en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer."

Transkript

1 en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

2 Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi är att skapa förutsättningar för en fortsatt god näringslivs- och samhällsutveckling, välfärd och hälsa i ett samspel mellan näringsliv och offentligt finansierad verksamhet. En tydlig politisk vilja uttryckt i en regional innovationsstrategi skapar förutsättningar och strukturer, i form av resurser, kunskap och mottagarkapacitet, för halländska innovationer. Det framtida önskvärda tillståndet beskriver hur Halland ser ut och hur vi agerar när vi nått målet. Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. I Halland flödar idéer och kreativitet gränslöst i alla väderstreck och mellan alla aktörer i och utanför regionen. Näringslivet, samhället och akademin har i samverkan etablerat arbetssätt som skapar förutsättningar för idéer att skapas, växa och utvecklas.

3 För att uppnå det framtida önskvärda tillståndet för Halland föreslås följande strategier: strategi 1 Skapa en gemensam målbild och led mot innovation För att innovationer ska kunna utvecklas är det av avgörande betydelse att vi skapar en gemensam målbild och ett resultatinriktat ledarskap bland de halländska aktörerna. Finns det mellan aktörerna en uppfattning om ömsesidig nytta och tillit till varandra skapas ett kreativt klimat och ett förhållningssätt som gynnar innovationer och tillväxt. Kreativa miljöer och mötesplatser för innovation begränsas inte utan spänner över både organisatoriska och geografiska gränser. Olikheter tillvaratas, mångfald och plantskolor för halländska innovationer gynnas. strategi 2 Skapa arenor där innovationer utvecklas För att innovationer ska kunna utvecklas behöver vi skapa kreativa arenor. Med kreativa arenor avses mötesplatser där innovatörer kan få stöd i allt från att upptäcka och formulera nya idéer till att utveckla dem vidare från idé till handling. Såväl näringsliv, offentliga aktörer, forskning, akademi och finansiärer bör vara representerade på arenan. Detta eftersom de tillsammans bidrar med olika och viktiga stödfunktioner så som kontaktskapande, rådgivning, kunskap, kommersialisering och inledningsvis resurser. Arenorna kan vara såväl fysiska som digitala mötesplatser eller kontaktnätverk och de kan vara både permanenta eller tillfälligt skapade utifrån behov. Målsättningen med de olika arenorna behöver vara tydlig, de bör fokuserar på Halland men vara öppna för icke halländska aktörer och innovatörer vilket bara berikar utvecklingen. En elektronisk stödansökan/innovationsbeskrivning ska vara möjlig.

4 strategi 3 Möjliggör finansiering för innovationer För att stimulera innovation behöver vi se till att det finns finansiering som kan hjälpa idéer att växa och utvecklas. Utan riskvilligt kapital, delfinansiering av projekt och stöd till projektansökningar stannar många goda idéer på idéstadiet och här har offentliga sektorn en viktig roll. Och när det gäller kommersialisering så är näringslivet och investerare viktiga pusselbitar. Detta kräver flexibilitet hos alla parter och nätverk är av avgörande betydelse. Olika typer av resurser behöver ställas till förfogande och det behöver tydligöras och kommuniceras var och vilka resurser som finns och vad som krävs för att få del av dessa. strategi 4 Satsa på forskning och utveckling Forskning och utveckling har en viktig roll som drivkraft för innovationer och behovet av den kunskap forskningen ger ökar. Genom att Halland aktivt deltar i EU:s forsknings- och innovationsprogram samt att möjligheter till medfinansiering nyttjas kan vi förstärka forskning, kompetensutveckla på avancerad nivå, förstärka befintliga forskargrupperingar och bidra till ökad tillgång till forskningskompetens inom näringslivet.

5 strategi 5 Höj utbildningsnivån och matcha kompetensförsörjningen För ett mer innovativt Halland behövs högre utbildad arbetskraft och bättre matchning mellan akademins utbildningsutbud och det näringslivet behöver i kompetens. Vi behöver därför skapa kreativa möten mellan akademin och näringslivet och erbjuda samverkansprogram som Tekniksamt Vård- och omsorgscollege så att kunskapen dem emellan ökar och kompetensförsörj-ningen blir mer träffsäker. Vi behöver också säkra god utbildning i grundskolor och gymnasium. Högre utbildad arbetskraft och rätt matchad kompetens kommer då bli en drivkraft för innovationer inom företag och organisationer. Här behöver akademin vara drivande och med akademin avses Högskolan i Halmstad, Campus Varberg, Försvarsmaktens tekniska skola och militärhögskolan. Utöver den uppenbara rollen som kompetensförsörjare bidrar även akademin med sin forskningskompetens, sina kontakter till näringsliv, samhälle och andra lärosäten, i och utanför Sverige samt med en omvärldsbevakning som berikar tillväxten i Halland. Dessa aktiviteter skapar möjlighet till kompetensförsörjning i Halland och bidrar till Hallands attraktivitet.

6 strategi 6 Stimulera klusterutveckling Något som visat sig mycket betydelsefullt för tillväxt är uppkomsten av klusterbildningar. Kluster är ett nätverk av företag och organisationer med hög interaktion och samarbete med en hög grad av innovation som resultat. Genom att stimulera uppkomsten av kluster påverkar vi innovationsgraden i Halland. Vi gör detta genom att skapa möten mellan människor med olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter i en miljö som främjar kreativa processer. Möten där innovatörer, företag, leverantörer, akademi och finansiärer uppmanas till samarbete och gränsöverskridande produkt- tjänste, affärs- och organisationsutveckling. Det är människor som genom möten, kreativa tankar och dialog skapar innovation vilket ger grogrund för utveckling, förnyelse och tillväxt. Befintliga kluster är redan idag viktiga för tillväxten och ska tillvaratas och stärkas vid behov. Arbetet med att stimulera klusterutveckling begränsas inte av Hallands länsgränser utan ska öppnas upp för alla aktörer som kan förstärka klustret.

7 strategi 7 Kommunicera möjligheterna För att stimulera innovationsutveckling behöver vi synliggöra och kommunicera de arenor, nätverk och stödmöjligheter som finns tillgängliga. Kommunikationen riktas såväl externt som internt, regionalt, nationellt och internationellt. Det ger förutsättningar för ett framgångsrikt innovationsarbete och bjuder in, inte bara hallänningar, utan alla de som kan bidra till innovationer och har drivkraft till samarbete. I förlängningen bidrar detta till en positiv image kring det halländska innovationsarbetet. starta företag kontakter arenor export och import produktutveckling rådgivning I kommunikationen har offentliga sektorn ett stort ansvar. investerare strategi 8 Följ upp och utvärdera En förutsättning för framgång över tid är regelbundna avstämningar, där aktörerna utvärderar effekter av gemensamma insatser, processer och den gemensamma måluppfattning stäms av. Vid utvärderingar är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och att de halländska innovationsstrategierna

8 Innovationsstrategin är framtagen i ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Högskolan i Halmstad, Campus Varberg och Region Halland. För mer information kontakta Region Hallands näringslivsavdelning. Box 517, Halmstad

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer