling

8 Projektorganisation Nationell styrgrupp Finansiärer, reg. ref.gr. + koordinator FoU Nationell Arbetsgrupp Nat. Koordinator + reg. projektledare 4 st. regionala referensgrupper Regional Proj.ledn. Regional Proj.ledn. Regional Proj.ledn. Regional Proj.ledn. Regionalt nätverk Regionalt nätverk Regionalt nätverk Regionalt nätverk

9 Tidsplan: Vecka 9 Vecka Vecka 13 Juni Augusti Möte med övriga regioner för fortsatt projektskrivning Slutskrivningar av projekt Inlämning av projektansökan till Energimyndigheten Besked om projektet beviljas eller ej Möjlig projektstart Projektet söks på 3 år men med fokus på fortsatt långsiktig satsning.

10 Budget: BUDGET OCH FINANSIERINGSPLAN FÖR RESPEKTIVE DELTAGANDE REGIONAL AKTÖR Budget Finansieringsplan Totalt Totalt Projektledning, adm inkl. soc. avg Energimyndigheten FoU Skolverket Projektmedel till delprojekt Regional finansiering Konferenser, seminarier FoU finansiering Marknadsföring, trycksaker, web Övrig finansiering Externa tjänster Övriga kostnader Summa totalt: Summa totalt: BUDGET OCH FINANSIERINGSPLAN FÖR RESPEKTIVE DELTAGANDE REGION Budget Finansieringsplan Totalt Totalt Projektledning, adm inkl. soc. avg Energimyndigheten FoU Skolverket Projektmedel till delprojekt Regional finansiering Konferenser, seminarier FoU finansiering Marknadsföring, trycksaker Övrig finansiering Externa tjänster Nutek, EU, Svensk energi Övriga kostnader KK-stiftelsen, Branchorg. Summa totalt: Summa totalt:

11 SEK i totalbudget = SEK per län och år eller 42 SEK per elev och år (SCB: Regionerna har totalt invånare i åldern 6-18 år)

12 Mål: Att inom områdena energi & klimat samt teknik & naturvetenskap utveckla och sprida metoder/verktyg för lärande stimulera kunskapsutveckling för befintliga och blivande lärare utveckla lokala, regionala och nationella nätverk enligt triple helix modell för att uppnå kvalitet och långsiktighet