E-hälsa 6/5 9/ Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa"

Transkript

1 E-hälsa 6/5 9/ Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

2 Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem Jobbat 20 år som undersköterska och systemförvaltare i Södermanlands läns landsting. 12 år som förvaltningsledare olika e-tjänster och projektledare för e-tjänster i Stockholms läns landsting Sida 2

3 Vad är e-hälsa? E-hälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som s yftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Satsningen är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan. Sida 3

4 Nationellt och hur får jag som regional samordnare uppdragen Sida 4

5 Staten (Socialdepartementet) Center för E-samhället, CeSam som ligger under Sveriges Kommuner och landsting Förutsätter samarbete mellan och inom regioner, landsting, kommuner och privata vårdgivare och ideella utförare. Sida 5

6 Hur ser det ut på SKL? Sida 6

7 Sida 7

8 Sida 8

9 Fyra områden inom E-Hälsa Sida 9

10 Vad händer regionalt i Dalarna? Sida 10

11 Vad är mitt uppdrag i Regionen? Följa upp och årligen revidera överenskommelser och handlingsplaner Medverka i styrgrupper och övriga informations- och dialogträffar med ledningsgrupper, förvaltningschefer och andra berörda Förankra överenskommelserna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i regionen Delta i de nationella nätverksträffar som ordnas för erfarenhetsutbyte Delta i de träffar som SKL ordnar för samordnarna samt i deras referensgrupper Delta i aktuella konferenser Samordna arbetet i alla överenskommelser inom e-hälsoområdet Samordna nätverk för lokala e-hälsosamordnare Driva utvecklingsfrågor inom området e-hälsa Verka för att enskilda utförare deltar i nätverk och aktiviteter genom att sprida information kring överenskommelserna, e-hälsa och vikten av samverkan. Sida 11

12 Evidensbaserad praktik Satsningen på E-hälsa är en del av statens stimulanspaket evidensbaserad praktik Missbruk och beroendevård Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Den sociala barn och ungdomsvården Personer med funktionsnedsättning Analys och förbättringsarbete med stöd av öppna jämförelser E-Hälsa Sida 12

13 Stimulansmedlen e-hälsa 2014 ska användas till Påbörja processen att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik I det ingår att berörda medarbetare i socialtjänst och hemsjukvård har tillgång till säker roll och behörighetsidentifikation som ger möjlighet att dokumentera mobilt och att komma åt information på ett enkelt sätt. Ingår även att införa mobil dokumentation i socialtjänsten, så att medarbetarna kan dokumentera på plats hemma hos brukarna och även komma åt relevant information där via surfplattor, mobiltelefoner eller andra tekniska hjälpmedel. Sida 13

14 E-tjänster Starta ett projekt kring att fortsätta utvecklingen av och användningen av e-tjänster i regionen tillsammans i hela regionen. Att den enskilde eller dennes anhörig får del av information som rör den egna personen. Testa olika tekniska hjälpmedel för att underlätta kommunikation mellan vårdtagare och personal samt för att öka tryggheten för den enskilde. Involvera brukar- pensionärs- och anhörigorganisationer, privata vårdgivare i utvecklingsarbetet och informationsspridning. Sida 14

15 Säker inloggning SITHS kort Starta ett projekt kring att fortsätta öka andelen personal som har tillgång till säker roll och behörighetsidentifikation inom hela socialtjänsten i hela regionen. Se över möjligheterna för automatiserad administration av personuppgifter och behörigheter i HSA visavi kommunernas personalsystem. Kvalitetssäkring av rutiner och processer för SITHS/HSA administrationen i kommunerna och hos privata vårdgivare och landstinget. Öka utbildningen för lokala RA tillsammans. Projektledare: Camilla Ånnemark, Säters Kommun är anställd av Region Dalarna 1 dag/v för detta uppdrag fram till årsskiftet. Sida 15

16 Mobilitet Fortsätta projektet kring kartläggning av relevanta dokumentationssystem och lämplig mobil utrustning i hela regionen tillsammans med kommuner och landsting. Verka för informationsspridning av vunna erfarenheter. Genomföra pilotprojekt. Sida 16

17 Trygghetslarm Fortsätta förstudie kring trygghetslarmen i hela regionen. Med detta innebär det också en ökning av digitala larm. Följa upp beviljade och säkerställa att larmmottagning fungerar. Kvalitetssäkra kommunernas rutiner och processer kring larm och larmutrustning. Verka för informationsspridning av vunna erfarenheter. Sida 17

18 NPÖ konsument/producent I samverkan med Region Dalarna definiera innehållsproduktionen i NPÖ från framför allt primärvården. Utbilda berörd personal, i relevanta lagrum, rutiner och användning. Öka användningen av NPÖ i kommunerna Den pågående samhällsutvecklingen där allt mer vård utförs av allt fler aktörer medför att det måste vara möjligt även för de mindre aktörerna att ansluta sig och sina system, något som dagens prismodell omöjliggör. Hela tanken bakom NPÖ är att alla är anslutna, först då är det möjligt att nå de effekter som eftersträvas. Med mindre aktör avses såväl små kommuner som privata vårdgivare. Sida 18

19 Diverse Vi kommer även att driva ett regionalt projekt där vi tittar på ICF i hela processen i socialtjänsten. Alltså inom SOL, HSL och LSS. SVPL SIP Sida 19

20 Lokalt i kommunerna Uppdraget lokal samordnare E-hälsa Sida 20

21 Vad förväntas av dem? Aktivt delta och driva utvecklingsarbeten inom området samt dela med sig och sprida kunskaper och erfarenheter till regionen och andra kommuner Vara kommunens kontaktperson mot Region Dalarna gällande E-hälsa Hålla sig uppdaterad om E-hälsa kommunalt, regionalt och nationellt och deltar i olika nätverk/referensgrupper som krävs för detta Stödja sin egen kommun i utformningen av olika E-hälsoprojekt Ansvara för att sprida/dela ut information/projekt till rätt person i kommunen Kontinuerligt samarbeta med kommunens IT-enhet och driva/föra fram verksamhetens krav och önskemål Aktivt delta i regionala utvecklings- och förbättringsarbeten samt om möjligt Sida 21 även, med stöd av den regionala samordnaren, driva egna regionala projekt.

22 Tips på hjälpmedel/filmer Sida 22

23 Tillsammans blir vi starka Tack för mig! Sida 23