Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Sammanträde i regionfullmäktige"

Transkript

1 DAGORDNING Datum (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: , kl Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad Fullmäktige kommer att sändas via s webbplats på Internet. Adressen är 1. Förhinder - inkallande av ersättare Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Därefter anmäls förhinder och inkallande av ersättare. 2. Upprop 3. Justering Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (8) 4. Ändrade stadgar för Centraleuropeiska transportkorridorens europeiska gruppering för territoriellt samarbete (CETC-EGTS) Diarienummer godkänner föreliggande förslag till förändring av stadgar och avtal avseende CETC-EGTS. Organisationen CETC-EGTS (Centraleuropeiska transportkorridorens europeiska gruppering för territoriellt samarbete) ska utvidgas med tre nya medlemmar. För att möjliggöra detta förändras organisationens stadgar med tillhörande avtal. 1. Regionstyrelsens beslut , 6 2. Regionala utvecklingsnämndens beslut , Förslag till resolutioner avseende ändrade stadgar och avtal 5. Nytt ombordpris i Skånetrafiken Diarienummer inför ett nytt ombordpris vid köp av enkelbiljett med betal- och kreditkort på stadsbuss och regionbuss. Det nya ombordpriset ska gälla från och med den 3 april 2016 och vara ordinarie taxa plus 10 kronor per resa för vuxna och 5 kronor per resa för barn, samt 10 kronor vid betalning av DuoFamilj-biljett. I samband med ny teknik för betalning med betal- och kreditkort i stadstrafiken föreslås ett nytt ombordpris för betalningen på stadsbuss och regionbuss. Regionstyrelsen har , 10 återremitterat förslag från kollektivtrafiknämnden , 10 för komplettering av tidpunkt för införande. 1. Regionstyrelsens beslut , 8 2. Kollektivtrafiknämndens beslut , 8

3 Datum (8) 6. Egenavgift tyngdtäcke Diarienummer En egenavgift om 300 kr införs vid förskrivning av tyngdtäcken. 2. uttalar att beslut avseende avgifter riktade till medborgarna framledes ska behandlas samlat i samband med att regionfullmäktige behandlar budgeten. Tyngdtäcke är ett hjälpmedel som har ökat mycket i volym de senaste 4 åren. En avgift föreslås införas, med avsikt att förskrivning fullföljs endast till de patienter som har störst nytta. Införandet sker i samband med publicering av Hjälpmedelsanvisningar i mars/apri Regionstyrelsens beslut , Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut , Höjning av utprovningsavgift för hörapparater Diarienummer Utprovningsavgift för hörapparat höjs från 900 kr till kr att gälla fr o m uttalar att beslut avseende avgifter riktade till medborgarna framledes ska behandlas samlat i samband med att regionfullmäktige behandlar budgeten. En höjning av utprovningsavgiften från nuvarande 900 kr till kr innebär en intäktsökning som delvis finansierar ett otillräckligt regionbidrag. Ny utprovningsavgift på kr ska gälla de brukare som inleder en utprovningsprocess från och med den 1 maj Regionstyrelsens beslut , Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut , 51

4 Datum (8) 8. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Diarienummer beslutar att Södra Noden för kliniska studier ska ansvara för administration och hantering av kliniska prövningar. I samband med att gjort en sammanslagning av de tre bolagen Clin Trials AB, Innovator AB och Teknopol AB har frågan kring lämpligheten av att ha kliniska prövningar i ett bolag ställts. Under alla år som Clin Trials funnits har på grund av redovisningsregler den ekonomiska relationen mellan bolag och verksamhet inte fungerat enligt de intentioner som fanns när bolaget bildades. Parallellt med detta har Vetenskapsrådet fått statens uppdrag att arbeta med en nationell samordning av kliniska studier genom att etablera en nod i varje sjukvårdsregion, i södra sjukvårdsregionen Södra Noden. 1. Regionstyrelsens beslut , Arbetsordning för regionfullmäktige - tillägg gällande arvodesberedningen Diarienummer (behandlas vid extra sammanträde ) 2. Arvodesberedningens förslag , Motion. Digitaliseringen av akutsjukvården i Skåne Diarienummer anser att motionen är besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

5 Datum (8) Marlen Jensen (SD) och Åsa Erlandsson (SD) har i motion föreslagit att det utförs en risk- och kostnadsanalys för införande av surfplattor i regionens akutsjukvård, med början på våra akutmottagningar, samt att utifrån analyserna påbörja ett projekt där surfplattor provas på en utvald akutmottagning och utvärderas för att sedan om utvärderingen är positiv införas på samtliga akutmottagningar. 1. Regionstyrelsens beslut , 9 2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 23 med förslag till yttrande 3. Motion från Marlen Jensen (SD) och Åsa Erlandsson (SD) 11. Motion. Ambulanssjukvårdens organisation Diarienummer bifaller motionen. Birgitta Södertun (KD), Per Einarsson (KD), Lars Lundberg (KD), Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) och Daniel Sturesson (KD) föreslår att nuvarande ambulanssjukvårdsorganisation utvärderas i enlighet med motionens intentioner och att ett nytt beslut om driftsform fattas senast i juni 2016 med utvärderingens resultat som grund. 1. Regionstyrelsens beslut , Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 26 med förslag till yttrande 3. Motion från Birgitta Södertun (KD), Per Einarsson (KD), Lars Lundberg (KD), Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) och Daniel Sturesson (KD)

6 Datum (8) 12. Motion. Avbryt samarbete med Vidarkliniken Diarienummer anser att motionen är besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande. Mattias Kristiansson (SD) och Patrik Jönsson (SD) yrkar på att allt samarbete med Vidarkliniken omedelbart avbryts. 1. Regionstyrelsens beslut , Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 27 med förslag till yttrande 3. Motion från Mattias Kristiansson (SD) och Patrik Jönsson (SD) 13. Motion. Anpassa mottagningarna för unga vårdtagare Diarienummer bifaller motionens första att-sats. 2. anser att motionens andra att-sats är besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande. Carl Johan Sonesson (M) och Ulrika Heindorff (M) har i motion föreslagit att ska se över möjligheterna att ta emot samtal dygnet runt under alla dagar på En väg in, och att fortsätta utveckla satsningarna på Första linjen, med mottagningar i mindre orter. 1. Regionstyrelsens beslut , Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 22 med förslag till yttrande 3. Motion från Carl Johan Sonesson (M) och Ulrika Heindorff (M)

7 Datum (8) 14. Motion. Inför ett kliniskt basår för sjuksköterskor i Diarienummer anser att motionen är besvarad genom personalnämndens yttrande. Mats Erlandsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Åsa Erlandsson (SD) och Marlen Jensen (SD) har i motion föreslagit att ska införa ett kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor. 1. Regionstyrelsens beslut , Personalnämndens beslut , 6 med förslag till yttrande 3. Motion från Mats Erlandsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Åsa Erlandsson (SD) och Marlen Jensen (SD) 15. Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Regionstyrelsens beslut , 5 2. Redovisning Val som skall förrättas av regionfullmäktige Diarienummer Ordförandens förslag 1. Följande avsägelser som ledamöter i regionfullmäktige beviljas och ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ledamöter: Hans-Olof Andersson (SD), mellankretsen

8 Datum (8) 2. Följande avsägelser som ersättare i regionfullmäktige beviljas och ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ersättare: Ragna Weisteen (MP), sydvästkretsen I 3. Avsägelser beviljas och val förrättas i övrigt enligt valberedningens förslag 1. Förteckning över beviljande av avsägelser och val som ska förrättas 17. Frågestund Diarienummer Ordförandens förslag Förteckning över inkomna frågor (publiceras/utdelas vid sammanträdet) 18. Interpellationer Diarienummer / Ordförandens förslag Förteckning över inkomna interpellationer jämte interpellationer (interpellationssvaren publiceras/utsändes senare) Anna-Maria Myszka-Gustafsson s 1:e vice ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare

Pressinformation från regionfullmäktige 1 mars

Pressinformation från regionfullmäktige 1 mars 1 (13) Pressinformation från regionfullmäktige 1 mars 1. Förhinder - inkallande av ersättare Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Därefter anmäls förhinder och inkallande av ersättare.

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2016-02-10 1 (15) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-11 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2014-10-22 1 (5) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-03, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 88 98 Datum 2014-11-25 1 (8) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-11-25 kl. 10.00-15.10 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 88

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 11 februari 2016

Dagordningen på regionstyrelsens möte 11 februari 2016 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 11 februari 2016. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-09-19 1 (13) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-09-27, kl.10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2018-02-19 1 (11) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2018-02-27, kl. 09.30 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2018-09-17 1 (10) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2018-09-25, kl. 11.00. OBS! Tiden! Plats: Sessionssalen, Rådhus

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 226-229 Datum 2018-10-22 1 (6) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2018-10-22, 12.55 13.10 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson, ordförande Annette

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 43 59 Datum 2015-12-01 1 (9) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2015-12-01 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 7 13 Datum 2016-03-15 1 (6) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-03-15, kl 09.00-11.30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2018-12-03 1 (10) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2018-12-10, kl. 09.30 - c:a 17.30 2018-12-11, kl. 08.30 Plats:

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 198 200 Datum 2015-11-24 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-11-24 kl. 09.00 09.25 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 49 54 Datum 2018-11-06 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2018-11-06 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: , kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 27 29 Datum 2019-02-26 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2019-02-26, kl 08.30 08.40 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Carl Johan Sonesson (M), ordförande

Läs mer

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 25 november 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rf141125 finns

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde. Tid: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde. Tid: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad Regionfullmäktige PROTOKOLL 1 18 Datum 2016-03-01 1 (16) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2016-03-01 10.00-18.30 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 1 Förhinder

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2017-06-09 1 (8) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2017-06-20 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 20--28 Datum 2013-05-21 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2013-05-21, kl 09.00 13.30. Plats: Söderportskolan, Kristianstad Beslutande: Douglas Roth (M)

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2019-06-10 1 (11) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2019-06-17, kl. 09.30 2019-06-18, kl. 08.30 Plats: Sessionssalen,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 28 36 Datum 2018-12-04 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2018-12-04, kl. 09:00 12.00 Plats: Rum 109, Rådhus Skåne,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 18 Datum 2017-02-13 1 (5) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-02-13 kl. 09:30-11:45

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 85 86 Datum 2017-11-07 1 (3) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-11-07 18.00-20.00 Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, Hässleholm

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde PROTOKOLL 96 109 Datum 2018-10-22 1 (11) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2018-10-22 kl.10:30 15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 96 Förhinder - inkallande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2019-01-31 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2019-01-31

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-02-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 22 27 Datum 2016-10-11 1 (4) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-10-11, kl 09.00-13.45 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2017-06-09 (reviderad 2017-06-19) 1 (11) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2017-06-20 AVSÄGELSER Uppdragets art samt

Läs mer

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.

Regionstyrelsen. Reservationer Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-02-07 1 (3) 23 Budget 2017 - folkhälsoarbete Diarienummer 1600970 Regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till fördelning av

Läs mer

DAGORDNING. Datum Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang Glasklart kl Information av Klas Öberg från IVO

DAGORDNING. Datum Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang Glasklart kl Information av Klas Öberg från IVO Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2017-05-18 1(5) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2019-02-14 1 (8) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2019-02-14 kl.

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 27 36 Datum 2017-12-05 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2017-12-05, kl 09.00-12,30 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2019-01-31 1 (13) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2019-02-07 kl. 10.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2014-04-24 1 (11) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2014-05-06, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Sjukhusstyrelse Kristianstad

Sjukhusstyrelse Kristianstad PROTOKOLL 14 21 Datum 2019-04-26 1 (5) Protokoll från sjukhusstyrelse Kristianstads sammanträde Tid: 2019-04-26 10:00-11:40 Plats: IVÖ, Blekedamm, CSK Beslutande Patrik Holmberg (C), ordförande Dan Ishaq

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-26 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2016-03-14 1 (7) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-14 09.30-16.00 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken

Läs mer

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Datum Dnr Förändringar i Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Regionstyrelsen Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-20 Dnr 1402448 1 (5) Regionstyrelsen Förändringar i s bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2015-06-18 1 (6) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-06-18 11.00

Läs mer

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken

Datum Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-10-05 1 (2) 206 Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1701719 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 74 87 Datum 2014-11-03 1 (12) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2014-11-03 kl. 10.00-15.10 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

Läs mer

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen DAGORDNING Datum 2014-06-18 1 (5) Sammanträde i folkhälsoberedningen Ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-06-18, kl 14:00-16:30 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad,

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 16 18 Datum 2016-05-11 1 (7) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2016-05-11, kl 09.00-12.00 Plats: Krinova Incubator Science Park, Kristianstad Beslutande Amela Hodzic

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Datum Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 19 september 2107

Datum Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 19 september 2107 DAGORDNING Datum 2017-09-11 1 (15) Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 19 september 2107 1. Förhinder - inkallande av ersättare 2. Upprop 3. Justering 4. Investering - sammanhållet digitalt

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 57 66 Datum 2018-10-25 1 (6) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2018-10-25, kl 09:30-11:20 Plats: Rum Söderslätt, Skånetrafiken, Andra Avenyn 7, Hässleholm Beslutande Stefan

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde. Tid: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde. Tid: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad Regionfullmäktige PROTOKOLL 48 66 Datum 2015-09-29 1 (15) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2015-09-29 10.00-15.30 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 48 Förhinder

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde. Tid: :00-15:30 Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 55 62 Datum 2018-12-05 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2018-12-05 13:00-15:30 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Skånehuset i Kristianstad, sammanträdesrum B

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Skånehuset i Kristianstad, sammanträdesrum B PROTOKOLL 14 20 Datum 2013-05-31 1 (4) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 2013-05-31 09.00-12.00 Plats: Skånehuset i Kristianstad, sammanträdesrum B Beslutande Birgitta Södertun (KD),

Läs mer

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund

Datum Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde. Tid: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund PROTOKOLL 28 34 Datum 2017-11-24 1 (6) Protokoll från folkhälsoberedningens sammanträde Tid: 2017-11-24 10.00-13.40 Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 2 F, Lund Beslutande Ida Nilsson (MP),

Läs mer

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde

Datum Protokoll från personalnämndens sammanträde PROTOKOLL 15 23 Datum 2019-05-24 1 (6) Protokoll från personalnämndens sammanträde Tid: 2019-05-24 kl 09.00-12.00 Plats: Rum 114, Kristianstad Beslutande Pontus Lindberg (M), ordförande Carina Wutzler

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Sjukvårdsnämnd Kryh PROTOKOLL 11 19 Datum 2015-03-11 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde Tid: 2015-03-11, kl 09:30-14:00 Plats: Sammanträdesrum Gåsen, sjukhuset i Hässleholm Beslutande

Läs mer

Sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Helsingborg PROTOKOLL 15 20 Datum 2019-03-28 1 (4) Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs sammanträde Tid: 2019-03-28 kl 13.00 15.00 Plats: Konferensrum 21, Olympiahuset, Helsingborgs lasarett Beslutande Anders

Läs mer

Regionstyrelsen Datum Dnr

Regionstyrelsen Datum Dnr Regionstyrelsen Datum 2017-01-27 Dnr 1402523 1 (6) Redovisning av ej avgjorda motioner Ankomstdag Diarienummer Motion angående Inlämnad av Bereds av Inplanering 2015-07-07 1502174 Inför robotassisterad

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab kansli

Koncernkontoret Koncernstab kansli Koncernkontoret Koncernstab kansli Datum 2016-08-31 Dnr 1402523 1 (6) Redovisning av ej avgjorda motioner Ankomstdag Diarienummer Motion angående Inlämnad av Bereds av Inplanering 2015-04-22 1501379 2015-07-07

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 1 6 Datum 2016-02-09 1 (4) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2016-02-09 kl. 09.00 12.10 Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Regionstyrelsen Datum (rev ) Dnr

Regionstyrelsen Datum (rev ) Dnr Regionstyrelsen Datum 2017-05-24 (rev 2017-05-31) Dnr 1402523 1 (6) Redovisning av ej avgjorda motioner Ankomstdag Diarienummer Motion angående Inlämnad av Bereds av Inplanering 2016-05-03 1601849 Inför

Läs mer

DAGORDNING. Datum Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang Glasklart kl

DAGORDNING. Datum Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang Glasklart kl Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2016-12-05 1(6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till

Läs mer

Beredningen för e-hälsa

Beredningen för e-hälsa Beredningen för e-hälsa PROTOKOLL 16 18 Datum 2017-05-31 1 (3) Protokoll från sammanträde i beredningen för e-hälsa Tid: 2017-05-31, 09.00-16.00 Plats: Rum Spettekakan, personalmatsalsbyggnaden, Hässleholms

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 112 119 Datum 2015-06-16 1 (7) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-06-16 kl. 09.00 09.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Regionstyrelsen PROTOKOLL 153 156 Datum 2017-06-20 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2017-06-20 kl. 08.30 8.45 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 12 18 Datum 2016-04-11 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-04-11 kl. 14:15 14.25 Plats:

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 30 33 Datum 2017-04-25 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2017-04-25 kl. 13.00 16.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 17 21 Datum 2017-06-19 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2017-06-19 kl. 09.00-10.30 Plats: Specialistmottagning urologisk öppenvård och dagkirurgi A. Zaborowski,

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-09-29 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-09-29 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLL 19 27 Datum 2018-09-18 1 (5) Protokoll från habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde Tid: 2018-09-18, kl 09.00-12.00 Plats: Rådhus Skåne Kristianstad,

Läs mer

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet Revisorskollegiet PROTOKOLL 588 607 Datum 1 (7) Protokoll från sammanträde Tid: Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Jana Lund Anders

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Lund/SUS/Blocket/representationsvåningen

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Lund/SUS/Blocket/representationsvåningen PROTOKOLL 57 65 Datum 2015-11-19 1 (6) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2015-11-19 09.00 14.30 Plats: Lund/SUS/Blocket/representationsvåningen Beslutande Joakim Sandell (S), ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2018-11-05 1 (6) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: Plats: 2018-11-05

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde PROTOKOLL 22 26 Datum 2018-05-03 1 (4) Protokoll från sjukvårdsnämnd Sunds sammanträde Tid: 2018-05-03 kl 13.00 15.15 Plats: Hotell Norregård, Falsterbo Beslutande Yvonne Augustin (S), Ordförande Annette

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 68 75 Datum 2017-10-16 1 (4) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2017-10-16 kl. 09:30-14:40

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen. Daniel Hedén (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Sammanträde i folkhälsoberedningen. Daniel Hedén (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2014-11-28 1 (5) Sammanträde i folkhälsoberedningen Ledamöter och ersättare i folkhälsoberedningen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-28 09:00-12:00 Avslutning med lunch klockan 12:00

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2016-01-29 1 (17) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-01-29 09.30-16.00

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2016-09-19 1 (6) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2016-09-27 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet Revisorskollegiet PROTOKOLL 701 713 Datum 2018-12-19 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2018-12-19 kl. 10.00 13.00 Plats: Regionhuset, Malmö ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Louise Rehn Winsborg -

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 1 18 Datum 2015-02-24 1 (16) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2015-02-24 kl. 10.00-18.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 1

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen PROTOKOLL 43 53 Datum 2014-04-30 1 (4) Protokoll från vårdproduktionsberedningens sammanträde Tid: 2014-04-30, kl. 09.00-12.35 Plats: Konferensrum 15, Psykiatriska kliniken, Baravägen, Lund Beslutande

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-20 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-27 kl. 13.00 Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLL 90 103 Datum 2015-06-18 1 (8) Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-18 11.00-13.30 Plats: Margetetorps gästgifveri, Häljarp Beslutande

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 8 10 Datum 2015-04-13 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-04-13 11.40-11.45 Plats: Rum

Läs mer

DAGORDNING. Datum

DAGORDNING. Datum Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2017-12-14 1(5) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 138 Initiativärende. Öppna den palliativa slutenvården i Trelleborg Diarienummer 1601664 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde. Tid: :30 Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde. Tid: :30 Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad Regionfullmäktige PROTOKOLL 112 129 Datum 2016-11-29 1 (17) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2016-11-29 09.30 18:30 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 112

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-01-31 1 (3) 20 Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB Diarienummer 1602088 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Region Skåne tecknar Vårdavtal 2018

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 1 23 Datum 2013-02-26 1 (21) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2013-02-26, kl. 10.00 19.05 Plats: Sessionssalen, Skånehuset, JA Hedlunds väg, Kristianstad 1

Läs mer

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö

Datum Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde. Tid: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö PROTOKOLL 42 49 Datum 2018-08-23 1 (5) Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde Tid: 2018-08-23 09.00-12.00 Plats: Rum Styrbord/Babord, Dockplatsen 26/Malmö Beslutande Joakim Sandell (S), Ordförande

Läs mer

Regionstyrelsen Datum (Rev ) Dnr

Regionstyrelsen Datum (Rev ) Dnr Regionstyrelsen Datum 2017-03-09 (Rev 2017-03-14) Dnr 1402523 1 (5) Redovisning av ej avgjorda motioner Ankomstdag Diarienummer Motion angående Inlämnad av Bereds av Inplanering 2015-07-07 1502174 Inför

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 4 9 Datum 2018-02-15 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2018-02-15 kl. 14:00-14:10 Plats:

Läs mer