Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012"

Transkript

1 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets totala budget: Ange kommun/er som geografiskt kommer att omfattas av projektets insatser: 2. Uppgifter om sökanden Sökande: Org. nummer: Juridisk status: Adress: Postadress: CFARnr E-postadress: Postnummer: Webbadress: Mobiltelefon: 3. Underskrift Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta hanteringen av projektstödet. Vidare medger undertecknad enligt 10 personuppgiftslagen,1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för förvaltningsmyndighetens hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) och enligt 34 PUL att de publiceras på Internet i information om projektet. Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 1/6

2 4. Behörig/a firmatecknare Behörig/a firmatecknare är: Vilket framgår av (ange ett alternativ, sätt ett x): Registreringsbevis, se bilaga nr Styrelseprotokoll eller motsvarande, se bilaga nr 5. Utbetalning av stödet Stödet utbetalas till (Ange a, b eller c): a) sökandens pg nr: b) sökandens bg nr: c) sökandens bankkonto: ange bank: 6. Moms Har sökande avdragsrätt för moms när det gäller projektets verksamhet? Ja Nej, bifogar intyg från Skattemyndigheten, se bilaga nr 7. Projektledare och kontaktpersoner a) Projektledare: Beskriv projektledarens erfarenheter av projekt-/processledning: Undertecknad medger enligt 10 personuppgiftslagen,1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för förvaltningsmyndighetens hantering av ärendet (registrering i diarium och liknande) och enligt 34 PUL att de publiceras på Internet i information om projektet. Underskrift: Företag: Adress: Postnummer: Postadress: Mobiltfn: Fax: E-post: b) Kontaktperson ekonomi/administration: Företag: Adress: Postnummer: Postadress: Mobiltfn: Fax: E-post: c) Revisionsfirma/företag: Revisor: Adress: Postnummer: Postadress: Mobiltfn: Fax: E-post: 8. Lyder ni under lagen om offentlig upphandling i detta projekt? Stat, kommun, landsting och vissa andra ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU). En förutsättning för att stöd ska kunna betalas ut till dessa är att LOU följts. Ja Kommentar: Ej aktuellt 2/6

3 9. Projektets syfte och mål (Beskriv kortfattat. Rutan utökas automatiskt) Syfte (Varför genomförs projektet? Hur kommer projektet bidra till att öka/utveckla kvinnors företagande/företag? ) Mål (OBS mätbara): Målgrupp: 1 Kvinnor som driver företag ensam eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska utvecklas. 2 Kvinnor som vill starta företag. 3 Kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor eller koncept. 10. Projektbeskrivning Projektbeskrivningen ska innehålla beskrivning med följande rubriker Projektnamn Projektorganisation (Vilka kommer att verka i projektet, arbetsuppgifter, samt ev. referensgrupp.) Projektets innehåll Metod och arbetssätt (Beskriv den metod/de metoder och tillvägagångssätt som kommer att användas i projektet.) Förankring (Beskriv hos vem/vilka projektet är förankrat) Avgränsning från ordinarie verksamhet (Beskriv hur projektets verksamhet skiljer sig från ordinarie verksamhet.) Ev. koppling till andra projekt, ev. samverkanspartner Långsiktighet Bakgrund och nulägesbeskrivning (Kort historik samt svar på var är vi nu? Varför ska detta projekt genomföras?) Uppföljning och utvärdering 11. Tid- och aktivitetsplan för projektet Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad 3/6

4 Utvärdering och slutredovisning (Ska genomföras inom projektperioden) 12 Förväntat resultat Fyll i förväntat utfall i tabellen. Det faktiska utfallet ska rapporteras i lägesrapporter och i slutrapport. Mätindikator Målgrupp 1 Kvinnor som Driver företag Antal deltagare i projektet Målgrupp 2 Kvinnor som vill vill starta företag Målgrupp 3 Kvinnor som vill utveckla innovativa idéer Antal Antal deltagare i övriga aktiviteter T.ex. på seminarier Antal nystartade företag Antal kvinnor som gått från deltidsföretagare till heltidsföretagare Antal företag som anställt Antal företag som ökat sin omsättning Antal företag som ökat sin lönsamhet 13. Beskriv projektets insatser för jämställdhet, miljö och ökad integration 4/6

5 Denna mall ska användas för projektets budget. 14. Kostnadsslag Totalt Kostnader a) Lönekostnader (egen personal) inkl sociala avgifter b) Externa tjänster c) Lokalkostnader och utrustning d) Ersättningar till föredragshållare utan F-skattsedel e) Resekostnader f) Övriga kostnader kostnader h) Resurser i annat än pengar t.ex. egen tid, värderade resurser totala kostnader 15. Finansiering Finansiär Programmet Främja kvinnors företagande Deltagaravgifter (antal deltagare x kr = ) Totalt finansiering Resurser i annat än pengar t.ex. egen tid, värderade resurser total finansiering 16. Beräkningsunderlag a) Lönekostnad (namn och funktion) Månadslön exkl. soc.avg. Soc.avg. + sem. % -sats Sysselsättnings grad Antal månader Total kostnad b) Externa tjänster Beräknat antal timmar Beräknad fakturerad timkostnad Total kostnad c) Lokalkostnader och utrustning Hyra /månad Antal månader Total kostnad d) Ersättning till föredragshållare utan F-skattsedel ( namn, antal timmar och timkostnad) Total kostnad 5/6

6 e) Resekostnader Total kostnad f) Övriga kostnader Total kostnad BILAGOR TILL ANSÖKAN 17. Obligatoriska bilagor Bilaga nr Bilagans namn 1 Intyg angående behörig firmatecknare/registreringsbevis 18. Övriga bilagor vid behov Sätt kryss Bilaga nr Bilagans namn Intyg från Skattemyndigheten om momsfrihet Specificering av utlandsresor 19. Kostnadsspecificering vid utlandsresor Resmål och syfte Antal personer Kostnad/person Total kostnad 2011 MSZ 6/6

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Handledning och upplysningar

Handledning och upplysningar Uppdat 23.01.2012 Handledning och upplysningar Europeiskt territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete 2007-2013 www.interregnord.com Uppdat 23.01.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 1 ATT

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer