Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering"

Transkript

1 Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

2 Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt)

3 16 Principer för samverkan

4 16 principer för samverkan Antogs av alla kommuner i Stockholmslän 2010 verksamhetsoberoende principer för samverkan, vilka sammantaget utgör grunden för ett säkert och kostnadseffektivt elektroniskt informationsutbyte mellan regionens kommuner, landsting, stat och privata utförare Pågår uppdatering av principerna

5 Finns idag mallar för policy och klassning Finns policydokument Finns skallkravs - dokument Finns policydokument Rapport finns

6 Vad är Tillit projektet

7 Vad pågår inom vård, omsorg och hälsosektorn? Olika beslutsstöd; Förskrivarprofiler o statistik Journalsystem Pascal Personligt Hälsokonto Mina vårdkontakter Nationell kontaktpunkt, NCP Nationell patientöversikt, NPÖ Elektroniska expertstöd Tillgänglighet Fullmaktsregister och Moderna verktyg i omsorgen Veterinärjournalsystem Nationell ordinationsdatabas Licensdatabas Receptexpeditionssystem Nationellt artikelregister för alla Läkemedel och handelsvaror inom läkemedelsförmånen, Vara Dosproduktionssystem Nationellt fackspråk o Nationell informationsstruktur Substansregister Kvalitetsregister Tillförlitlighet

8 2012 Tillitsprojektets syfte Att etablera en federativ lösning som på långsikt förväntas ersätta nuvarande säkerhetslösning med beroende till SLL:s säkerhetsinfrastruktur. Verksamheten ska ha tillgång till rätt information för sin behörighet över organisationsgränser på ett effektivt och säkert sätt inom vård och omsorg.

9 SAMBI Ett samarbete mellan Apotekens Service AB och CeHis, med stöd av.se Federationen ska fungera som en nationell mötesplats för säkra e-tjänster genom att vara en del av det infrastrukturella navet som sammanlänkar e-tjänster och användarorganisationer i en lösning som bygger på tillit och skydd för den personliga integriteten. Sambi möjliggör en säker åtkomst till tjänster för hela sektorn vård, hälsa och omsorg. Sambi driftas av en oberoende part och det är enkelt att ansluta sig.

10 Vad är en identitets- och behörighetsfederation?

11 Relationer Användarorganisatio n E tjänst

12 Samverkan förenklar! Användarorganisatio n E tjänst Federativ samverkan

13 Behov En federation av samverkan kräver Gemensamma regler och riktlinjer för kommunikation, datakvaltiet och identifiering Efterlevnad av överenskomna regler och riktlinjer Kan kräva anpassning av teknik och rutiner för tjänster och användarorganisaioner Gemensam infrastruktur (metadataregister) Gemensamma attribut

14 Medlemmar i federationen Användarorganisation Intygar att inloggningsuppgifter är korrekta Tjänsteleverantör Litar på att inloggningsuppgifter är korrekta Inloggning Intygsutfärdare Intyg E-tjänst Användare Attributsregister Federationsoperatör Medlemsregister

15 Identitet och attribut Användarorganisation Tjänsteleverantör Användare Inloggning Lösenordsinloggning Intygsutfärdare Intyg Pseudonym + Attribut E-tjänst E ID Tjänst i Sv e leg BankID Attributsregister Annan inloggning

16 Personlig integritet Identiteter NyttorTillit är en fnyttorörutsättning! Möjlighet att hantera identifiering på sätt som passar användarorganisationen Behörigheter Möjlighet att hantera behörigheter och kataloger nära användaren IT-säkerhet

17 Federationen > är inte allt! Användarorganisation Tjänsteleverantör Affärsrelation Avtal Avtal Avtal Avtal

18 Samverkan SAMBI och Tillit

19 Nationell och regional nivå i samverkan SAMBI nationellt projekt Tillit IT-forum projekt (i Stockholms län) Tillsammans bidrar vi till införandet av en nationell federation för hälsa vård och omsorg.

20 Fokus i regionalt identitets- och behörighetsfederationsprojekt Certifierade granskare (jmfr revisorer) A B C Styrgrupp (intressenter) Federationsoperatör SAML metadata Avtal Regelverk Tillitsramverk Tekniska specar AL3 AL3 LoA3 LoA3 Identitetsutfärdare (IdP) https://idp.organisation. Identitetsutfärdare (IdP) https://idp.organisation. Identitetsutfärdare (IdP) se/ https://idp.organisation.se/ se/ -SAML Intyg - VEM, VAD, TILLITSNIVÅ, EGENSKAPER, ATTRIBUT E-tjänsteleverantör (SP) https://sp.organisation.s E-tjänsteleverantör (SP) https://sp.organisation.s E-tjänsteleverantör (SP) e/ https://sp.organisation.se/ e/

21 Tidsplan för leveranser, SAMBI och Tillit Ej tidssatta arbetsområden Anpassa pilottjänst 22 nov Spårbarhet Vem får vara med Förbereda branschen Anslutningsavtal v0.8 Granskning 1 nov Färdigställa testbädd Beslut val av pilot Tillitsramverk v0.8 Tekniska specar v0.8 Ansvarsfördelning v0.8 Personuppg.hantering v0.8 Checklista för tillitsdeklaration SP v0.75 Checklista för tillitsdeklaration IdP v0.75 SAMBIs realisationsfas klar enl. plan 31 jan Checklista för tillitsdeklaration SP v0.8 Checklista för tillitsdeklaration IdP v0.8 Attribut v0.8 Granskning v0.8 Okt Nov Dec Jan Feb Kontinuerlig kommunikation kring nyttor 18 okt Förslag på lösning, kostnad och tidsplan WebCare & Best.port. 8 nov Kommunikationstillfälle Styrningsmodell Kommunikationsmaterial framtaget om nyttor 30 nov Uppdaterade 16 principer 15 nov Affärsmodell v0.8 Färgförklaring SAMBI Tillit Både SAMBI & Tillit Övriga

22 Frågor

Åke Rosandher, chef CeHIS 12 11 08

Åke Rosandher, chef CeHIS 12 11 08 Dialog om Sambi Dialog om Sambi Åke Rosandher, chef CeHIS 12 11 08 Sambi I korthet Samverkan för Behörighet och Identitet d inom hl hälsa, vård och omsorg. Ett samarbete mellan Apotekens Service AB och

Läs mer

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Förstudierapport Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Senast ändrad:2012-06-15 Dokumentnamn: Slutrapport federation Fastställd av: Styrgruppen 1/48 Innehåll 1 Sammanfattning & förslag till

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort

Välkomna. Kick off införande SITHS-kort Välkomna Kick off införande SITHS-kort ehälsa möjligheter med ny teknik Antal invånare 85+ 1979 2110 Medelvårdtid inom sjukvården 1996 2006 Strategi för Nationell ehälsa Gemensam satsning år 2006 på vård

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län BARNHÄLSODATAPILOTEN - ett samverkansprojekt i Kalmar Län 2 Barnhälsodatapiloten - ett samverkansprojekt i Kalmar Län Förord 2006 genomförde Regionförbundet inom ramarna för EUprojektet Den digitala samhälls

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

BILAGA 1 Tekniska krav

BILAGA 1 Tekniska krav 1 av 8 BILAGA 1 Tekniska krav Version 2.4.7 Tekniska krav för anslutning till Skolfederation Skolfederationen har likt många andra Federativa initiativ som mål att använda följande SAML 1 - profiler: egov

Läs mer

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Innehåll IT-arkitektur för skolans inloggning... 1 Kom-igång-frågor... 1 De frågor som diskuterades... 2 Hur hantera köp av digitala läromedel?...

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Nationell IT-strategi Vården

Läs mer

BILAGA 2 Tekniska krav Version 1.3

BILAGA 2 Tekniska krav Version 1.3 BILAGA 2 Tekniska krav Version 1.3 Innehåll Revisionshistorik... 2 Tekniska krav för anslutning till Sambi... 2 Aktörskrav... 2 Tjänsteleverantör (SP, Service Provider)... 2 Intygsutgivare (IdP, Identity

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer