Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap"

Transkript

1 Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

2 Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat en resa som innebär att verksamheten nu ska flytta huvudfokus från att tillhandahålla information till att mer aktivt marknadsföra och sälja Östergötland som helhet. Ett av de övergripande målen för Visit Östergötland innebär att öka antalet reseanledningar och bokningsoch köpbara produkter fram till För att nå dit krävs att vi inledningsvis lägger fokus på strategiska och strukturella frågor för att skapa organisatoriska förutsättningar för destinations- och produktutveckling. I arbetet med att utveckla Östergötland som en attraktiv plats att besöka är samverkan ett av våra viktigaste ledord. För att lyckas stärka Östergötlands attraktionskraft krävs det att vi arbetar nära och tillsammans med de 13 kommunerna och med aktörer inom privat och offentlig sektor. Tillsammans blir vårt budskap starkare och kan nå längre och fler. Innehållet i detta dokument är även tänkt att ligga till grund för utveckling av strategier på lokal nivå. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Visit Östergötland nu står inför att bli mer aktiv i sin roll och tydligare arbeta med försäljning och marknadsföring av erbjudanden. Detta dokument är den ledstång vi ska hålla oss i för att nå dit.

3 aktiv och attraktiv region Visit Östergötland är en del av Regionförbundet Östsam och har två övergripande uppdrag, att aktivera turistnäringen i regionen genom att inspirera, skapa mötesplatser och vara en funktionell resurs i utvecklingen av destinationerna samt stödja kommunerna och destinationerna i deras utvecklingsarbete. Dessutom ska Visit Östergötland attrahera svenska och utländska turister och öka antalet besök i regionen. Informations- och bokningsplattformar Vi driver hemsidan och evenemangskalendern Denna sida finns även för mobilen, mobil.pagang.info. Där kan företag presentera sig och knyta sig till vårt bokningsystem. Marknadsföring och försäljning Vi marknadsför regionen nationellt genom olika kanaler och internationellt i samarbete med bland andra Visit Sweden. Projekt Vi har också i uppdrag att driva olika projekt för utveckling och tillväxt i regionens besöksnäring. Just nu arbetar vi med Naturturism, Östgötadagarna, Kvinnors företagande och Rätt & Slätt (matturism). Nätverk Vi erbjuder ett forum för samverkan där olika intressenter inom besöksnäringen kan samlas och nätverka. Kunskapsutveckling och omvärldsbevakning Vi har en viktig roll i att inhämta och sprida kunskap om besöksnäringens effekter och dess roll för att skapa tillväxt i regionen. Vi bevakar även de trender i omvärlden som påverkar besöksnäringen.

4 Vår vision Som drivande samarbetspartner ska Visit Östergötland till år 2020 skapa: En aktivare bransch som, genom ett väl fungerande samarbete mellan aktörerna, har gjort besöksnäringen till regionens nya basnäring, ökat antalet arbetstillfällen, höjt kunskapen och kvaliteten samt utvecklat fler attraktioner. Ett attraktivare Östergötland som rankas topp 10 i Sverige och är ett välkänt och självklart besöksmål för nationella och internationella besökare. Kort och gott: Inom topp 10 för ett aktivt och attraktivt Östergötland. Vår affärsidé Stärka Östergötlands attraktionskraft genom att marknadsföra och sälja Östergötland till svenska och utländska gäster. Stimulera tillväxt i regionens besöksnäring genom att samordna, initiera och driva projekt som inspirerar, skapar mötesplatser och ger stöd till regionens kommuner, företag och lokala turistbyråer.

5 Våra övergripande mål För att uppnå vår vision har vi definierat ett antal övergripande mål för besöksnäringen i Östergötland. Få fler svenskar att resa till Östergötland och ta del av våra attraktioner Få fler östgötar att vilja besöka turistmål i sitt eget landskap Öka antalet utländska besökare Fördubbla omsättningen i branschen till 2020 Utveckla fler exportmogna destinationer med hållbarhet och kvalitet (Detta görs i flera steg där vi kan hjälpa till att klassificera företag/attraktioner/destinationer som är säljbara: 1. Lokalt. 2. Regionalt. 3. Nationellt. 4. Internationellt Stödja redan exportmogna destinationer i deras fortsatta utveckling Bidra till en ökad omsättning i företagen Arbeta med kvalitetssäkring och hållbarhet Öka samverkan mellan offentig och privat sektor Öka antalet sysselsatta och stimulera utbildning och entreprenörskap Dessa mål ska sedan inför varje verksamhetsår brytas ned i mätbara mål!

6 Så ska vi arbeta för att uppnå målen Destinationsutveckling Stödja regionens aktörer i att höja kvaliteten i utbudet och möta efterfrågan Bidra med kunskap och idéer kring att utveckla fler och mer attraktiva destinationer* och besöksmål Samverkan mellan privata och offentliga aktörer Aktivt verka för att skapa fler kontaktytor i branschen Erbjuda utbildningar och seminarier som korsbefruktar privat och offentlig sektor Tillhandahålla kunskap inom Regionförbundet Östsam samtr stöd vid investeringar i besöksnäringen Entreprenörskap Skapa intresse för nyföretagande inom besöksnäringen Stödja och stimulera befintliga företag inom besöksnäringen för att generera utveckling Verka för ett entreprenöriellt perspektiv inom turismutbildningarna i regionen * Destinationer är platser man vistas på 2-5 dagar. Därifrån når man olika Attraktioner att fylla vistelsen med.

7 Hållbarhet och kvalitet Sträva efter en besöksnäring som håller över tid och därför vara selektiva i våra satsningar. Hellre kvalitet än kvantitet Satsa på omvärldsbevakning för en god framförhållning och beredskap för morgondagens besöksnäring med rätt matchning av utbud och efterfrågan Tillhandahålla kvalitetskriterier för respektive marknad lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Finansiering Skapa attraktionskraft i varumärket Östergötland för att öka intresset för investeringar i regionen Föra en aktiv dialog med de större företagen i regionen för att öka intresset för att investera i regionen Föra en aktiv dialog med de regionala aktörerna för att lättare hitta projektfinansiering och sprida kunskap om detta Marknadsföring och försäljning Ta ett övergripande ansvar för att bygga och marknadsföra en enhetlig bild av Östergötland Prioritera vad som ska marknadsföras och inte Kontinuerligt erbjuda regionens aktörer relevanta och effektiva kanaler mot marknaden Erbjuda branschen omvärlds och marknadskunskap Uppdatera och vara aktiva i sociala medier samt delge turismorganisationerna och företagen i Östergötland information och kunskap inom området Visit Östergötlands strategi baseras på de sex nationella strategier för besöksnäringen som tagits fram på initiativ av branschorganisationen Svensk turism i samarbete med bland andra Visit Sweden och Tillväxtverket. Läs gärna mer på:

8 Så kommunicerar vi externt Målet med vår kommunikaton mot besökare och potentiella besökare är att de ska: Veta Känna Tycka Göra Att Östergötland ligger mellan Vättern och Östersjön, ca 1,5 timme från Stockholm Vilka städer som ligger i Östergötland Vilka besöksmål som finns i Östergötland Att Östergötland är ett spännande besöksmål En grundläggande positiv känsla för Östergötland - dvs koppla ihop oss med positiva värden Att Östergötland är en aktiv och attraktiv region som är intressant och spännande att besöka Intressera sig för Östergötland och det vi har att erbjuda Besöka Östergötland Berätta om Östergötland i positiva ordalag

9 Detta trycker vi på när vi kommunicerar Dessa punkter ska fungera som inspiration när vi kommunicerar med besökare och potentiella besökare. Det är inget vi kopierar rakt av utan som ska genomsyra vår kommunikation. Vi är en tillgänglig region (Vi har ett bra läge). Östergötland ligger 1,5 timme från Stockholm, mellan Vättern och Östersjön. Här finns allt mellan sjö och hav. Aktiva Östergötland Här finns spännande saker att göra och uppleva. Exempelvis Kolmården, Visualiseringscenter C, Göta kanal, Flygvapenmuseum, Östgötaleden, fiske, kräftfiske, fotboll, hockey, Vätternrundan, shopping, storstadsliv och events (stadsfester, konserter mm). Attraktiva Östergötland Här finns mycket att se och njuta av. Exempelvis vacker natur, medeltida kultur, slott och herrgårdar, storstad, småstad och landsbygd, god mat (ekologiskt, närodlat), sjö, hav och skärgård. Bara i Östergötland - De platser, attraktioner och besöksmål vi erbjuder finns bara i Östergötland. (Öka kännedomen om fler platser än Linköping/Norrköping och koppla samman kända besöksmål som Kolmården och Göta kanal med just Östergötland). Låt dig gärna inspireras av dessa punkter när du ska marknadsföra Östergötland som turistmål!

10

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2012-12-19 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål och aktiviteter för att nå det övergripande mål som är formulerat i Gästbok Gävle,

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago

Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014. Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Möte på Tessinska palatset den 29 april 2014 Stockholm Archipelago Turismens/besöksnäringens storlek i Sverige Turistsatelliträkenskaperna, Tillväxtverket och SCB, 2012 Turismkonsumtion

Läs mer

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023 Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr 2/17 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dokument som styr...

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020.

I den nationella kolumnen kommer information från den nationella strategin för besöksnäringen, Vision 2020. Förord I strategiarbetet vill vi ta vara på tidigare arbetet och även se till så att den kommande strategin synkas med dessa. Upplägget är indelat i nationellt, regionalt och lokalt. I den nationella kolumnen

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare?

Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Turistnäringens Företagarindex 2012 Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? Sammanfattning Antalet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer