Ledningsenheten FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12."

Transkript

1 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö Annelill Davidsson, ordförande (c) Gerd Lansler, 1:a vice ordförande (kd) Ester Petersson, 2:a vice ordförande (s) Kerstin Laakso Rungegård (m) Bengt-Göran Birgersson (c) Janeric Kandenäs (s) Berth Karlén (kd), tjänstgörande ersättare Joakim Pohlman (s) Ulla-Britt Storck (s), tjänstgörande ersättare Pia Andersen 15 Justering Ordförande Annelill Davidsson och andra vice ordförande Ester Petersson justerar protokollet torsdagen den 6 mars kl Föredragningslista Folkhälsoutskottet fastställde upprättat förslag till föredragningslista. Joakim Pohlman ställde frågan varför dagens sammanträde inte var ett öppet möte. Beredningens beslut var att dagens sammanträde ska vara slutet. Ester Petersson reserverade sig mot beslutet i beredningen. 17 Kunskapsinhämtning Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Vid dagens sammanträde fick folkhälsoutskottets ledamöter via webb TV lyssna på ett samtal från läkarstämman 2007 mellan Margareta Kristenson, koordinator

2 2 (6) i Nätverket Hälsofrämjande sjukhus (HFS), och Gunnar Öhlén, verksamhetschef akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, om hälsofrämjande sjukhus. Samtalet återfinns på att notera detta till protokollet. 18 Medborgardialog - Arbetsgrupper Bengt-Göran Birgersson och Kerstin Laakso Rungegård informerade om arbetet i arbetsgruppen Ungdomar - alkohol och droger - spelmissbruk. De rapporterade om en träff, som de har haft med en representant från Regionförbundet södra Småland och en representant från FoU. Ester Petersson och Annelill Davidsson berättade att arbetsgruppen Hälsofrämjande hälso- och sjukvård kommer att fortsätta med sitt arbete utifrån de inkomna enkätsvaren från vårdcentralerna. Gerd Lansler meddelade att arbetsgruppen Främja goda matvanor och fysisk aktivitet inte har haft något möte. att notera informationen från arbetsgrupperna till protokollet. 19 Samverkansarbete Det förelåg en skrivelse från barn- och ungdomsutskottet angående förslag till att tillsätta en gemensam arbetsgrupp kring barn och ungdomars hälsa med temat övervikt och fetma. att ställa sig positiv till förslaget om samverkan med barn- och ungdomsutskottet kring barn och ungdomars hälsa med temat övervikt och fetma. 20 Uppföljningsfrågor Pia Andersen har haft i uppdrag att undersöka om det finns några planerade mässor i länets kommuner under året. Hon har fått information att det inte finns något inplanerat i dagsläget.

3 3 (6) Regionförbundet södra Småland kommer att arrangera Mötesplats södra Småland i Växjö konserthus vecka 41. Detta arrangemang ersätter tidigare års Tylösandsvecka. att bevaka det planerade arrangemanget Mötesplats södra Småland i Växjö konserthus vecka 41 att bevaka om det kommer att anordnas några mässor i länets kommuner som kan vara av intresse för utskottet att deltaga i. 21 Motion Tio i topplista för hälsan Det förelåg en motion från Lennart Värmby (v) Tio i topplista för hälsan, dnr LE/ Folkhälsoutskottet har fått i uppdrag att yttra sig över motionen. Vid dagens sammanträde förelåg ett förslag till yttrande från ordförande. Utskottsledamöterna diskuterade förslaget och kom fram till att de tre sista raderna i yttrandeförslaget ska strykas. att godkänna förslaget till yttrande över motionen Tio i topplista för hälsan med förbehållet att de tre sista raderna stryks. 22 Protokoll rapporterade från träffen med utskottens presidier den 12 februari. att notera rapporten till protokollet. 23 Fullmäktige återkoppling och dialog Pia Andersen har haft i uppdrag att undersöka två olika alternativ till aktivitet inför landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 april. Ämnet kommer att bli hälsokonsekvensbeskrivning och två personer från Folkhälsoinstitutet kommer att informera om detta.

4 4 (6) att notera informationen till protokollet. 24 Rapporter Information från handikapprådet Ester Petersson rapporterade från handikapprådets senaste möte. att notera rapporten till protokollet. 25 Rapporter Information från uppdragsavdelningen Det fanns vid dagens sammanträde inget att informera om från uppdragsavdelningen. att notera detta till protokollet. 26 Rapporter Information om folkhälsoutskottets budget redogjorde för folkhälsoutskottets ekonomiska läge vid utgången av januari månad. att notera informationen om folkhälsoutskottets budget till protokollet. 27 Rapportering från kurser och konferenser Gerd Lansler, Annelill Davidsson, Pia Andersen och har deltagit i Nätverkskonferensen i Uppsala den 6-7 februari. De rapporterade om sina intryck från konferensen. att notera rapporterna till protokollet. 28 Kurser och konferenser Det förelåg en inbjudan till föreläsningen Framtida utmaningar inom yrkes- och miljömedicin den 12 mars i Växjö.

5 5 (6) En inbjudan till föreläsningen Vetenskaperna, makten och hälsan den 14 mars i Växjö. att Ester Petersson deltar i föreläsningen Framtida utmaningar inom yrkes- och miljömedicin den 12 mars i Växjö att Gerd Lansler och Janeric Kandenäs deltar i föreläsningen Vetenskaperna, makten och hälsan den 14 mars i Växjö. 29 Övriga frågor Annelill Davidsson påminde om folkhälsoutskottets extra sammanträde fredagen den 14 mars. Vid detta tillfälle ska budgetförslaget 2009 och utskottets förslag till uppdrag diskuteras. En lägesrapport med redovisning av de olika driftenhetscheferna kommer att äga rum den 3 mars. Det poängterades vikten av att de utskickade årsanalyserna från driftenheterna läses igenom inför denna dag. Gerd Lansler berättade att det nu finns en slutrapport om projektet Brobygget. En FoU-rapport Inventering av pågående folkhälsoinsatser i Region södra Småland delades ut till utskottsledamöterna. att notera detta till protokollet. Vid protokollet Utskottssekreterare Justerat Annelill Davidsson Ordförande Ester Petersson Andra vice ordförande

6 6 (6) Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2011-10-24 SB 5 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-11-07 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 24 oktober 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer