Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?"

Transkript

1 Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag

2 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 4 BILAGA: TESTFORMULÄRET... 11

3 2 FÖRORD Vissa företag påverkas mer av införandet av euron än andra. Och vissa företag påverkas mer i vissa avseenden än andra. Exporterande och importerande företag påverkas mer än de som framför allt handlar inom Sverige. Företag med stora räntekostnader påverkas mer än dem med låg belåning. För att varje företagare snabbt ska kunna få en bild av hur just hans eller hennes företag påverkas av en euroanslutning lanserade i april månad ett eurotest för företag. Testet består av ett antal flervalsfrågor, och ger snabbt en bild av eurons betydelse för det enskilda företaget. Sedan i april har flera tusen företag gjort testet, och resultaten av dessa test har samlats i en databas. Tillsammans ger de en bild av hur euron generellt påverkar företag i Sverige och i vilka avseende som euron är viktig för företag i Sverige. Informationen är nedbrytbar både på bransch och region. Den här rapporten visar eurons påverkan på företag i Östergötlands län. Den bygger på testresultaten från företag med hemvist i Östergötland. Allan Åberg Projektledare för s eurotest

4 3 TESTETS UPPLÄGG s eurotest för företag har utarbetats i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson, som är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom finansiell kommunikation. Eurotestet syftar till att på ett enkelt sätt ge företaget som testar sig en bild av hur just deras verksamhet påverkas av en euroanslutning. Testet består av 18 frågor som på olika sätt har betydelse för att belysa eurons betydelse för företaget. Utifrån svaret på flervalsfrågorna görs en flerdimensionell och individuell uppskattning av vad en övergång från kronor till euro i Sverige skulle betyda för det enskilda företaget i fem centrala avseenden: handel, betalningar, finansiering, konkurrens och arbetsmarknad. I testet vägs företagets sammantagna påverkan av euron ihop i ett indextal som blir en siffra mellan 0 och 100. Testresultatet grupperas också i de fem undergrupperna handel, betalningar, konkurrens, arbetsmarknad och finansiering (även där med värden 0-100). Värden mellan 0-20 innebär låg/begränsad påverkan vid ett svenskt införande av euron, är tydlig påverkan och är mycket stor påverkan. Genomsnittet varierar avsiktligt mellan de olika delområdena då vissa effekter har bredare spridning. Totalsnittet är 30,1 och det stora flertalet totalvärden ligger mellan 20 och 40. Testet har skickats ut med e-post till vd för omkring av s medlemsföretag. Testresultat lämnade av företag har sammanställts i en databas. I denna rapport presenteras siffror ur denna databas från de 94 företag med hemvist i Östergötlands län som gjort testet. Frågorna i eurotestet finns i rapportens appendix. För den som vill utföra ett test, finns det tillgängligt på nätet, SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN Resultaten presenteras i detalj i tabellerna i nästa kapitel. Sammanfattningsvis innebär resultaten för länet: Östergötland ligger i topp på områdena belåning och andel som överväger e-handel eller liknande. I övrigt har Östergötlands ett ganska genomsnittligt utfall, både totalt och per fråga. Länet skulle gynnas lite mer än genomsnittet på en ökad integration av den europeiska arbetsmarknaden. Värt att notera är också att trots att företagen i detta län inte utmärker sig vad gäller utrikeshandel har många företag huvudkontoret utomlands, de är därmed del i internationell koncern men själva mest inriktade på den svenska marknaden (i alla fall relativt andra län).

5 4 TABELLER ÖSTERGÖTLANDS LÄN Nedan följer en sammanställning över ett urval av testsvar i tabellform. Under varje fråga redovisas de 10 län som har högst värden. Siffror redovisas dels samlat för alla företag i länet och dels uppdelat på företag utifrån storleksklass. Som små räknas företag med färre än 50 anställda. Som medelstora räknas företag med mellan 51 och 250 anställda och som stora räknas företag med fler än 250 anställda. Notera att när det gäller redovisningen efter företagsstorlek kan underlaget vara för litet i vissa fall. När det är fallet följs siffran av en asterisk*. Dessa siffror ska tolkas med stor försiktighet då det är mycket osäkert om de är representativa. Generellt gäller att siffrorna ska tolkas försiktigt då många värden i nedanstående tabeller bygger på medelvärden av så kallade mittvärden i de intervall företagen valt. Fördelningen efter storlek ser ut på följande sätt: Små Medelstora Stora Totalt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Östergötlands län 78 84% 11 12% 4 4% 94 Alla svarande i riket % % 60 3% 2084 Tabell A1 Genomsnittligt sammantaget påverkansvärde 1 Kronobergs län * 2 Jönköpings län Skåne län Värmlands län Örebro län * 6 Norrbottens län * 51 * 7 Västra Götalands län Hallands län * 9 Östergötlands län * 10 Kalmar län Alla svarande i riket

6 5 Tabell F1 Andel av företags försäljning per län som går till kunder på nuvarande euromarknad 1 Kronobergs län 17% 11% 37% 30% * 2 Hallands län 12% 11% 18% 30% * 3 Jönköpings län 12% 9% 20% 26% 4 Kalmar län 12% 9% 27% 5 Värmlands län 11% 9% 18% 6 Västra Götalands län 11% 9% 17% 15% 7 Skåne län 10% 9% 18% 23% 8 Västmanlands län 10% 6% 25% 43% * 9 Blekinge län 9% 6% 17% 10 Östergötlands län 9% 8% 8% 28% * Alla svarande i riket 9% 7% 16% 24% Tabell F2 Andel av företagens totala inköp per län som kommer direkt eller indirekt från leverantörer på euromarknaden 1 Kronobergs län 25% 24% 23% 35% * 2 Värmlands län 25% 20% 39% 3 Gotlands län 24% 29% 10% * 0% * 4 Västra Götalands län 24% 23% 26% 47% 5 Skåne län 23% 24% 20% 36% 6 Hallands län 22% 21% 23% 30% * 7 Stockholms län 21% 21% 20% 29% 8 Västernorrlands län 21% 22% 15% * 10% * 9 Östergötlands län 21% 18% 35% 30% * 10 Jönköpings län 20% 18% 25% 26% Alla svarande i riket 9% 7% 16% 24% Tabell F6 Andel av det egna företagets totala omsättning som går till lönerelaterade kostnader 1 Stockholms län 41% 39% 46% 56% 2 Gävleborgs län 38% 38% 47% * 30% 3 Uppsala län 38% 39% 25% * 4 Dalarnas län 36% 37% 30% 5 Jämtlands län 34% 31% 80% * 6 Västernorrlands län 34% 34% 38% * 10% 7 Kronobergs län 33% 35% 35% 15% 8 Blekinge län 33% 35% 29% 9 Västmanlands län 33% 33% 35% 23% 10 Jönköpings län 33% 34% 31% 22% 17 Skåne län 31% 31% 35% 29% Alla svarande i riket 34% 32% 37% 34%

7 6 Tabell F8 Andel av företag per län som gynnas ifall det vore lättare att få tag i arbetskraft från euroländerna 1 Gotlands län 59% 71% 0% * 0% * 2 Kalmar län 55% 47% 100% 3 Skåne län 55% 53% 66% 71% 4 Kronobergs län 51% 41% 86% 75% * 5 Jämtlands län 50% 50% 50% * 6 Östergötlands län 47% 45% 60% 50% * 7 Blekinge län 46% 50% 36% 8 Västmanlands län 45% 45% 67% 0% * 9 Stockholms län 44% 39% 58% 72% 10 Jönköpings län 42% 38% 41% 100% Alla svarande i riket 43% 36% 52% 59% Tabell F9 Storlek på skuldsättningen i företag per län i förhållande till totala tillgångar 1 Södermanlands län 26% 24% 30% 70% * 2 Östergötlands län 25% 24% 22% 50% * 3 Jönköpings län 25% 26% 18% 33% 4 Hallands län 25% 23% 29% 70% * 5 Värmlands län 24% 25% 21% 6 Blekinge län 24% 24% 25% 7 Skåne län 23% 23% 24% 29% 8 Dalarnas län 22% 22% 27% 9 Västmanlands län 22% 21% 37% 15% * 10 Norrbottens län 22% 22% 29% * 15% * Alla svarande i riket 21% 19% 20% 23% Tabell F10 Genomsnittlig betalningstid på kundfordringar, dagar. 1 Hallands län * 2 Jönköpings län Örebro län * 4 Kronobergs län * 5 Gotlands län * 10 * 6 Värmlands län Västra Götalands län Dalarnas län Västmanlands län * 10 Stockholms län Skåne län Alla svarande i riket

8 7 Tabell F3 Andel av försäljning som går på export per län 1 Kronobergs län 20% 13% 37% 40% * 2 Jönköpings län 16% 14% 20% 28% 3 Värmlands län 16% 15% 18% 4 Västra Götalands län 15% 13% 23% 35% 5 Kalmar län 14% 11% 31% 6 Skåne län 14% 11% 25% 41% 7 Norrbottens län 13% 10% 20% * 45% * 8 Hallands län 13% 11% 18% 30% * 9 Dalarnas län 12% 8% 44% 10 Västmanlands län 12% 6% 38% 70% * Alla svarande i riket 12% 10% 21% 33% Tabell F4 Andel av totala inköp som sker direkt eller indirekt via import 1 Hallands län 27% 28% 22% 70% * 2 Skåne län 27% 27% 25% 44% 3 Värmlands län 27% 25% 33% 4 Gotlands län 26% 30% 13% * 10% * 5 Västra Götalands län 25% 24% 26% 50% 6 Västernorrlands län 24% 23% 28% * 70% * 7 Norrbottens län 24% 24% 15% * 30% * 8 Östergötlands län 24% 22% 36% 18% * 9 Örebro län 23% 26% 11% 0% * 10 Stockholms län 23% 22% 21% 35% Alla svarande i riket 23% 21% 22% 35% Tabell F12 Andel som överväger att expandera internationellt under de närmaste åren 1 Jönköpings län 46% 42% 63% 40% 2 Kronobergs län 45% 33% 89% 50% * 3 Hallands län 39% 34% 58% 100% * 4 Västra Götalands län 37% 34% 48% 67% 5 Örebro län 35% 34% 45% 0% * 6 Skåne län 35% 32% 54% 57% 7 Norrbottens län 35% 30% 25% * 100% * 8 Värmlands län 35% 35% 33% 9 Jämtlands län 33% 34% 0% * 10 Blekinge län 30% 15% 64% Alla svarande i riket 32% 27% 45% 52%

9 8 Tabell F15 Andel av försäljning som faktureras i annan valuta än SEK idag 1 Kronobergs län 14% 8% 28% 38% * 2 Västmanlands län 12% 5% 43% 70% * 3 Blekinge län 12% 5% 28% 4 Jönköpings län 12% 10% 15% 26% 5 Västernorrlands län 12% 8% 43% * 70% * 6 Västra Götalands län 11% 9% 17% 27% 7 Hallands län 10% 7% 18% 70% * 8 Östergötlands län 10% 8% 12% 35% * 9 Värmlands län 10% 7% 19% 10 Norrbottens län 10% 7% 3% * 45% * 12 Skåne län 9% 7% 14% 28% Totalt 9% 7% 16% 30% Tabell F15 Andel av inköp som faktureras i annan valuta än SEK idag 1 Västra Götalands län 16% 15% 20% 40% 2 Hallands län 15% 13% 18% 70% * 3 Skåne län 14% 13% 16% 33% 4 Stockholms län 13% 12% 16% 20% 5 Östergötlands län 12% 12% 14% 15% * 6 Blekinge län 11% 5% 27% 7 Värmlands län 11% 10% 14% 8 Jönköpings län 11% 10% 12% 24% 9 Kronobergs län 11% 9% 19% 15% * 10 Örebro län 11% 10% 12% 0% * Alla svarande i riket 12% 11% 15% 24% Tabell F7 Andel som har haft svårigheter att hitta rätt personal vid rekrytering Värdena varierar på en skala mellan 0 och 3 där maxvärdet (3) betyder att det har varit problem under hela femårsperioden och minimivärdet (0) att det inte har varit några problem under någon del av den senaste femårsperioden. 1 Gotlands län 1,7 1,9 0,5 * 1,0 * 2 Kronobergs län 1,3 1,3 1,7 1,0 * 3 Jämtlands län 1,3 1,3 1,0 * 4 Stockholms län 1,2 1,2 1,3 1,4 5 Skåne län 1,2 1,2 1,2 1,3 6 Jönköpings län 1,2 1,2 1,2 2,0 7 Östergötlands län 1,2 1,2 1,4 0,5 * 8 Västra Götalands län 1,1 1,1 1,3 1,3 9 Kalmar län 1,1 1,1 1,6 10 Västmanlands län 1,1 1,1 1,2 1,0 * Alla svarande i riket 1,1 1,1 1,3 1,3

10 9 Tabell F11 Genomsnittligt antal betalningsdagar på ingående fakturor 1 Värmlands län Dalarnas län Kronobergs län * 4 Östergötlands län * 5 Örebro län * 6 Hallands län * 7 Västra Götalands län Jönköpings län Stockholms län Skåne län Alla svarande i riket Tabell F12 Andel som anger att de säkert eller kanske kommer att flytta verksamhet/funktioner från Sverige till länder inom euroområdet under de närmaste åren 1 Kalmar län 15% 9% 43% 2 Norrbottens län 13% 9% 0% * 75% * 3 Jönköpings län 12% 10% 15% 40% 4 Jämtlands län 12% 13% 0% * 5 Stockholms län 11% 10% 12% 32% 6 Kronobergs län 11% 3% 43% 25% * 7 Västra Götalands län 9% 6% 18% 33% 8 Östergötlands län 9% 6% 9% 50% * 9 Skåne län 9% 7% 19% 17% 10 Dalarnas län 8% 7% 14% Alla svarande i riket 8% 6% 15% 29% Tabell F17A Andel som har eller planerar försäljning via e-handelsplats 1 Örebro län 26% 30% 15% 0% * 2 Östergötlands län 20% 13% 45% 75% * 3 Gotlands län 18% 15% 0% * 100% * 4 Västra Götalands län 17% 16% 21% 33% 5 Stockholms län 17% 14% 28% 21% 6 Hallands län 17% 15% 25% 0% * 7 Kronobergs län 17% 17% 11% 25% * 8 Gävleborgs län 16% 14% 33% * 100% * 9 Blekinge län 16% 15% 18% 10 Södermanlands län 13% 11% 14% 100% * 11 Skåne län 13% 12% 19% 14% Alla svarande i riket 14% 13% 19% 27%

11 10 Tabell F14A Andel som har hela eller delar av huvudkontoret stationerat inom euroområdet 1 Blekinge län 8% 0% 30% 2 Östergötlands län 7% 1% 27% 50% * 3 Södermanlands län 7% 3% 25% 0% * 4 Kronobergs län 6% 0% 22% 25% * 5 Stockholms län 6% 4% 10% 25% 6 Örebro län 6% 6% 8% 0% * 7 Jönköpings län 5% 1% 10% 40% 8 Värmlands län 4% 0% 17% 9 Västra Götalands län 4% 3% 4% 17% 10 Skåne län 3% 2% 5% 14% Alla svarande i riket 4% 2% 9% 20% Tabell F14B Andel som har lokala försäljningskontor inom euroområdet 1 Blekinge län 13% 4% 36% 2 Värmlands län 13% 10% 23% 3 Jönköpings län 11% 5% 26% 40% 4 Stockholms län 11% 7% 19% 45% 5 Kronobergs län 10% 3% 22% 67% * 6 Västra Götalands län 10% 8% 21% 20% 7 Västernorrlands län 10% 9% 25% * 0% * 8 Örebro län 10% 9% 15% 0% * 9 Västmanlands län 10% 4% 67% 0% * 10 Norrbottens län 9% 2% 0% * 100% * 13 Skåne län 7% 6% 11% 43% Alla svarande i riket 9% 6 6% 40% Tabell F14C Andel som har lokala produktionsenheter inom euroområdet 1Hallands län 7% 6% 17% 0% * 2Jönköpings län 7% 3% 15% 40% 3Västerbottens län 6% 6% 10% 0% * 4Jämtlands län 6% 6% 0% * 5Norrbottens län 6% 2% 0% * 50% * 6Blekinge län 5% 4% 9% 7Stockholms län 5% 3% 9% 30% 8Gävleborgs län 5% 4% 0% * 100% * 9Kalmar län 5% 3% 14% 1 0Örebro län 4% 4% 8% 0% * 1 2Skåne län 4% 3% 5% 29% Alla svarande i riket 4% 3% 7% 22%

12 11 BILAGA: TESTFORMULÄRET Eurotesta ditt företag Hur påverkar en svensk övergång till euro ditt företag? Svaret på detta får du i Eurotestet som är ett hjälpmedel för svenska företag framtaget av. Eurotestet uppskattar effekterna på företagsnivå (dvs de mikroekonomiska effekterna) av en övergång från kronor till euro i Sverige. Testet består av 18 frågor som berör ert företag. Frågorna ställs för att utröna hur ert företag påverkas om Sverige inför euron. Resultatet av testet visas på en resultatsida som skapas individuellt utifrån era svar. 1.Hur stor andel av ditt företags försäljning går till kunder på nuvarande euromarknad (Belgien, Danmark*, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike)? * Danmark är inte med i EMU men har sin valuta knuten till euron. 41% eller högre 21-40% 1-20% 0% 2.Hur stor del av ditt företags totala inköp kommer direkt eller indirekt från leverantörer på euromarknaden? 41% eller högre 21-40% 1-20% 0% 3.Hur stor del av ditt företags försäljning går på export? 41% eller högre 21-40% 1-20% 0%

13 12 4.Hur stor del av ditt företags inköp sker direkt eller indirekt via import? 41% eller högre 21-40% 1-20% 0% 5.Hur stark ställning har ditt företag i förhållande till era konkurrenter på nuvarande euromarknad? Mycket stark Stark Jämbördig ställning Svag Mycket svag 6.Hur stor del av ditt företags totala omsättning går till lönerelaterade kostnader? (Dvs. hur stor är löneandelen för ditt företag) 1-20% 21-40% 41-60% 61 % eller mer 7.Har ditt företag haft problem att hitta rätt personal under den senaste femårsperioden? Ja, problem under nästan hela perioden Ja, men endast vissa delar av perioden

14 13 Ja, vid några enstaka tillfällen under perioden inte vid något tillfälle under perioden 8.Skulle ditt företag gynnas ifall det var lättare att få tag i arbetskraft från euroländerna? Ja Kanske 9.Hur stor är skuldsättningen i ditt företag i procent av totala tillgångar? 41% eller högre 21-40% 5-20% 0-5% 10.Hur lång är den genomsnittliga betalningstiden för era kundfordringar? 61 dagar eller fler dagar dagar 1-20 dagar 11.Hur lång är den genomsnittliga betalningstiden på era ingående fakturor? 61 dagar eller fler

15 dagar dagar 1-20 dagar 12.Avser ditt företag att expandera internationellt under närmaste åren? Ja Kanske 13.Avser ditt företag att flytta verksamhet/funktioner från Sverige till länder inom euroområdet under de närmaste åren? Ja Kanske 14.Är ditt företag direkt verksamt i ett eller flera euroländer? vi har delar av huvudkontoret stationerat inom euroområdet vi har lokala försäljningskontor vi har lokala produktionsenheter 15.Hur stor del av ert företags försäljning faktureras i annan valuta än SEK i dagsläget? 41% eller högre 21-40% 1-20% 0%

16 15 16.Hur stor del av ert företags inköp faktureras i annan valuta än SEK i dagsläget? 41% eller högre 21-40% 1-20% 0% 17.Har eller planerar ditt företag inom de närmaste fem åren försäljning i form av; e-handelsplats (minst 5 procent)? Postorder (minst 5 procent)? Katalog med fasta priser (minst 5 procent)? 18.Hur många anställda finns på ditt företag? Färre än 50 anställda anställda Fler än 250 anställda

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron?

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Juli 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR KALMAR LÄN... 3 TESTETS UPPLÄGG... 3 TABELLER KALMAR

Läs mer

Hur påverkas olika branscher av euron?

Hur påverkas olika branscher av euron? Hur påverkas olika branscher av euron? Augusti 2003 Rapport från s eurotest för företag. Kapitelrubrik 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING... 3 INTERNATIONELL VERKSAMHET... 3 ARBETSKRAFT... 3 KONKURRENSKRAFT...

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars

BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars BJÖRN LINDGREN Stockholm, 29 mars 2012 1 När Europa skälver ett steg efter det andra men turbulens på vägen Mest sannolikt: Ett steg efter det andra Grekland, Italien, Spanien m fl röstar igenom reformer.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län

Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Tillgänglighet-InnovationsProcesser-Tillväxt: Förutsättningar för ett innovativt näringsliv i Jönköpings län Varför är innovationer viktiga? Innovationer ger teknologisk utveckling som leder till ökad

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer