Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007"

Transkript

1 Folkhälsovetenskapligt centrum Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo Alegria-Galaz (vl) Anita Jernberger (fp) Anna-Lena Sörenson (s) Daniel Nord (m) Levi Eckeskog (kd) ordförande Sara Larsson (c) Thord Borggren Karlsson (s) Frånvarande Elias Aguirre-Hammarlund (s) Silvi Wigh-Senestad (m) Övriga Kjerstin Strandh sekreterare Monica Jönsson processtöd Peter Wahlberg sakkunnig 1. Mötets öppnande, dagordning och minnesanteckningar Levi Eckeskog hälsade välkommen till Hälsosamverkansberedningens möte. Dagordningen fastställdes med tillägg under punkten övrigt. Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes. 2. Reflektioner från föregående mötet Ledamöterna gavs möjlighet att reflektera från förra mötet med hänvisning till den information som då gavs som inledning till beredningens kunskapsuppbyggnad. 1

2 3. Hälsans bestämningsfaktorer Östgötens hälsa Inbjudna gäster: Elisabeth Wärnberg Gerdin och Helle Noorlind Brage, Folkhälsovetenskapligt centrum Levi Eckeskog hälsade Elisabeth Wärnberg Gerdin och Helle Noorlind Brage välkomna. Elisabeth och Helle är produktionsenhetschefer (samledarskap) för Folkhälsovetenskapligt centrum. Under föreläsningen beskrev Elisabeth och Helle Hälsobegreppet Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande Hälsans bestämningsfaktorer Folkhälsopolitiska målen (material delades ut) Östgötens hälsa 2006 Hur är den och hur undersöker vi den? Helle gav bakgrunden för befolkningsenkäten, Östgötens hälsa Resultaten från befolkningsenkät 2006 har jämförts med 1999 års resultat. De resultat som redovisades var från huvudenkäten, men fem olika enkäter har skickats ut och däribland den nationella folkhälsoenkäten, vilket gör att vi kan få fler bilder av östgötens hälsa. Rapporter från Östgötens hälsa 2006 finns på Folkhälsovetenskapligt centrums webbsida, Rapporter, publikationer och presentationer/rapporter 2006 resp Fler rapporter är på gång och kommer att läggas ut på denna webbsida under året. Mer information om östgötarnas hälsa och ohälsa finns på Lisa, Fakta om landstinget/kunskapsunderlag om befolkningens hälsa och ohälsa Som avslutning delade Helle och Elisabeth ut en sammanfattning av Socialstyrelsens nypublicerade rapport, Folkhälsa Lägesrapport Levi Eckeskog tackade Elisabeth Wärnberg Gerdin och Helle Noorlind Brage för genomgången. 4. Fortsatt information om samordningsförbunden Inbjuden gäst: Peter Johansson, Norrköpings samordningsförbund Peter Wahlberg hänvisade till Hälsosamverkansberedningens uppdrag enligt Reglemente för Landstinget i Östergötland, där det står att Hälsosamverkansberedningen leder landstingets insatser inom de samordningsförbund som landstinget inrättat tillsammans med Försäkringskassan och berörda kommun/er. Som en fortsättning på förra mötets kunskapsförmedling angående samordningsförbunden hade Peter 2

3 Johansson bjudits in till dagens möte för att informera om samordningsförbundet i Norrköping. Peter Wahlberg hälsade Peter Johansson välkommen. Peter Johansson är ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet i Norrköping för finansiell samordning, vilket har funnits sedan Målgruppen för samordningsförbundets insatser är personer som har hamnat mellan stolarna och som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att öka förmågan att förvärvsarbeta. Peter beskrev samordningsförbundets organisation under de fyra huvudmännen Landsting, Kommun, Länsarbetsnämnd och Försäkringskassa samt de verksamheter som finansieras genom Norrköpings samordningsförbund. Vidare beskrev Peter samordningsförbundets arbete med kartläggning och analys av behov av insatser. I samordningsförbundets uppgift ingår också att återkoppla till huvudmännen, så att goda exempel kan implementeras i verksamheten. Mer information kring samordningsförbundens verksamhet finns på För att få ytterligare inblick i Norrköpings samordningsförbunds verksamhet föreslås beredningen göra studiebesök, exempelvis i de sociala teamen. Levi Eckeskog tackade Peter Johansson för informationen. I den diskussion som följde efter informationen påpekades att beredningen borde träffa landstingets representanter i styrelserna för de olika samordningsförbunden, eftersom det är dessa representanter som företräder landstinget. Med hänvisning till detta är beredningens uppdrag ej helt klart. Vidare ställdes frågan hur rehabiliteringsbehoven hanteras för personer i de kommuner som ej har samordningsförbund. 5. Information från Läns-SLAKO Peter Wahlberg rapporterade från Läns-SLAKOs upptakts- och planeringskonferens den 1-2 februari på Stiftsgården Vårdnäs. Förutom ledamöter och tjänstemän i sekretariatet var förvaltningschefer från samtliga kommuner inbjudna. En huvudpunkt under konferensen var diskussion kring temakonferensernas utformning och vilka ämnesområden som skulle prioriteras. Konferenserna kommer att ha följande teman: Missbruks-/Beroendefrågor (Med utgångspunkt från de nationella riktlinjer som ska implementeras i såväl landsting som kommuner) Säkra vårdens övergångsställen Individer i gränslandet. Exempel är särskilt vårdbehövande och multisjuka äldre. 3

4 Barn, ungdomar och unga vuxna med psykisk problematik uppföljning av ungdomshälsa och om förutsättningarna att åter aktualisera tankarna bakom förslaget till Barn- och Ungdomscentrum. Psykisk ohälsa (Dubbeldiagnos, Rättspsykiatri, Neuropsykiatri) Folkhälsa Våld mot kvinnor i särskilt utsatta situationer Palliativ vård LSS Hur tolkar vi lagstiftningen? Läns-SLAKOs första ordinarie möte för 2007 kommer att hållas i april och resterande möten i juni, september och november. Minnesanteckningarna från dessa möten kommer att skickas ut för kännedom till Hälsosamverkansberedningens ledamöter. 6. Kurser och konferenser Allmänt gäller att inbjudningar till kurser och konferenser först tas upp i presidiet. Kurser och konferenser som bedöms vara av intresse och som har koppling till Hälsosamverkansberedningens uppdrag presenteras därefter för ledamöterna. Om intresse finns beslutas vem/vilka som kan anmäla sig till kursen/konferensen. Innehållet i kursen/konferensen ska alltid återrapporteras till övriga ledamöter. Aktuella konferenser: 26 april, Sala, Välfärd i bokslut. Ur programmet: Hur får man in hälsa och välfärd i styrning av kommuner och landsting? Margareta Persson (tidigare ordf. i Nationella folkhälsokommittén). Sista anmälningsdag 2 april. Anna-Lena och eventuellt också Agneta kommer att delta i konferensen. Om fler ledamöter är intresserade av att delta, kontakta Levi september, Stockholm, Hälsofrämjande i praktiken. 7. Plan för Hälsosamverkansberedningens arbete 2007 Ett förslag till plan för Hälsosamverkansberedningens arbete 2007 hade skickats ut inför dagens möte och ett nytt, kompletterat förslag delades ut på mötet. Dokumentet visar inriktningen för beredningens arbete, men arbetsformer och mötenas innehåll kan komma att revideras. Förslag mottages. Planen kommer att lyftas på nästa möte. 4

5 8. Övriga frågor Med hänvisning till Ansvarskommitténs nyligen framlagda förslag ställdes frågan om/hur Hälsosamverkansberedningens uppdrag kommer att påverkas av förslaget. Ansvarskommitténs förslag kommer att lyftas på nästa landstingsfullmäktigemöte den 14 mars. En remisskonferens kring förslaget kommer dessutom att hållas i Linköping den 25 april. Fråga ställdes kring Hälsosamverkansberedningens ekonomi och möjligheten att beställa material, till exempel rapporter. Budget finns för kurser/konferenser och viss typ av material. Önskemål om inköp tas upp i presidiet. Ledamöterna rekommenderades att hämta material via de länkar som bifogas utskick samt att hämta material på webbplatser. På flera webbplatser finns också möjlighet att prenumerera på information. Vilket arbetssätt ska Hälsosamverkansberedningen ha, vilka processer ska beredningen delta i, hur marknadsför beredningen sig för samverkan? Möjlighet finns till exempel att med befolkningsenkäten, Östgötens hälsa 2006, som underlag etablera relationer med kommunala politiker och kommunala hälsoråd. I detta sammanhang föreslogs en kartläggning av kommunala arenor. Vidare kan beredningen träffa landstingets representanter i Läns-SLAKO och delta i Läns-SLAKOs temakonferenser, för att skapa ytor för samverkan. Upplägg kommer att planeras på presidiemöte. 9. Nästa möte Nästa möte är onsdagen den 11 april kl 13:30-17:00. Levi Eckeskog tackade ledamöterna och avslutade mötet. Vid minnesanteckningarna Kjerstin Strandh 5

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16. Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.00 Närvarande: Ordinarie: Johnny Öhman,

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Varbergsnämnden. Bokslut 2014

Varbergsnämnden. Bokslut 2014 Varbergsnämnden Bokslut 2014 Februari 2015 Bokslut 2014 Varbergsnämnden Nämndsledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Claus Öberg (M) Ulrika Ericsson (M) Gun Svensson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer