SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland"

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutade Bengtsfors samt LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina Lundqvist Västra Götalandsregionen Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen till 12 B Övriga deltagande Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman SOF Cecilia Gustafsson ersättare Åmål från 7 Krister Stensson ersättare Västra Götalandsregionen Utses att justera Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Protokollet finns också på Samordningsförbundet Norra Dalsland Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Lennart Jonasson Justeringens plats och tid Paragrafer 1-14 Underskrifter Sekreterare Ordförande/Delegat Justerande... Ulrica Sandzén... Björn Smith... Lennart Jonasson c/o Bengtsfors kommun Box 14, Bengtsfors... Ulrica Sandzén

2 1 Mötets öppnande Björn Smith, äldst i tidigare styrelsen, hälsar den nya styrelsen välkommen och öppnar mötet. 2 Val av justerare att välja till justerare Lennart Jonasson 3 Godkännande av dagordning att godkänna föreliggande förslag till dagordning 4 Anmälan och presentation av styrelsen Västra Götalandsregionen representeras av - Christina Lundqvist ordinarie och Krister Stensson ersättare. Båda sitter i Regionfullmäktige men också i Dalslands hälso- och sjukvårdsnämnd. Kommunerna representeras av - Bengtsfors kommun Lennart Jonasson som förutom KF också sitter med i det Sociala utskottet. - Åmåls kommun Cecilia Gustavsson KF och Vård och omsorgsnämnden - Dals-Eds kommun Kenneth Gustavsson KF (anmält förhinder att delta) Försäkringskassan - Björn Smith samverkansansvarig, ordinarie samt ersättare Bertil Andersson områdeschef Arbetsförmedlingen - Ulrica Jörkander AMO-chef ordinarie, samt ersättare Anders Paulsson kontorschef Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed 5 Föregående protokoll, Ansvarig tjm går igenom föregående protokoll och den summering av mandatperioden som gjordes Att lägga föregående protokoll till handlingarna

3 6 Val av ordförande tillika firmatecknare 2011 Enligt det rotationsschema som tidigare följts är det statens tur att ta över ordförandeposten Att välja Björn Smith till ordförande för år 2011 tillika firmatecknare 7 Val av vice ordförande tillika firmatecknare 2011 Enligt rotationsschemat ska kommunen ansvara för vice ordförande posten Att välja Lennart Jonasson till vice ordförande för år 2011 tillika firmatecknare

4 8 Val av kommunal ordinarie ledamot och ersättare samt beslut om rotationsordning under mandatperioden Enligt tidigare rotationsordning är det Bengtsfors som står på tur att vara ordinarie ledamot tillika vice ordförande, val har skett under 7, 1:e ersättare är Dals-Eds ledamot och 2:e ersättare Åmåls ledamot. Förslag finns att rotation sker varje år under mandatperioden med bibehållen ordning att ordförande/viceordförande posten innehas växelvis av statens ledamöter och kommun/region ledamöter att - Välja Kenneth Gustavsson Dals-Ed till 1:e kommunale ersättare Välja Cecilia Gustafsson Åmål till 2:e kommunale ersättare Rotera styrelseposter efter uppgjort schema med ett års intervall under mandatperioden

5 9 Fastställande av mötesordning Styrelsemöten + temadagar 2011 Styrelsemöten: plats Bengtsfors Arbetsförmedlingen Månad Dag Tid Ärende Februari Bla bokslut 2010 Mars 18 heldag Utbildning Bohusgården, Uddevalla med möjlighet till kortare styrelsemöte April 4 heldag OBS flyttad pga LLG Kickoff Arena Ungdom Plats i någon av kommunerna juni Uppföljning av verksamheter, planering 2012 September delårsrapport Oktober Planering verksamhet 2012 november Budgetsamråd 2012 samt verksamhetsplan 2012 April Rikskonferens arrangerad av SKL och Norrköpings samordningsförbund Oktober 10 VGR gemensam dag för alla förbunden med verksamhetsutbyte (Mötets mening var att bästa datum för Kickoff Arena Ungdom var den 6 april möjligen den 4 april. Vid möte med LLG på eftermiddagen var den 4 april ett bättre datum för lokala chefer varför det är den 4 april som kommer planeras) att - Anta mötesordningen för 2011

6 10 Beslut om attest och delegationsordning Ansvarig tjänsteman går igenom attest och delegationsordningen, regler för upphandling m.m Delegation finns för ordförande och vice ordförande. att - Anta attest och delegationsordning för mandatperioden Utbildningsinsatser 2011 Tjänsteutlåtande tar upp utbildningsinsatser i lösningsfokuserat arbetssätt samt de gemensamma utvecklingsdagar som genomför tillsammans med andra förbund i Västra Götaland. De lösningsfokuserade utbildningarna sker i två öppna seminarier och tre handledningstillfällen under våren 2011 och utvärderas i halvårsskiftet för beslut om eventuell fortsättning under hösten Planen ger utrymme för ytterligare satsningar.

7 Närmast i tid är en dag kring psykisk ohälsa med bla Håkan Andersson som föreläsare den 27/1. Dagen arrangeras gemensamt med övriga förbund i VGR. Ett öppet seminarie kommer hållas kring Lösningsfokuserat arbetssätt den 11/2 på Karlbergsgymnasiet. Förbundet arrangerar och bjuder in handläggare från alla verksamheter att - Anta utbildningsplan för 2011 enligt tjänsteutlåtande 12 Rapporter/Information A Arbetsmaterial Årsberättelse 2010 Förbundets Årsberättelsen innehåller styrelsens förvaltningsberättelse, insatsredovisning, mål och måluppfyllelse, ekonomisk hushållning, samt budgetutfall. Utöver Åreberättelsen kommer också en mer utförlig verksamhetsberättelse att sammanställas. Ansvarig tjänsteman går igenom arbetsmaterialet och beskriver resultat på deltagarnivå. Den nya styrelsen kommenterar det goda utfallet och ser ett behov av att informera ytterligare kring förbundets insatser och resultat ut i politiska församlingar. B Samordningsförbunden i regleringsbreven Samordningsförbunden tas upp i regleringsbrevet till Inspektionen för Socialförsäkringen och Försäkringskassan. Regeringen vill att ISF föreslår hur ett samlat stöd för systematisk utvärdering av förbundens insatser kan utvecklas. Försäkringskassan ska analysera och lämna förslag på hur stödet i

8 sjukskrivningsprocessen från bla samordningsförbund kan utvecklas. De ska också redovisa resultaten av samverkan och jämföra olika samverkansformer med varandra. C Värmlands läns landsting, Säffle och Årjängs kommuner Dialog har skett under den senaste mandatperioden kring frågan om Säffle/Årjäng och Värmlands läns landstings intresse och möjligheter att ingå i Samordningsförbundet Norra Dalsland. Nya kontakter har efter årsskiftet tagits av tjänsteman från Värmlands läns landsting. Frågan om att ansöka om medlemskap kommer åter diskuteras i början av februari 2011.

9 13 Övrigt SKL arrangerar två tillfällen i Stockholm för nya ledamöter. Dessa tillfällen sammanfaller med förbundets styrelsemöten. Ytterligare tillfällen kommer troligen till hösten. Krister Stensson aviserar att han för förbundets räkning önskar delta i den gemensamma utbildningsdagen den 27/1 kring Psykisk ohälsa. Styrelsen diskuterar vad man i första hand vill prioriterar vad gäller arvoderade utbildningstillfällen. Den 27/1 är riktad till handläggare i första hand. Arvoderade utbildningsdagar till styrelsen har tidigare i första hand beviljats till utbildningstillfällen/utvecklingsdagar lokalt alt som syftar till att utveckla kunskapen om styrelseuppdraget i samordningsförbund. - Att välkomman Krister Stensson att delta på utbildningsdagen den 27/1 men beslutar att deltagande inte ger rätt till arvode och förlorad arbetsförtjänst från förbundet. 14 Ordförande avslutade mötet Värdegrunden gås igenom och en kort utvärdering av mötet sker.

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Claes-Göran Borg, ordförande, Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer