Projektprocessen. Projektprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektprocessen. Projektprocess"

Transkript

1 Dnr Mahr /563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen definierar projektets olika faser och syftet är den ska stödja utvecklingen av ett gemensamt arbetssätt kring planering, inrättande och avslutande av projekt. Den styr dock inte vilken projektmetod som används under själva genomförandefasen. Projektprocessen och tillhörande malldokument förvaltas av projektkontoret. Projektkontoret är en webbportal för synliggörande av högskolegemensamma projekt och en mötesplats för projektarbete i högskolans regi. Vad är ett projekt? Verksamhetsutveckling handlar om att förändra någonting i organisationen för att uppnå en förbättring. Projekt är en form av flera som kan användas i arbete med verksamhetsutveckling. För att bedöma om det är lämpligt att bedriva arbete i projektform bör man ta hänsyn till om följande kriterier är uppfyllda: Det finns ett klart definierat syfte och mål. Det bedöms vara ett arbete som är så omfattande att det inte kan lösas med ordinarie resurser eller inom ordinarie organisation. Det är tidsbegränsat. Det är unikt, inte återkommande. Det är planerat, inte en akut aktivitet. Det skapas en särskild, tillfällig organisation, som oftast omfattar mer än den egna arbetsenheten. Det finns en särskild projektbudget. Om arbetet inte stämmer in på en eller flera av punkterna ovan kan man istället till exempel hantera det som ett uppdrag i den ordinarie verksamheten eller genom förbättringar av en eller flera processer. Postadress Malmö högskola Projektkontoret Gemensamt verksamhetsstöd Besöksadress Telefon E-post Webb Fax

2 Dnr Mahr /563 2 (av 6) Delprocesser Projektprocessen delas in i fem delprocesser: - Definiera - Planera - Genomföra - Avsluta - Utvärdera Delprocess definiera Projektet initieras genom att projektägaren tillsammans med styrgruppen tar fram ett projektdirektiv som svarar mot den formulerade projektidén. Detta sker ofta i samarbete med den blivande projektledaren för att säkerställa att samsyn och acceptans för projektets mål uppnås. När direktivet är beslutat av projektägaren ska styrgruppen se till att projektets informationssida skapas i projektkontoret där projektinformation och projektdirektivet publiceras. Arbetet omfattar: Precisera mål Bestämma omfattning Tydliggöra prioritering Säkerställa resurstilldelning och precisera budget Beskriva tänkt förvaltningsmodell Utse projektledare och projektgrupp Kommunicera projektet till projektkontoret Ansvarig: Styrgruppens ordförande Medverkande: Styrgrupp Samråd: Projektledare och projektägare Beslut: Projektägare fastställer direktiv Dokument: Projektinformation, Projektdirektiv Delprocess planera Utsedd projektledare och projektgrupp arbetar fram en genomförandeplan utifrån det beslutade direktivet. Styrgruppen fattar beslut om att godkänna projektplanen. Arbetet omfattar: Val av projektmetod Precisera projektmål

3 Dnr Mahr /563 3 (av 6) Genomföra intressentanalys Genomföra riskanalys Inventera aktiviteter Skapa tidsplan Delegera projektroller Beräkna detaljerad budget Skapa kommunikationsplan Uppdatera projektets resurssidor om sådana finns. När projektplanen är beslutad ska projektledaren: Uppdatera projektets informationssidor i projektkontoret med projektplanen. Skapa forum för användardialog (när det bedöms relevant). Kommunicera projektet till intressenter Ansvarig: Projektledare Medverkande: Projektgrupp Samråd: Styrgrupp Beslut: Styrgrupp Dokument: Projektplan Delprocess genomföra Projektet genomförs i enlighet med beslutad projektplan. Ansvarig: Projektledare Medverkande: Projektgrupp, Referensgrupp/er Dokument: I enlighet med vald metod Delprocess avsluta När projektet är avslutat ska resultatet i form av uppfyllda mål eller avvikelser från projektdirektivets mål dokumentera och styrgruppen ska fatta beslut om att godkänna slutrapporten. Rapporten ska också omfatta en utvärdering av och reflektion kring projektmetod och projektprocess och denna beskrivning är underlag för den överföring av erfarenheter som sker i delprocess Utvärdera. Projektägaren ansvar för att avsluta projektet. Projektet är avslutat när: Projektet är redovisat för styrgrupp Slutrapporten är godkänd av styrgruppen Avslutande styrgruppsmöte har förklarat projektet avslutat

4 Dnr Mahr /563 4 (av 6) Projektavslut är kommunicerat till intressenter Överlämning skett enligt beskriven förvaltningsmodell Slutrapporten är publicerad i projektkontoret Ansvarig för rapport: Projektledare Ansvarig för projektavslut: Styrgruppens ordförande Medverkande: Projektgrupp Beslut: Projektägare Dokument: Slutrapport Delprocess utvärdera Utvärdering av projektet genomförs i två separata delar, effektmätning av projektresultat och utvärdering av projektprocess och malldokument. Effektmätning av projektets resultat ska genomföras inom rimlig tid, dock senast ett år efter projektavslut. Projektägaren svarar för att initiera effektmätning. Resultatet av effektmätningen ska publiceras i projektkontoret. Utvärdering av projektprocessen ska ske i nära anslutning till projektavslut. För att förbättra och vidareutveckla projektprocessen sammankallar projektkontoret lämpliga deltagare i projektet för att genomföra utvärderingen. Projektkontoret ansvarar för att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan projektledare i ett högskolegemensamt projektledarnätverk. Projektkontoret säkerställer att erfarenheter och synpunkter från styrgrupper och projektgrupper omhändertas för kontinuerlig vidareutveckling av projektkontorets tjänster. Arbetet omfattar: Effektmätning Erfarenhetsutbyte projektledarnätverk Genomgång av genomförandet med styrgrupp Genomgång av genomförandet med projektgrupp Förbättringsförslag till projektkontoret Ansvarig för effektmätning: Projektägare Ansvarig för utvärdering av projektprocess: Projektkontoret Medverkande: Projektledare, projektledarnätverket, projektgrupp, styrgrupp Dokument: Rapport Effektmätning, Slutrapport

5 Dnr Mahr /563 5 (av 6) Roller Projektägare Projektägaren är den som har rollen att beställa projektet och utse styrgrupp som ges mandat att genomföra projektet. Projektägaren är länken mellan projektet och verksamheten och säkerställer att projektet definieras så att önskade mål kan uppnås. Projektägaren ska vara tillgänglig för styrgruppen som en aktiv beställare men bör inte själv ingå i styrgruppen. Projektägaren fattar beslut om att avsluta projektet och ansvarar för att effektmätning genomförs. Projektägaren ansvarar för: Beställning av projekt Godkännande av projektdirektiv Godkännande av projektavslut Initiering av effektmätning Styrgrupp Styrgruppen utser projektledare och projektgrupp och beslutar om omfattning, tid och resurser för projektet. Styrgruppen fattar beslut om grindöppningar från en fas till nästa och om eventuella förändringar i omfattning, tid och resurser. Styrgruppen ansvarar för att: Ta fram projektdirektiv i samråd med projektägare och projektledare Projektets resultat är i linje med uppdraget Skapa de resurser som krävs för att driva projektet Överlämna projektdirektiv till projektledare Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och verktyg Vid behov rekommendera förändringar i organisation och arbetssätt Granska projektet Avsluta projektet Styrgruppens mandat: Styra projektets budget och resurser Starta och stoppa projektet Godkänna och ändra projektplanen Samla in information från projektet för att sammanställa projektstatus Vid behov ändra projektets organisation. Initiera projektgranskningar Besluta om organisationsförändringar inom projektet

6 Dnr Mahr /563 6 (av 6) Projektledare Projektledaren har det operativa ansvaret för att organisera och leda projektgruppen mot projektmålet och att säkerställa leverans inom ramen för överenskomna resurser enligt projektdirektiv och projektplan. Projektledaren rapporterar till styrgruppen. Projektledaren ansvarar för: Att ta fram en projektplan i samråd med styrgrupp Att genomföra projektet enligt projektdirektiv och projektplan Att säkerställa att projektplanen innehåller en målgruppsanpassad kommunikationsplan Leveransobjektens omfattning och kvalitet Att se till att överenskomna metoder och hjälpmedel används Att godkänna inleveranser Projektets rapporter och dokumentation Att identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser till styrgruppen Att leverera del- och slutrapporter Att genomföra projektavslut Projektledarens mandat: Att använda och styra tilldelade resurser enligt projektdirektiv och projektplan Att avvisa inleveranser som avviker från överenskommet innehåll och överenskommen kvalitet Projektgrupp Projektmedlemmar bidrar med sin kompetens och med metoder för att genomföra de arbetsuppgifter som krävs för att leverera i projektets olika delar. Projektmedlemmarna: Har tydliga roller och uppgifter i projektet Utför aktiviteter Informerar och stämmer av med projektledaren

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser

Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 1 (29) Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser Bilaga 2 Beskrivning av projektet och dess leveranser 2 (29) INNEHÅLL 1 SYFTE MED DETTA

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Sveriges riksbank. Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014-08-14

Sveriges riksbank. Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014-08-14 ABCD Sveriges riksbank Fullmäktiges revisionsfunktion Slutrapport Utvärdering av outsourcing av IT-drift KPMG AB 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan 1 (27) Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan Styrgruppen gn Susann Levál, projektledare Västmanlands läns museum, 2013-10-07 1 2 (27) Projektet i korthet Projektnamn Kulturarvsportal Västmanland

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer