Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2"

Transkript

1 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december november 2014

2 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen Q-nätverket, för kvinnor som är företagare och ledare, har under tiden 1 april 2012 till 31 augusti 2013 genomfört Lönsamhet och attityder steg 1, i en tänkt utvecklingsserie för företagande kvinnor i Sollefteå. Utvecklingsserien syftar till att förbättra näringslivets förutsättningar och mångfald genom högre affärsmässighet i deltagande företag, förändrade attityder till det egna företagande och mer synliga företagare. Insatserna i steg 1 har genomförts av Ideella föreningen Q-nätverket och varit öppna för företagare i Sollefteå kommun, finansierats genom programmet Främja kvinnors företagande, Länsstyrelsen Västernorrland, Sollefteå kommun och deltagaravgifter. Nätverket har en stark koppling till och ett utvecklat samarbete med kommunens näringslivskontor. Nätverkets ordförande är ledamot av kommunens näringslivsråd. Syftet med nätverkets verksamhet är att kommunen skall utvecklas till ett mer dynamiskt samhälle med mer jämställda värden främst avseende företagande och företagsamhet. I det arbetet ingår också ett engagemang för ett förbättrat näringslivsklimat. Insatser bedrivs både på individ- som på strukturell nivå. Förutom kompetensutveckling för individer och i organisationer så ser nätverket det angeläget att arbeta för en förändring av den kontext som företagarna och företagen befinner sig i. Särskilda insatser för näringslivet är viktiga i länets inland då dessa företag inte har samma förutsättningar som företagen i kustområdet. I genomförandet av steg 1 har seminarier och workshops erbjudits främst i ekonomi och marknadsföring. Deltagarna anser sig, genom projektet, ha ökat sin kunskap om hur lönsamhet kan skapas men bedömer möjligheten att skapa lönsamhet i det egna företaget densamma som tidigare. Deltagarna har varit mycket nöjda med genomförandet men soloföretagarna påtalar svårigheten med att finna tid för att delta i olika aktiviteter. Genom steg 1 har de företagande kvinnorna synliggjorts i olika media och intresset har ökat för nätverkets aktiviteter. Under genomförandet har medlemmarna i nätverket ökat från 35 till 44. I steg 1 genomfördes också en intervjustudie bland nätverkets företag och resterande deltagande företag för att bättre identifiera framtida insatser. Studien ligger till grund för planering av steg 2 och eventuellt kommande insatser. Innehåll i steg 2 Utmaningen är nu att tillvarata företagarnas intresse och önskan om tillväxt och utveckling och samtidigt att för dem finna tidsutrymme och tillräcklig motivation. I Q-nätverkets arbetsgrupp för steg 2 har konstaterats att modeller måste prövas och utarbetas för insatser mer direkt kopplade till företagens egna verksamhet, att genomföras i företagen under pågående ordinarie verksamhet. Arbetsgruppen valde att gå vidare och fördjupa marknadsföringsinsatser i deltagande företag i en pilotinsats. Med hjälp av specialister på marknadsföring och PR via massmedier ska en modell, för en för företagen, gemensam PR-avdelning prövas under 6 månader. Likande former för samarbete har med stor framgång prövats i samägda bolag inom samma bransch. Utmaningen i den här pilotinsatsen är främst att de deltagande företag kommer från olika branscher. Många av de företag som kan vara aktuella är idag soloföretag eller mindre företag med små resurser för marknadsföring. 1

3 Då gäller det att vara så effektiv som möjligt i dessa insatser. Aktiviteterna skall följas och spridas till andra företagare i Sollefteå kommun för att inspirera till att utveckla fler företagsgemensamma insatser. Övergripande syfte Mer affärsmässiga företag som drivs av kvinnor i Sollefteå. Mer affärsmässiga attityder till det egna företagandet Mer synliga företag som drivs av kvinnor Syfte med pilotinsats Med speciallister på marknadsföring av små företag i olika branscher, via media, testa en modell för gemensam pr- infoavdelning och effekten av denna. Övergripande målsättning Att utveckla en modell för att företag, oavsett bransch, ska kunna samverka om en gemensam pr-infoavdelning och hur det kan stärka företagen, främja affärerna, förbättra tillväxtmöjligheterna och öka kompetensen. Mål Ökad kundtillströmning i samtliga deltagande företag. Ökad omsättning i samtliga deltagande företag. Ökade kunskaper avseende PR och marknadsföring via media i de deltagande företagen. Nya rutiner för marknadsföring i de deltagande företagen. En första modell för en gemensam pr-infoavdelning har utformats. Inspirerat till samarbeten och företagsgemensamma insatser. Målgrupp Primär målgrupp - Projektet riktar sig till befintliga företag som drivs av kvinnor i huvudsak i Sollefteå kommun. Sekundär målgrupp företagande män, politiker, beslutsfattare, företagsstödjare, allmänhet Avgränsning Pilotinsatser riktar sig till företagare som ytterligare vill öka sin kompetens och affärsmässighet och har varit företagare i minst 12 månader. Projektet riktar sig inte till helt nystartade eller blivande företagare. Indikatorer att mäta Antal deltagande företag 10 Antal marknadsföringsaktiviteter per deltagande företag Typ av aktiviteter per deltagande företagare Antal timmar per deltagande företag, specialister företagens egen tid Mätbara resultat av marknadsföringsaktiviteter, mäts i direkt anslutning och innan projektavslut Statistik förs över varje företags förbrukade timmar. Risker Då projektet är ett pilotprojekt och resultatet är av stort intresse för en eventuell fortsatt utveckling skall risker med insatserna och modellen identifieras och dokumenteras initialt tillsammans med specialisterna. De identifierade riskerna ska stämmas av under projektets genomförande och tas i beaktandet vid utvärdering vid projektavslut. 2

4 Roller Specialisterna skall Ha dokumenterad erfarenhet av och vara specialiserade på marknadsföring av små företag via medier. Fungera som en aktiv PR-avdelning för företagen genom att: Vara kontinuerligt tillgängliga Ha täta och frekventa kontakter med företagen Aktivt hålla sig informerade om vad som sker i och omkring företagen Två gånger i månaden genomföra virtuella bildkonferenser med samtliga deltagare därefter uppföljningar med enskilda företag. Ge råd och synpunkter för att hjälpa företagen till en bra exponering Producera idéer, pr-planer, förslag, pressreleaser och textmaterial. Sköta omvärldsbevakning för att tillvarata möjligheter att anknyta till nyhetsflödet och debattagendan. Specialisterna skall INTE Göra broschyrer, bygga webbplatser men ska kunna ge förslag till förbättringar för sådana. Företagen skall Vara öppna mot specialisterna Ge kontinuerliga lägesrapporter, information om förändringar, idéer, problem, risker eller möjligheter. Förse PR-avdelningen med underlag som specialisterna bearbetar till färdig produkt. Kunna och vilja kommunicera virtuellt. Satsa egen tid och prioritera avtalade möten Satsa 6 500,- exkl. moms. Grädde på moset Företagarna behöver inte av kostnadsskäl tveka att anlita specialisterna. Löpande diskussioner med gruppen och enskilda fungerar samtidigt som kompetensutveckling när det gäller PR och marknadsföring via media. Projektets aktiviteter och företagens kompetensutveckling sker i varje företag i den löpande verksamheten. Den tid och de resurser deltagarna lägger ned i projektet har en direkt effekt för företaget. Genom virtuella aktiviteter och sammankomster ökar datamognaden hos företagen ytterligare. Plan och metod för uppföljning, utvärdering och resultatspridning Projektet kommer att göra initiala mätningar utifrån indikatorer och mål när de deltagande företagen är kända. Vissa mätningar genomförs i slutet av pilotmodellen och sedan i slutet av projektperioden. Resultatet kommer att överföras till företagsstödjare, politiker och beslutsfattare i kommunen och på regional nivå. För inspiration och spridning kommer pilotprojektet att synliggöra vissa aktiviteter och resultat under genomförandet för företagare i Sollefteå kommun. Det sker genom möten, workshops och olika webbinformationer och med syfte att inspirera till att utveckla flera företagsgemensamma insatser. 3

5 Förväntade effekter efter projekttidens slut De planerade insatserna i projektet kan kopplas till RTP 1.2 Nyföretagande, entreprenörskap och offensivt näringslivsklimat. Projektet kan också ses som ett spännande komplement till kommunens strategiska satsningar. Pilotprojektet skall testa och utveckla ett koncept som kan utvecklas och användas fortsättningsvis. Kunskapen och möjligheten till mer lönsamma och därmed hållbara företag har ökat. Kvinnor som företagare blir mer synliga och fler förebilder har skapats. Projektorganisation Projektet leds av en styrgrupp med representanter för Q-nätverkets styrelse och Sollefteå kommuns näringslivskontor. En ledningsgrupp med en projektledare, administratör och specialist leder de operativa insatserna. En referensgrupp med lokala aktörer i branschen för kunskapsöverföring både in till och ut ur pilotinsatsen. Samverkanspartner till projektet är Sollefteå kommun, näringslivsavdelningen. Aktivitetsplan och budget Rekrytering av projektledare, styrgrupp, ledningsgrupp och referensgrupp samt möten för dessa under ,- Administration och ekonomi - rekvisitioner, fakturering, betalningar, rapporter, slutrapport etc ,- Information och spridning via webb och utskick ,- Marknadsföring pilot, rekrytering deltagare, uppstart ,- Specialistaktiviteter med deltagare ,- Öppna workshops och möten, uppföljning, spridning ,- Avslut, utvärderingsrapport med modellbeskrivning ,- Summa planerade kostnader ,- Deltagaravgifter 10 x 6 500, ,- Sollefteå kommun ,- Länsstyrelsen Västernorrland, Tillväxtverket ,- 4

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer