Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)"

Transkript

1 Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin. I Västmanland sysselsätts mer än personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala järnvägsmarknaden. Företag med anknytning till järnvägsindustrin i Västmanland representerar en omsättning på närmare tio miljarder kronor och har identifierats som ett av länets styrkeområden. Västerås är den ort där majoriteten av kompetens och arbetskraft inom området järnvägsteknik återfinns. Syfte och mål Järnvägsklustret vill stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi där branschen samverkar till fler och större affärer och attraherar fler personer för jobb och studier. I Järnvägsklustrets regi erbjuds mötesplatser för lokal, nationell och internationell samverkan med fokus på samhällets behov av hållbara transportlösningar där samverkan bidrar till utveckling och innovationer. Under Järnvägsklustrets första år har ett flertal workshops och idégenereringsmöten anordnats med syftet att ringa in de områden där företagen önskar samarbeten och utveckling. Fyra områden har kristalliserats ut: 1. Affärer för tillväxt samverka för ökad andel affärer inom branschen med Väsmanland som geografisk bas för företagen 2. Kompetens - delge varandra kännedom om respektive företags kompetenser för ökad affärsnytta. Samverka med utbildningssätena för att säkerställa hög kvalitet på relevanta utbildningar. 3. Innovationer - utveckling av nya produkter, tjänster, processer och arbetssätt - samverkan kring ny kunskap (och varandras befintliga kunskaper) i utvecklingen av innovationer för gemensam affärsnytta 4. Samhällsutveckling - påverkan för en hållbar samhällsplaneringen med fokus på hållbara transporter genom att delta i dialoger som bidrar till att möjliggöra boende, pendlande, studier, utveckling av befintliga företag samt nyetableringar inom branchen med Väsmanland som geografisk bas

2 Organisation Järnvägsklustret högsta beslutande funktion är styrelsen. För den operativa verksamheten är arbetet indelat i fem arbetsgrupper, se organisationsplan nedan. Varje arbetsgrupp har en ansvarig ledare som är sammankallande och ansvarar för att beslutade aktiviteter genomförs. Processledaren bistår arbetsgruppsansvarig med verkställande av beslutade aktiviteter. Processledaren deltar i samtliga arbetsgrupper för att vara en länk mellan grupperna. Processledaren summer arbetsgruppernas arbete och rapporterar till styrgrupp. Styrelse Processledare Kompetens Marknad Medlemsaktiviteter Finansiering Samhällsutveckling

3 Arbetsgrupper Arbetsgrupp Kompetens Syfte: Syftet med gruppens arbete är att bidra till nya affärer för klustrets medlemmar genom att attrahera, nyttja, utveckla och behålla relevant kompetens Att ta fram en plan för verksamhetsområdet kompetens Att synliggöra och därmed öka klustermedlemmarnas kunskap om den samlade kunskaps- och kompetensbasen som idag finns hos klustrets medlemmar Att skapa förutsättningar för effektivare nyttjande av klustrets samlade kompetensbas Att tydliggöra järnvägsteknologibranschens behov av kompetens Att bidra till att utveckla utbildningar som möter branschens behov Att skapa fungerande kompetensnätverk i Västerås som bidrar till att behålla och attrahera kompetens Arbetsgrupp Marknad Syfte: Marknadsgruppens uppgift är att ta fram en kommunikationsplattform för Järnvägsklustret. Denna ska kunna användas av alla medlemmar i klustret för att på ett enkelt och effektivt sätt nå ut till rätt målgrupp. Att ta fram en marknadsplan Att ta fram en kommunikationsplan Genomföra en järnvägskonferens/mässa Definiera kanaler och målgrupper för Järnvägsklustrets budskap till marknaden Definiera en elevator pitch som stöd för att kort och koncist kunna beskriva klustrets mål och vision Befästa Västerås-regionen som ett starkt fäste när det gäller kompetens och leveransförmåga inom järnvägs- och tågteknik Sprida kunskap om Järnvägsklustret lokalt, nationellt och internationellt för att locka fler företag till regionen liksom fler ingenjörer och entreprenörer som vill arbeta inom tåg- och järnvägsteknik Samverka med andra liknande forum Nationellt och internationellt

4 Arbetsgrupp Medlemsaktiviteter Syfte: Gruppen medlemsaktiviteter huvudsaklig uppgift består i att skapa ett mervärde för järnvägsklustrets medlemmar genom inspirerande och spännande innehåll. Utforma ett hållbart koncept för frukostmöten Ta fram förslag på introduktion för nya medlemmar Arbeta med ständiga förbättringar och utveckla föreningen med hjälp av idéer och förslag från medlemmarna Arbetsgrupp Finansiering Syfte: Att identifiera, handlägga och administrera intäktskällor till den ekonomiska föreningen. Arbetsgruppen har ett operativt ansvar för ekonomin inklusive bokföring och bokslut. Att utifrån Affärsplan för Järnvägsklustret och arbetsgruppernas verksamhetsplanering göra budget för kommande verksamhetsår Att utifrån budget hitta rätt nivå på serviceavgift så att minst grundläggande omkostnader täcks Att finna bidragsgivare och/eller projekt så att minst driftkostnad för processledning täcks Att identifiera vilka aktiviteter som kan genomföras och finansieras med hjälp av projektfinansiärer Arbetsgrupp Samhällsutveckling Syfte: Gruppen Samhällsutveckling har huvudsakligen till uppgift att delta i den offentliga dialogen om samhällsplanering och infrastrukturutveckling som en part med bransch- och arbetsgivarkompetens/perspektiv. Påverka genom att delta i dialoger om samhällsplanering exempelvis genom att delta i åtgärdsvalsstudier och samråd eller liknande Bidra till en hållbar utveckling genom hållbara transporter Bjuda in samhällsaktörer till klustret för att informera och samtala med klustrets medlemsföretag Identifiera aktiviteter/projekt som stödjer dessa mål Operativa arbetsuppgifter Arbetsgrupperna ansvara för att utveckla verksamheten i enlighet med ovan. Arbetsgrupperna ansvarar för de aktiviteter som planeras men har processledaren till stöd för att verkställa beslutade aktiviteter. Exempel på arbetsuppgifter som utförs av processledaren: Administrera medlemsregistret Ansvara för föreningens kalendarium Ansvara för medlemsenkäten Administrera hemsidans medlemsdel

5 Introduktion till nya medlemmar Ansvara för frukostmötena Medlemskommunikation Marknadsföringsmaterial till potentiella medlemmar Infoblad Betalningar Faktureringar Bokföring

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN 2011-2013 Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. "Advisoryboard.se"2013%11%19'

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se2013%11%19' AdvisoryBoard Trygg i livet 2020 Erbjudande Partnerskap Uppdrag Under innovations- och utvecklingsarbeten med organisationer i vårt nätverk har vi förstått att det finns ett stort behov av att arbeta med

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne 5 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 7 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/168 4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer