Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13"

Transkript

1 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum,

2 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information Kulturarvsportal Västmanland Länsövergripande projekt finansierat av Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län och kommunerna i Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås. Projektet ska tillsammans med länets kulturarvsaktörer skapa en inspirerande digital mötesplats där institutioner, föreningar och allmänheten kan visa, dela och kommentera digitaliserat kulturarvsmaterial och -information. Portalen ska vara ett användbart arbetsverktyg och en tillförlitlig kunskapskälla som är aktuell, interaktiv och tillgänglig. Målet är att: öka och säkra insamlandet samt bevarandet av kulturarvsmaterial öka medvetenheten och kunskapen om länets samlade kulturarvstillgångar utgöra arena för kontakter och främja kunskapsutbytet (medskapande). Västmanlands läns museum Susann Levál, , rubrik Verksamhet, Projekt, Kulturarvsportal Västmanland

3 Ett länsövergripande projekt Projektet finansieras av ovanstående parter och ägs av Västmanlands läns museum

4 samverka Projektet Kulturarvsportal Västmanland ska i samverkan med länets kulturarvsaktörer skapa en inspirerande digital mötesplats.

5 Projektorganisation Finansiärer Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen och länets kommuner Styrgrupp Projektägare (mottagare) Projektledare Ekonom och övriga stödfunktioner Arbetsgrupp Referensgrupp Nätverk för kultur- och fritidschefer Testgrupp för portalen

6 Syfte Projektet ska i samverkan med länets kulturarvsaktörer skapa en inspirerande digital mötesplats, Kulturarvsportal Västmanland, där institutioner, föreningar och allmänheten kan visa, dela och kommentera digitaliserat kulturarvsmaterial och information.

7 Mål Genom att utforma portalen till ett användbart arbetsverktyg och en tillförlitlig kunskapskälla som är aktuell, interaktiv och tillgänglig är målet att: utgöra arena för kontakter och främja kunskapsutbytet öka och säkra insamlandet samt bevarandet öka medvetenheten och kunskapen om länets samlade kulturarvstillgångar

8 Effektmål skapa ett attraktivt innehåll för berörda målgrupper öka insamlandet av kulturarvsmaterial och -information öka kulturarvsaktörernas medvetenhet och kunskap om det västmanländska kulturarvet öka engagemanget om kulturarvsfrågorna i länet genom att vara en inspirationskälla portalens aktörer blir opinionsbildare ska bidra till ökat intresse för att hitta och besöka kulturmiljöer ska underlätta arbetet och/eller undervisningen inom kulturarvsområdet ge företagare möjlighet att finna information till sin historia

9 Projektmål Skapa en användbar länsgemensam portal för kulturarvsfrågor som är tillgänglig för alla en ingång. Kulturarvsportalen ska ha en stabil, säker och effektiv IT-arkitektur. Kulturarvsportalen ska ha tydlig struktur, målgruppsanpassad information, vara tillgänglig för alla och användarvänlig. Kulturarvsportalen ska erbjuda kulturarvsaktörer verktyg för att möjliggöra erfarenhetsutbyte, visa och sprida kulturarvsmaterial. Kontaktytor ska skapas som gör att nätverk kan bildas.

10 Vision vara den givna digitala ingången för kulturarvsintresserade (oavsett ålder, yrke och organisationstillhörighet) som söker material och information om det västmanländska kulturarvet. främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, vilket är en möjlighet för såväl institutioner som civilsamhället och är kulturpolitiskt viktigt. integreras med Europas kulturarvsportal Europeana, EUs digitala bibliotek med uppgift att tillgängliggöra medlemsländernas kultur- och vetenskapsarv genom Internet.

11 Avgränsning Inom institutionernas ordinarie arbete sköts: arbetet kring digitalisering och digitalt bevarande av samlingar och arkiv samt hanteringen av institutionernas befintliga samlingssorteringssystem. I projektet ingår inte att bygga upp en formaliserad ABM-samverkan.

12 Kulturarv Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, förhistoriska och historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap.

13 Kulturarv Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar. Överallt finns spåren av det förflutna i vår omgivning.

14 Kulturarv Kulturarv omfattar såväl materiellt som immateriellt kulturarv samt naturarv som samtid och historia.

15 delaktig Under projektet Kulturarvsportal Västmanland ska kontakter knytas med och mellan olika aktörer grunderna till ett nätverk. Projektets resultat är avhängigt av att berörda parter är delaktiga.

16 Det här ska vi göra Projektavslut 20 mars Projektstart 25 mars 2013 Etablering Klar 31 augusti 2013 Genomförande Klar 31 december 2014 Avslut Klar 20 mars 2015 Etablering Styrdokument* Bemanning Tids- och aktivitetsplan Informationsproduktion 1. Länsövergripande portal Strategiskt inriktningsdokument 1.2 Kravspecifikationer 1.3 Bygga Kulturarvsportal Västmanland 1.4 Produktion av stödverktyg Avslut Utvärdering Slutrapport Överlämning Officiellt projektavslut 2. Samverkan och marknadsföring Inventera behov 2.2 Sammanställning samverkan > (3.2) 2.3 Sammanställning marknadsföring > (3.3) 3. Styr- och planeringsdokument Funktionsbeskrivning 3.2 Verksamhetsplan (förslag) 3.3 Marknadsföringsplan (förslag) * Projektplan, informations- och kommunikationsplan, processbeskrivningar

17 Länsövergripande portal Steg 1. Beroende på upphandlingsform 1. Strategiskt inriktningsdokument 2. Kravspecifikationer 3. Bygga Kulturarvsportalen 4. Produktion av stödverktyg Klart 31 dec jan dec dec 2014

18 Samverkan och marknadsföring Steg Ta reda på behov av samverkan marknadsföring 2. Samverkan (sammanställning) > 3. Marknadsföringsplan (lansering) > Klart 1 juni 2014 Se dec 2014

19 Styr- och planeringsdokument Steg Uppdragsbeskrivning 2. Verksamhetsplan 3. Marknadsföringsplan Klart 28 februari 2015

20 Kulturarvsportal Västmanland ska vara ett skyltfönster och tillgängligt för alla dygnet runt. tillgänglig

21 Regional kulturplan museiverksamhet och kulturarv biblioteksverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, hemslöjdsfrämjande verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet och professionell teater-, dans- och musikverksamhet.

22 Målgrupper Arkiv Bibliotek Museer mfl Offentligt finansierade verksamheter Civilsamhället Hembygdsföreningar Släktforskarföreningar Lokalhistoriska föreningar mfl Institutioner Föreningar Övriga Medarbetare Plan- och bygglovsarkitekter Lärare Studenter Enskilda lokalhistoriker Forskare Minoriteter Kulturarvsintresserade, allmänheten Turister Företagare

23 Exempel på portalens användningsområden En lärare vill ha exempel på bra material, ha hjälp med att undervisa i källkritik. En skolklass som vill ordna en utställning på nätet om hur det var att vara barn på 1970-talet En amatörforskare i Lisjö vill dela med sig av sina rön. En familj ska ta emot en utbytesstudent från Kina och vill visa Västmanland En holländsk familj som nyligen har flyttat till Arboga vill ha grundkunskap om sin nya hembygd En släktforskare i Haparanda vill ha information om sin anfader, som var tornväktare i Västerås. En företagare vill etablera sig i Kungsör och skapa marknadsföringsmaterial utifrån historien. Nätverk skapas på egna orten och mellan andra orter

24 Samtliga fotografier i denna presentation tillhör Västmanlands läns museum mer Frågor om projektet? Kontakta Susann Levál, , Mer information på Västmanlands läns museum: Följ projektet på Facebook,

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen 2014-02-04 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv..

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på Internet

Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på Internet Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på Internet Överlämnar slutrapport till Internetfonden med anledning av stipendieprojektet. Rapporten är licensierad under Creative Commons Erikännande-

Läs mer

2. I dag. Magnus Johansson, Länsstyrelsen 2012-03-20 UTKAST 1. Inledning

2. I dag. Magnus Johansson, Länsstyrelsen 2012-03-20 UTKAST 1. Inledning 1. Inledning För att Länsplanen ska kunna få ett genomförandeperspektiv måste de fysiska förutsättningarna klargöras och fogas samman med planen. De fysiska förutsättningarna finns redan genom kommunala

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Virtuellt hälsotorg 1. Sammanfattning Målet med delprojektet var att skapa en plattform

Läs mer