PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROFESSIONELLT & PERSONLIGT"

Transkript

1 PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND

2 INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Projektets mål... 3 Projektets målgrupp... 3 Aktiviteter... 4 Aktiviteter:... 5 Tidsplan... 6 Projektorganisation... 6 Resultatspridning... 6 Uppföljning och utvärdering... 6 Budget... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3 PROJEKTIDÉ Projektidén är att driva ett samarbetsprojekt mellan Leader Åland och Leader MittSkåne. Projektet ska drivas inom samverkansåtgärden 421 och ägs och drivs av Leader Ålands LAG tillsammans med Leader MittSkånes LAG. Projektet syftar till att ge aktörer inom besöksnäringen på Åland och i MittSkåne möjlighet att utbyta erfarenheter och dra lärdom av varandra. BAKGRUND Leader Åland r.f. har nu verkat i fyra år. Den första tiden har gått åt till att bygga upp organisationen, hitta arbetsformer och bli säkra på de grundläggande uppgifterna. Nu är vi där och har börjat vidga våra vyer. I Leader Ålands strategi finns det en tydlig uttalad önskan om att samarbeta med andra Leaderområden, nationellt och internationellt. Under 2012 beviljades medel för förberedande arbete inom åtgärd 421 Interregionalt och transnationellt samarbete. Leader Ålands kontor har från hösten 2012 fått i uppdrag att se över möjligheterna till samarbetsprojekt med internationella och nationella Leaderområden. Ett samarbetsprojekt kan delas in i två steg, steg 1 som är förberedande och steg 2 som är det faktiska genomförandet av ett samarbetsprojekt. SYFTE Ge aktörer inom besöksnäringen på Åland möjlighet att utbyta erfarenheter med företag från MittSkåne (Kommunerna Eslöv, Hörby & Höör). Målet är att öka aktörernas kunskap om marknadsföring, paketering, kvalitetssäkring i syfte att öka professionalismen inom näringen. PROJEKTETS MÅL Målet är att initiera ett bra och hållbart samarbetsprojekt mellan Leader Åland och Leader MittSkåne. Viktigt är att få med aktörerna inom besöksnäringen och arbeta för att de drar lärdomar av och utbyter erfarenheter med aktörerna i MittSkåne. Stärka företagen i det som de är bra på och öka självkänslan och självkännedomen vilket leder till en stolthet över det som företagen gör. PROJEKTETS MÅLGRUPP Målgruppen är besöksnäringsföretag och dylikt inom Åland och MittSkåne.

4 AKTIVITETER STEG 1. KONTAKTSÖKANDE, PLANERING OCH FÖRBEREDELSE Under steg 1 ligger kontaktsökande arbete och planering. Det kan till exempel handla om resor och konferenser i syfte att skapa samarbetsprojekt. En tjänst kan också bekostas för att hålla samman det förberedande arbetet. Under steg 1 bör vi göra klart en gemensam projektplan, budget, avtal med mera, för det egentliga samarbetsprojektet, som efter ett nytt beslut hamnar i steg 2. I något skede under steg 1 kan det vara lämpligt att berörda LAG skriver under en viljeyttring kring det tänkta samarbetet, ett så kallat letter of intent. Ett sådant dokument kan vara till hjälp vid beslutshanteringen i steg 2. Steg ett bör ta tid så att innehållet i samarbetet blir relevant och har största möjliga verkan på deltagarna. AKTIVITETER December 2012 : MittSkåne besökte Åland för en första kontakt, tittade på projekt och inledde diskussioner om det finns intresse för/beröringspunkter för ett samarbete. Mars 2013: Åland besökte Mitt Skåne för att se vad deras besöksföretagare kan lära ut åt oss på Åland. Vi hittade många utbytesmöjligheter. Maj 2013: Förberedande möte på Åland där program för träffarna diskuteras, planeras och presenteras. Här tas även kriterier fram för urval av företag. STEG 2. GENOMFÖRANDE AV GEMENSAMMA PROJEKT När steg 2 startar ska så mycket som möjligt av formaliteter vara planerade och bestämda i en projektplan med budget och helst i ett samarbetsavtal. Förutom projektaktiviteter bör projektet ha en styrgrupp och en projektledning. Det ska skrivas lägesrapporter och spridas information om projektet. Ett LAG ska koordinera verksamheten, särskilt ekonomin. För Steg 2 tas ett nytt LAG-beslut. (Se protokoll.) Främsta anledningen till att Åland efter besöket från MittSkåne i december 2012 blev intresserade av ett samarbete är att deras besöksnäring har stora likheter med vår. Båda områdena har naturen som sin största resurs, besöksnäringen i båda regionerna består av små aktörer som har ett stort behov av nätverk, förebilder och kunskap för att utveckla sin verksamhet och bli mer professionella. På båda orter finns många duktiga små-företagare som behöver lära sig att driva sitt företag professionellt men samtidigt personligt, det vill säga konsten att behålla det lilla och personliga men även professionellt. Större företag kan genom projektet få en mer personligt upplevelse till gästerna genom att samarbeta, lära och diskutera med mindre företag. Företag ur alla kategorier som representerar områdets besöksnäring är fördelaktigt om de deltar. STYRGRUPP För hela projektet består styrgruppen av Leader MittSkånes representant, en representant för turistorganisationerna i MittSkåne, en representant från Leader Åland och en representant från Visit Åland eller Ålands Näringsliv. Utöver de fyra ordinarie i styrgruppen kan ytterligare resurspersoner tas med.

5 AKTIVITETER: I TIDSORDNING Lokalt - Åland och Skåne våren 2013: Under våren genomför Leaderföreningarna informationsmöten på hemmaplan för potentiella deltagare. Mötena innehåller information om projektet, hur man deltar, vilka krav som ställs osv Lokalt Åland Skåne inför första resan: Seminarium på resvägen innan grupperna träffas berätta bästa/sämsta erfarenheten från företagandet som en isbrytare och presentation av företaget. Gemensam - MittSkåne till Åland i september-november: Företag 28 st mellan september till november. Totalt 3 övernattningar. Gemensam - Åland till MittSkåne i oktober/november: Resa till MittSkåne för Ålands företag, 28 st förslagsvis vecka 45 (November) Lokalt Åland och Skåne hösten 2013 efter resorna: Utbildningstillfälle där ett av ämnena som fångats upp under besöket tas upp. Avslutande träff Eftermätt under våren 2014: För alla medverkande. Träffen kommer att vara mitt emellan de två områdena, förslagsvis i Småland. DETALJERAD AKTIVITETSPLAN I OMRÅDESORDNING ÅLAND SKÅNE Åland: Håller bl.a en föreläsning med storytelling-profiler inom besöksnäringen. Ålands Näringsliv, Mikael Björklund, Christian Ekström samt Silverskär är t.ex intressanta som föreläsare. MittSkåne: Håller bl.a en föreläsning om företagsmingel och samarbete samt kompetens Tillsammans: Ett avslutande seminarie Eftermätt i Småland för att knyta ihop projektet och titta framåt. Lokalt båda samtidigt: Marknadsföring, förberedande träff, välja ut deltagare, seminarium innan grupperna möts, efterträff hemma lokalt. URVAL AV BESÖKSNÄRINGSAKTÖRER - KRITERIER Urval av besöksnäringsaktörer: Alla får ansöka och skriva en motivering till varför de ska delta. Primärt en deltagare /aktör KOSTNADER DELTAGARE Deltagarnas anmälan är bindande och det erläggs en deltagaravgift per person. På Åland 100 euro och i Skåne 800 sek

6 TIDSPLAN Genomförandeperiod är tom PROJEKTORGANISATION Leader Åland r.fs styrelse är projektägare för projektet på Åland och ansvarar för genomförandet, deltagarna och projektledaren, Leader Ålands projektanställda koordinator. Projektledning och genomförande av projektet görs av Leaderkontorets personal i samverkan med styrelsen. Leader MittSkånes LAG är projektägare i Skåne och ansvarar för projektledaren som utgörs av Leader MittSkånes verksamhetsledare. Projektledning och genomförande av projektet görs av Leaderkontorets personal i samverkan med LAG-gruppen. RESULTATSPRIDNING Resultatet kommer att läggas ut på Leaderområdenas hemsida och vara tillgängligt för alla intresserade. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Efter projektet är slutfört kommer projektet att utvärderas även under projektet kommer deltagarnas upplevelser att följas upp och utvärderas genom en så kallad eftermätt våren 2014.

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT MELLANRAPPORT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT INTERNATIONELLT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND BAKGRUND I Leader Ålands

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Anhörigstöd mitt i livet

Anhörigstöd mitt i livet Anhörigstöd mitt i livet - att utforma och testa en samverkansmodell för anhörigstöd riktat till yrkesverksamma anhöriga. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och Vallentuna och Täby kommuner. Slutrapport

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Bondens Skyltfönster

Bondens Skyltfönster Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders 0709-900531 jsnijders@spray.se Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1. Projekt Cross-border Entrepreneurs Journalnr 2011-4245 2012-10-23. Iwona Slojka och Bodil Nilsson

LÄGESRAPPORT 1. Projekt Cross-border Entrepreneurs Journalnr 2011-4245 2012-10-23. Iwona Slojka och Bodil Nilsson 1 LÄGESRAPPORT 1 Projekt Cross-border Entrepreneurs Journalnr 2011-4245 2012-10-23 Iwona Slojka och Bodil Nilsson 2 Lägesrapport 1 omfattar tidsperioden 1 maj 2011 30 september 2012. Fakta om projektet:

Läs mer