Regionstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Datum (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: kl Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson (M), ordförande Carina Svensson (S) tjg ersättare för Henrik Fritzon (S) Annette Linander (C) Anna-Lena Hogerud (S) Niclas Nilsson (SD) Ersättare Gilbert Tribo (L), Anna Jähnke (M) Mattias Olsson (S) Sara Svensson (V) Marlen Ottesen (SD) Övriga deltagare Per Einarsson (KD) Johan Wifralius (SD) Mätta Ivarsson (MP) Alf Jönsson, regiondirektör Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör Karin Melander, HR-direktör Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör Jonas Duveborn (M), kanslichef Sara Mellander (S) planeringschef Mickael Persson (V), politisk sekreterare 50 Tobias Olsson (MP), politisk sekreterare 50 Cecilia Eklund, sekreterare Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (4) 49 Justering Anna-Lena Hogerud (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 50 Information Lars-Åke Rudin informerar om förvaltningsrättens i Uppsala dom angående upphandling av ambulansflyg (jmf 54) Lars-Åke Rudin informerar om det ekonomiska läget inför budget Regiondirektören informerar Pia Lundbom ger en nulägesrapport avseende tillgängligheten i hälso- och sjukvården 52 Riktlinjer för IT-och telefonistöd till förtroendevalda och politiska sekreterare i Diarienummer Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande förslag till riktlinjer för IT- och telefonistöd till förtroendevalda och politiska sekreterare. Sammanfattning Regionstyrelsen föreslås i likhet med förra mandatperiod besluta om riktlinjer för att säkra en smidig och konsekvent fördelning av Region Skånes resurser. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Riktlinjer för IT- och telefonistöd 53 Svenskt ambulansflyg - s medverkan Diarienummer Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Regionstyrelsen arbetsutskott uppdrar åt regiondirektören att utreda s fortsatta medverkan i kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Regionstyrelsens arbetsutskott

3 Datum (4) Reservation Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Protokollsanteckning Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Regionfullmäktige beslutade , 39, att tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige bilda kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Kommunalförbundet är tänkt att äga och finansiera upphandlade flygplan för ändamålet. Yrkanden Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar med instämmande av Niclas Nilsson (SD) att arbetsutskottet beslutar enligt beslutet ovan. Anna-Lena Hogerud (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar avslå förslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet har bifallit hans yrkande. Omröstning begärs och arbetsutskottet fastställer följande voteringsproposition: Den som vill bifalla ordförandens yrkande rösta ja. Den som vill bifalla Anna-Lena Hogeruds yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster. Ja-röster ges av: Niclas Nilsson (SD), Anette Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M). Nej-röster ges av: Anna-Lena Hogerud (S) och Carina Svensson (S). I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Beredningsärenden 1. Regionstyrelsens arbetsutskott bereder följande ärenden till regionstyrelsen : Politisk organisation i Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) Regionsamverkan Sydsverige - Stadgar och handlingsplan 2019 Regionstyrelsens arbetsutskott

4 Datum (4) Vid protokollet Cecilia Eklund Sekreterare Justerat Carl Johan Sonesson (M) Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) Regionstyrelsens arbetsutskott

5 RSAU Reservation Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträde Ärende 5. Svenskt ambulansflyg s medverkan Socialdemokraterna i reserverar sig mot dagens beslut i regionstyrelsens arbetsutskott att uppdra åt regiondirektören att utreda s medverkan i kommunalförbundet svenskt ambulansflyg. Regionstyrelsen beslutade , 35, att ska delta i den nationella upphandlingen av ambulanstransporter med flygplan. Vidare fattade Regionfullmäktige beslut om att tillsammans med övriga landsting och regioner bilda kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg i syfte att samordna och upphandla ambulansflyg för patienter som ska transporteras längre sträckor. Att Alliansen nu på grund av att upphandlingen har blivit överklagad försöker upphäva det beslut som redan är fattat dels vid ett regionstyrelsesammanträde och dels vid ett regionfullmäktigesammanträde är inte ansvarsfull politik och innebär dessutom att lösningen för transporten av patienter åsidosätts. För Socialdemokraterna Anna-Lena Hogerud

6 RSAU Vänsterpartiet Protokollsanteckning Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Ärende 5. Svenskt ambulansflyg s medverkan Alliansen fick med stöd av Sverigedemokraterna igenom att ska utreda den skånska medverkan i svenskt ambulansflyg. Istället för att hitta former för att samarbeta och lösa utmaningar så intar styret i detta beslut en hållning som andas isolering istället för samarbete tillsammans med de andra landstingen. Detta är olyckligt. För Vänsterpartiet Sara Svensson

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 226-229 Datum 2018-10-22 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2018-10-22, 12.55 13.10 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson, ordförande Annette

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 27 29 Datum 2019-02-26 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2019-02-26, kl 08.30 08.40 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson (M), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 39 50 Datum 2019-08-27 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2019-08-27, kl 13.00 14.50 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Malmö

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 198 200 Datum 2015-11-24 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-11-24 kl. 09.00 09.25 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 112 119 Datum 2015-06-16 1 (7) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-06-16 kl. 09.00 09.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 30 33 Datum 2017-04-25 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2017-04-25 kl. 13.00 16.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Regionstyrelsen PROTOKOLL 153 156 Datum 2017-06-20 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2017-06-20 kl. 08.30 8.45 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 46 55 Datum 2014-10-09 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-10-09 kl. 10.30 11.20 Plats: Rum Öresund, Regionhuset Malmö Beslutande

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Regionstyrelsen PROTOKOLL 230 243 Datum 2018-11-13 1 (12) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2018-11-13 kl. 10.00 10.50 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Regionstyrelsen PROTOKOLL 189 190 Datum 2017-09-19 1 (3) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2017-09-19 kl. 12.00 12.35 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-05-19 1 (3) 84 Psykoterapi och multimodal smärtbehandling driftsform Diarienummer 1601863/1601862 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1.

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 88 98 Datum 2014-11-25 1 (8) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-11-25 kl. 10.00-15.10 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 88

Läs mer

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-02-07 1 (3) 23 Budget 2017 - folkhälsoarbete Diarienummer 1600970 Regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till fördelning av

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 38 43 Datum 2017-05-23 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2017-05-23 kl. 13.00-16.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-10-05 1 (2) 206 Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1701719 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-06-05 1 (2) 84 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025 Diarienummer 1202805 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 10 Hälso- och sjukvårdsnämndens underlag till upphandlingsplan 2018 Diarienummer 1702206 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-11-07 1 (2) 242 Försäljning av fastigheter Diarienummer 0902057 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Sjukhusstyrelse Kristianstad

Sjukhusstyrelse Kristianstad PROTOKOLL 22 27 Datum 2019-06-26 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Kristianstads sammanträde Tid: 2019-06-26 10:00-12:00 Plats: IVÖ, Blekedamm, Centralsjukhuset i Kristianstad Beslutande Patrik Holmberg

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen PROTOKOLL 43 53 Datum 2014-04-30 1 (4) Protokoll från vårdproduktionsberedningens sammanträde Tid: 2014-04-30, kl. 09.00-12.35 Plats: Konferensrum 15, Psykiatriska kliniken, Baravägen, Lund Beslutande

Läs mer

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Helsingborg PROTOKOLL 6 14 Datum 2019-02-27 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-02-27 kl 09.00-11.20 Plats: Stora sammanträdesrummet, Olympiahuset, Lasarettet Helsingborg Beslutande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 24 29 Datum 2017-04-11 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2017-04-11 kl. 13.00 16.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 13 25 Datum 2013-02-27 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-02-27 kl 13.30 15.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde PROTOKOLL 96 109 Datum 2018-10-22 1 (11) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2018-10-22 kl.10:30 15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 96 Förhinder - inkallande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2019-01-31 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2019-01-31

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (3) 135 Motion. Fria preventivmedel för kvinnor upp till 26 år Diarienummer 1500990 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Sjukhusstyrelse Trelleborg

Sjukhusstyrelse Trelleborg PROTOKOLL 5 11 Datum 2019-02-21 1 (4) Protokoll från sjukhusstyrelse Trelleborgs sammanträde Tid: 2019-02-21 kl. 9-12 Plats: direktionsrummet / stora konferensrummet, Lasarettet Trelleborg Beslutande Gunilla

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 85 86 Datum 2017-11-07 1 (3) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-11-07 18.00-20.00 Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, Hässleholm

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 120 Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder - utlösande av option Diarienummer 1500972 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 8 Ändrad driftform för Ambulansdistrikt 2 Diarienummer 1703067 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Förvaltning Medicinsk

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: , kl 13:30-15:30 Sammanträdesrum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: , kl 13:30-15:30 Sammanträdesrum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLL 46 54 Datum 2015-10-29 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2015-10-29, kl 13:30-15:30 Plats: Sammanträdesrum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 138 Initiativärende. Öppna den palliativa slutenvården i Trelleborg Diarienummer 1601664 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: kl Rum 310, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde. Tid: kl Rum 310, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 24 29 Datum 2019-09-23 1 (4) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2019-09-23 kl 09.00-15.00 Plats: Rum 310, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Pontus Lindberg (M), ordförande Carina

Läs mer

Sjukhusstyrelse Kristianstad

Sjukhusstyrelse Kristianstad PROTOKOLL 14 21 Datum 2019-04-26 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Kristianstads sammanträde Tid: 2019-04-26 10:00-11:40 Plats: IVÖ, Blekedamm, CSK Beslutande Patrik Holmberg (C), ordförande Dan Ishaq

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde PROTOKOLL 15 23 Datum 2019-05-24 1 (6) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2019-05-24 kl 09.00-12.00 Plats: Rum 114, Kristianstad Beslutande Pontus Lindberg (M), ordförande Carina Wutzler

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLL 11 19 Datum 2015-03-11 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2015-03-11, kl 09:30-14:00 Plats: Sammanträdesrum Gåsen, sjukhuset i Hässleholm Beslutande

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Datum Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh

Datum Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-09-16 1 (2) 69 Ändringar i Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder - Yttrande från Sjukvårdsnämnd Kryh Diarienummer 1402446 Sjukvårdsnämnd Kryhs

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde PROTOKOLL 22 26 Datum 2018-05-03 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde Tid: 2018-05-03 kl 13.00 15.15 Plats: Hotell Norregård, Falsterbo Beslutande Yvonne Augustin (S), Ordförande Annette

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 22 27 Datum 2016-10-11 1 (4) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-10-11, kl 09.00-13.45 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 210 225 Datum 2018-10-09 1 (9) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2018-10-09 kl. 11.00 11.40 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Helsingborg PROTOKOLL 15 20 Datum 2019-03-28 1 (4) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-03-28 kl 13.00 15.00 Plats: Konferensrum 21, Olympiahuset, Helsingborgs lasarett Beslutande Anders

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 55 62 Datum 2018-12-05 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2018-12-05 13:00-15:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL 90 103 Datum 2015-06-18 1 (8) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-18 11.00-13.30 Plats: Margetetorps gästgifveri, Häljarp Beslutande

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund PROTOKOLL 28 34 Datum 2017-11-24 1 (6) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 2017-11-24 10.00-13.40 Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund Beslutande Ida Nilsson (MP),

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-04-07 1 (3) 36 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 Diarienummer 1402020 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige

Läs mer

Datum Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-06-02 1 (2) 130 Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Diarienummer 1402924 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 20 Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB Diarienummer 1602088 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Region Skåne tecknar Vårdavtal 2018

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-11-23 1 (4) 243 Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Diarienummer 1601845 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 57 66 Datum 2018-10-25 1 (6) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2018-10-25, kl 09:30-11:20 Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, Hässleholm Beslutande Stefan

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 7 13 Datum 2016-03-15 1 (6) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-03-15, kl 09.00-11.30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde PROTOKOLL 244 263 Datum 2018-11-29 1 (15) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2018-11-29 kl. 10.00 11.15 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson (M), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-09-30 1 (2) 187 Hälso- och sjukvårdsnämndens underlag till upphandlingsplan 2017 Diarienummer 1602797 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 17 21 Datum 2017-06-19 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2017-06-19 kl. 09.00-10.30 Plats: Specialistmottagning urologisk öppenvård och dagkirurgi A. Zaborowski,

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 10 13 Datum 2014-03-20 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2014-03-20 9-10.00 Plats: Gertrud Bratt/Dockplatsen/Malmö Beslutande Liliana Lindström (M), ordförande

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 34 42 Datum 2016-05-16 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-05-16 kl. 09:30-15:00

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 68 75 Datum 2017-10-16 1 (4) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-10-16 kl. 09:30-14:40

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö PROTOKOLL 35 39 Datum 2015-05-21 1 (4) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2015-05-21 kl. 10.00-11.45 Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö Beslutande Torbjörn Lövendahl (S), ordförande

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 26 35 Datum 2014-05-28 1 (6) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2014-05-28 09.00-10.30 Plats: 106/Rådhus Skåne/Kristianstad Beslutande Liliana Lindström (M), ordförande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 19 27 Datum 2018-09-18 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2018-09-18, kl 09.00-12.00 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Datum Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken. Birgitta Södertun (KD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.

Datum Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken. Birgitta Södertun (KD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-11-10 1 (3) 248 Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1602931 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde PROTOKOLL 9 14 Datum 2016-04-29 1 (4) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 2016-04-29 Kl 09.45 11.45 Plats: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3 A, Armaturen plan 4, Lund Beslutande

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 1 10 Datum 2017-01-23 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-01-23 kl. 09:30-12:09 Plats:

Läs mer

Beredningen för e-hälsa

Beredningen för e-hälsa Beredningen för e-hälsa PROTOKOLL 16 18 Datum 2017-05-31 1 (3) Protokoll från sammanträde i beredningen för e-hälsa Tid: 2017-05-31, 09.00-16.00 Plats: Rum Spettekakan, personalmatsalsbyggnaden, Hässleholms

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 1 26 Datum 2019-02-07 1 (17) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2019-02-07 kl. 10.00 10.55 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson (M), ordförande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 28 36 Datum 2018-12-04 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2018-12-04, kl. 09:00 12.00 Plats: Rum 109, Rådhus Skåne,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 43 59 Datum 2015-12-01 1 (9) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2015-12-01 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande

Läs mer

Datum Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: KL Plats: Kristianstad/Rådhus Skåne/Rum 114

Datum Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: KL Plats: Kristianstad/Rådhus Skåne/Rum 114 PROTOKOLL 53-59 Datum 2017-10-19 1 (5) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2017-10-19 KL. 09.15 15.10 Plats: Kristianstad/Rådhus Skåne/Rum 114 Beslutande Margareta Dovsjö (S), Ordförande Lennart

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 1 6 Datum 2016-02-09 1 (4) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-02-09 kl. 09.00 12.10 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1 13 Datum 2019-02-08 1 (8) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2019-02-08, kl 09.30-12:15 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Carina Zachau (M), Ordförande Lars Hansson

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 16 18 Datum 2016-05-11 1 (7) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2016-05-11, kl 09.00-12.00 Plats: Krinova Incubator Science Park, Kristianstad Beslutande Amela Hodzic

Läs mer

29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och omsorgsprogrammet RS160371

29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och omsorgsprogrammet RS160371 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2018-02-14 29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och RS160371 Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 47 55 Datum 2019-08-30 1 (6) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2019-08-30 kl 09.30-11.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Carina Zachau (M), ordförande Lars Hansson

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 110 121 Datum 2018-11-27 1 (9) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2018-11-27 kl.09:30 14:00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 154-174 Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 Plats: Regionens Hus, sal A 164 Motion Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare Diarienummer: RJL

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 33 36 Datum 2015-11-16 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 11.40-12.00 Plats: Rum

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 20--28 Datum 2013-05-21 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2013-05-21, kl 09.00 13.30. Plats: Söderportskolan, Kristianstad Beslutande: Douglas Roth (M)

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 83 93 Datum 2015-11-16 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 09.30-12.00 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 1 9 Datum 2016-01-13 1 (5) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-01-13 kl.09.30-12.00

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2018-12-03 1 (10) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2018-12-10, kl. 09.30 - c:a 17.30 2018-12-11, kl. 08.30 Plats:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-07 1 (2) 39 Förfrågningsunderlag Vårdcentral Tilläggsuppdrag för vuxna med varaktig funktionsnedsättning Diarienummer 1703354

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 44 59 Datum 2014-06-17 1 (13) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-06-17 kl. 10.00-18.30 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

Läs mer

Regionstyrelsen. Protokollsanteckningar Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning till protokollet.

Regionstyrelsen. Protokollsanteckningar Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning till protokollet. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-03-16 1 (2) 60 Region Skåne - indelning av valkretsar Diarienummer 1604826 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Region

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum Öresund, Dockplatsen Malmö

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum Öresund, Dockplatsen Malmö Regionstyrelsen PROTOKOLL 177 187 Datum 2014-11-11 1 (7) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 13.25 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen Malmö Beslutande Henrik Fritzon (S),

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 17 28 Datum 2019-04-09 1 (7) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2019-04-09 kl. 09:30-16:40 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 17

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 174-192 Tid: 2016-11-14, kl: 13:00-17:05 Plats: Regionens Hus, sal A 185 Motion Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare motionsunderlag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL 1 11 Datum 2019-01-17 1 (8) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde Tid: 2019-01-17 kl. 09:30-16:15 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Västra storgatan

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde PROTOKOLL 19 28 Datum 2016-04-20 1 (7) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2016-04-20 14.00-16.55 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Märta Stenevi (MP), ordförande (närvarande och

Läs mer

Regionstyrelsen. Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.

Regionstyrelsen. Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-10-13 1 (2) 224 Delårsrapport januari - augusti 2016 Diarienummer 1600806 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige

Läs mer