Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson (C), tjänstgörande ersättare Lejla Bajraktarevic (S), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Mats Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare Utses att justera Ann Petersson och Lars Hollner Justering Onsdagen den 24 juni 2015 Under- Paragraf 224 Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Justerande Ann Petersson Lars Hollner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/105 FÖRÄNDRING AV DET REGIONALA UTVECKLINGS- ANSVARET Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län (den 5 juni 2015) och Landstingsfullmäktige i Kalmar län (den 3 juni 2015)) har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet från och med januari De har gemensamt anlitat Kent Johansson som särskild utredare att ansvara för den förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga länsorganisationer. Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag som beskriver - regionkommunens uppdrag utifrån lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, - förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län haft hand om utanför lag om samverkansorgan ska hanteras, - förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala utvecklingsuppdraget, - förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras, samt - förslag till tidsplan för genomförande. I uppdraget ingår att inhämta bakgrundsmaterial och synpunkter från kommunerna, länsstyrelsen och andra regionala partners, redovisa tänkbara alternativ för kommuner och andra berörda regionala partners i september 2015, samt att samråda kring alternativen och redovisa en rapport. Överläggningar kommer även att ske med företrädare de politiska partierna i länet. Uppdraget ska redovisas för regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige i januari Innan ett slutligt ställningstagande kan ske ska landstinget inhämta samtliga länets tolv kommuners ställningstagande. Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan för beslutat att utreda framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet. Den utredningen hänger nära samman med frågan om ny regionkommun, varför man har beslutat att dessa utredningar samordnas. Redovisning av kulturuppdraget föreslås ske separat i landstingsstyrelsen i oktober I utredningsuppdraget ingår också en utredning om den politiska styrningen av kollektivtrafiken i länet. Utredningsuppdraget är att inom nuvarande Kalmar läns geografiska gränser föreslå ett förändrat ansvar för det regionala utvecklingsansvaret. Frågan om en större geografisk regionbildning sker i

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott annan ordning. Uppdraget utgår från nuvarande uppgiftsfördelning mellan landstinget och länets kommuner. Landstingsfullmäktiges och regionförbundets styrelses motiv till en förändring utöver att det är en förberedelse för en större regionbildning - är bland annat att det blir ett starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna genom ett direktvalt fullmäktige, samt en ökad samordning och större kraft att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. Vidare innebär förändringen att den nya regionkommunen i rollen som regional myndighet betraktas som en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga organisationer. Därigenom ges en bättre möjlighet att från regionens förutsättningar genomföra en i grunden nationell politik. Målet är en samlad arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik ska möta människors behov. Genom att bilda en regionkommun kan det samlade erbjudandet till invånarna tydliggöras och därigenom bidra till utveckling och tillväxt. Föredragande Diskussion A Utredare Kent Johansson. Kent Johansson presenterar diskussionsfrågor kring vilka framtida utmaningar som finns och hur dessa påverkar organisationen? Vilka är de viktigaste framtida utmaningarna för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län och dess invånare? Vilka principer bör vara vägledande när det gäller organisation och beslutsprocesser för det regionala utvecklingsansvaret? Utmaningar och former för regionalt, europeiskt och globalt samarbete med andra regioner och kommuner? Kalmar län ska stå sig gentemot andra län/regioner. Det måste ske en utveckling i Kalmar län, t.ex. när det gäller infrastruktur. Regionen ska vara en attraktiv del av Sverige. Befolkningsunderlagets betydelse för utvecklingen måste klargöras. Infrastrukturen är viktig för att attrahera inflyttning. Vi ser även de äldre i regionen som något positivt. Kommunerna inom länet ska inte konkurrera med varandra utan jobba tillsammans. Möjligheterna till pendling mellan arbete och bostad måste öka. Företagens möjligheter till kompetensförsörjning ska tillgodoses. Länet är idag uppdelat i tre delar i många frågor, t.ex. när det gäller järnväg vi måste jobba gemensamt.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Vi måste ha kontakt med angränsande regioner och diskutera t.ex. infrastruktur om vi ska nå framgång i trafikfrågor. Det måste finnas effektivitet i beslutsorganisationerna det är möjligt och nödvändigt att uppnå med en regionkommun. En regionkommun ska hela regionen, och befolkningen är med på ett annat sätt med direktvalt fullmäktige. Ett gemensamt utvecklingsorgan som ett direktvalt fullmäktige kan garantera även mindre kommuners talan. Den nya regionkommunen är en ny gemensam plattform för samarbete det är inte landstinget som tar över. Diskussion B Regionförbundets nuvarande uppdrag. Regionförbundets nuvarande uppdrag, enligt verksamhetsplanen 2015, gicks igenom kopplat till uppdragens bakgrund i lag om samverkansorgan, regionala uppdrag enligt förbundsordning, primärkommunala uppdrag och övriga uppdrag. Kent Johansson gjorde också en genomgång av hur man principiellt format organisationen i de regionkommuner som bildats utifrån att man ska kombinera ansvar för uppdraget för länets utveckling med ansvaret för bl.a. hälso- och sjukvårdens verksamhet och organisation. Regionförbundet har för många projekt på gång, de flesta av dem under många år. Nya regionkommunen behöver en principiell renhet, och mer av praktiska lösningar. Det kan vara så att kommunerna ska sköta mer av det som regionförbundet gjort. Vi måste också titta på vad som ska göras inom länet och vad vi ska samverka med andra regioner om. Det finns också samverkan mellan kommunerna i olika frågor viktigt att verksamheterna landar någonstans, inte hamnar utanför. Det är personerna i en organisation som sätter kulturen i organisationen, det är viktigt att ha i minnet när man bildar ny regionkommun. Landstingskulturen i Kalmar län är skild från kommunernas kultur! När det gäller ekonomi kan dagens situation vara utgångspunkt, d.v.s. kommunerna betala lika mycket som idag. Diskussion C Det regionala ansvaret för kultur i länet, samt den politiska styrningen av kollektivtrafiken i länet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott När det gäller finansieringen av kulturen såsom t.ex. Byteatern, Konstmuséet, är det något mellan regionförbundet och landstinget att diskutera, svårt att ha en kommunal åsikt. Vad vill man med kulturen? Måste vara utgångspunkten i diskussionen. Man måste se uppgiften som en helhet, inte ställa olika verksamhetsområden mot varandra. Var finns dialogen med och mellan tjänstemännen? När det gäller kollektivtrafiken blev övergången till landstinget inte vad vi som kommun ville; bl.a. är styrelsens beslutsmandat urholkat. Kommunerna finns dåligt med i planeringen av kollektivtrafik. Trafikrådet måste bereda ärenden gällande kollektivtrafik, vilket inte sker idag. Studera hur andra regioner arbetar med kollektivtrafik! Diskussion D Nästa möte Beslut Preliminär uppfattning från Mönsterås kommun, inför det fortsatta utredningsarbetet, är att kommunstyrelsens arbetsutskott är positivt till bildande av regionkommun. I Kent Johanssons uppdrag ingår att i september 2015 för kommunerna redovisa tänkbara alternativ till hur det framtida regionala utvecklingsansvaret ska organiseras. Preliminärt bokas tisdagen den 15 september 2015 för uppföljning av dagens möte. Informationen och diskussionen läggs till handlingarna

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Plats och tid Kommunhuset den 3 mars 2015 kl. 08.00 16.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-01-10

Sammanträdesdatum 2012-01-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-01-10 -::F: S 20 (24) 17 Remiss Bildande av Region Mälardalen Dnr 2011/298 INLEDNING Remiss från Landstinget Västmanland om bildandet aven regionkommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland 2011-03-07 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2014 kl. 09.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer