Frågor och svar Region i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar Region i Örebro län"

Transkript

1 Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva effekter: Demokrati ett direktvalt parlament ger tydligare ansvar för beslutsfattande. Helhet utvecklingen främjas genom att samla kompetens och resurser på regional nivå. Effektivitet samhällsresurserna utnyttjas bättre och mer flexibelt. Tydlighet i dag finns tre regionala myndigheter/organisationer och det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till i olika frågor. I framtiden blir det en väg in. Samverkan samverkan mellan regionen och de tolv kommunerna stimuleras. Lärande kunskapsutveckling som främjar utveckling och nytänkande. Synligare region en samlad region som vill tänka nytt blir mer synlig och definierad i omvärlden, nationellt och internationellt. I dag finns tre regionala organisationer i Örebro län: landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen. De två förstnämnda styrs av regionala parlament, landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. Ledamöterna i landstingsfullmäktige utses vid allmänna val, medan ledamöterna i regionfullmäktige utses indirekt av regionförbundets medlemmar, som är landstinget och länets tolv kommuner. Vid en regionbildning ersätts dessa båda fullmäktige av ett enda direktvalt parlament, ett regionfullmäktige. På så sätt skapas en direktvald politisk organisation där medborgarna har möjlighet att demokratiskt påverka utvecklingen genom allmänna val till regionfullmäktige. Försvinner Örebro läns landsting när vi blir region? Både ja och nej. Namnet Örebro läns landsting försvinner när organisationen tar över det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet och, till viss del, från länsstyrelsen. Däremot kommer verksamheten, så som hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik, som i dag bedrivs av Örebro läns landsting att finnas kvar. Hur ser tidsplanen ut för regionbildningen? I juni 2013 presenterar projektledningen ett förslag kring politisk organisation för den nya Region Örebro. Under hösten 2013 ska landstingsfullmäktige fatta beslut om politisk organisation Under året väntas också regeringen ta ställning till en regionbildning genom ett riksdagsbeslut. Om regeringen godkänner Örebro läns ansökan, kommer den nya regionorganisationen utvecklas under Då är det också val till det nya regionfullmäktige. 1 januari 2015 startar regionen sin verksamhet. Titel, namn telefonnummer, mobilnummer

2 Innebär en regionbildningen att man sparar in på pengar och personal? Syftet med en regionbildning är inte att driva igenom besparingar, varken när det gäller pengar eller personal. Däremot bidrar ett effektivare arbetssätt till att invånarna får ut mer verksamhet för de pengar de betalar i skatt. Genom att landstinget, som styrs av direktvalda politiker, tar över ansvaret för den regionala utvecklingen i länet ökar medborgarnas möjlighet att påverka. Kommer regionbildningen att innebära förändringar i servicen till medborgarna? Någon direkt förändring av omsorg och service kommer inte medborgarna att märka. Syftet/ambitionen är dock att en regionbildning ska leda till att regionen utvecklas, till exempel sjukvård och allmänna kommunikationer, och resurserna tas tillvara på ett bättre sätt än i dag. Det ska bli tydligare för medborgaren vilken regional instans som ansvarar för vad. Påverkas vår regionbildning av den statliga utredning som föreslår att vi ska ha en gemensam länsstyrelse med Värmland? Nej, egentligen inte. Utredningen berör länsstyrelsernas regionala förvaltning, och inte nuvarande länsstruktur eller landstingens indelning. Men utredningen ställer sig positiv till att landstingen tar över det regionala utvecklingsansvaret. Hur ser Sveriges regionala indelning ut? Sverige är indelat i 21 län och enligt kommunallagen omfattar varje landsting ett län. På Gotland finns inget landsting, där är det den enda kommunen som ansvarar för hälso- och sjukvården samt för den regionala utvecklingen. I Skåne, Västra Götaland och Halland är det, till skillnad från övriga län i Sverige, landstingen som har det regionala utvecklingsansvaret. Där är det också ett regionfullmäktige som är det högsta beslutande organet och, tillsammans med Gotland, betecknas de därför som regioner. Länen Örebro, Jönköping, Norrbotten, Gävleborg, Östergötland och Västernorrland förbereder regionbildningar. Vad är en region, och vilka uppgifter har en region? När man diskuterar regionfrågan och Sveriges regionala indelning så menas administrativa regioner som styrs av politiska församlingar utsedda genom allmänna val. Högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i länet. En region har likt ett landsting ansvar för hälso- och sjukvården, men också för utvecklingen av bland annat kollektivtrafik och infrastruktur, kultur, miljö och näringslivsutveckling. En region ska också vara en samlande kraft för länets kommuner och underlätta samarbete med myndigheter, näringsliv, universitet och föreningsliv. Vem beslutar att en ny region ska bildas? Om ett landsting vill bilda region och ta över det regionala utvecklingsansvaret, utan att den nuvarande länsindelningen ändras, skickas en ansökan till regeringen. Regeringen bereder sedan frågan och lägger en proposition till riksdagen. Riksdagen fattar sedan beslut. 2

3 Hur styrs en region? En region styrs precis som ett landsting av ett direktvalt parlament, regionfullmäktige. I regionfullmäktige sitter politiker som valts av invånarna i länet. Regionfullmäktige: fastställer budgeten och beslutar hur mycket skatt invånarna i regionen ska betala, bestämmer hur mycket vården ska kosta, beslutar vilka nämnder som ska finnas, väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnder, väljer revisorer som granskar regionens verksamhet. Det finns också en regionstyrelse som utses av regionfullmäktige. Regionstyrelsen: leder och samordnar allt arbete inom regionen, ansvarar för landstingets eller regionens ekonomi. Varför blev det ingen Region Mälardalen? Det fanns långt framskridna planer att Örebro läns landsting tillsammans med landstingen i Sörmland och Västmanland skulle ansöka om att bilda en stor region. Men i början av 2012 bestämde sig Sörmland för att avstå eftersom Sörmlandskommunerna inte gav det stöd som behövdes. Därmed avbröts processen med en gemensam regionansökan. Är frågan om en storregion fortfarande levande? I projektet Region 2015 ingår inte att utreda frågan om en storregion tillsammans med andra län. Men om Örebro i framtiden vill bilda region med något annat län är marken väl förberedd. Det finns inte några formella hinder för att återuppta arbetet med att skapa större regioner men då med sikte på I diskussionerna om större regioner är ett viktigt argument att ett stort befolkningsunderlag ger bättre förutsättningar för att kunna finansiera välfärdstjänster på såväl kommunal som regional nivå. 3

4 4

5 5

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1 Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN Kommunernas region 1 Förord Frågan om den regionala samhällsorganisationen och inte minst det regionala utvecklingsansvaret har varit aktuell under

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

1(12) Ruth Ericsson Regional kollektivtrafikmyndighet Tfn 063-146561 ruth.ericsson@regionjamtland.se PM 2015-05-15 Dnr RS: 2013/467 LS 973/2013 Projekt Region 2015 SLUTRAPPORT REGION 2015 KOLLEKTIVTRAFIK

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Jämtland och Härjedalens framtid på spel

Jämtland och Härjedalens framtid på spel Jämtland och Härjedalens framtid på spel En grönbok om regionfrågan 1 Jämtland och Härjedalens framtid på spel En grönbok om regionfrågan Innehåll A. Sammanfattning... 4 B. Utgångspunkter... 5 C. Utredningar

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning Förslag till lag om kommunal trängselskatt Sammanfattning Naturskyddsföreningen föreslår att riksdagen, via en ny lag, ger kommuner (landstings- och primärkommuner) möjlighet att fatta beslut om kommunal

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 10 Syftet med en uppförandekod Många förtroendevalda tycker att klimatet inom det politiska livet i våra dagar

Läs mer