Förslag Regionalt program ehälsa Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting"

Transkript

1 Förslag Regionalt program ehälsa Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1

2 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella strategin för ehälsa - Strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell Handlingsplan ehälsa i kommunerna Strategi för esamhället Digital agenda

3 Utmaningar för oss inom kommun och landsting Ökad efterfrågan och behov gällande vård och omsorg Invånare tar för givet gällande eget inflytande och tillgång till ehälsotjänster och information Vi måste släppa in invånaren som: Tillför egen information Medverkar i processen Kan ta del av vad vården gjort

4 INVÅNARE % mer delaktig i egen vård % MVK som första kontakt 100% kan följa sin remiss 100% har överblick av vaccinationer 100% Journalinfo för all vård & omsorg 80% når sina intyg 40% bokningar via MVK % når delar av journalinformation 50% ta del av resultat & mätvärden 70% använder 1177 som komplement till kontakt % anslutna till MVK 50% känner till råd om vård via 1177

5 Sex insatsområden nationellt 1177 Vårdguiden, UMO Mina Vårdkontakter Journal på nätet NPÖ patientöversikt, eremiss PASCAL NOD, Läkemedel e födelse, skatteverket, sjukintyg försäkringskassan, SIL, sv info db för läkemedel, SFINX, interaktion, infektionsverktyget, e-tjänstekort, HSA katalog,sjunet Nationella säkerhetstjänster, spärr, samtycke Nationellt fackspråk, Strukturerad journal, SNOMED CT, RIV informationsmodeller Klassifikationer, kodverk - Patientdatalagen - CE-märkning

6 Syfte med ett regionalt program för ehälsa Att arbeta utifrån gemensamma underlag för vägledning och styrning till kommunerna och landstinget i planering och satsningar inom IT i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Att länets kommuner och landstinget arbetar gemensamt med införandet av den nationella ehälsostrategin Att bilda en gemensam styrning för realisering av det gemensamma ehälsoprogrammet 6

7 Mål för regionalt program ehälsa För invånare (medborgare), patienter och anhöriga: -Kvalitetssäkrad information om vård och hälsa -Få personligt anpassad information -Kunna kontakta vården via internet för service och rådgivning För personalen: -Tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd -Tillgång till bästa tillgängliga kunskap För beslutsfattare: -Information som hanteras inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna användas som stöd för beslut, styrning, verksamhetsuppföljning och forskning. 7

8 Aktuella projekt idag Fortsatt/utökat införandeprojekt - Nationell patientöversikt (NPÖ) - Samordnad vårdplanering inom öppenvård, via IT stöd (SIP) Förstudier och införandeprojekt av personliga e- tjänster för invånare. 8

9 Aktuella projekt idag Fortsatta och utökade projekt för gemensamma sidor på 1177 Vårdguiden Införande av mobila tjänster för informationsdelning och dokumentation Realisering av gemensam styrning och systemförvaltning av ehälsa. Förstudie vårdplanering på distans. 9

10 Kommunchefs- och landstingsdirektörsgruppen Styrgrupp ehälsa Referensgrupper för samverkan Nationell e-hälsa SKL Cehis.se Inera.se Socialstyrelsen Universitetet Länsstyrelsen Lagstiftning Patientdatalagen CE-märkning Socialstyrelsens föreskrifter Patientsäkerhetslagen Datainspektionen Exempel Förstudier Personliga e-tjänster Gemensamma sidor 1177 Vårdplanering på distans Exempel Projekt SIP, Meddix öppenvård Anslutning NPÖ Mobila tjänster Systemförvaltning (användargrupper, drift, support, leverans, test) Förvaltning Meddix Samordnad vårdplanering Förvaltning Invånartjänster 1177 Vårdguiden UMO MVK Förvaltning vårdtjänster NPÖ Pascal NOD Förvaltning teknisk Infrastruktur Tjänsteplattform för integration nationellt Katalogtjänst (HSA) E-leg (SITHS) Sjunet Nationella Säkerhetstjänster (Spärr/Samtycke/ Loggar)

11 Förstudie - Samverkan ehälsa ehälsa - Hur dagens och framtidens vård och omsorg ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster Boel Lindblom 11

12 Förstudie - Samverkan ehälsa Regionförbundet och Landstinget har initierat en förstudie kring Gemensam styrning och systemförvaltning av ehälsa. Förstudien genomförs under oktober 2013 januari 2014 Syftet med förstudien är att få ett bra beslutsunderlag för vägval av samarbetsnivå för ehälsa. Presentation och diskussion för socialcheferna i feb och mars Presentation för landstingsdirektör och kommuncheferna 20/2 12

13 Förstudie - Samverkan ehälsa Genom regional samverkan och koordinering kan vi dela resurser, kompetens och erfarenheter för att gemensamt nå en ökad utveckling samt lägre kostnader. 13

14 Förstudie - Samverkan ehälsa En behovsinventering med de lokala ehälso-samordnarna på länets kommuner har genomförts. Syftet med inventeringen är att identifiera de områden inom ehälsa där behov av samverkan finns. Var uppstår nytta genom samverkan? Sammanfattningsvis är man positiv till samverkan, och vill samverka inom alla områden där man identifierar gemensamma behov. Tillsammans är vi klokare! 14

15 Tillsammans är vi klokare. Hitta rätt avgränsning för samverkan? 1. etjänster Kommun, t ex Ansökan om förskoleplats, ansökan om larm. 2. etjänster Landsting, t ex Länstrafiken mm. 3. Nationell ehälsa, gemesamma tjänster kommun och landsting 15

16 Samverkan med Landstinget gemensamma nationella tjänster Denna förstudie gäller endast området ehälsa: SITHS etjänstekort HSA Katalogtjänst Sjunet nätverk Säkerhetstjänster, loggning och spärrhantering Tjänsteplattform Nationell Patientöversikt NPÖ Pascal ordinationsverktyg Meddix 1177 Vårdguiden, Mina Vårdkontakter /personliga etjänster, UMO.se 16

17 Förslag till fortsatt arbete 6 förslag 1) Formalisera befintlig samverkan kring nationell ehälsa. Samverkan bör vara uppbyggd kring funktioner och inte kring personer. 2) Föra in kommunikationsarbetet för 1177 Vårdguiden inom ramen för övrigt ehälsoarbete 3) Utöka samverkan där nytta ges. När kommun eller landsting ser behov av ny samverkan inom ehälsa lyfts detta till styrgrupp för ehälsa som prioriterar och beslutar om formerna. 17

18 Förslag till fortsatt arbete 6 förslag forts. 4) Redan nu se över om Säkerhetsansvarig för SITHS etjänstekort kan vara en gemensam resurs för landsting och kommun. 5) När krav och behov av en regional tjänsteplattform för nationell ehälsa kommer även för kommunerna bör man se över möjligheterna till samverkan med Landstinget. 6) Planera och genomföra en regional konferens om ehälsa riktad till politiker, kommunchefer och socialchefer. Syftet är att skapa en gemensam bild av ehälsa i regionen och hur vi kan samverka kring ehälsa. 18

19 Fortsatt process? Ska vi fortsatt arbeta gemensamt med målsättningen att tillsammans styra och implementera ehälsa inom länet? Ska vi dessutom fördjupa samarbetet och formalisera organisation och styrning för både förstudier, projekt och systemförvaltning? 19

20 Förslag till beslut Att Marie Gustafsson och Ulrika Landström får i uppdrag att ta fram förslag till bemanning i föreslagen organisation Att Marie Gustafsson och Ulrika Landström får i uppdrag att utgöra styrgrupp i avvaktan på beslut om bemanning Att vi förutom projekt och förstudier inom nationell ehälsa, även arbetar med de framtagna förslagen som förstudien föreslår. 20

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Nationell IT-strategi Vården

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Välfärd o folkhälsa 15 01 09 Bilaga 1 Solveig Sund ehälsosamordnare 1 (7) ehälsa i kommunerna Sammanställning av kommunala ehälsoprojekt genomförda 2014 Nedan följer en kort redovisning av de ehälsoprojekt som genomförts i länets kommuner under 2014. Projekten redovisas

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013

Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Sida 1 av 7 Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Förord HaparandaTornio är ett unikt internationellt samhälle i ständig utveckling. Vi är en organisation som inte följer utvecklingen utan leder den inom många

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer