10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)"

Transkript

1 ÅTERRAPPORTERING (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och ideellt medskapande) inspirerat lokala aktörer till kommunalt och ideellt medskapande. Målet med detta år var att de intresserade lokala parterna ska påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete kring en lokal samhällsutmaning inom områdena: Hur utvecklar vi ett inkluderande samhälle där alla ges möjlighet att vara med? Hur utvecklar vi välfärden i glesbygd och små kommuner? Hur stärker vi lokalsamhällets förmåga att hantera otrygghet och kriser? Mot slutet av 2013 blev det tydligt att flera parter på lokal nivå önskade en mer öppen ingång i projektet varpå de tre ingångarna (som nämns ovan) enligt styrgruppsbeslut inte längre är vägen in i projektet. Samtidigt beslutade också styrgruppen att öppna upp för regionala aktörer att kunna vara deltagare i projektet (och inte bara observatörer som innan). Denna öppning har lett till en större närvaro på det lokala planet för KIM-projektet. Arbetssättet för året 2013 Utvecklingsarbetet skall vara ett gemensamt åtagande, ägarskap och engagemang, och som stöds genom regelbundna möten och byggande av långsiktiga relationer. Utvecklingsarbetet ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Den nationella projektledningen stöttar de lokala parterna att sätta upp en gemensam fråga inom ramen för någon av de tre samhällsutmaningarna. Utöver detta ska de lokala parterna börja tydliggöra hur de ser på sina relationer och hur de sätter upp sina egna målsättningar inom området. Den nationella projektledningen bidrar med stöd och kunskaper, följer och dokumenterar utvecklingen och samlar en bank av möjliga metoder och lösningar som kan inspirera efter projektets genomförande. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 (5) Delmål 1: Minst 40 kommuner och 70 föreningar/organisationer får information om projektet samt att fem geografiska områden har för avsikt att fördjupa samarbete Aktiviteter kopplade till delmålet: Det nationella projektet genomför fyra regionala inspirationsträffar med Open Space-metodik runtom i landet för att bidra till att lokala aktörer får kännedom om de lokala välfärdsutmaningarna som förstudien identifierat. Det nationella projektet bygger upp en databas av intressenter genom att erbjuda ett nyhetsbrev för dem som vill veta mer. Det nationella projektet genomför en inspirationskonferens baserad på förstudieresultaten som webbsänd, där lokala aktörer kan hitta inspiration och information. Måluppfyllelse: God måluppfyllelse. Två av tre nämnda aktiviteter är genomförda. Sammanlagt har vi nått 49 kommuner och 4 landsting/regioner samt 68 Tre geografiska områden som har för avsikt att fördjupa arbete har identifierats Idéburna organisationer. Fyra regionalträffar blev istället tre webinarier. Projektet har byggt upp en databas av intressenter som regelbundet får nyhetsbrevet Projektet genomförde i februari en nationell konferens med drygt 150 deltagare. Delmål 2: Ge stöd åt de lokala intressenter som visar ett fortsatt intresse att arbeta med de lokala samhällsutmaningarna. Aktiviteter kopplade till delmålet De nationella projektledarna går utbildning i dialogprocesser, för att komplettera sina kunskaper och kunna fungera som processtöd för de lokala parterna. Den nationella projektledningen erbjuder regionala workshoppar för de som vill arbeta vidare kring sin samverkan under året beräknas vi genomföra två stycken.

3 (5) Delta på regionala och lokala konferenser som anordnas av lokala intressenter. Måluppfyllelse God måluppfyllelse på samtliga punkter. Projektledarna har genomgått utbildningen för medskapande ledarskap som anordnas av SKL. Projektledningen har erbjudit möjlighet till regional workshop. Den första (i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Social ekonomi Skåne) genomförs dock först i mars -14. Projektet har deltagit i ett flertal lokal och regionala konferenser Delmål 3: Kunskapsinsamling och spridning Det nationella projektet fortsätter att samla kunskaper om lokala metoder för samverkan, för att förbättra kunskapsläget, bli ett nav för idéer bland de som vill söka samverkan, samt inspirera lokala aktörer genom exempel. Aktiviteter kopplade till delmålet Den nationella projektledningen sätter upp en gemensam hemsida för projektet. Den nationella projektledningen arbetar fram innehållet som ska inspirera flera lokala aktörer till att aktivt börja arbeta med dessa frågor. Den nationella projektledningen utkommer med minst tre nyhetsbrev som berör frågeställningarna och projektet. Den nationella projektledningen bjuder in till nationell konferens där de lokala samhällsutmaningarna presenteras samt lokala de aktörer som kommit igång med frågorna. Måluppfyllelse God måluppfyllelse på två av tre punkter Hemsida finns och kommer under 2014 fyllas med innehåll från de aktiviteter som genomförts under 2013 Projektet har utkommit med 5 nyhetsbrev under Den nationella konferensen har inte genomförts då man beslutat om att inte använda sig av de tre lokala samhällsutmaningarna presenteras. Denna ersätts med de regionala konferenserna (Se delmål 2) Projektet har bjudit in och genomfört en nordisk träff för parter i Norge och Danmark som arbetar med projekt som liknar KIM.

4 (5) Riskanalys Följande två risker har projektet behövt arbeta med under året: Prognos över bidragsförbrukning Prognosticerad förbrukning av medel visar ingen större avvikelse mot budget. Dock har justeringar av några poster skett. Då de regionala inspirationsträffar uteblev, omfördelades dessa medel till uppbyggnaden av projektets hemsida kommer att återbetalas. Nedan ses den budget som sattes för Intäkter Kronor Statliga medel Summa Utgifter Projektledarlöner, två projektledare, en från respektive part Handledarlöner, två på 15 %, en från

5 (5) respektive part Styrgruppsmöten, 4 stycken Hemsida 0 Digitalt nyhetsbrev 1000 Webbsända konferenser Utvärderingsenkät Hemsidesutbildning 0 Art of hosting - utbildning i dialogprocesser 4 regionala inspirationsträffar (resor, lokal, material, boende och fika) 5 lokala workshops för baseline (resor, lokal, material, boende och fika) Overhead: 20 % av det nationella projektets kostnader Summa

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012

Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2012 Nätverk Social Ekonomi Skåne Grönegatan 11 A 211 27 Malmö - Organisationsnummer 802435-6498 Växtkraft och växtvärk Allt sedan Nätverket

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9

PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 PROJEKT FLICKA UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:9 Projekt Flicka Ungdomsstyrelsens slutrapport Förord Regeringen (Socialdepartementet Regeringsbeslut 3, 2005-02-24) har gett

Läs mer

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning.

Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna Mars, 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Högskolan Dalarnas

Läs mer

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer