Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens FRI Sammanfattning Fritidsnämnden har fått inbjudan till konferensen Regionalt forum 2013 den 22 maj samt till utbildningen Att beställa och besluta om ett projekt! den 17 september. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att de förtroendevalda i fritidsnämnden som är intresserade får möjlighet att delta på konferensen Regionalt forum 2013 att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för de deltagare som begär det Beslutsunderlag Inbjudan till utbildning om projekt den 17 september 2013 Inbjudan Regionalt Forum den 22 maj 2013 Tjänsteskrivelse om utbildning och konferens Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Fritidsnämnden har fått inbjudan till konferensen Regionalt forum 2013 den 22 maj samt till utbildningen Att beställa och besluta om ett projekt! den 17 september. Förvaltningen gör bedömningen att konferensen skulle kunna vara av nämndens intresse och relevant för nämndens uppdrag. Därför föreslås de förtroendevalda som är intresserade få möjlighet att delta och att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för de som deltar. Utbildningen den 17 maj bedöms inte vara relevant för nämndens uppdrag. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD

2 Regionalt forum 2013 GRÄNSLÖS SAMVERKAN mellan idéburna och offentliga organisationer Onsdag 22 maj 2013 kl Sankt Gertrud Konferens, Malmö Sveriges första regionala överenskommelse om samverkan mellan den idéburna och offentliga sektorn antogs 2010 i Skåne. Ett gemensamt åtagande är att arrangera ett årligt regionalt forum som ska lyfta fram den idéburna sektorns betydelse som samhällsaktör samt belysa olika aspekter av det sektorsövergripande samarbetet. Region Skåne och Nätverk Social Ekonomi Skåne (NSES) bjuder in till årets forum som genomförs i samarbete med Ungdomsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola. Info och anmälan: Konferenskostnad: Klicka här! Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. Program Moderator: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Håcan Nilsson, radiopratande Sparbankschef Samling med fika Välkommen Regionråd Birgitta Södertun Region Skåne Margaretha Pettersson Ordförande Nätverk Social Ekonomi Skåne Generaldirektör Per Nilsson Ungdomsstyrelsen Den nationella politiken för civilsamhället Generaldirektör Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen Idéburen Offentlig Överenskommelse om samverkan i Skåne Regionråd Birgitta Södertun, Region Skåne och Margaretha Pettersson, NSES Mingelpaus Sektorsövergripande överenskommelser internationellt perspektiv Håkan Johansson, universitetslektor, Lunds universitet Socialhögskolan Roberto Scaramuzzino, forskare, Lunds universitet Socialhögskolan

3 Kl Kl Lunch Dialogmöten Fem parallella dialogmöten (inklusive fika) - Välj i anmälningsformuläret 1. Nyttan med överenskommelser Roberto Scaramuzzino, Lunds universitet Socialhögskolan 2. Partnerskap som grund för utveckling Ludvig Sandberg, FORUM Idéburna organisationer med social inriktning 3. Kompetens- och policyutveckling för social innovation inom välfärdssektorn Jens Sjölander, Malmö högskola 4. KIM-projektet: Kommunalt och Ideellt Medskapande Malin Svanberg, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 5. Social investeringsfond i Region Skåne Tommy Aspegren, Region Skåne Kl Sammanfattning av dialogerna Kl Nästa steg mot gränslös samverkan: nationellt regionalt - lokalt Samtal mellan Generaldirektör Per Nilsson, Regionråd Birgitta Södertun, Margaretha Pettersson, Nätverk Social Ekonomi Skåne och Stefan Lundgren, Kommunförbundet Skåne Kl Konferensavslutning

4 INBJUDAN Att beställa och besluta om ett projekt! vad alla beslutsfattare, ansvariga och styrgrupper m fl för projekt måste veta! Ett angeläget, viktigt och högaktuellt seminarium som ger dig de nödvändiga kunskaperna! Tid: Plats: Kostnad: , eftermiddag Kurhotellet, Sanatorievägen, Tyringe Avgiften är 895 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kostnad för kaffe och lunch. Vi debiterar efter genomförandet. Anmälan: Anmäl dig på senast ! Avanmälan: Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram t o m debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift. Bakgrund och syfte Många projekt blir misslyckade på grund av att de som ansvarar för, beslutar om och ingår i styrgrupperna inte klargjort en rad viktiga frågor och faktorer. Frågor och faktorer som måste klargöras på ett tidigt stadium och innan själva projektet är igång. Det påverkar sedan hela projektet och alla som på olika sätt och nivåer deltager i projektet. Inte minst måste man givetvis bl a ha väldigt klart för sig vad ett projekt är, vad man vill uppnå och vad som är själva projektidén. En annan orsak till misslyckade projekt kan vara att man inte har någon gemensam styrning/styrmodell för hur projekten ska genomföras. Exempelvis ligger båda dessa fallgropar på ledningens/beställarens ansvar. Även generellt sätt är det viktigt att man ökar sina kunskaper och insikter om vad projekt och projektarbete verkligen är, innebär och förutsätter. Inte minst mot bakgrund av att termen som sådan blivit populär som begrepp och används i dagligt tal och bruk lite slarvigt ibland. Dåliga kunskaper i om projekt/projektarbete kan givetvis också innebära att man förbrukar mycket såväl tid, personal som pengar utan att uppnå något. Seminariet kommer också att ge en inblick i en generell projektmodell samt diskutera beställarens/styrgruppens roll i projektets alla och olika faser. Även projektkontorets roll och vanliga fallgropar i projektarbete kommer också att diskuteras. Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

5 Målgrupp Beslutsfattare, ansvariga och styrgrupper/motsv för projekt. Medverkande Lars-Göran Skårbratt, ITOP Konsult AB Lars-Göran har mångårig erfarenhet av arbete med projekt i offentlig förvaltning och i näringslivet. Han är konsult med inriktning mot projektledning, coachning av projektledare och utbildning av projektledare. Utbildar bland annat för Kommunförbundet i Skåne och Skaraborg. Lars-Göran har utbildat cirka personer genom åren och har skrivit en bok om projektarbete, samt är certifierad projektledare enligt IPMA på C-nivå. Information Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Christer Grankvist, tel , e-post Övriga frågor besvaras av kompetensenheten, tel och Program Samling och lunch Inledning Genomgång av en projektmodell och projektkontor Roller och ansvar i projektarbete Fallgropar i projektarbete vad måste man tänka på? Vem? När? Hur? checklista Vad kostar misslyckade projekt? Certifiering av projektledare Visning av en webbtjänst för projektarbete Frågor, svar och diskussion ca Avslutning Hålltider samling och lunch seminariestart kaffe ca avslutning

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge

/UNG- en digital mötesplats för unga i Huddinge KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-03 KFN-2013/355.389 1 (6) HANDLÄGGARE Parkkali, Malin Malin.Parkkali@huddinge.se Kultur-och fritidsnämnden /UNG- en digital mötesplats

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen

Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Möjligheter, utmaningar och kompetens inom funktionshinderområdet! Nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2011 Arrangerad av Carpe Föreläsare under konferensen Program

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 11 november 2014 på Campus Norrköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till förändringar!

Läs mer