Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat"

Transkript

1 Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen med projektet är att utveckla ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Projektet pågår under perioden och sker i samarbete mellan Tillväxtverket, VisitSweden och andra nationella och regionala turistorganisationer. VisitScotland har valts ut som internationell samarbetspartner. Valet av Skottland kan hänvisas till att landet bedöms ha ett av världens främsta och bäst fungerande system för kvalitetssäkring av turistiska produkter. Västsvenska Turistrådet är projektägare och svarar för den första pilotstudien. Tillväxtverket koordinerar projektet nationellt. Projektets syfte och målsättning är att utveckla ett integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem till stöd för den svenska besöksnäringen. Västmanland och Sörmland har valts ut som en av totalt fyra regioner. Som partnerregion får vi möjligheten att vara del av Sveriges kanske största utvecklingsprojekt genom tiderna och ingå i ett nationellt och internationellt kunskapsnätverk. Turistföretag i regionen får möjlighet att bidra och påverka utvecklingen av kvalitetsoch hållbarhetssystemet. Flera av företagen kommer att testas av internationella experter och rådgivare. Mål och resultat Det övergripande målet för projektet är att hela värdekedjan inom besöksnäringen ska fungera så att destinationerna blir hållbara i alla aspekter, får höjd kvalitet och ett självklart miljötänkande. På kort sikt blir de medverkande företagen föredömen inom hållbarhet och miljö. Sörmland och Västmanland blir en del av ett internationellt kunskapsnätverk för hållbarhet inom besöksnäringen. Detta nätverk spetsas av auktoriteter från Skottland och Nya Zeeland vilka är världsledande inom området. Mer än 30 företag har deltagit i seminarier, vid individuella möten och studieresor. Åtta företag har blivit utvärderade utifrån internationell expertis/erfarenheter. Dessutom har drygt 20 anmält sig för kommande rådgivningar som sker under sommaren Projektet har arrangerat en studieresa, två seminarier och informerat om arbetet vid flera seminarier och konferenser som arrangerats av andra organisationer och projekt. Projektet har väckt stort intresse, både bland företag inom besöksnäringen och hos berörda myndigheter och organisationer. Det stärker andra pågående utvecklingsinsatser hos de regionala turismorganisationerna i Sörmland och Västmanland. Involverade företag är positiva till arbetet och har fått positiva effekter i sina verksamheter. Projektet har också inneburit en uppstart för en längre utvecklingsprocess med ytterligare finansiering för fortsatt arbete under Målsättningen är att det påbörjade arbetet ska fortgå till och med den nationella lanseringen 2015, vilket finansiärerna ställer sig positiva till. Projektet pågick under perioden 1 februari 2011 till 31 mars 2012 och finansierades av Länsstyrelsen i Västmanlands län, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionförbundet i Sörmland och Sörmlands Turismutveckling AB.

2 Hållbar besöksnäring -utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem, slutrapport 1. Projekt Journalnummer: Namn: Hållbar besöksnäring Stödmottagare: Västmanlands Kommuner och Landsting 2. Kontaktuppgifter Henrik Wester, Turismutvecklare, / Åsa Stanaway, Projektledare, / 3. Sammanfattning Bakgrund Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar på uppdrag från länets kommuner och Landstinget för samordning och utveckling av turismen i Västmanlands län. En viktig insats är att utveckla besöksnäringen utifrån de förutsättningar regionen besitter och de förväntningar som ställs från både nationella och internationella gäster. Eftersom Turismfunktionen arbetar med professionella kravställare och bygger produkter utifrån deras krav och önskemål har vi lyckats lyfta diskussionerna från att alla ska vara med, samverka och marknadsföra sig tillsammans till att börja utveckla aktörerna utifrån de affärsmässiga spelregler som gäller. Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen med projektet är att utveckla ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Projektet pågår under perioden och sker i samarbete mellan Tillväxtverket, VisitSweden och andra nationella och regionala turistorganisationer. VisitScotland har valts ut som internationell samarbetspartner. Valet av Skottland kan hänvisas till att landet bedöms ha ett av världens främsta och bäst fungerande system för kvalitetssäkring av turistiska produkter. Västsvenska Turistrådet är projektägare och svarar för den första pilotstudien. Tillväxtverket koordinerar projektet nationellt. Projektets syfte och målsättning är att utveckla ett integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem till stöd för den svenska besöksnäringen. Västmanland och Sörmland har valts ut som en av totalt fyra regioner. Som partnerregion får vi möjligheten att vara del av Sveriges kanske största utvecklingsprojekt genom tiderna och ingå i ett nationellt och internationellt kunskapsnätverk. Turistföretag i regionen får möjlighet att bidra och påverka utvecklingen av kvalitets- och hållbarhetssystemet. Flera av företagen kommer att testas av internationella experter och rådgivare. Henrik Wester, Turismutvecklare, Västmanlands Kommuner och Landsting Adress: Norra Källgatan 22, VÄSTERÅS Telefon (direkt): Telefon (växel): Mobil: Fax: E-post: Webbadress: Bankgiro:

3 Mål enligt projektplan Det övergripande målet för projektet är att hela värdekedjan inom besöksnäringen ska fungera så att destinationerna blir hållbara i alla aspekter, får höjd kvalitet och ett självklart miljötänkande. På kort sikt blir de medverkande företagen föredömen inom hållbarhet och miljö. Sörmland och Västmanland blir en del av ett internationellt kunskapsnätverk för hållbarhet inom besöksnäringen. Detta nätverk spetsas av auktoriteter från Skottland och Nya Zeeland vilka är världsledande inom området. De detaljerade målen: 30 deltagande turistföretag. 15 utvärderade företag utifrån internationell expertis/erfarenheter. 2 kunskapshöjande seminarium/workshops. Genomförda aktiviteter/insatser De främsta och mest omfattande aktiviteterna var t ex: Inventering av regionens boende. Framtagande av matris för kategorisering av boenden. Studieresa Edinburgh för ledningen i medverkande regioner. Framtagande av Etiska koder. Förankringsarbete och inhämtning av synpunkter från näringen i regionen. Regionala seminarier. Studieresa till Edinburgh för företagare och turismansvariga i regionen. Framtagande av manual till övriga regioner. Resultat Mer än 30 företag har deltagit i seminarier, vid individuella möten och studieresor. Åtta företag har blivit utvärderade utifrån internationell expertis/erfarenheter. Dessutom har drygt 20 anmält sig för kommande rådgivningar som sker under sommaren Projektet har arrangerat en studieresa, två seminarier och informerat om arbetet vid flera seminarier och konferenser som arrangerats av andra organisationer och projekt. Positiva resultat Projektet har väckt stort intresse, både bland företag inom besöksnäringen och hos berörda myndigheter och organisationer. Det stärker andra pågående utvecklingsinsatser hos de regionala turismorganisationerna i Sörmland och Västmanland. Involverade företag är positiva till arbetet och har fått positiva effekter i sina verksamheter. Projektet har också inneburit en uppstart för en längre utvecklingsprocess med ytterligare finansiering för fortsatt arbete under Målsättningen är att det påbörjade arbetet ska fortgå till och med den nationella lanseringen 2015, vilket finansiärerna ställer sig positiva till. 4. Genomförare av projektet Projektet har genomförts av Turismfunktionen vid VKL i nära samarbete med Sörmlands turismutveckling. Turismföretag och offentliga företrädare i Sörmland och Västmanland har medverkat genom studieresor, seminarier och individuella möten och rådgivningar. 2

4 Förankring Utvecklingsprocessen är väl förankrat hos nuvarande finansiärer och fortsätter som ett nytt projekt under Finansiärerna ställer sig positiva till en fortsättning efter 2012, men inga beslut är tagna ännu. Samarbeten med andra och nya samarbeten Under projektets gång har samarbete skett med t ex Sörmlands turismutveckling, Västsvenska turistrådet, de regionala turismorganisationerna i Jämtland/Härjedalen och Kronoberg/Kalmar/Jönköping, Tillväxtverket, VisitSweden, Statens fastighetsverk, Visit Scotland och ett flertal andra nationella organisationer och myndigheter. Flertalet av dessa organisationer är nya samarbetspartners som kommer att fortsätta samarbetet under en längre tid. 5. Varför detta projekt? I rapporten Hållbar Besöksnäring som publicerades i juni 2010 kartläggs och analyseras befintliga system inom områdena kvalitetssäkring och hållbarhet i Sverige och övriga världen. Rapporten presenterar en framtagen grundmodell för kvalitets och hållbarhetssäkring samt ett antal rekommendationer som skall testas och utvärderas under Ökat fokus på kvalitet och hållbarhet: är en förutsättning för att bygga hållbara destinationer och varumärken ger ökat samverkan längs hela värdekedjan ökar exportmöjligheten och underlättar även internationella researrangörers arbete ökar såväl affärsnytta som kostnadseffektivitet hos företag stimulerar ny- och återinvesteringar i företag Eftersom arbetet sker i nära dialog med VisitSweden och deras kommunikation av Sverige som en hållbar destination stärker och kompletterar projektet det internationella arbete som pågår på Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) och Sörmlands turismutveckling (STUA). Fördelarna är flera: vi har möjligheten att med våra kompetenser och erfarenheter bidra till att systemet utvecklas utifrån vår regions förutsättningar. i en sådan här utvecklingsprocess sker så mycket mer än bara att ta fram det färdiga systemet. Det finns mycket att lära under vägen, sådant som inte kommer med i det färdiga systemet. utvecklingsprocessen kommer bland annat innebära att spetskompetenser från flera olika länder kommer att arbeta med de regioner som är involverade. Kompetenser som vi har svårt att dra till oss och nyttja på egen hand. vi stärker ytterligare regionens roll och anseende inom svensk turism, vilket gynnar vårt arbete och de företag som verkar i våra regioner. 1 Läs mer på 3

5 VKL arbetar i styrelsen för Svenska Ekoturismföreningen vilket innebär att deltagandet kommer att leda till positiva synergieffekter mellan VKL, STUA, Västsvenska Turistrådet, nationella myndigheter och Ekoturismföreningen. 6. Målgrupp Projektets målgrupp är företag som är verksamma inom besöksnäringen. Majoriteten av företagen finns på landsbygden. Resultaten sammanställs till ett nationellt system, till nytta för hela besöksnäringen i Sverige men också för det regionala arbetet i Sörmland och Västmanland. 7. Projektets genomförande Projektet genomfördes under perioden 1 februari 2011 till 31 mars De främsta och mest omfattande aktiviteterna var: För att få bättre kunskap om hur mycket regionens turistföretag vet om hållbarhet och kvalitetssäkring samt om och på vilket sätt de arbetar för ökad hållbarhet och kvalitet inleddes projektet med en nulägesanalys. Den första uppgiften deltagande regioner fick av den nationella projektledningen var att inventera regionens boende och att sammanställa en lista över vad boendeanläggningarna kallar sig (hotell, vandrarhem, herrgård o s v). För Västmanland/Sörmlands del resulterade arbetet i en lista nästan 500 anläggningar. Projektet har tagit fram en matris för kategorisering av boenden. För att undersöka hur matrisen fungerar i praktiken gjordes stickprov av anläggningar inom gruppen småskaligt boende. Detta skedde genom tio företagsbesök med inspektion av anläggningarna. Studieresa Edinburgh för ledningen i medverkande regioner. Den nationella projektledningen arrangerade en studieresa till Edinburgh. På programmet stod förutom seminarier och möten deltagande då Visit Scotlands Quality Assesment Managers utifrån hemliga besök avgjorde kvalitet och stjärnrankning på ett antal anläggningar inom boende/aktivitet/besöksmålsektorerna. Etiska koder. För att ett företag ska kunna ta del av de fördelar som ett deltagande i kvalitetssäkringsarbetet kommer att innebära kommer man att ställa krav på att vissa etiska koder följs. Projektledargruppen har arbetat med att ta fram förslag på dessa koder. Förankringsarbete. De regionala projektledarna har i uppgift att förankra, informera samt inhämta och ta tillvara på synpunkter från näringen i den egna regionen. Regionala seminarier. Hösten 2011 genomfördes en studieresa till Edinburgh för 35 företagare och turismansvariga i regionen. Instruktion till övriga regioner. Regionen Västmanland/Sörmland fick av den nationella ledningsgruppen uppdraget att ta fram utkast för manual till övriga regioner som i framtiden vill komma med i det nya kvalitets- och hållbarhetssystemet. 4

6 8. Mål och resultat 30 deltagande turistföretag. Mer än 30 företag har deltagit i seminarier, vid individuella möten och studieresor. 15 utvärderade företag utifrån internationell expertis/erfarenheter. Åtta företag har blivit utvärderade utifrån internationell expertis/erfarenheter. Dessutom har drygt 20 anmält sig för kommande rådgivningar som sker under sommaren kunskapshöjande seminarium/workshops. Projektet har arrangerat en studieresa, två seminarier och informerat om arbetet vid flera seminarier och konferenser som arrangerats av andra organisationer och projekt. Projektens mål är uppfyllda med undantag för antalet utvärderade företag. Detta beror till stor del av att projektet är beroende av det nationella arbetet och att det har försenats i genomförandet. Drygt 20 företag kommer dock att utvärderas under sommaren 2012 som ett direkt resultat av projektet. Projektet gynnar i högsta grad en hållbar utveckling eftersom målsättnigen är att utveckla och etablera ett nationellt system för en hållbar besöksnäring enligt definitionen: En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar, och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer. Projektet främjar i högsta grad kompetensutveckling eftersom individuell rådgivning sker med medverkande företag och det nationella systemet synliggör eventuell bristande kunskap och driver på besöksnäringens utveckling. 9. Mätbara resultat enligt EU:s riktlinjer Antal nya företag: 0 Antal bevarade arbetstillfällen: 0 Antal nya arbetstillfällen: Spridning av resultat Eftersom projektet har drivit i samarbete med enskilda turistföretag över stora delar av regionen har mycket av spridningen skett under genomförandet. Minst ett par gånger har seminarier genomförts för att visa på hur arbetet går. Projektet har även bevakats genom artiklar och notiser i nyhetsbrevet Turism i Västmanland 2 samt på bloggarna Turism i Västmanland 3 och Sörmlandstur 4. Projektet används även som referens under de regionala träffar som arrangeras av VKL och STUA

7 11. Kostnader och finansiering Kostnader Löner: Indirekta kostnader: Investeringar: 0 Övriga kostnader: Summa: Finansiering Projektstöd: Länsstyrelsen (20,1 %): Privat: Summa: Slutsatser En av de viktigaste slutsatserna är att besöksnäringen är i stort behov av ett nationellt system för att öka kvalitén och omsättningen, både hos enskilda aktörer som i större regioner. Projektet har gett de regionala turismorganisationerna i Sörmland och Västmanland ett gott renomé i landet och ett försprång i den fortsätta utvecklingen i landet. Vi rekommenderar de som vill genomföra ett likande projekt att kontakta projektledarna för mer information och stöd i initieringen av kommande satsningar. 6

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Välkommen till ett framgångsrikt 2014!

Välkommen till ett framgångsrikt 2014! Välkommen till ett framgångsrikt 2014! Turismfunktionen har under åren byggt upp en effektiv affärsutvecklingsprocess som turismnäringen i Västmanlands län kan använda för att utveckla sina verksamheter

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Verksamhetsberattelse 2013

Verksamhetsberattelse 2013 Verksamhetsberattelse 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2014-02-21 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2013 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2014

Verksamhetsberattelse ~ 2014 Verksamhetsberattelse ~ 2014 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-02-09 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2014 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

regionvastmanland.se

regionvastmanland.se Med målsättningen att bli tätast i landet genom att få den enskilda aktören att ta initiativet över sin kommunikation i digitala kanaler. Turismfunktionen i Region Västmanland Region Västmanland ansvarar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015

AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 AFFÄRSUTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Slutrapport för projektstöd.

Slutrapport för projektstöd. Sida 1 av 5 enligt Jordbruksverkets anvisningar 1. Vilket projekt redovisar du? Ange -journalnummer 2009-1377, -projektnamn Ballesta -stödmottagare Stallarholmens Vikingar 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Verksamhetsberattelse 2012

Verksamhetsberattelse 2012 Verksamhetsberattelse 2012 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2013-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2012 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Projektplan. Hållbar besöksnäring -utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem

Projektplan. Hållbar besöksnäring -utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektplan Hållbar besöksnäring -utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar på uppdrag från länets kommuner och Landstinget för samordning och utveckling

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Naturturism i Uppsala län

Naturturism i Uppsala län Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Projektnamn: Naturturism i Uppsala län - del 1 och 2 Foto: Frida Hedin, HS Konsult AB Frida Hedin 2010-05-10 HS Konsult AB Journalnummer: 2009-3403 Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016

Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016 Affärsutvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2016 Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

UTVECKLINGSPROCESS FÖR BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2019

UTVECKLINGSPROCESS FÖR BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2019 UTVECKLINGSPROCESS FÖR BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2019 NÅ NYA HÖJDER TILLSAMMANS MED VÄSTMANLAND TURISM! Genom att gå med i vår utvecklingsprocess kan din verksamhet ta del av insatser som är speciellt

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Hållbar tillväxt i besöksnäringen

Hållbar tillväxt i besöksnäringen Hållbar tillväxt i besöksnäringen STRATEGI OCH VERKSAMHETSMÅL FÖR REGION VÄSTERBOTTEN TURISM 2018 2019 Kvalitet och upplevelser på hållbar grund ska locka både svenska och internationella besökare från

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014

Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014 Handlingsplan Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2014 1 Inledning Detta är en handlingsplan för år 2014, utifrån Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Strategin togs fram

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Utvecklingsprocess. för turismnäringen i Västmanland 2017

Utvecklingsprocess. för turismnäringen i Västmanland 2017 Utvecklingsprocess för turismnäringen i Västmanland 2017 Region Västmanland ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet är att stödja utvecklingen av en hållbar och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen

ö Österåker Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago \ I *i ^ 'I Skärgårdskommunen ö Österåker \ I *i ^ 'I Utvärdering av samarbetet Stockholm Archipelago t * Skärgårdskommunen Bakgrund Under hösten 2012 lades, i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor och näringsliv i Stockholms

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Slutrapport vid projektstöd

Slutrapport vid projektstöd Slutrapport vid projektstöd 1(7) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

UTVECKLINGSPROCESS FÖR BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTMANLAND

UTVECKLINGSPROCESS FÖR BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTMANLAND UTVECKLINGSPROCESS FÖR BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTMANLAND 2018 NÅ NYA HÖJDER TILLSAMMANS MED VÄSTMANLAND TURISM! Genom att gå med i vår utvecklingsprocess får du och ditt turismföretag ta del av en mängd olika

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland

Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland Från Arjeplog till Malmö Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare 1 2 Hållbar tillväxt Sverige ett attraktivt turistland Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Ett internationellt affärsutvecklingsprogram. Det som gör Kurbits unikt är att det är utvecklat, anpassat och designat för småskaliga företag.

Ett internationellt affärsutvecklingsprogram. Det som gör Kurbits unikt är att det är utvecklat, anpassat och designat för småskaliga företag. Vad är Kurbits? Ett internationellt affärsutvecklingsprogram. Det som gör Kurbits unikt är att det är utvecklat, anpassat och designat för småskaliga företag. Är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Stöd till insatser på Livsmedelsområdet

Stöd till insatser på Livsmedelsområdet Stöd till insatser på Livsmedelsområdet Slutrapport www.jordbruksverket.se Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även anges i ditt beslut. Diarienumret

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer