Regionalt befolkningsnav Utgåva P Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv"

Transkript

1 Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter

2 Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter. 2 Bakgrund/effektmål Syftet är att försörja den mängd av lokala databaser och system som idag var och en handhar och registrerar identitetsuppgifter, och som i vissa fall också utbyter dessa uppgifter med Skatteverkets Navet via separata marknadsberoende system. Utvecklingen av medborgarnas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och landsting och länsnoden skall integreras mot system för e-tjänster för att möjliggöra hämtning av personuppgifter för medborgare som använder dessa e-tjänster. Ett starkt krav för att erbjuda detta är korrekt folkbokföringsinformation och efterfrågade attribut för kommunernas behov. Effektmålen är: Att säkerställa införandet av HSA/SITHS genom att etablera en regional HSA-katalog utifrån ett samarbete mellan stora- och små kommuner. Att utreda om regionala nav för identitetsuppgifter också kan hantera person- och andra uppgifter (attribut) som är avgörande för den framtida informationshanteringen inom vård och omsorg, dvs all socialtjänst och hälso- och sjukvård. Att få till stånd en generisk modell för regioner, kommuner och privata aktörer som kan användas för att tillhandahålla medborgare autentisering mot de e-tjänster som erbjuds. Det är en viktig framgångsfaktor att elektronisk identifiering sker för att leverera rätt tjänsteutbud till individen. Att kunna tillhandahålla samma orörda information till alla kommuner, regioner och privata aktörer som efterfrågar information, men med möjlighet att lägga till de attribut som behövs för att kunna tillhandahålla egen information såsom ex. kommuntillhörighet och utbyta befolkningsuppgifter med andra regionala nav. 3 Underlag Under 2010 genomfördes, inom ramen för SKL:s satsning på kommunsamverkan för ehälsa, en förstudie kring möjligheterna att etablera regionala befolkningsnav. Resultatet från denna förstudie och de intentioner som finns kring införandet av en ny nationell e-legitimation baserad på en federativ modell är underlag för projektet. 4 Förutsättningar Den nationella strategin för ehälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg beskriver ett antal åtgärder som måste genomföras för att strategins intentioner ska kunna realiseras. En gemensam och organisationsövergripande teknisk infrastruktur ska underlätta kommunikation, åtkomst och delning av integritetskänslig information mellan behöriga aktörer.

3 Anders Henriksson Sida: 3 (6) Behovet av ökad interaktion och integration mellan olika utförare, huvudmän och medborgare över Internet ställer krav på en organisationsövergripande infrastruktur fri från tekniska och kommersiella inlåsningseffekter, som samtidigt garanterar hög kvalitet och säkerhet i informationshanteringen. Vidare är det samma regelverk som gäller för informationsutbyte mellan de inblandade intressenterna: kommuner, landsting, privata, idéburna aktörer och brukare. Kommunerna måste därför utveckla verksamhetsprocesser med IT-stöd som klarar av att hantera säkerhet och integritet för alla aktörer och verksamheter. Varje person (både fysisk och juridisk) måste kunna ges individuella rättigheter för att producera, ta del av eller ändra information som berör den enskilde i systemen. Ett effektivare sätt att kommunicera och utbyta information får stor betydelse för såväl kvaliteten till brukaren/patienten som för verksamheterna. 5 Kontaktpersoner Projektledare Anders Henriksson, Region Västerbotten Samordnare Marja-Leena Komulainen, Kommunförbundet Norrbotten Övrig kontaktperson: Magnus Rudehäll, Region Västerbotten 6 Tidsplan och kalkyl för förberedelserna Åtagande Tidpunkt Beskrivning Kommunikationsplan BP Start projektförberedelser BP Projektdirektivet godkänt BP Projektplanen godkänd BP Projektstart BP Statusrapport. Tekn refgrupp Statusrapport. Styrgrupp BP Statusrapport. Styrgrupp Statusrapport Tekn refgrupp BP xx-xx BPX 2012-xx-xx BPX Slutrapport godkänd av styrgrupp. 6.1 Avgränsningar Projektet innefattar ett stort antal aktiviteter, av olika karaktärer som innefattar både praktisk implementation och utredningar, under en förhållandevis kort tidsperiod. Många aktiviteter är också beroende av omgivande faktorer. Projektets huvudfokus ska därför vara implementation och driftsättning av de regionala naven. I projektplanen ska avgränsningarna preciseras mer tydligt.

4 Anders Henriksson Sida: 4 (6) 7 Projektmål, uppdragsgivarens krav och önskemål Projektet huvudmål är att implementera och driftsätta regionala befolkningsnav i Västerbotten och Norrbotten samt utreda ett antal frågeställningar kopplade till dessa. 7.1 Projektets resultat Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan Regionförbundet i Västerbottens län och Kommunförbundet i Norrbottens län. Vissa av projektets aktiviteter kommer att vara gemensamma medan några kommer att vara regionalt specifika utifrån förutsättningarna i respektive region. Projektet ska uppnå följande resultat: Implementera och driftsätta regionala befolkningsnav. Etablera förvaltningsorganisationer i respektive region. Möjliggöra spridning av befolkningsuppgifter till intressenter i regionerna. Planera införandet av HSA-katalog i kommuner Utreda integrationsmöjligheter mot olika verksamhetssystem Utbyta befolkningsinformation mellan länen Utreda behov av tilläggsattribut Utreda IDP/federation Följande skall redovisas och dokumenteras: Regionala navens möjlighet att fungera som IDP med federation. Automatisk kommunikation mellan regionala nav. Möjligheter till integration mot verksamhetssystem Regionala/kommunala attribut samt övriga funktionsattribut Förslag på avtal mellan region/kommun/övriga 7.2 Projektets sluttidpunkt Projektet ska vara avslutat senast

5 Anders Henriksson Sida: 5 (6) 7.3 Projektets kostnad Kostnadsbudget för att genomföra projektet: Projektstart Projektledning och administration Konsultarvoden, teknik Konsultarvoden, utredning Nyttoanalys IT-resurser Resor och möten Övrigt Projektavslut Summa 20 tkr 400 tkr 400 tkr 400 tkr 100 tkr tkr I projektplanen kommer den ekonomiska kostnadsfördelningen mellan regionerna att preciseras. För projektets genomförande kommer följande organisationer, utan kostnad, att bidra med följande resurser: Regionförbundet i Västerbottens län Landstinget i Västerbotten Umeå kommun Övriga kommuner i Västerbotten Kommunförbundet i Norrbotten Landstinget i Norrbotten Luleå kommun Övriga kommuner i Norrbotten Förankring, förvaltning Expertkunskap Teknik och drift Teknisk referens och attributsutredning Förankring och samordning Expertkunskap samt teknik och drift Expertkunskap Teknisk referens och attributsutredning 7.4 Projektmålets prioritering Prioritering: 0,5 Resultat 0,3 Tidpunkt 0,2 Kostnad 7.5 Projektorganisation Projektet kommer att bedrivas i Västerbottens och Norrbottens län. Projektbeställare är Sveriges kommuner och landsting, SKL, genom organisationen för kommunal IT-samverkan i vård och omsorg. Regionförbundet i Västerbottens län kommer att ha rollen som projektägare. Regionförbundet i Västerbottens län ansvarar för det övergripande arbetet i projektet och samordningen i Västerbotten via projektledaren medan Kommunförbundet i Norrbottens län kommer att ansvara för samordning i Norrbotten.

6 Anders Henriksson Sida: 6 (6) Beställargrupp från SKL, regional styrgrupp, projektgrupp och referensgrupper kommer att definieras i projektplanen. 8 Finansiering SKL tillsammans med Socialdepartementet finansierar projektet. Beställare: Projektledare: Anders Henriksson

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län BARNHÄLSODATAPILOTEN - ett samverkansprojekt i Kalmar Län 2 Barnhälsodatapiloten - ett samverkansprojekt i Kalmar Län Förord 2006 genomförde Regionförbundet inom ramarna för EUprojektet Den digitala samhälls

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Förstudierapport Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Senast ändrad:2012-06-15 Dokumentnamn: Slutrapport federation Fastställd av: Styrgruppen 1/48 Innehåll 1 Sammanfattning & förslag till

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer