Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet Charlotte Funseth Tfn: E-post: Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting startade år 2006 projekt Medborgardialog. Under de senaste två mandatperioderna har projektet arbetat tillsammans med kommuner, landsting och regioner i nätverk för att utveckla dialogen med medborgarna. Bland annat har kunskapsnätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen varit en del i detta arbete. Sveriges kommuner och landsting inbjuder nu kommuner, landsting och regioner till att delta i nätverk för förtroendevald som är intresserade av att utveckla medborgardialogen för att stärka demokratin, öka effektiviteten i verksamheten och för att utveckla ett hållbart samhälle. Varje kommun, landsting och region har möjlighet att delta med två personer. Beslutsunderlag Inbjudan från SKL till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger Regiondirektörens förslag Regionstyrelsen utser XX och YY till representanter i nätverk för utveckling av medborgardialoger. I tjänsten Björn Eriksson Regiondirektör Mikael Ferm Kanslichef

2 Sveriges och landsting (4) Lena Langlet Tfn direkt Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen. Sveriges och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner till att delta i nätverk för förtroendevald som är intresserade av att utveckla medborgardialogen för att stärka demokratin, öka effektiviteten i verksamheten och för att utveckla ett hållbart samhälle. Varje kommun, landsting och region har möjlighet att delta med två personer. Nätverket är ett kunskapsnätverk där du som förtroendevald får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. Jag önskar er varmt välkomna att delta i nätverket. Vänliga hälsningar / / '--- /f:~wt"r Len. art Ha"nsson (./Sektionschef Sektionen för demokrati och styrning Sveriges och Landsting Sveriges och Landsting Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan

3 Sveriges och landsting 201S-01-l3 2 (4) Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen Bakgrund Sveriges och Landsting startade år 2006 projekt Medborgardialog. Under de senaste två mandatperioderna har projektet arbetat tillsammans med kommuner, landsting och regioner i nätverk för att utveckla dialogen med medborgarna. Bland annat har kunskapsnätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen varit en del i detta arbete. Bakgrunden till projektet är att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för det lokala samhällets utveckling blir en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner. Den demokratiska utvecklingen är en utmaning med stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden, få som är medlemmar i politiska partier samt ett ökat stöd för odemokratiska strömningar. Därtill har vi medborgare som är intresserade av att delta i samhällsdebatten men utifrån sina förutsättningar och behov. Utifrån detta ser förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner ett allt större behov av att möjliggöra delaktighet, inflytande och medskapande för medborgarna i det lokala samhällets utveckling. En systematisk medborgardialog utgör ett stöd till det representativa systemet, skapar förtroende och tillit och stödjer en socialt hållbar utveckling. Erfarenheter från tidigare nätverk visar att de förtroendevaldas roll behöver stärkas i utvecklingen av medborgardialoger. Förbundet inbjuder därför kommuner, landsting och regioner att med 1-2 politiker per organisation delta i nätverk för att utveckla medborgardialoger. Nätverkets upplägg Nätverket ska fokusera på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och erfarenhetsutbyte. Nätverket kommer att träffas fysiskt två gånger per år under tre år, en gång på våren och en gång på hösten. Nätverket kommer också att erbjudas två virtuella frukostseminarier/år som webbsänds. Efter frukostseminarierna ges möjlighet till chatt med föredragshållaren.

4 Sveriges och landsting (4) Mål Mål för nätverket är att ge kunskap, teoretisk och praktisk, för hur kommuner, landsting och regioner kan arbeta med medborgardialoger som en del i styrningen, i utvecklingen av tjänster och i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Målgrupp Ledande förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner eller förtroendevalda som har ett särskilt ansvar för att utveckla dialogen med medborgarna. Tidplan Projektet startar mars 2015 och avslutas juni Första träffen i nätverket sker i mars i Stockholm. Det finns två datum att välja mellan antingen den 19 mars eller den 25 mars. Inkommer många anmälningar kommer vi att erbjuda flera datum. Kostnad Kostnad för att delta i nätverket är 1200 kr/år/person. I detta ingår nätverksträff inklusive lunch och kaffe, dokumentation samt tekniska kostnader för frukostmöten och chatt. Deltagarna bekostar resor och eventuella övernattningar. Anmälan Senast den 27 februari Anmälan sker till Lena Langiet, på bifogad blankett Vi önskar er varmt välkomna att anmäla er till ett spännande och utvecklande nätverk. Information & kontakt Undertecknade projektledare Lena Langlet Kjell-Åke Eriksson Anders Nordh

5 ~ Sveriges och Landsting (4) ANMÄLAN Nätverk förtroendevalda - medborgardialog Kommun! landsting!region: Namn:. Titel: Adress: Telefon:, Mobil: E-post: Fakturaadress: Önskar delta datum Insänds till: skl.se Sveriges och Landsting Sektionen för demokrati och styrning Lena Langlet

6 Förslag till beslut 1(2) Regionstyrelsen Samordningskansliet Helge Jonsson Tfn: E-post: Ansvarig utgivare för webbsändning av regionfullmäktige (RS/102/2015) Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats. Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för radio och tv under beteckningen Jämtlands läns landstings webbsända landstingsfullmäktige. Med anledning av regionbildningen behöver namnet på webbsändningen anpassas till regionens namn och beteckningen bör vara Region Jämtland Härjedalens webbsända regionfullmäktige. Landstinget har tidigare utsett fullmäktiges ordförande Hans Lundqvist och vice ordförande Agnetha Danielsson till utgivare för webbsändningen. Med hänsyn till att nya personer har valts till dessa uppdrag behöver fullmäktige entlediga den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande utgivaren och utse ny utgivare. Det är lämpligt, i likhet med tidigare, att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges webbsändningar. En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionen. För att vinna tid är det lämpligt att också godkänna fullmäktiges vice ordförande som ställföreträdande utgivare om han utses. Regiondirektörens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 1. Hans Lundqvist entledigas som utgivare för Jämtlands läns landstings webbsända landstingsfullmäktige. 2. Agnetha Danielsson entledigas som ställföreträdande utgivare för Jämtlands läns landstings webbsända landstingsfullmäktige. 3. Beteckningen på fullmäktiges webbsändningar ska vara Region Jämtland Härjedalens webbsända regionfullmäktige. 4. Ordförande Margareta Winberg (s) utses som utgivare för webbsändningarna. 5. Förste vice ordförande, Anton Hammar (s) godkänns som ställföreträdande utgivare för webbsändningarna under förutsättning att han utses.

7 Förslag till beslut 2 (2) I tjänsten Björn Eriksson Regiondirektör Mikael Ferm Kanslichef

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Demokratidagen 2013. Varmt välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Knape Ordförande 2013-01-22 1 (1) Sveriges Kommuner och Landsting

Demokratidagen 2013. Varmt välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting. Anders Knape Ordförande 2013-01-22 1 (1) Sveriges Kommuner och Landsting 2013-01-22 1 (1) Demokratidagen 2013 Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till Demokratidagen 2013, den 24 april på Folkets Hus i Stockholm. Demokratidagen har sedan den arrangerades för första gången

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog Faktablad projektet medborgardialog 5 Medborgarbudget januari 2009 Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via "Min sida" Pengar till utveckling 2013

SPF Bladet. Nr 12/2012 2012-10-30. Läs SPF-Bladet via Min sida Pengar till utveckling 2013 SPF Bladet Nr 12/2012 2012-10-30 Läs SPF-Bladet via "Min sida" Nu kan alla SPF-medlemmar som loggar in på "Min sida" ta del av SPF-Bladet. Logga in via www.spf.se med personnummer (tio siffror utan bindestreck)

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen 2013-10-14 13/82 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommunerna Landstinget Utbildningsdag i kommunal- och landstingsekonomi för ickeekonomer

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Så blir vi bättre tillsammans Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Det här är benchmarking-nätverket För tio år sedan började fyra kommuner samarbeta om benchmarking i lantmäteriverksamheten.

Läs mer