Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås"

Transkript

1 Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm Harriet Hedlund, Västerbotten Håkan Collin, Västmanland Ingela Eriksson, Västra Götaland Kerstin Falkland, Västmanland Kjell-Åke Nilsson, Västerbotten Lars-Joakim Lundqvist, Stockholm Lars-Åke Carlsson, Västra Götaland Lars-Göran Thulin, Skåne Marie Morell, Östergötland Ulla-Britt Andersson, Skåne Gunilla Nyrén, sekreterare Sören Berg, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa Anders Eklund, koordinator i Nätverket Uppdrag Hälsa

2 (6) INLEDNING LD Jan Brithon hälsar välkommen till Västerås Landstingsdirektör Jan Brithon hälsar samordningsgruppen välkommen till Västerås och ger en intressant och uppskattad redovisning av hälso- och sjukvårdens utveckling i Västmanland under perioden 1990 fram till nu. Mötet öppnas Anna-Lena Sörenson hälsar välkommen till dagens möte. BESLUT Val av valberedning Samordningsgruppen ska vid sitt årsmöte i december välja nya ledamöter till sitt arbetsutskott för mandatperioden Samordningsgruppen BESLUTAR: A t t mandatperioden för arbetsutskottet fastställes till två år. A t t vid årsmötet i december 2004 välja nytt arbetsutskott för perioden A t t utse Ingela Eriksson (s) och Marie Morell (m) till ledamöter i valberedningen för detta. Val av ledamöter till styrgrupp för nästa Stämma 2006 Nästa Stämma äger rum 8 9 februari 2006 i Linköping med Östergötland som värdlandsting. Planeringsarbetet ska påbörjas snarast. Samordningsgruppen BESLUTAR: A t t utse Harriet Hedlund (s) och Lars-Joakim Lundqvist (m) att tillsammans med representanter från Östergötland ingå i styrgruppen för planering och av stämman.

3 (6) INFORMATION OCH DISKUSSION Medborgarviljan i Västmanland Håkan Collin redovisar kort innehållet i en projektrapport, som deras demokratiutskott i fullmäktige arbetat fram på temat Medborgarviljan i Västmanland. Fullmäktige kommer inom kort att diskutera innehållet i rapporten. Avsikten med de förslag som redovisas är att människors möjlighet till reellt inflytande ska förbättras både i ledet före och efter beslut. Detta ska ske genom utveckling av en för landstinget gemensam kvalitetssäkrad modell för en samordnad, konstruktiv och effektiv medborgardialog. Håkans presentation leder till en intensiv diskussion om medborgardialog. Samordningsgruppen uttalar sig för: A t t vid nästa samordningsgrupp/seminarium den 10 juni ha Medborgardialog som huvudtema med syftet att lyfta frågor som ex vis partiernas kontra landstingets roll, medborgardialogen roll i en representativ demokrati etc. A t t det inplanerade seminariet kring samordning av insatser kring långtidssjukskrivna skjuts framåt i tiden. Stämman uppföljning och reflektion. Sören Berg redovisar resultatet av den utvärderingsenkät som ca 150 av stämmans deltagare besvarat. Enkätsvaren visar att deltagarna i grunden var mycket positiva till såväl uppläggning, innehåll som arrangemang. Men det finns naturligtvis vissa saker som uppfattades som mindre bra. Sören betonar att det är viktigt att lära av detta inför planeringen av nästkommande stämma Sörens OH-bilder samt en välskriven och bra utvärderingsrapport bifogas protokollet. Denna går även att nå via nätverkets hemsida. I den efterföljande diskussionen gavs en del goda råd och tips inför planeringen av nästa stämma: Vid landstingsförbundets kongress i höst avisera stämman genom en snygg poster. Annonsera i Lt-världen/motsvarande om stämman. Viktigt med ett komplett program så tidigt som möjligt.

4 (6) Vid varje seminarium skulle det ex vis kunna finnas en utvärderingsenkät till varje deltagare som måste fyllas i och lämnas vid utgången. Viktigt att tänka på fördelningen av tid mellan föredrag och dialogtid exvis 50/50. Verksamhetsberättelse och bokslut - Nätverket Uppdrag Hälsa. Anders E ger en kort redovisning av tjänstemannanätverkets aktiviteter under Hans bedömning är att nätverket på ett fullgott sätt klarat sitt uppdrag inom de ekonomiska ramar som stått till förfogande. Bokslutet redovisar ett visst överskott, vilket beror på att utvecklingen av den nya hemsidan tagit längre tid än planerat. Verksamhetsberättelsen och bokslutet redovisas i bilaga. Samordningsgruppen BESLUTAR: A t t lägga tjänstemannanätverkets verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna. Hur skapar vi aktivare medlemmar i nätverket? Sören Berg introducerar en diskussion kring denna fråga. Han menar att nätverket med den inriktning man valt skulle kunna spela en mycket aktivare roll i landstingsvärlden. Landstingets organisation är uppbyggd kring beslutsfattande, medan nätverket arbetar med kunskapsuppbyggnad ur ett befolkningsperspektiv samt främjande av dialogen mellan politiker, medborgare, vårdpersonal och andra vårdaktörer i samhället. Detta måste göras känt och tas tillvara av landstingen. Hur kan man påverka landstingsledningarna att ta till sig och känna sig inspirerade av detta? I den efterföljande diskussionen framkommer bl a följande: Vilka förväntningar har egentligen landstingen på nätverket? Viktigt med legitimitet i toppen. Vad vet LD-gruppen om nätverket och dess arbete? Bör man göra en framstöt där? Är samordningsgruppen för introvert? Hur fångar man in de som deltagit i nätverkets utbildningar? Landstingsförbundet har inte befolkningsföreträdarskapet i fokus. Här täcker således nätverket upp en brist.

5 (6) Landstingsförbundet och nätverket behöver komma samman och diskutera såväl den politiska rollen som medborgardialogen. Hur möter vi media? Strategin borde vara att göra nätverket till en viktig debattör i hälso- och sjukvårdsdebatten. Nätverket behöver synas mer! Kallelserna till samordningsgruppen bör bli mer inspirerande och inte så byråkratiska. Skulle det vara möjligt att ordna lokala seminarier/utbildningar för några landsting med syftet att nå fler förtroendevalda. Nätverket arbetar med spets-frågor, ex vis prioriteringar Gruppen uttalar sig för att frågan bör fortsatt beredas i arbetsutskottet. s hemsida. Anders E introducerar s hemsida. Han besöker f n alla landsting med syftet att dels presentera hemsidan, dels uppdatera namnlistor av olika slag. Samordningsgruppens ledamöter kommer inom kort att få en s k PUL-blankett för att ge ett formellt medgivande att namnet läggs ut på hemsidan. Teman för 2004 års seminarier inkl ändrade sammanträdestider Anna-Lena S lyfter frågan om teman för samordningsgruppens möten och seminarier under Preliminärt tema för seminariet den 10 juni: Medborgardialog viktigt men inte så enkelt Seminariet äger rum i Stockholm. Tiderna för seminarium, samordningsgrupp och arbetsutskott den oktober ändras enligt följande: 21 oktober Dialogkonferens med syftet att få en bild av var olika landsting står i sin utveckling idag. 22 oktober Samordningsgrupp Arbetsutskott Vid den gemensamma samordningsgruppen mellan politiker och tjänstemän den 26 augusti kommer ev Maria Blomgren, som är författare till: Ledning på distans att bjudas in. Boken

6 (6) beskriver bl a det politiska ledarskapet. Tiden för Nätverkets årsmöte ändras till den 16 december Kursinbjudningar En sammanställning av Utbildningar & Konferenser 2004 delades ut. Kursen för förtroendevalda inom hälso- och sjukvården med uppdrag att arbeta med befolkningsperspektivet den april är fulltecknad. Övrigt Anna-Lena S avslutar samordningsgruppens möte Vid anteckningarna! Gunilla Nyrén

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26

Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Anteckningar från nätverkens gemensamma utvecklingsdag 05-05-26 Syftet med dagens möte var att avrapportera läget i nätverkens handlingsprograms olika aktivitetsområden. Programmet redovisas i bilaga 2.

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 23 november i Tändstickspalatset, Stockholm Inledning. Alla hälsades välkomna, deltagarna presenterade sig och berättade om

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 2(11) Sid 1(11) Minnesanteckningar styrelsemöte 2011-01-20 - - 21 Plats Deltagare Blue Hotel, Elfviks Udde, Lidingö Dahlman Margareta Nilsson Carina Folkesson Gun Harplinger Håkan Hjelm Maja Gilbert Agnetha

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Protokoll 2:2014 nätverksmöte

Protokoll 2:2014 nätverksmöte 1/13 Tid: 13:00 16:00, 20140327 Plats: Dockan i Malmö, Rugaland på plan 5 Kallade: RSMH, RFHL, SHEDO, LIBRA, OCD-föreningen Ananke, Frisk och Fri, Attention, SPES, IFS, Austism och Aspergerföreningen,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Medborgardialoggruppens rapport

Medborgardialoggruppens rapport Kommunledningskontoret 2013-05-06 Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer