Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004"

Transkript

1 Birgitta Larsson Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi (s) punkt 1 Torbjörn Holmqvist (s) Marie-Louise Jonander (s) Inger Persson (m) Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Birgitta Larsson sekreterare Frånvarande Criss Hagfeldt (m) Evalill Nilsson (fp) Marja Bergström (v) Inbjudna gäster Göran Gustavsson, Landstinget Sörmland Margareta Kristenson, Folkhälsovetenskapligt centrum 1. Gemensam information med Demokratiberedningen Välkommen Ragnhild Wärn hälsade samtliga ledamöter i Demokrati- och Folkhälsoberedningen välkomna till beredningarnas andra gemensamma möte. Demokratiaktiviteter i Landstinget Sörmland Projektledare Göran Gustavsson, Landstingets kansli, Landstinget Sörmland informerade om landstingets pågående demokratiaktiviteter. De aktiviteter som presenterades var demokrati- och medborgardialogen, lokala rådslag och arbetet med studiematerialet Det goda livet. Inledningsvis visade Göran en bild av länets kommuner och den politiska organisationen. Ett utskott för demokrati, jämställdhet och integration bildades 2003 i syfte att driva, lyfta fram och ge frågorna en egen plattform. I 1

2 Reglemente, arbetsplan och verksamhetsplan 2004 för landstingets utskott för demokrati, jämställdhet och integration beskrivs arbetet (utdelades). Foldern Strategi för jämställdhetsarbetet utdelades samtidigt. I Sörmland har flera ting genomförts för att skapa kunskap om medborgarnas behov, öka delaktigheten, ge utrymme för dialog samt öka kunskapen hos medborgarna om landstinget och kommunernas arbete och de förtroendevalda. Tingen har haft ca 200 deltagare per gång och tar ca ett år i förberedelsetid att genomföra. Det som man lärt av arbetet är att det är viktigt: att tala om varför man inbjuder till ting att avdramatisera samtalen att alla får komma till tals att återkoppla samtalen att utvärdera tingen Rådslag har ungefär samma innebörd som ting. En manual till rådslagen utdelades. Hans Andersson, Sesam har varit engagerad i genomförandet av detta arbete. Arbetsformen används f n inte p g a de lokala utskotten har lagts ned. Göran Gustavsson beskrev också Sörmlands arbete med studiematerialet Det goda livet som landstinget arbetade fram för drygt tre år sedan. Idén till materialet kom från studiesatsningen Vårdens svåra val. Sörmlands mål var att nå medborgare under den treåriga projekttiden och detta har uppnåtts. En utvärdering av arbetet har genomförts i samarbete med Mälardalens högskola och resultatet kommer att presenteras på en konferens den 17 november 2004 i Eskilstuna. En enkätundersökning har också gjorts om deltagarnas upplevelser av studiecirklarna. Ragnhild Wärn tackade Göran Gustavsson för en intressant presentation. Information från beredningarna Elisabeth Edlund informerade om Demokratiberedningens pågående arbete som bl a innebär följande: verksamhetsplanen har brutits ner ett informationspaket om landstinget till skolor har tagits fram en dialog med Barn- och ungdomsrådet förs om en gemensam aktivitet med namnet Unga tankar beredningen deltar i ett nationellt demokratinätverk som i år har ett möte i Värmland beredningen samverkar med länets kommuner i ett nätverk. Nätverket kommer att arrangera en demokratidag den 11/11 för folk och folkvalda. En aktörsinbjudan håller på att tas fram inför denna konferens. Folkhälsoberedningen är en av de inbjudna aktörerna. Demokratidagen planeras att genomföras vartannat år. 2

3 Under hösten kommer HSN uppdrag om Medborgardialogen att granskas. Agneta Niklasson informerade om Folkhälsoberedningens arbete. Höstens arbete upptogs mycket av arbetet med verksamhetsplanen som presenterades på Landstingsfullmäktiges möte i februari. Beredningen har eftersökt kunskap och vid nästan samtliga möten fått information från Folkhälsovetenskapligt centrum om olika ämnesområden. Hälsobokslut är ett viktigt område som längre fram ska integreras i HSN styrkort. Studiesatsningen Det goda livet är ett annan viktig fråga för beredningen liksom hur ledamöterna kan vara opinionsbildare och påverka attityder i folkhälsosammanhang. Agneta efterfrågade också förslag till föreläsare till mötet den 15/9. Gruppmöten Gruppmöten genomfördes därefter för majoritets- respektive minoritetspartierna. 2. Godkännande av dagordning och minnesanteckningar Agneta Niklasson hälsade välkommen till eftermiddagens möte för Folkhälsoberedningen Dagordningen för dagens möte och minnesanteckningarna från föregående möte godkändes. 3. Information om Nätverket Hälsofrämjande sjukhus Margareta Kristenson, Folkhälsovetenskapligt centrum informerade om Nätverket Hälsofrämjande sjukhus. Margareta inledde med att ge en bakgrund till nätverkets bildande genom att beskriva Ottawamanifestet och WHO:s definition av hälsa och hälsovinstbegreppet. Margareta redovisade därefter nätverket syfte, medlemskrav, verksamhetsplan, kriterier för medlemskap och dess organisation (se OH bilder). Det svenska nätverket startade 1997 och har idag 25 sjukhus som medlemmar. Nätverkets sekretariatet finns på Folkhälsovetenskapligt centrum. Margareta delade också ut två nummer av medlemstidningen Främja Hälsa (nr 1 och ) samt nätverkets verksamhetsplan för Efter redovisningen följde en diskussion om hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt. Agneta Niklasson tackade Margareta för en intressant föredragning. 3

4 4. Demokratidagen den 11 november 2004 Folkhälsoberedningens medverkan på Demokratidagen den 11 /11 diskuterades. Som förslag framkom: Information om studiesatsningen Det goda livet med inriktning på medinflytande, delaktighet och hälsa. Visning av utställningen om Det goda livet. Information om Hagebyprojektet. Framförande av teatermonologen som visades på mässan Leva Livet. Ingrid erbjöd sig ta fram information om detta. Föreläsare: Morgan Johansson, Gunnar Ågren och Jan Lindhe 5. Folkhälsoberedningens verksamhetsplan Kerstin Aldstedt informerade om det pågående arbetet med uppdragsbeskrivningen Nära hälso- och sjukvård. Kerstin inledde med att ge en bakgrundsbeskrivning och berättade därefter om närsjukvårdsorganisationen, vad som ingår i Nära hälso- och sjukvård samt uppdragsbeskrivningens innehåll. Länsdelsberedningarna bereder ärendet och beslut om uppdragsbeskrivningen tas av HSN i juni. Agneta Niklasson tackade Kerstin Aldstedt för presentationen. Verksamhetsplanen och den politiska rollen i Folkhälsoberedningens arbete diskuterades. Till nästa möte ska Urban Svahn, Ledningsstaben inbjudas för att informera om landstingets styrkort och hur det hälsofrämjande perspektivet kommer fram i dessa. 6. Informationer och omvärldsbevakning Eva-Lill Nilssons omvärldsbevakning tas upp vid nästa möte. Torbjörn Holmqvist tar vid detta tillfälle också upp fakta som framgår av Gunnar Ågrens OH-bilder. Agneta Niklasson och Ingrid Eriksson informerade om att de blivit inbjudna till Korpen som bl a berättat om deras hälsodiplomering av företag. Ledamöterna som besökt mässan Leva Livet beskrev denna som intressant med ett mycket ambitiöst innehåll. Arbetet med Det goda livet fortgår som planerat enlig Birgitta Larsson. De ledamöter som önskar OH-bilder om Det goda livet kan beställa sådana genom Birgitta. Ingrid Eriksson berättade att hon informerat om Det goda livet på Östergötlands läns Nykterhetsförbunds årsmöte. 4

5 7. Kommande kurser och konferenser 8. Avslutning Folkhälsostämman den oktober 2004 Efter diskussion beslutades att en ledamot från majoriteten och en från minoriteten får möjlighet att delta i stämman under två dagar. Marie- Louise Jonander deltar från majoriteten. Deltagare från minoriteten meddelas Birgitta Larsson före den 18 juni. LänsSlakos konferens den 22 oktober Agneta Niklasson informerade om LänsSlakos konferens den 22/10 som kommer att ha rubriken Tillväxt, folkhälsa och utveckling. Konferensen genomförs på Arbetsmuseum i Norrköping och samtliga ledamöter i beredningen kommer att inbjudas. Agneta Niklasson tackade för mötet och avslutade med att önska alla en trevlig sommar. Vid minnesanteckningarna Birgitta Larsson 5

6 Vid intresse av eventuellt visade oh-bilder kontakta sekreteraren: Birgitta Larsson Tel E-post

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga

Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga 2015-04-29 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för barn och unga Kallelse till sammanträde med beredningen för barn och unga Härmed översänds

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18 Kommunstyrelsen 2015-08-18 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningens möte 2015-08-18 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab kansli

Koncernkontoret Koncernstab kansli Koncernkontoret Koncernstab kansli Bahrtine Annika Integrationshandläggare +46 40 675 3 45 Mobil 0768-87 04 9 annika.bahrtine@skane.se Rapport Datum 04-08-30 Version 04-08-4 (5) Rapport gällande genomförande

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV Sekretariatet, Administrativa staben Anders Ajaxson MINNESANTECKNINGAR DEMOKRATIBEREDNINGEN 2011-08-31 LK/110022 Plats Brage, Landstingshuset, onsdag 31 augusti kl. 09:00-11:45 Närvarande Särskilt inbjudna

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida.

Läs mer om de fyra föregående konferenserna på Carpes hemsida. Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 1 2014 I marsnummret: 1 Ledaren Nationell konferens 20-21 maj 2 Dialogmöte om kompetensbehov och rekrytering 3 Hur kan vi locka

Läs mer