Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist Åmåls kommun Övriga deltagande Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Protokollet finns också på Samordningsförbundet Datum för anslags uppsättande 2009 Datum för anslags nedtagande 2009 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sekreterare Ordförande/Delegat Justerande... Ulrica Sandzén... Ewa Arvidsson... Björn Smith c/o Bengtsfors kommun Box 14, Bengtsfors... Ulrica Sandzén

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 46 Mötets öppnande Ordförande Ewa Arvidsson hälsar alla välkomna. 47 Val av justerare Samordningsförbundet beslutar Att välja Björn Smith Försäkringskassan till justerare 48 Godkännande av dagordning Dagordningen kompletteras med ytterligare några informations punkter. Samordningsförbundet beslutar Att godkänna föreliggande förslag till dagordning 49 Föregående protokoll, presidieprotokoll Ordförande informerade under punkt 3 i presidieprotokollet. Åmåls kommun har beslutat att utse Rolf Andersson som ny revisor för Samordningsförbundet. Presidiet föreslog att styrelsemötet 29 oktober flyttas till 5 november och att man samtidigt har budgetsamråd med medlemmarna. Samordningsförbundet beslutar Att godkänna föregående protokoll och flytta styrelsemöte till 5 november

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 50 Delårsrapport januari juni 2009 Delårsrapport finns framtagen för januari juni Prognosen tyder på att vi följer budget. Samordningsförbundet beslutar Att godkänna delårsrapport januari-juni 2009 med omedelbar justering

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 51 Fördelningsnyckel för gemensamma kostnader för samordningsförbunden i Västra Götaland Förbunden i Västra Götaland delar kostnader för en resursperson kring SUS och DIS och en halvtid informatör för den gemensamma hemsidan och annat informationsmaterial som tas fram tillsammans. Försäkringskassan har tagit fram en fördelningsnyckel utifrån förbundens budget som för s del omfattar 2,2%. Samordningsförbundet beslutar att för sin del godkänna förslaget till Fördelningsnyckel för gemensamma kostnader för samordningsförbunden i Västra Götaland

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 52 Rapporter/Information A Samverkansteam Ansvarig tjänsteman informerade om deltagandet i samverkansteamet 1:a halvåret st deltagare har avslutas, 8 st har kommit in nya och 27 st kvarstår sedan tidigare. Av de avslutade deltagarna 7 gått till arbete, 3 till utbildning, 3 till Arbetsförmedlingen, 8 bedöms ej aktuella för rehabilitering i dagsläget och 4 har avslutats av annan orsak tex flyttat. Försörjning för de utskrivarna när de skrevs in var 11 Af, 6 Fk, 10 kommunen och 1 försörjning av föräldrar. När de skrevs ut så har 5 Af, 8 Försäkringskassan, 6 Kommunen och 9 har egen försörjning. Ca 50 personer har sökt tjänsten som coach i Åmål. En rekryteringsgrupp om 4 personer har tagit ut 5 till intervju. Dessa genomförs augusti. B Försäkringskassan på vårdcentral Vice ordförande informerade om arbetet Fk på VCT. Med hjälp av Finsam-93 pengar erbjuder man nu de vårdcentraler som haft kontaktperson att istället få tillgång till två handläggare inom områdena sjuka/arbetslösa och anställda inom mindre företag. De vårdcentraler som inte haft någon medarbetare från försäkringskassan erbjuds kontaktperson finansierad av förbundet. Erbjudandet om handläggare har tagits emot positivt i Bengtsfors och Åmål. Kontaktperson erbjud nu Dals-Ed och Bäckefors vårdcentraler. Diskussioner pågår också med psykiatrin. C Förstudie Sociala Företag Ing-Marie Ottoson är anlitad som projektledare av Melleruds kommun. Hon kommer ta fram en mall för hur datainsamlingen ska ske i alla medverkande kommuner och sedan göra en slutsammanställning och analys av resultatet. Syftet med förstudie är att undersöka förutsättningar att start ett eller flera genomförande projekt. Ansvariga för datainsamlingen i kommunerna under september november är AME enheterna. Under december arbetar projektledaren med sammanställning och analys av inkommande material som redovisas för LLG och Förbunden. D Arena Ungdomscentral Inlämningsdatum för ESF-bidrag till Arena Ungdomscentral är framflyttat till den 27 oktober. Projektet blir stort, ca 30 mkr om året varav ca 10 mkr är sökt medfinansiering från ESF. Det är viktigt att se varje kommun som en geografisk enhet att jobba inom. Det är de lokala aktörerna som i varje kommun formar insatser och samverkan kring målgruppen. Projektet behöver ytterligare förankras politiskt och hos tjänstemän lokalt i kommunerna. Förbundet finns med som motor i ansatsen och förbundets struktur för samverkan behöver bli en del i processen. Viss

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 medfinansiering sker indirekt av förbundet genom tjänster som förbundet finansierar. Ett förslag är också att förbundet bidrar med ansvarig tjänstemans arbetstid som projektledning. E Försörjningsmått Gunilla Nyrén har tagit fram statistik över den offentliga försörjning för alla kommuner i Fyrbodal. Sammantaget visar det på att sjukpenning och ohälso kostnaderna dramatiskt sjunkit i området men att A-kassa, sjuk och aktivitets ersättning och försörjningsstöd ökat så att den totala bilden är att kostnaderna för offentlig försörjning är ökande. F Budgetsamråd 2010 Budgetsamråd ska ske innan november månads utgång Det kan ske på olika sätt. Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att inbjuda presidiet i KS och socialnämnder/vård och omsorgsnämnd i respektive kommun till budgetsamråd den 5 november. G Kurser och konferenser Folkhälsokommittén inbjuder till Work shop 7 oktober Folkhälsopolitisk policy Västra Götaland Samordningsförbundens dag den 26 oktober gäller enbart styrelsen. Närmare information med program kommer senare. Björn Smith och Anne Sörqvist anmäler intresse att delta. Försäkringskassan inbjuder till utbildning för ledamöter och ersättare 14 oktober i Göteborg, den som blir ny ersättare från Bengtsfors kommun föreslås erbjudas möjlighet att delta. Kvalitets Mässan november i Göteborg, Förbundet deltar i en gemensam monter för Västra Götalandsregionen. Deltagandet ger en viss mängd gratisbiljetter dessa kommer erbjudas LLG 53 Övrigt Ansvarig tjänsteman informerande om Internationella nätverket de är 40 förbund i dagsläget som har anslutit sig. Medlemskap är gratis för år Medlemsavgifter för 2010 är ej fastställd. Uppföljningen av aktiviteter har insänts till försäkringskassan enligt en fastställ mall. Adm ass. Gunilla Nyrén kommer avsluta sin SAS anställning den sista september och tackar för det gånga året som har varit lärorikt. Syrelsen tackar för hennes insatser och önskar henne lycka till.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 54 Avslutande reflexion Värdegrund Värdegrund för samverkan : Individens behov, förmåga och egen delaktighet är utgångspunkten. Verksamheterna tar ett gemensamt ansvar utifrån individ och samhällsnytta. 55 Ordförande avslutade mötet och önskade trevlig helg.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16. Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.00 Närvarande: Ordinarie: Johnny Öhman,

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Claes-Göran Borg, ordförande, Louise

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Samordningsförbundet

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer