Företagens villkor och verklighet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens villkor och verklighet 2014"

Transkript

1 Företagens villkor och verklighet

2 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt, internationalisering, förenkling och hållbarhet företag har svarat. Företagen har: o o o anställda Minst i omsättning/år 4 vanligast företagsformerna Genomförts år 2002, 2005, 2008, 2011 och 2014 Stratifierat urval - resultaten kan delas upp på ex bransch och län 2

3 Resultat som presenteras 1. Bakgrundsinformation 2. Företagens tillväxtvilja och tillväxthinder 3. Internationalisering 4. Innovation 3

4 1 Bakgrundsinformation 4

5 Företagens storlek 60% 50% 54% 51% 40% 41% 37% 30% 0% 8% 7% 2% 1% 0 anställda 1-9 anställda anställda anställda Andel företag inom olika storleksklasser (antal anställda). 5

6 Branschen uppdelat på län Gotland Värmland Västra Götaland Halland Östergötland Jämtland Gävleborg Dalarna Kalmar Riksgenomsnitt Västerbotten Västernorrland Örebro Skåne Kronoberg Jönköping Södermanland Norrbotten Västmanland Blekinge Uppsala Stockholm 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 2,3% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Andel företag inom i olika län 6

7 Andel Kvinnor & Män 100% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 30% 15% 25% 0% Man Kvinna Andel företagsledare som är kvinnor respektive män. Endast småföretag (0-49 anställda.) 7

8 Försäljning till olika kundgrupper Privatpersoner 31% Mindre företag 24% 29% Större företag 24% 38% Offentlig sektor 13% 16% Turister 1% 6% 0% 5% 15% 25% 30% 35% 40% 45% Andel företag som har en stor försäljning till olika kundgrupper 8

9 2 Företagens tillväxtvilja och tillväxthinder 9

10 Företagens tillväxtvilja 80% 70% 60% 50% 41% 32% 40% 30% Enbart omsättning Både omsättning och antal anställa 0% 32% 38% Andel företag som vill växa om det fanns möjlighet. 10

11 Utveckling på tre års sikt 60% 50% 40% 48% 43% 42% 41% 30% 22% 23% 0% Ökad omsättning Ökat antal anställda Ökad lönsamhet Andel företag som tror på ökad omsättning, antal anställda respektive lönsamhet på tre års sikt. 11

12 Viktiga åtgärder för att kunna växa Etablera nya försäljningskanaler 50% 59% Öka företagets marknadsföring 27% 52% Utveckla nya varor tjänster 36% 51% Satsa på intern kompetensutveckling 25% 41% Anställa personal 24% 32% Investera i utrustning lokaler 28% 44% Expandera internationellt Ökade satsningar på forskning och utveckling 8% 13% Andel företag som uppger olika åtgärder som mycket viktiga för att företaget ska kunna växa. Enbart företag som svarat att de vill växa. 0% 30% 40% 50% 60% 70% 12

13 Hinder för företagets utveckling Konkurrens från andra företag 26% 29% Tillgång till lämplig arbetskraft 13% 23% Lagar och myndighetsregler 22% 41% Egen tid för kärnverksamheten och strategiska frågor 14% 18% Företagets lönsamhet 18% 21% Tillgång till lån och krediter Efterfrågan på företagets produkter Kapacitet i nuvarande lokaler utrustning etc Tillgång till externt ägarkapital 13% 12% 11% 9% 9% 18% 17% Tillgång till infrastruktur 6% 7% 0% 5% 15% 25% 30% 35% 40% 45% Andel företag som uppger olika faktorer som stort tillväxthinder 13

14 Regelhinder för företagets utveckling Sjuklöneregler 24% 34% Regler kring anställning och uppsägning 28% 32% Regler kring anställdas ledighet Regler kring offentlig upphandling 18% 25% Arbetstidsregler 16% 14% Plan- och byggregler 11% 31% Miljöregler 29% Arbetsmiljöregler Regler kring mångfald och jämställdhet 9% 8% 8% 12% 0% 5% 15% 25% 30% 35% 40% Andel företag som uppger olika faktorer som stort regelhinder. 14

15 Hinder vid rekrytering Sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet 37% 46% Sökande med specifik kompetens behörighet 33% 44% Sökande med rätt utbildning 31% Sökande som kan tänka sig flytta till orten 15% 12% Andel företag som upplever olika faktorer som stort hinder vid rekrytering de senaste tre åren. Enbart företag som har försökt att rekrytera. 0% 5% 15% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 15

16 3 Internationalisering 16

17 Huvudsaklig marknad 50% 45% 47% 40% 35% 30% 25% 30% 24% 34% 23% 15% 5% 0% Lokal marknad Regional marknad Nationell marknad 9% 6% Norden 3% 2% 3% 1% EU utom Norden Övriga världen Företagen huvudsakliga marknad, efter geografiskt område. 17

18 Företag som har exporterat/importerat 50% 45% 40% 35% 30% 25% 15% 12% 16% 16% 17% 5% 0% Haft export Haft import Andel företag som exporterat respektive importerat under

19 Hinder för företagets internationalisering Brist på resurser i företaget Brist på kontakter nätverk Kostnader för internationalisering Tillgång till finansiering Lagar och regler Brist på kunskap om affärsmöjligheter Språkliga och kulturella hinder 31% 26% 27% 32% 27% 35% 24% 21% 23% 18% 16% 12% 43% 0% 5% 15% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Andel företag som uppger olika faktorer som stort hinder för företagets internationalisering. 19

20 Konkurrens från andra företag 50% 45% 40% 35% 30% 41% 44% 25% 18% 23% 15% 5% 0% Ökad konkurrens från företag i Sverige Ökad konkurrens från företag utomlands Andel företag som upplever att konkurrensen från andra företag har ökat de senaste 5 åren. 20

21 Konkurrens från företag inom: 30% 25% 22% 24% 15% 14% 6% 7% 5% 3% 0% Låga priser på produkter och tjänster Förmåga att ta fram nya produkter, tjänster, processer Marknadsföring Andel företag som upplever mycket stor konkurrens från andra företag inom olika områden. 21

22 4 Innovation 22

23 Utvecklat och sålt nya varor/tjänster? 40% 35% 34% 30% 25% 15% 15% 21% 22% 5% 0% Varor Tjänster Andel företag som utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor/tjänster under de tre senaste åren. 23

24 Idéer till att utveckla nya varor/tjänster Egna uppslag och idéer inom företaget 68% 75% Från kunder 15% 12% Via samarbete med andra företag 14% 19% Från konkurrenter 5% 7% Via samarbete med universitet och högskola 4% 2% Andel företag som uppger att idéerna till att utveckla nya varor/tjänster, till stor del kommer från olika forum. Endast de företag som har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor/tjänster. Annat 9% 7% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 24

25 Hinder för utveckling av nya varor/tjänster Brist på finansiering och resurser 23% 21% Höga krav på kortsiktig lönsamhet Lagar och myndighetsregler 17% 14% 16% 32% Brist på kompentens inom företaget Bristande kreativitet och påhittighet inom företaget 8% 6% 6% 7% 0% 5% 15% 25% 30% 35% Andel företag som uppger olika faktorer som stort hinder vid utvecklingen av nya eller väsentligt förbättrade varor/tjänster. 25

26 Kort beskrivning av branschen Försörjning av el, gas värme samt vatten, avloppshantering, avfallshantering och sanering (benämns som i undersökingen) (DE) - Denna avdelning omfattar försörjning med elkraft, naturgas, ånga och vatten via permanent infrastruktur (nät) bestående av ledningar, rör och rörledningar. Nätets storlek är inte avgörande; även tillförsel av el, gas, ånga, hett vatten o.d. inom industriparker och bostadshus ingår. I avdelningen ingår därför drift av elverk och gasverk som producerar, kontrollerar och distribuerar elkraft och gas. Tillhandahållandet av värme och kyla omfattas också. Denna avdelning omfattar aktiviteter i anslutning till hantering (inklusive insamling, behandling och bortskaffande) av olika former av avfall t.ex. industri- och hushållsavfall i fast och icke fast form, liksom förorenade platser. Resultatet av avfallsbehandlingen kan antingen bortskaffas eller bli en insatsvara i andra produktionsprocesser. Aktiviteter avseende vattenförsörjning redovisas också i denna avdelning, eftersom de ofta sker i anslutning till, eller av enheter som också ägnar sig åt behandling av avloppsvatten. Företagens branschindelning utgår från Svensk Näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). SNI bygger på EU:s standard, NACE och är primärt en aktivitetsindelning. Företag klassificeras därmed efter den aktivitet som bedrivs. Beskrivningen av respektive bransch är hämtad från SCB. Branschens namn har i några fall förkortats av praktiska själ. 26

27 För dig som vill veta mer Vilka hinder och möjligheter finns när små och medelstora företag vill växa? Läs mer om undersökningen på Frågor om undersökningen besvaras av: Jonnie Nordensky, telefon , Martin Daniels, telefon , Jan Persson, telefon , 27

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg Gemensamma affärsutvecklings- behov och några möjliga verktyg 1 Kunskap om gemensamma behov från Företagens villkor och verklighet En av Sveriges största enkätundersökningar till företag En undersökning

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt

Unga företagare Unga företagare med utländsk bakgrund känner av samma villkor som utrikes födda företagare generellt EGET FÖRETAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA Inledning Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt sedan mätningarna startade 1987, konstaterar Nutek i sin årsbok 2006. Var femte nyföretagare är en person

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension?

företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension? företag till salu vem tar över företagen när 40-talisterna går i pension? april 2009 2 generationsskifte,, April 2009 Innehåll sid Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Även företagarna blir äldre 5 3. Hur

Läs mer

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013

Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013. Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 UF 14 SM 1401 Forskning och utveckling inom företagssektorn 2013 Research and Experimental development in the Business enterprise sector 2013 I korta drag Företagens utgifter för FoU ökade till 85,9 miljarder

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer