Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan"

Transkript

1 Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan

2 Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Projektmål Kommunikationsmål Målgrupper Primär målgrupp Sekundär målgrupp Budskap Kommunikationskanaler och aktiviteter Kanaler Aktiviteter/produkter Arbetsfördelning Press vid AU Rutin för utskick av pressmeddelande Webb Rutin för kommentarer på webbplatsen Budget

4 1 Projektmål Målet för projektet är att ta fram underlag till beslut om ny regionbildning. Det görs en analys och det finns en process för att fatta beslut. Arbetsgrupperna ger stöd för detta med rapporter och förslag att ta ställning till. Projektet ska inte titta på organisation och struktur men beröra avgifter, vårdvalsmodeller och motsvarande ramverk för att underlätta rörligheten inom det geografiska området. Följande arbetsgrupper är under utarbetande: Hälso- och sjukvård Kultur Infrastrukturplanering Kollektivtrafik Hållbar regionala utveckling Demokrati och internationalisering 2 Kommunikationsmål Kommunikationens mål är att stödja projektmålet. Detta görs genom att fokusera på processen och tydligt kommunicera tidplan och milstolpar. Översatt till kommunikationsaktiviteter innebär det att värdebaserade budskap och innehåll i kommunikationen får stå tillbaka för formella hållpunkter, där tid och överenskomna hållpunkter blir nav som kommunikationsaktiviteterna tar fasta på. Arbetet ska genomföras med öppenhet och transparens vilket innebär att uttalanden och utlämnande av handlingar sker i enlighet med offentlighetsprincipen. Kommunikationsinsatser ska göras samlat, samordnat och planerat. En tydlig hållpunkt är när projektets arbetsutskott träffas. Då ges tillfällen till kommunikation och framtagna rapporter och andra beslutsunderlag kommuniceras. 2

5 3 Målgrupper De grupper som identifierats som prioriterade att nå med kommunikationsinsatser är: 1.1 Primär målgrupp På generell nivå ska kommunikationsinsatser tillgodose behov hos uppdragsgivaren, dvs de åtta i föreningen ingående organisationerna. Det innebär att kommunikationsinsatser primärt riktas till alla som är berörda eller involverade i projektet inom dessa organisationer (tjänstemän/politiker). 2.1 Sekundär målgrupp Kommunikationsinsatser ska tillgodose även andra grupper, särskilt följande berörda grupper: Medborgare som har intresse och söker kunskap om regionfrågan och projektet. Media som söker fakta eller insyn i projektet. Externa intressenter/grupper och organisationer med intresse för regionfrågan (exempelvis näringsliv och intresseorganisationer som Svenskt näringsliv, LRF, Sydsvenska handelskammaren, andra organisationer). Andra myndigheter (exempelvis kommunerna, länsstyrelser, universitet, andra regioner/landsting/regionförbund). Intresse hos de målgrupper som prioriteras i de ingående organisationernas ordinarie kommunikation bör också tillgodoses. Varje organisation tar inom ramen för sitt eget arbete ansvar för kommunikation om regionfrågan till dessa prioriterade målgrupper. 3

6 4 Budskap Det övergripande budskapet är att Vi tar fram underlag för ett eventuellt bildande av en ny, gemensam region. I det inledande skede som den ideella föreningen nu befinner sig i är det viktigt att målgrupperna förstår varför underlag tas fram för ett eventuellt bildande av en ny gemensam region och vad en gemensam sydsvensk region innebär. Fokus ligger därför på att kommunicera varför: - Varför organisationen Sydsvensk regionbildning Ideell förening har bildats. - Varför en sydsvensk region? Vad kan en gemensam sydsvensk region innebära? Med hjälp av nedanstående text i allt kommunikationsmaterial och kanaler besvarar vi frågorna. Vi tar fram underlag för ett eventuellt bildande av en ny, gemensam region. Kan sjukvården i en större region samverka lättare och ge bättre resultat? Blir det lättare att samordna satsningar på infrastruktur? Kan kollektivtrafiken bli effektivare och mer tillgänglig? Hur påverkar en regionförstoring medborgarnas inflytande? Jämfört med övriga Europa är Sverige ett glest befolkat land. Kommuner, landsting och regioner har därmed en förhållandevis liten skattebas som ska finansiera sjukvård, service, infrastruktur och kommunikationer. Frågan är om vi genom att bilda en större region skulle kunna förbättra samhällets service och göra investeringarna effektivare. Det är i huvudsak den frågan som den ideella föreningen Sydsvensk Regionbildning ska försöka finna svar på; vilka mervärden och nackdelar en sydsvensk region kan ha. Föreningen bildades av de politiska företrädarna för landsting och regionala organisationer i Skåne, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge. Underlaget ska ligga till grund för beslut om en ansökan att bilda en gemensam region ska göras. En eventuell ansökan måste lämnas till regeringen senast siste december Val till den nya regionen genomförs då i september 2018 och den nya regionen bildas 1 januari Besluten kommer att tas i respektive medlemsorganisation, det vill säga landstingfullmäktige och regionfullmäktige. 4

7 5 Kommunikationskanaler och aktiviteter 5.1 Kanaler De kommunikationskanaler som ska användas i arbetet med att kommunicera regionbildningsprocessen är: Internet Den gemensamma webbplatsen utgör basen för all kommunikation om sydsvensk regionbildning. På webben publiceras all relevant information, exempelvis avsiktsförklaringar, protokoll, handlingar, presentationer etc. Ingående parter i sydsvensk regionbildning, det vill säga berörda landsting och regionförbund. Pressmeddelanden och presskonferenser. Talesperson för organisationen är i första hand ordföranden, andra hand andra ledamöter i arbetsutskottet. Vid oklarhet avgörs talesperson i samråd med projektledaren. 5

8 5.2 Aktiviteter/produkter Aktivitet Syfte Tidplan Ansvarig Kommentar Pressmeddelande Löpande information om vad som sker i regionbildningsprocessen Direkt efter varje arbetsutskott Projektledare i samarbete med informationsansvarig i den organisation som arrangerar mötet. Reviderad mall för pressmeddelande Skapa gemensam bild för regionbildningsproc essen, infoga standardtext i mallen Reviderad mall skickas till alla informationsansansvariga senast 20 augusti. Efter ok läggs den på ument/presentatio ner Monika Kraft Rutin för utskick av pressmeddelande. 6

9 Aktivitet Syfte Tidplan Ansvarig Kommentar Litteraturlista Tillgängliggöra relevanta dokument som har bäring på regiondbildningspro cessen på Löpande Johan Assarsson, Gunne Arnesson Press-seminarium Informera lokalmedia om regionbildningsprocessen, hur arbetet kommer att bedrivas, hur media håller sig uppdaterad etc. Hösten 2013? Informationsansvarig landsting/region tillsammans med projektledaren Info.ansvariga i resp län fastställer datum. Upplägg och tidplan diskuteras vid kommande informatörsmöte. Lämpligt kan vara när de olika arbetsgrupperna kommer igång. Säkerställa att grundläggande information publiceras regelbundet på nyregion.se Löpande Monika Kraft övergripande. Informationansvarig för respektive part ansvarar för att organisationsspecifik information är aktuell 6 Arbetsfördelning 6.1 Press vid AU Ansvaret för pressarbetet görs av den region där mötet hålls. Vid de tillfällen då mötet hålls över telefon eller video ger projektledaren uppdraget till den region som är ordförande för mötet. Materialet godkänns och distribueras till alla medlemsorganisationernas kommunikatörer för publicering vid överenskommen tidpunkt. Förslag mötesdagar 23/9, 18/11. Presstalesman är den som är ordförande för mötet. Övrigt hänvisas till projektledaren. 7

10 6.2 Rutin för utskick av pressmeddelande Pressmeddelande ska skickas ut direkt efter arbetsutskottets sammanträde och styrelsemöten. Informationsansvariga i det län/den region som är värd för mötet tar fram pressmeddelandet i dialog med projektledare enligt följande: Senast 1 vecka före mötet: Projektledaren tar fram ett utkast till pressinformation. Skickas till berörda informationsansvariga. Informationsansvariga återkopplar till projektledaren senast 3 dagar före mötet. Projektledare slutgodkänner pressmeddelandet. Projektledare/sekreterare i sydsvensk regionbildning skickar sedan pressmeddelandet till samtliga informationsansvariga, senast 2 dagar före mötet. Informationsansvariga infogar eventuella tillägg/kommentarer/kontaktuppgifter från ansvariga inom den egna organisationen. Informationsansvariga distribuerar pressmeddelandet direkt efter mötet efter klartecken från projektledare/sekreterare sydsvensk regionbildning. 6.3 Webb Idag läggs protokoll, kalender mm ut av Region Skåne. Region Skåne är administrerar webben. Projektledaren tar fram litteraturlista. Medlemsorganisationerna i listan under om ska innehålla länkar (öppnas i nytt fönster). 6.4 Rutin för kommentarer på webbplatsen Kommentarer läggs ut oredigerade efter bedömning av texten. Bedömningen består endast i om det förekommer sexism, rasism eller pornografi. Innehåller kommentarerna någon fråga skickas texten även till projektledare samt till ordförande för svar. Alla är fria att kommentera så länge detta inte görs anonymt. 7 Budget Arbetsinsatser hanteras inom respektive medlemsorganisation. Medel för eventuell produktion av informationsmaterial beslutas av arbetsutskottet genom projektledaren. 8

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor

Barn och unga här, nu och framåt. Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Barn och unga här, nu och framåt Ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor Förord Det här är ett processtöd som syftar till att ge stöd till de kommuner, landsting och regioner som vill utveckla

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer