EKN:s Småföretagsrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKN:s Småföretagsrapport 2014"

Transkript

1 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året.

2 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Allt fler små och medelstora exportföretag har fått upp ögonen för möjligheten att göra affärer på tillväxtmarknaderna. Det visar EKN:s årliga rapport om småföretagens syn på tillväxtmarknader. Sammanfattning av företagens uppfattning om exporten till tillväxtmarknader: Fyra av tio tror att deras försäljning ökar det kommande året Vart femte uppger att de ska öka sina satsningar och börja exportera till fler tillväxtländer Nästan dubbelt så stor andel erbjuder alltid kunder kredit jämfört med för ett år sedan 42 procent respektive 22 procent SCB-siffror visar att det är rekordmånga små och medelstora företag som exporterar till tillväxtmarknader För femte året publicerar EKN en rapport om små och medelstora företags export till tillväxtmarknader. Företrädare (vd eller motsvarande) för 700 exportföretag med anställda med en exportomsättning över en miljon kronor per år har besvarat frågor om sin export. Undersökningen genomfördes i mars

3 Framåtblick export till tillväxtmarknader ÖKAD EFTERFRÅGAN Trots att exporten minskat två år i rad är många små och medelstora exportörer positiva till möjligheterna på tillväxtmarknaderna. En tredjedel svarar att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att öka det kommande året. Bara två procent tror att efterfrågan minskar. Hur kommer efterfrågan inom er sektor utvecklas på tillväxtmarknader det kommande året? Öka 34% Varken öka eller minska 64% Minska 2% HÅRDARE KONKURRENS 67 procent av företagen tror att konkurrensen på tillväxtmarknaderna varken kommer att öka eller minska under det kommande året. Närmare en tredjedel tror däremot på ökad konkurrens. Endast två procent tror på mindre konkurrens. Hur kommer konkurrensen inom er sektor utvecklas på tillväxtmarknader det kommande året? Öka 31% Varken öka eller minska 67% Minska 2% ÖKAD FÖRSÄLJNING Fyra av tio tror att den egna försäljningen kommer att öka under det kommande året. Mot bakgrund av resultaten i frågorna om efterfrågan och konkurrens, kan detta resultat tolkas som att små och medelstora exportföretag har gott självförtroende om sin egen kapacitet på tillväxtmarknaderna. Hur kommer er totala försäljning till tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Öka 41% Varken öka eller minska 56% Minska 3% ÖKADE MARKNADSSATSNINGAR Majoriteten av de små och medelstora bolagen kommer varken öka eller minska sina marknadssatsningar. Drygt en femtedel, 23 procent, kommer däremot att öka sina marknadssatsningar på tillväxtmarknader det kommande året. Hur kommer era marknadssatsningar mot tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Öka 23% Varken öka eller minska 76% Minska 1% 3

4 FLER MARKNADER En dryg femtedel av företagen, 22 procent, uppger att de under det kommande året kommer att öka antalet tillväxtländer som de exporterar till. Detta kan ses i ljuset av trenden att allt fler små och medelstora exportföretag säljer till tillväxtmarknader. Hur kommer antalet tillväxtländer som ni exporterar till att utvecklas det kommande året? Öka 22% Varken öka eller minska 78% Minska 0% REKORDANTAL Förra året ökade antalet små och medelstora företag med export till tillväxtmarknader fyra procent, enligt SCB-siffror som EKN låtit sammanställa. Antalet små företag ökade med sex procent. Det är rekordantal sedan En fördelning per län visar att ökningen av antalet småföretag var störst i Örebro, Kalmar och Uppsala (se tabell längre ned). Totalt antal SME-företag med export till tillväxtmarknader Små företag Medelstora företag SME-företag totalt Källa: SCB Småföretag: anställda. Medelstora företag: anställda. Den största ökningen står de riktigt små företagen för de så kallade mikroföretagen med färre än tio anställda. Bland denna grupp ökade antalet med 11 procent i fjol och med 18 procent sedan Fluktuationen är dock stor över tid för denna grupp Mikroföretag

5 Marknader SCB:s exportstatistik visar att små och medelstora företags export till tillväxtmarknader sjönk från 41 miljarder kronor 2012 till 37 miljarder De små företagens export till afrikanska marknader stod emot nedgången. Afrika har varit en riktig exportraket för småföretagen det senaste decenniet. Sedan 2007 har småföretagens export till afrikanska marknader ökat med 170 procent. SCB:s exportstatistik visar att små och medelstora företags export till tillväxtmarknader sjönk från 41 miljarder 2012 till 37 miljarder De små företagens export till afrikanska marknader stod däremot emot nedgången. Exportvolymens utveckling för småföretag till tillväxtmarknader* indexering från (Källa: SCB) * Som tillväxtmarknader definieras alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland. ASIEN I TOPP Asien är den marknad som har snabbast BNP-tillväxt i världen. Detta vet företagen som tror på fortsatt stark tillväxt i regionen. 46 procent tror att Asien är den region där tillväxten kommer att vara högst de kommande fem åren. De europeiska tillväxtmarknaderna Ryssland och Turkiet rankas näst högst när företagen får sia. Vilken region tror du kommer ha högst tillväxt de kommande fem åren? Asien 46% Europa* 24% Nordafrika 14% Södra Afrika 7% Latinamerika 5% Mellanöstern 5% * I Europa definieras till exempel Ryssland och Turkiet som tillväxtmarknader. 5

6 FORTSATT TRO PÅ KINA De högst rankade tillväxtländerna är de så kallade BRIK-länderna. Var femte företag tror på Kina då de får ange en tillväxtmarknad som är särskilt intressant för dem. Nämn ett specifikt tillväxtland som är särskilt intressant för er export. Kina 21% Ryssland 19% Brasilien 6% Indien 5% Inget specifikt land 38% Här redovisas endast de länder som angetts av fler än fem procent. VARUMÄRKET SVERIGE EN KONKURRENSFÖRDEL Bilden av Sverige upplevs som en tillgång. Undersökningen visar att många små och medelstora exportföretag tycker att varumärket Sverige är en konkurrensfördel när de gör affärer på tillväxtmarknader. Mer än hälften av de svarande tycker att det är en fördel att vara ett svenskt företag. Är det en konkurrensfördel att vara ett svenskt företag om ni gör affärer på tillväxtmarknader? Ja 51% Nej 20% Vet ej 29% 6

7 Krediter och finansiering UTEBLIVNA AFFÄRER Fler än vart tionde företag (13 procent) uppger att risken att inte få betalt för affärer har fått dem att avstå från affärer på tillväxtmarknader. Innebörden är att betalningsrisken är ett konkret hinder för små och medelstora exportbolags affärer på tillväxtmarknader, vilket kan innebära att affärer går förlorade. En mindre andel, sex procent, säger att brist på finansiering har fått dem att avstå från affärer på tillväxtmarknader. Risken att inte få betalt för affärer har fått oss att avstå från affärer på tillväxtmarknader. Stämmer 13% Stämmer inte 87% VANLIGARE MED KREDITER 81 procent av företagen erbjuder sina kunder i utlandet kredit. Att alltid erbjuda krediter blir allt vanligare bland små och medelstora företag. För ett år sedan uppgav endast 22 procent att de alltid erbjöd sina utlandskunder krediter. Erbjuder ni kunder i utlandet krediter i dag? Ja, alltid 42% Ja, ibland 38% Nej 20% MÅNGA MISSAR MÖJLIGHETERNA MED KREDITFÖRSÄKRING Endast tio procent av företagen har använt sig av kreditförsäkringar under det senaste årets affärer på tillväxtmarknader. Nästan var åttonde företag har inte ens övervägt att använda kreditförsäkringar. Här finns en stor potential för svenska små- och medelstora företag att på ett enkelt sätt göra säkrare affärer på tillväxtmarknader. Har ni det senaste året övervägt att använda kreditförsäkringar vid export till tillväxtmarknader? Ja, övervägt och använt kreditförsäkring 10% Ja, övervägt men ej använt kreditförsäkring 13% Nej, det har vi inte övervägt 77% 7

8 Regionerna Region Nord NORRLAND TROR PÅ TILLVÄXTMARKNADER Region Nord består av Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Regionen utmärker sig med en stark tilltro till möjligheterna på tillväxtmarknaderna. Antalet små och medelstora företag med export till tillväxtmarknader har ökat med tolv procent i Jämtland det senaste året. Det är klart över det nationella snittet på fyra procent. I Västerbotten har antalet minskat med 13 procent. Det är 46 procent av företagen i regionen som tror att efterfrågan från tillväxtmarknader kommer att öka inom sin sektor. 52 procent tror att den totala försäljningen till tillväxtmarknader kommer att öka och 27 procent uppger att de kommer att öka sina marknadssatsningar mot dessa marknader. Det gör regionen till den mest positiva i hela landet inför det kommande året. Region Mitt STÖRST ÖKNING I ÖREBRO I Region Mitt ingår Värmland, Örebro, Dalarna, Uppsala och Västmanland. Örebro är det län i landet där antalet småföretag med export till tillväxtmarknader har ökat mest det senaste året, med 17 procent. Fyra av tio (40 procent) små och medelstora företag i regionen tror att försäljningen till tillväxtmarknader kommer att öka det kommande året. 33 procent av företagen i Dalarna tror att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att öka det kommande året. I både Västmanland och Uppsala tycks tron på en stabil export till tillväxtmarknader vara mycket stark. Inga tillfrågade företag i Västmanland och Uppsala tror att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att minska det kommande året. Region Öst OPTIMISM I KALMAR I regionen ingår Stockholm, Gotland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. 33 procent av företagen i regionen tror att efterfrågan på tillväxtmarknader kommer att öka det kommande året. Det ligger i linje med det nationella snittet. I regionen är det företagen i Kalmar som visar störst optimism om hur efterfrågan kommer att utvecklas på tillväxtmarknaderna. Här är det 44 procent som tror att efterfrågan kommer att öka det kommande året. Region Väst HALLAND VÄNTAR ÖKAD FÖRSÄLJNING Region Väst består av Västra Götaland och Halland. Inom regionen utmärker sig Halland som mest optimistiskt om framtida försäljning till tillväxtmarknader. 46 procent av de halländska företagarna tror att deras totala försäljning till tillväxtmarknader kommer att öka det kommande året. Det är sju procent mer än i det traditionellt exportstarka Västra Götaland och högre än det nationella genomsnittet på 41 procent. 8

9 Region Syd NYA SATSNINGAR ATT VÄNTA I SKÅNE I Region Syd ingår Skåne och Blekinge. Var tredje företag i regionen tror att efterfrågan på tillväxtmarknaderna kommer att öka det kommande året. 42 procent tror att den totala försäljningen till tillväxtmarknader kommer att öka. För Skåne är siffran densamma. Nästan var femte företag (24 procent) i regionen kommer att öka sina marknadssatsningar mot tillväxtmarknader. I Blekinge har antalet småföretag med export till tillväxtmarknader backat med 15 procent. Det är den största procentuella minskningen i landet. Hur kommer efterfrågan inom er sektor utvecklas på tillväxtmarknader det kommande året? Nord Mitt Öst Väst Syd Öka Varken öka eller minska Minska 46% 54% 0% 32% 64% 4% 33% 64% 3% 32% 66% 2% 33% 65% 2% Hur kommer er totala försäljning till tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Nord Mitt Öst Väst Syd Öka Varken öka eller minska Minska 52% 44% 4% 40% 59% 1% 39% 57% 4% 40% 58% 2% 42% 57% 1% Hur kommer era marknadssatsningar mot tillväxtmarknader utvecklas det kommande året? Nord Mitt Öst Väst Syd Öka Varken öka eller minska Minska 27% 73% 0% 23% 77% 0% 23% 76% 1% 20% 80% 0% 24% 73% 3% 9

10 ANTAL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG MED EXPORT TILL TILLVÄXTMARKNADER Län År 2012 År 2013 Förändring Örebro län Kalmar län Uppsala län Jämtlands län Gävleborgs län Stockholms län Östergötlands län Kronobergs län Västra Götalands län Södermanlands län Hallands län Jönköpings län Skåne län Värmlands län Västmanlands län Västernorrlands län Norrbottens län Dalarnas län Gotlands län Västerbottens län Blekinge län % 15% 12% 12% 10% 8% 6% 6% 4% 3% 3% 2% 1% 1% -1% -3% -4% -6% -11% -13% -15% TOTALT % Källa: SCB 10

11 Om undersökningen METOD OCH GENOMFÖRANDE EKN genomför årligen en undersökning för att mäta små och medelstora företags export till tillväxtmarknader. Undersökningen bygger på intervjuer med företag med anställda och en exportomsättning över en miljon kronor. Som småföretag räknas de med anställda. Medelstora företag är de med anställda. I den totala målgruppen ingår företag, varav är små företag och är medelstora. 700 företag har intervjuats. 518 av dem är små och 182 är medelstora, vilket relativt väl återspeglar de respektive målgrupperna. Intervjuerna har gjorts med vd:ar eller annan företrädare i ledande position på företagen. Undersökningen har gjorts av Bisnode Insight på uppdrag EKN. ANTAL GENOMFÖRDA INTERVJUER PER REGION Hela landet Nord Mitt Öst Väs Syd DEFINITION AV TILLVÄXTMARKNADER Som tillväxtmarknader definieras alla länder utom EU-länderna, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland. EKN - DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering. Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med företagarnas premier. 11

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Chefens chef är en man

Chefens chef är en man Chefens chef är en man ledarnas JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Jämställdhetsbarometer 2013 Vi har inte råd att vänta 3 Kvinna och chef här hittar vi

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter VÄLFÄRDS- SKAPARNA En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter Rapport September 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om undersökningen... 2 99 procent av alla företag

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer