Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kommunerna och landstinget är överens om att tillsammans bygga upp gemensamma stödresurser till ett strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Statliga stimulansmedel kommer att användas till rekrytering av utvecklingsledare som ska utgöra en gemensam resurs för landstinget och kommunerna i länet. Statliga medel kommer också att användas till kostnader som är förknippade med registrering i kvalitetsregister och övrigt pågående förändringsarbete. Medlen kan ses i ett sammanhang med de resurser som tillförs länen för att stärka regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet. Sveriges Kommuner och Landsting kommer att erbjuda utvecklingsledarna stöd i arbetet och möjligheter att utbyta erfarenheter på olika sätt. I Sörmland finns sedan flera år ett organiserat samarbete mellan länets nio kommuner och landstinget, Närvård i Sörmland. De gemensamma vårdområden som pekats ut som särskilt viktiga är barns och ungdomars hälsa, vård och omsorg till äldre, psykiatri, funktionshinder samt missbruk och beroendevård. Mötesplatser för samarbete finns såväl lokalt som regionalt. Inom FoU-området finns en arena gemensam mellan kommuner och landsting, FoU Sörmland. Gemensamma utvecklingsledare Närvården i Sörmland avser att använda statsbidraget till tre gemensamma utvecklingsledare som kommer att anställas vid FoU Sörmland. Utvecklingsledarna får i uppdrag att Stödja införandet av kvalitetsregister i kommuner och landsting Ge verksamheterna stöd i förbättringsarbetet kring de mest sjuka äldre Följa upp och sammanställa resultaten av det gemensamma förbättringsarbetet Mål för arbetet 2010 och 2011 Alla dödsfall som sker inom vård och omsorg i Sörmland registreras i Svenska Palliativregistret Relevanta verksamheter i Sörmland för registrering i Senior alert är identifierade och har påbörjat registrering Data från kvalitetsregister används i verksamheternas eget förbättringsarbete. Data från kvalitetsregister analyseras för att identifiera gemensamma förbättringsområden för kommuner och landsting. (2011) Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr:

12 (2) Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Landstinget och länets alla nio kommuner deltar i första omgången av SKL-ledda projektet Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre och kommer att intervjua 38 multisjuka personer utvalda så att alla kommuner är representerade. Uppföljning Data avseende resultatet av kommunernas och landstingets gemensamma insatser för de mest sjuka äldre kommer att sammanställas på länsnivå och i framtiden utgöra grund för gemensamma prioriteringar. Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Ett antal landsting och kommuner har påbörjat ett arbete kring kvalitativ analys av multisjuka personer i ordinärt boende enligt en beprövad modell som vidareutvecklats av SKL. Analysen omfattar identifiering av multisjuka äldre, intervjuer med ett urval av dessa personer och deras närstående samt granskning av vad som registrerats och dokumenterats kring dem inom sluten och öppenvård samt inom kommunens vård och omsorg under 18 månader. I uppföljningen ingår även läkemedelsbedömning och analyser av kostnader för vård, omsorg och anhörigstöd. Resultatet av analyserna kommer att sammanställas till en nationell rapport, återkopplas till verksamheterna som ett underlag för förbättringsarbete och även att presenteras på regionala konferenser. Följande län har under 2010 påbörjat kvalitativ uppföljning: Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Västra Götaland, Örebro, Sörmland, Västmanland, Gävleborg och Västerbotten. De län som önskar men ännu inte påbörjat en kvalitativ uppföljning kommer att erbjudas möjlighet till detta under Budget Gemensamma utvecklingsledare: Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Övrigt utbildning Summa: tkr 500 tkr 200 tkr tkr

13 (3) Uppföljning SKL ansvarar för uppföljning av de länsgemensamma överenskommelserna och utvecklingsmedlens användning. Sammanställningar kommer att göras av deltagande och resultat i arbetet med kvalitetsregistren. En prognos för det ekonomiska utfallet skall redovisas till Socialdepartementet senast den 1 december Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera den treåriga överenskommelsen mellan staten och SKL. Medel utbetalas till Bank/postgiro Ingrid Mårselius Landstinget Sörmland Göran Stiernstedt Sveriges Kommuner och Landsting Avd för vård och omsorg Thure Morin Vård- och omsorgschef Eskilstuna Kommun Bengt Gustafsson Socialchef Strängnäs kommun Lena Andreasson Vård- och omsorgschef Katrineholms Kommun

14 (4) Dag Wallströmer Socialchef Vingåkers Kommun Åsa Furen Thulin Socialchef Flens Kommun Ann Malmström Vård- och omsorgschef Nyköpings Kommun Monika Agnedal Socialchef Oxelösunds Kommun Jeanette Sander Vård- och omsorgschef Trosa Kommun Susanne Sandlund Socialchef Gnesta Kommun

15 (5) Bilaga 2 Fördelning av 66 milj. kr till länsgemensamma utvecklingsledare m.m. De 66 miljonerna har fördelats så att alla län erhåller minst 2 miljoner kronor. Resterande medel har fördelats till antalet kommuner i länet. Stockholm 7,0 Västra Götaland 9,0 Uppsala 2,0 Värmland 3,0 Sörmland 2,0 Örebro 2,5 Östergötland 2,5 Västmanland 2,5 Jönköping 2,5 Dalarna 2,5 Kronoberg 2,0 Gävleborg 2,5 Kalmar 2,5 Västernorrland 2,0 Gotland 2,0 Jämtland 2,0 Blekinge 2,0 Västerbotten 3,0 Skåne 7,0 Norrbotten 3,0 Halland 2,0