Projektplan med kommunikationsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan med kommunikationsplan"

Transkript

1 Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer Bergqvist Regionförbundet Östsam, Kira Berg Kalmar och Mjölby kommun (samarbetspartners) Internetfonden, samt respektive regionförbund Undersöka och pröva förutsättningarna för att införa och testa E-serviceverkstäder som ett hjälpmedel för icke digitalt delaktiga i vid bemärkelse, som en arena för möten och dialog mellan producenter av e-servicetjänster och konsumenter och en mötesplats för att testa ny teknik. Bakgrund I en e-serviceverkstad samarbetar olika kommunala verksamheter, myndigheter och studieförbund och bibliotek. Det är en fysisk plats, där man som kommuninvånare får kostnadsfri hjälp att komma igång med ny teknik och med att använda offentliga e-tjänster. Man kan se en e-serviceverkstad som en vidareutveckling och en samordning av service som idag finns på bibliotek, medborgarkontor och servicekontor eller kontaktcentra av olika slag. Med användarens fokus är det lätt att inse att det idag krävs förkunskap om var denna service finns fysiskt i just min kommun, för att jag ska kunna få hjälp. E- tjänstutvecklingen har på så sätt försvårat, inte underlättat. Många människor vet inte hur de skall hantera internet eller e-tjänster. Myndigheternas, företagens och bankernas e-förvaltning är viktig för att dessa ska kunna rationalisera sin verksamhet, men kräver ofta inloggning av användaren. Tjänsterna är inte alltid synliga och lättillgängliga och det är inte alltid tydligt hur de ska användas. För många användare innebär utvecklingen av e-tjänster en bättre service, mer obunden i tid och plats. Men för dem som inte kan eller inte har tillgång till internet blir det inte lika lätt. De traditionella kanalerna minskar när de digitala växer. Då blir det både dyrare och mer opraktiskt att inte var uppkopplad. Företaget Mistat AB har nyligen publicerat en marknadsundersökning, ServiceScore Bland annat studerades 290 kommuners hemsidors tillgänglighet ur kundsynpunkt, med frågeställningar om hur tydligt det anges vart man kan vända sig med frågor. Resultatet är nedslående, endast ett fåtal kommuner får godkänd servicenivå av de paneler som deltagit i undersökningen. I samma undersökning får Arbetsförmedling, Försäkringskassan och CSN klart underkänt. I ett pressmeddelande från Mistat den 15 juli sägs: Om du får problem eller behöver ställa frågor till din kommun är det inte lätt att hitta vägen till hjälp. En genomgång av landets samtliga 290 kommuner visar att det endast är en handfull kommuner som förstått vikten av visa sina "kunder" hur de kan få bra service. I projekt E-serviceverkstad ska arbetsformer och förutsättningar undersökas och prövas. Det är de dokumenterade erfarenheterna från arbetet som blir projektets resultat. Arbetet i de båda kommunerna, Kalmar och Mjölby, stöds och följs av respektive regionförbund som också kan integrera erfarenheterna i det regionala utvecklingsarbetet, till exempel för att hitta möjliga långsiktigt hållbara lösningar för att öka digital delaktighet.

2 Nationellt arbete relaterat till projekt E-serviceverkstad är till exempel regeringens IT-strategi IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige, samt regeringens satsning Det digitala steget och arbetet genom Digitaliseringskommissionen. I SKLs Handlingsplan för e-samhället beskrivs SKLs tänkta insatser. Projektorganisation Styrgrupp representant Regionförbundet i Kalmar län (ordf) representant Regionförbundet Östsam representant Mjölby kommun representant Kalmar kommun Adjungerad: Uppdrag: beslut om projektmål, ge projektdirektiv, uppföljning, projektresurser, underlag till Förankringsgruppen Projektgrupp en representant från respektive regionförbund Uppdrag: löpande projektplanering och avstämning, samordning, dokumentationsinsamling Projektledare arvoderas enligt avtal med Regionförbundet i Kalmar län. Uppdrag: att samordna och genomföra projektet i enlighet med projektets styrdokument Förankringsgrupp riksdagspolitisk representant regionalpolitisk representant lokalpolitisk representant Kalmar respektive Mjölby Uppdrag: att förankra projektets arbete och resultat politiskt för att hitta vägar för hållbara lösningar som kan spridas regionalt och nationellt Arbetsgrupp Regionbibliotek Kalmar Länsbibliotek Östergötland Bibliotekschef Kalmar Bibliotekschef Mjölby Regionbibliotek Stockholm Uppdrag: frågor som rör projektet ur biblioteksperspektiv, planering, uppföljning Övrig organisation Regionala och lokala organisationer bildas efter behov och leds i respektive regionförbund och kommun. Uppföljning, rapportering och utvärdering Det lokala och regionala arbetet samt projektgrupp och arbetsgruppen i projektet ska leverera underlag för uppföljning och rapportering till. Hösten 2013 är huvudsakligen förankringsarbete och start av de regionala och lokala processerna. Våren 2014 är huvudsakligen implementering Rapport till Internetfonden Månadsvis..

3 Rapport till Regionförbundet Kalmar län Rapport till styrgruppen Kvartalsvis.. Inför styrgruppsmöten.. Avstämningar 15 dec 2013, januari och april Slutrapport augusti Aktivitetsplan månadsvis. Uppdateras och revideras efterhand Turkos=projektplanering Rött= Aktivitet Gult=avstämning/uppföljning Grönt=planerat kommunikationstillfälle Månad Vad Vem gör Målgrupp/syfte Kommentar Septembe r Oktober November December Arbetsmöte Arbetsgruppen Planering inför projektstart Första workshop i Kalmar och Mjölby Arbetsmöten Pressreleaser, intervjuer Barometern, Linnéuniversitetet, Östran, Radio P4 Kalmar m fl Första styrgruppsmötet. Möten regionförbund kommun samt regionförbundpolitiker. Dialog med SKL, Digidels kampanjledning, andra nationella aktörer Lokala processer startar Styrgruppsmöte webb Första avstämning med kommunerna Projektpresentatio n vid regeringens Signatärsforum 4 dec, bibliotekschefern a.se och projektägaren, Resp regionförbund, projektledare, biblioteken Resp regionförbund, och Kalmar resp Mjölby kommuner Ansvariga lokalt Projektgrupp, arbetsgrupp, projektledare. Redovisas för styrgruppen Webbansvariga, möjliga nyckelpersoner Dialog och information Allmänheten inför projektstart. Vad ska hända och varför Projektets grunddokument, val Styrgruppsledamöter för Kalmar, Mjölby. Politiker för Poltikergruppen. Förankring och dialog. Processtart Förankringsarbete, information Signatärer för Digital agenda för Sverige, samt N-dep, Digitaliseringskommissione n m fl Dokumentation och analys finns Sammanställnin g av mediabevakning görs av bibliotek???? Protokoll och dokument finns Planeras med styrgrupp och projektägare Behöver dokumenteras

4 Kommunikationsplan Planen utgår från Utgångspunkter samt Projektplan. Planerade tillfällen för kommunikation läggs in i Aktivitetsplan. Syftet med Kommunikationsplan är att bidra till att projekt E-servicestäder uppmärksammas och att erfarenheter sprids som kan inspirera till efterföljd. Kommunikativa budskap Digital delaktighet är en förutsättning för en väl fungerande demokrati Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga och kunna använda de e-tjänster som offentlig service och myndigheter erbjuder. Utbyggd e- service skapar ny efterfrågan på hjälp att använda den. Tydliga platser behövs där man som kommuninvånare får kostnadsfri hjälp att komma igång med ny teknik och med att använda offentliga e-tjänster. En sådan plats kan vara biblioteken För att utveckla sådan service i en kommun måste flera verksamheter samverka Projekt E-service ska pröva hur sådan samverkan kan se ut i två kommuner och vilka förutsättningar som kan vara viktiga för att utveckla den. Kunskaper och erfarenheter från projektet ska spridas för att flera kommuner ska kunna använda den Projektet är en följd av de insatser som gjorts i kampanjen Digidel och vill finna hållbara lösningar för att öka den digitala delaktigheten och ge tydligare service till kommuninvånare. Kommunikationskanaler Gällande projektdokument ska finnas tillgängliga för alla via webb hos Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Östsam Planerade kommunikationstillfällen Läggs i Aktivitetsplanen Kommunikation lokalt Kommunikatörer och projektansvariga i Mjölby respektive Kalmar kommun Kommunikation regionalt Kommunikatörer och projektansvariga i Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Östsam Kommunikation nationellt Spridning av kunskaper och erfarenheter från projektet vid konferenser och andra tillfällen. Dialog med Digidel och SKL samt aktörer som arbetar specifikt med den digitala agendan.

5 Intern projektkommunikation Vad Hur För vilka Textdokument Bilder, presentationer Dialog, kort info Information, dialog Dropbox https://www.dropbox.com/sh/alfs6dujjlcby4d/30uz mtxtge Slideshare Facebook, sluten grupp E-serviceverkstad Mail Gemensamt för styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupp För alla Projektgrupp, arbetsgrupp främst Styrgrupp, Förankringsgru pp Mötesdatum Mötesschema i Dropbox Ny mötesmapp, lokalt, region

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Regional Digital Agenda för Värmland

Regional Digital Agenda för Värmland Regional Digital Agenda för Värmland Internationellt samarbete 2013 Digitala Agendan för Europa ett av sju huvudinitiativ i EU 2020 Syfte - att maximera informations- och kommunikationsteknikens sociala

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer