Mötesplats social hållbarhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesplats social hållbarhet"

Transkript

1 Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet

2 Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

3 Syfte? Mötesplats social hållbarhet Utveckla välfärdstjänsterna på ett socialt hållbart sätt som utjämnar hälsoskillnader och tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter. Hur? Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte stärka lokalt och regionalt arbete, samverkan mellan olika samhällsaktörer och göra forskning mer användbar för kommuner, landsting och regioner Vad händer härnäst? Nationell konferens 6-7 maj 2014, seminarier

4 Varför engagerar sig SKL? - Hälsan i befolkningen förbättras! - Kommuner, landsting och regioner har medverkat till utvecklingen. Samtidigt! - Ökar skillnader i hälsa. - Skillnader som inte är etiskt försvarbara och socialt hållbara. Vi behöver därför agera!

5 SKL prioriterar frågan! - stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den offentliga sektorn. - verka för att kommuner och landsting får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och samhällslivet i övrigt Prioriterad fråga 2014 Jämlik vård och hälsa

6 Samling för social hållbarhet Fem rekommendationer 1. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning 2. Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder 3. Ge alla barn och unga en bra start i livet 4. Ge alla förutsättningar till egen försörjning 5. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen Kommuner, landsting, regioner, stat, EU, idéburen sektor, näringsliv och högskola/universitet bidrar till att göra jämlikt och därmed göra skillnad!

7 Folkhälsomyndighetens uppdrag Vilka insatser planeras för att upprätthålla en god dialog med kommuner och landsting? Johan Carlson Generaldirektör Folkhälsomyndigheten

8 Folkhälsomyndighetens uppdrag Reflektioner Jan Alexandersson (v) Västra Götalandsregionen Harriet Hedlund (s) Västerbotten läns landsting Birgitta Södertun (kd) Region Skåne Staffan Werme (fp) Örebro kommun

9 Gemensam diskussion Folkhälsa och social hållbarhet Är vi på väg bort mot folkhälsa? Mot social hållbarhet? Ett vidare välfärdsuppdrag. Är vi på väg in i något nytt? Hur tänker Johan kring detta? Hur tänker vi?

10 Gemensam diskussion Health in all policies För att health in all policies på lokal och regional nivå krävs statlig samordning. Hur tänker Folkhälsomyndigheten kring detta? Vilken roll har Folkhälsomyndigheten att få kommuner och landsting att samverka? Hur tänker Johan kring detta? Hur tänker vi?

11 Gemensam diskussion Folkhälsorapportering Hur kan den framtida folkhälsorapporteringen bli mer användbar på lokal och regional nivå? Hur kan den främja samverkan? Hur tänker Johan kring detta? Hur tänker vi?

12 Gemensam diskussion ANDT-frågorna ANDT-frågorna. Länsstyrelsernas, CAN:s och Folkhälsomyndighetens uppdrag. Hur tänker Johan kring detta? Hur tänker vi?

13 Gemensam diskussion Hälso- och sjukvård Vilken roll kommer Folkhälsomyndigheten att ha i relation till hälso- och sjukvården? Hur tänker Johan kring detta? Hur tänker vi?

14 Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet

15 Mötesplats social hållbarhet Jonas Frykman Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting Marco Morner Chef strategienheten, Folkhälsomyndigheten

16 Mötesplats social hållbarhet Bakgrund: Forum folkhälsa och Samling för social hållbarhet Syftet är att utveckla välfärdstjänsterna på ett socialt hållbart sätt som utjämnar hälsoskillnader och tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter. Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte: - stärka lokalt och regionalt arbete - stärka samverkan mellan olika samhällsaktörer - göra forskning mer användbar för kommuner, landsting och regioner

17 Utmaning Innebörd av social hållbarhet Hur förhåller sig social hållbarhet till folkhälsa? I relation till vad och hur? Varför då? Dessa frågor kommer att påverka dels vad som planeras och görs, dels hur det görs och hur väl det lyckas. Det kommer också att påverka Mötesplatsens utseende och arbete. Möjlighet Inom mötesplatsen finns möjlighet att hantera detta proaktivt. Att vara med och tillsammans identifiera vad som anses viktigt inom den sociala hållbarheten. Det skulle öka möjligheterna för att det omfattande nätverkande som nu äger rum också kan ge resultat.

18 Skapandet av en attraktiv mötesplats Utmaning Vad gör denna mötesplats unik? Att samla flera ihop flera olika perspektiv och frågeställningar som berör social hållbarhet i en och samma mötesplats och samtidigt skapa ett attraktivt innehåll. Är det möjligt? Var hittar var och en sin fråga? Vad är intressant för mig? Möjlighet Perspektivträngsel är en realitet i kommuner, landsting och regioner. Att synliggöra synergier (och konflikter) mellan olika perspektiv är angeläget. Mötesplatsen kan bidra till att skapa strukturer för att hantera perspektivträngel.

19 Programförklaring Tas fram tillsammans med deltagarna i samband med den nationella konferensen 6-7 maj i Norrköping - Centrala principer för hållbar utveckling - Mänskliga rättigheter - Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv - Fem rekommendationer: Samling för social hållbarhet - Hälsans sociala bestämningsfaktorer - Lokal och regional utgångspunkt - Delaktighet och inflytande

20 Den nationella konferensen Från kunskap till handling Norrköping den 6-7 maj Samarbete med Regionförbundet Östsam - Hållbar utveckling, social hållbarhet i relation till andra begrepp - Östgötakommissionen för bättre hälsa - Så går vi från kunskap till handling - Forskningen, statens, näringslivets och idéburen sektors roll - Programförklaring för mötesplats social hållbarhet - Med Alice Bah Kuhnke, Sir Michael Marmot m.fl. Anmälan öppnar inom kort.

21 Kommande aktiviteter - Hälsa välfärd och hållbar utveckling! Att förstå och mäta samhällsförändringar (prel. 22 september) - Näringslivets roll för en socialt hållbar utveckling (prel. 5 december) - Arbete för jämlik hälsa på lokal och regional nivå. Erfarenheter från det nordiska samarbetet (2015) - Vad händer i vår omvärld? Hur påverkar det kommuner och landsting? (2015) - Andra teman kan tillkomma Den andra nationella konferensen (prel. maj 2015)

22 En digital mötesplats Projektplats för dig som är medlem Det senaste från mötesplatsen, andra relevanta aktiviteter, olika aktiviteter som sker i din kommun, landsting och region. Här kan du påverka innehållet i mötesplatsen. Webbplats för dig som är medlem och övriga intresserade Anmälan till mötesplatsen och till de aktiviteter som sker inom mötesplatsen. Här kan du inte påverka innehållet i mötesplatsen. Mötesplatsen webbplats går inom kort att finna på Folkhälsomyndighetens och SKL:s webbplatser.

23 Vad tycker du? Vad vill jag ska göras i denna mötesplats som inte redan görs på annat håll?

24 Hur hänger en socialt hållbar utveckling och hälsans jämlikhet ihop? Per -Olof Östergren Professor i socialmedicin Lunds universitet

25 Mötesplatsens roll och inriktning Reflektioner från: Anna Kullberg, Stockholms läns landsting Cecilia Ljung, Degerfors och Karlskoga kommuner Eva Renhammar, Malmö stad

26 Statliga myndigheter och forskningsråd Reflektioner från: Stefan Mörk, Områdeschef, Försäkringskassan Eva Ställdahl, Generaldirektör, Forte

27 Mötesplatsens roll och inriktning Reflektioner från: Marlene Burwick (s) Uppsala kommun Jelena Drenjanin (m), Huddinge kommun Carola Gunnarsson (c), Sala kommun Jessica Rydell (mp), Landstinget Kalmar län

28 Mötesplatsens roll och inriktning Gemensam diskussion Vad vill jag ska göras i denna mötesplats som inte redan görs på annat håll?

29 Avslutning Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Barn och unga här, nu och framåt Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Förord Det här är ett processtöd som syftar till att ge stöd till de kommuner, landsting och regioner som vill utveckla

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne Slutrapport från ett projekt 2011-2013 2013-02-06 1 Sammanfattning Genom beslut av Region Skånes regionala tillväxtnämnd i maj 2011 påbörjades fas två av projektet Ung delaktighet

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Innehåll I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med två

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND FOU VÄLFÄRDS NATIONELLA KONFERENS I KARLSTAD DEN 3-4 SEPTEMBER 2015 PÅ SPANING I VÄLFÄRDEN HUR KAN VI FÖRSTÅ UTMANINGARNA I VÅRA VÄLFÄRDSVERKSAMHETER? KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Välfärd VÄLKOMMEN TILL

Läs mer