Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gatukontoret. Projektledare, delprojektledare och projektmedlem"

Transkript

1 Gatukontoret Projektledare, delprojektledare och projektmedlem 1

2 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid Projektledare - sid Delprojektledare - sid Projektmedlem - sid

3 1. Projektarbete på gatukontoret Då en omfattande del av gatukontorets verksamhet sker i projektform, verkar förvaltningen för en ständig förbättring av projektmognad och arbetssätt i projekten. Ett projekt består av en unik uppsättning processer med startoch slutdatum, som utförs för att uppnå projektets mål. Arbetssättet omfattar struktur, färdigheter och förhållningssätt. Projektarbete sker i en tvärfunktionell organisationsform, och genomförs med hjälp av interna och externa resurser. Gatukontorets projektledning baseras på terminologin och grundprinciperna i svensk internationell standard SS-ISO Vägledning för projektledning Begrepp och processer. Syfte & Förväntningar Denna skrift tydliggör kraven på projektledare, delprojektledare och projektmedlemmar och har till syfte att stötta enhetschefer i utvecklingssamtal och i skapandet av kompetensutvecklingsplaner i ett projektmoget gatukontor. Förväntningen är att projektledning ska vara ett eget fokusområde i utvecklingssamtalen, då det är en profession i sig som bör separeras från specialistkompetensen man har i sin linjefunktion. Mål Målet är professionella projektledare som är trygga i sin roll, samtidigt som de får utrymme att växa i sina projekt med förståelse för vad som krävs för att samordna de specialistkompetenser som projektmedlemmarna representerar. Målet är också att cheferna tillsätter rätt projektledare till rätt projekt. 3

4 Utveckling Projektarbete är en väg till en lärande organisation, då projektledare kan utvecklas i sitt ledarskap genom att börja som delprojektledare för att sedan växa genom mer komplexa, omfattande och riskfyllda projekt. Projektmedlemmarna lär sig samtidigt mycket om helheten genom att arbeta tvärfunktionellt. Arbetsroller i projekt När ett projekt initieras utses en projektägare som blir den strategiska länken mellan ledningsgruppen och projektet. Om projektägaren inte har mandat att fatta alla beslut i projektet utses även en styrgrupp som projektägaren samordnar. Projektägaren internrekryterar en projektledare, som i sin tur rekryterar delprojektledare och projektmedlemmar. Enhetscheferna har ansvaret för att det finns kompetenta projektledare, delprojektledare och projektmedlemmar att låna ut till projekten. Kompetensprofiler och arbetsuppgifter för projektledare, delprojektledare och projektmedlemmar beskrivs här. 4

5 Projektledare Leder och hanterar projektet Ansvarar för projektets projektmål/ leveransmålresultat Följer Gatukontorets ledarskapsfilosofi Senior PL kan leda komplexa projekt med flera delprojekt Junior PL kan leda ett mindre riskfyllt projekt med ca 3-6 projektmedlemmar Delprojektledare Leder och hanterar delprojektet Ansvarar för delprojektets delmål och etappmål Följer Gatukontorets ledarskapsfilosofi Utvecklar och följer upp projektplanen med avsikt på sitt delprojekt och verkställer uppgifter från projektledare Projektmedlem Bidrar med specifik kompetens och erfarenheter i projektet Följer projektplanen och verkställer uppgifter från projektledare eller delprojektledare 5

6 2. Projektledare Upphandling 1. Samordning 10. Kostnad 2. Intressenter Projektledare Leder och hanterar projektet Ansvarar för projektets projektmål/ leveransmålresultat Följer Gatukontorets ledarskapsfilosofi Senior PL kan leda komplexa projekt med flera delprojekt Junior PL kan leda ett mindre riskfyllt projekt med ca 3-6 projektmedlemmar Resurser Omfattning 9. Risk 8. Kvalitet 7. Tid 6. Kommunikation Projektledaren har det operativa ansvaret för att organisera och leda projektmedlemmarna mot projektmålet och att säkerställa att överenskommen omfattning levereras inom ramen för överenskomna resurser och enligt tidplan. Projektledaren lämnar sin ordinarie linjefunktion och rapporterar inom ramen för projektet till projektägaren och styrgruppen. 6

7 Projektledare 1. Samordning Leder planeringsarbetet, skapar och underhåller projektplan Processledning Leder projektet genom att: Samordna projektgruppen & projektets intressen genom projektets olika faser Starta projektet Samordna delprojekt, leveranser, aktiviteter & processer Planera Kontrollera och styra Följa upp Erfarenhetsåterföring Avsluta projektet Leverera beslutsunderlag till styrgrupp Förståelse för projektledningsprocessen (initiering, planering, genomförande & styrning, avslut) och verksamhetsprocesserna och hur de är relaterade till varandra Kompetens kring kunskapsåterföring Kunna hantera ändringsförfrågningar Förståelse för roller och beslutsvägar i projektorganisationen Om samordning: Här ingår de processer som krävs för att identifiera, fastställa, kombinera, förena, samordna, styra och stänga aktiviteterna och processerna relaterade till projektet. 7

8 Projektledare 2. Intressenter Ta fram en intressentanalys - identifiera och analysera projektets intressenter Utifrån intressentanalys, ta fram en strategi och plan för att hantera intressenter samt förebygga och hantera intressekonflikter Ansvarar för att projektet följer gällande beslutsvägar, överenskommelser/avtal och lagstiftning Hantera intressenter och balansera olika intressenters intressen i projektet Kunskap om metoder, verktyg och förhållningssätt för att hantera intressenter Förståelse för de etiska aspekterna av projektledning Om intressenter: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och hantera projektets sponsor, kunder och andra intressenter. 8

9 Projektledare 3. Omfattning Identifiera och precisera vad som ska levereras och vilka aktiviteter som krävs för att leverera det Göra avgränsningar Förtydliga projektmål, effektmål och leveransmål Skapa en aktivitetsplan (WBS) Löpande säkerställa projektets omfattning Begära prioritering av styrgrupp avseende prioritetstriangel (tid, omfattning, kostnad) Kompetens att hantera metoder för att avgränsa och visualisera vad som ingår i projektet Kompetens att formulera SMARTA mål Kompetens att bryta ner mål till arbetspaket och aktiviteter Kompetens om styrparametrar och förmåga att balansera mellan dessa Om omfattning: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och precisera det arbete och resultat som krävs. 9

10 Projektledare 4. Resurser Identifiera, begära & tillföra kompetens till projektet Identifiera, begära & tillföra övriga resurser till projektet t.ex. IT, lokaler etc Etablera, organisera och leda projektgruppen Tydliggöra roller i projektgruppen Förebygga och hantera konflikter i projektgruppen Avveckla projektgrupp vid avslut Kunna identifiera och planera resursbehov Kunna kommunicera krav och förväntningar till gruppmedlemmar Grundläggande konflikthantering Ge feedback Förståelse för roller i projektorganisationen Självkännedom Kunskap om gruppdynamik Om resurser: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och tillföra lämpliga resurser till projektet, såsom personal, lokaler, utrustning, material, infrastruktur och verktyg. 10

11 Projektledare 5. Upphandling Köpa in produkter och/eller tjänster genom att genomföra upphandlingsprocessen, från förfrågningsunderlag till uppföljning av inköpet Producera kravspecifikationer Hantera leverantörsrelationer Att förhandla och hantera eventuella tvister Arbetet sker vanligen i tätt samarbete med ombud Grundläggande kunskap inom LoU Grundläggande upphandlings-/entreprenadjuridik Förhandlingsteknik Grundläggande avtalshantering Kunna göra en kravspecifikation Om upphandling: Här ingår de processer som krävs för att planera och genomföra inköp av produkter, tjänster eller resultat samt hantera leverantörsrelationer. 11

12 Projektledare 6. Kommunikation Skapa kommunikationsplan. Planera, genomföra och ansvara för kommunikation enligt kommunikationsplan Sprida information om projektet Kommunicera med projektets intressenter Hantera oväntade kommunikationsbehov Leda projektmöten Skriva projektdokument Strukturera dokumenthantering enligt gatukontorets struktur Arbetet sker vanligen i tätt samarbete med kommunikatör Kunskap om olika kommunikationsstilar Ha kompetens att arbeta med en kommunikationsplan God presentationsteknik Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift Kunskap om dokument- & ärendehantering Om kommunikation: Här ingår de processer som krävs för att planera, hantera och distribuera information som är relevant för projektet. 12

13 Projektledare 7. Tid Leda framtagande av tidplan, milstolpeplan, nätplan och Gantt-schema Koordinera delprojektens tidplaner till en helhet Schemalägga projektets aktiviteter, Uppskatta tidsåtgång per aktivitet Styra mot projektets tidplan Följa upp projektets framdrift Kunna leda tidplaneringsprocessen för att planera resurs, tidsåtgång och när det ska ske Kunna göra en tidplan, nätplan och milstolpeplan (eller produktlogg och sprintplan vid agilt arbetsätt) Kunna styra mot deadlines Kunna metoder för kontinuerlig tidsuppföljning och statusrapportering Om tid: Här ingår de processer som krävs för att schemalägga projektets aktiviteter och för att följa upp progressen för att styra projektets tidplan. 13

14 Projektledare 8. Kvalitet Planera, genomföra och ansvara för kvalitetsstyrning både för produkt och arbetsprocess Upprätta kravspecifikation utifrån projektmål och säkerställa kvalitet Arbeta förebyggande i projektets alla faser Generell förståelse för kvalitetssäkringsprocesser Kunskap om uppföljning av kvalitet i leveranser Kunna göra en kravspecifikation Förståelse för verksamhetsrutiner och processer som påverkar projektet Om kvalitet: Här ingår de processer som krävs för att planera och etablera kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning. 14

15 Projektledare 9. Risk Identifiera och åtgärda hot och möjligheter Identifiera risker (lämpliga metoder som SWOT, WBS, brainstorming, historisk data mm) Utvärdera och bedöma risker (kvalitet/kvantitet) Hantera risker (riskhanteringsplan) Kompetens att identifiera risker, utvärdera dem och skapa åtgärdsplaner för att hantera riskerna Kompetens avseende lagstiftning på området Om risk: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och hantera hot och möjligheter. 15

16 Projektledare 10. Kostnad Ta fram underlag som krävs för att utveckla budget och följa upp kostnader Ta fram kostnads- och intäktsuppskattningar i ekonomisk kalkyl (livscykelkostnadskalkyl) Följa upp och styra kostnader (prognostillfällen) Efterkalkyl (samband med erfarenhetsåterföring) Följa ekonomiska stödprocesser som finns inom Malmö stad Grundläggande ekonomisk förståelse i offentlig verksamhet Projektkalkyl Produktkalkyl Budgetering och uppföljning LCC Excel Om kostnad: Här ingår de processer som krävs för att utveckla budgeten och att följa upp progressen för att styra kostnaderna. 16

17 17

18 3. Delprojektledare 2. Intressenter Samordning Omfattning 4. Resurser 10. Kostnad Delprojektledare Leder och hanterar delprojektet Ansvarar för delprojektets delmål och etappmål Följer Gatukontorets ledarskapsfilosofi Utvecklar och följer upp projektplanen med avsikt på sitt delprojekt och verkställer uppgifter från projektledare 5. Upphandling 9. Risk 8. Kvalitet 7. Tid 6. Kommunikation Delprojektledaren har ansvaret för att leda projektmedlemmar mot delmål och etappmål inom ramen för överenskomna resurser och enligt tidplan. Delprojektledaren lämnar sin ordinarie linjefunktion och rapporterar inom ramen för projektet till projektledaren. 18

19 Delprojektledare 1. Samordning Leder delprojektet genom att: Starta delprojektet Processledning Planera och genomföra Följa upp Kontroll och styrning Erfarenhetsåterföring Avsluta delprojektet Förståelse för projektledningsprocessen och verksamhetsprocesserna och hur de är relaterade till varandra Kompetens kring kunskapsåterföring Kunna hantera ändringsförfrågningar Förståelse för roller och beslutsvägar i projektorganisationen Om samordning: Här ingår de processer som krävs för att identifiera, fastställa, kombinera, förena, samordna, styra och stänga aktiviteterna och processerna relaterade till projektet. 19

20 Delprojektledare 2. Intressenter Följa intressentanalysen Hantera delprojektets intressenter Förebygga och hantera intressekonflikter inom delprojektområdet Respektera och förhålla sig till att projektet följer gällande beslutsvägar, överenskommelser/avtal och lagstiftning Kunskap om metoder, verktyg och förhållningssätt för att hantera intressenter Förståelse för de etiska aspekterna av projektledning Om intressenter: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och hantera projektets sponsor, kunder och andra intressenter. 20

21 Delprojektledare 3. Omfattning Identifiera aktiviteter som krävs för att leverera inom delprojektet Arbeta utifrån beställning, projektmål, effektmål och leveransmål Skapa en aktivitetsplan för delprojektet Löpande säkerställa delprojektets omfattning Kompetens att bryta ner mål till arbetspaket och aktiviteter Kompetens om styrparametrar (tid, kostnad, omfattning) och förmåga att balansera mellan dessa Om omfattning: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och precisera det arbete och resultat som krävs. 21

22 Delprojektledare 4. Resurser Identifiera och begära kompetens och resurser till delprojektet Organisera och leda delprojektgruppen Tydliggöra roller i delprojektgruppen Förebygga och hantera konflikter i delprojektgruppen Avveckla delprojektteam vid avslut Kunna identifiera och planera resursbehov Kunna kommunicera krav och förväntningar till gruppmedlemmar Grundläggande konflikthantering Ge feedback Förståelse för roller i projektorganisationen Självkännedom Om resurser: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och tillföra lämpliga resurser till projektet, såsom personal, lokaler, utrustning, material, infrastruktur och verktyg. 22

23 Delprojektledare 5. Upphandling Köpa in produkter och/eller tjänster genom att genomföra upphandlingsprocessen, från förfrågningsunderlag till uppföljning av inköpet Producera kravspecifikationer Hantera leverantörsrelationer Att förhandla och hantera eventuella tvister Arbetet sker vanligen i tätt samarbete med ombud Grundläggande kunskap inom LoU Grundläggande upphandlings-/entreprenadjuridik Förhandlingsteknik Grundläggande avtalshantering Kunna göra en kravspecifikation Om upphandling: Här ingår de processer som krävs för att planera och genomföra inköp av produkter, tjänster eller resultat samt hantera leverantörsrelationer. 23

24 Delprojektledare 6. Kommunikation Planera, genomföra och ansvara för kommunikation enligt kommunikationsplan. Sprida information om delprojektet Kommunicera med delprojektets intressenter Hantera oväntade kommunikationsbehov Leda delprojektmöten Skriva projektdokument Följa dokumenthanteringsstrukturen Arbetet sker vanligen i tätt samarbete med kommunikatör Ha kompetens att arbeta med en kommunikationsplan Behärska presentationsteknik Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift Kunskap om dokument- & ärendehantering Om kommunikation: Här ingår de processer som krävs för att planera, hantera och distribuera information som är relevant för projektet. 24

25 Delprojektledare 7. Tid Ta fram delprojektets tidplan utifrån projektets övergripande milstolpeplan Uppskatta tidsåtgång per aktivitet Styra mot delprojektets tidplan Återrapportera status till projektledaren i delprojektet Kunna leda tidplaneringsprocessen Kunna göra en tidplan Kunna styra mot deadlines Kunna metoder för kontinuerlig tidsuppföljning Om tid: Här ingår de processer som krävs för att schemalägga projektets aktiviteter och för att följa upp progressen för att styra projektets tidplan. 25

26 Delprojektledare 8. Kvalitet Utifrån projektets kravspecifikation, planera, genomföra och ansvara för kvalitetsstyrning både för produkt och arbetsprocess Kvalitetsstyrning mot mål och ramar för projektet Arbeta förebyggande i delprojektets alla faser Generell förståelse för kvalitetssäkringsprocesser Kunskap om uppföljning av kvalitet i leveranser Kunna göra kravspecifikation för delleveranser Förståelse för verksamhets rutiner och processer som påverkar projektet Om kvalitet: Här ingår de processer som krävs för att planera och etablera kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning. 26

27 Delprojektledare 9. Risk Identifiera risker (lämpliga metoder som SWOT, WBS, brainstorming, historisk data mm) Utvärdera och bedöma risker (kvalitet/kvantitet) Hantera risker (riskhanteringsplan) Kompetens att identifiera risker, utvärdera dem och skapa åtgärdsplaner för att hantera riskerna Kompetens avseende lagstiftning på området Om risk: Här ingår de processer som krävs för att identifiera och hantera hot och möjligheter. 27

28 Delprojektledare 10. Kostnad Ta fram kostnads- & intäktsuppskattningar i ekonomisk kalkyl (livscykelkostnadskalkyl) för delprojektet Följa upp och styra kostnader (prognostillfällen) i delprojektet Efterkalkyl (samband med erfarenhetsåterföring) i delprojektet Löpande rapportering till projektledaren Följa ekonomiska stödprocesser som finns inom Malmö stad Grundläggande ekonomisk förståelse i offentlig verksamhet Projektkalkyl Produktkalkyl Budgetering och uppföljning LCC Excel Om kostnad: Här ingår de processer som krävs för att utveckla budgeten och att följa upp progressen för att styra kostnaderna. 28

29 29

30 4. Projektmedlem Upphandling 1. Samordning 2. Intressenter 8. Kostnad Projektmedlem Bidrar med specifik kompetens och erfarenheter i projektet Följer projektplanen och verkställer uppgifter från projektledare eller delprojektledare Risk 6. Kvalitet 5. Tid 4. Kommunikation Projektmedlem bidrar med sin kompetens och med metoder för att genomföra de arbetsuppgifter som krävs för att leverera projektets delar och uppnå projektmålet. Inom ramen för projektet lämnar varje projektmedlem tillfälligt sin linjefunktion och rapporterar till projektledaren. En projektmedlem kan ingå i flera parallella projekt och måste därför vara bra på att hantera sin tid och även sätta gränser när de är fullbelagda. 30

31 Projektmedlem Kompetens projektmedlem Varje projektmedlem är utvald för sina kunskaper inom ett specialistområde. Eftersom specialistområdena varierar går det inte att lista några övergripande kompetenser. 1. Samordning Deltar i planeringsarbetet 2. Intressenter Hantera intressenter inom sitt specialistområde då det ges i uppdrag från projektledaren eller delprojektledaren 3. Upphandling Bistå i produktion av kravspecifikationer 31

32 Projektmedlem 4. Kommunikation Ingå i och bidra vid projektgruppsmöten Kontinuerligt kommunicera med projektledaren om relevant information för projektet samt lyfta eventuella behov Följa dokumenthanteringsstrukturen 5. Uppskatta tidsåtgång per aktivitet Tid Säkerställa sin tillgänglighet Verka för att tidplan per aktivitet håller Registrera arbetets tid i projektet 6. Kvalitet Säkerställa kvalitet inom sitt specialområde gentemot projektets mål och ramar 32

33 Projektmedlem 7. Risk Delta i riskidentifiering och utvärdering av risker Återrapportera kontinuerligt vid behov, risker till projektledaren (delprojektledaren) 8. Kostnad Bistå projektledaren med ekonomisk kalkyl inom området 33

34 34

35 35

36 36 GATUKONTORET Malmö, Telefon E-post: Hemsida:

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt Initiering av projekt, Förstudie och Skapa projektgruppen Initiering av projekt Definition av projekt Uppdragsbeskrivning - Mätbara mål - Avgränsad tid - Tillfälliga resurser - Temporär organisation -

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektledning. Korsreferens mellan upplaga 5 och 6

Projektledning. Korsreferens mellan upplaga 5 och 6 Projektledning Korsreferens mellan upplaga 5 och 6 UPPLAGA 5 UPPLAGA 6 1 Projekt som arbetsform Sida Kapitel Sida Syfte med organisation 14 1 2 Projektorganisation 19 1 8 Projekt ska uppnå resultat 24

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Xxxx Multiprojekt, organisation

Xxxx Multiprojekt, organisation Multiprojekt, organisation Sida 1 Om multiprojekt, organisation Portföljledningen är den roll som har det högsta övergripande ansvaret i multiprojektmiljön. Den rollen ansvarar för att fastställa och prioritera

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT 2014 Agneta Bränberg Införandet av resultatet Del av genomförandet Eget projekt (implementeringsprojekt) Specificera vad som ska överlämnas till projektägaren

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1

Riskhantering. Tieto PPS AH006, , Sida 1 Riskhantering Sida 1 Om riskhantering Risker i projekt är händelser som äventyrar vår möjlighet att nå projektets mål. Riskhantering innefattar att göra analyser där risker och åtgärder identifieras, men

Läs mer

Beslutad av Sektorchef

Beslutad av Sektorchef Beställning av Projekt Vux-It Beslutad av Sektorchef 2016-09-22 httpsz: sharepointinsidan.borlange.se/teams.'vux-itjdelade dokument/projeklbestfillning/projektbestfillning Införande av nytt system För

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt.

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt. Projektets faser: förstudie, initering, planering Project Life Cycle Concept Definition Planning Execution Closing Anneli Linde Define the problem Alternatives best solutions What must be done? By whom?

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig Projekt är ett sätt att organisera sig Varför behöver man organisera? Projektkunskap - Kompendium baserat på Projektledningsboken Anledningar och fördelar till/med att man organiserar: Enklare att arbetsfördela

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper - steg 2 MP Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet

Läs mer

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling Daniel Antonsson Sida: 1 (6) Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten Del 3 - Upphandling Jag vill Vad finns? Projektdirektiv Daniel Antonsson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Finanschef Conny Nyholm

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås 2017-09-12 Sida: 1 (15) Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås Projektplan 2017-09-12 Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Utgåvehistorik

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Att arbeta agilt. En arbetsgång

Att arbeta agilt. En arbetsgång Att arbeta agilt En arbetsgång Faser Samma indelning som för traditionellt projekt Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut Fördelar Begränsning Avslut av projektdel Förstudiefas Ska projektet

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1 Sida 1 Om affär och projekt Affärsnivån i PPS beskriver arbetet som säkerställer att projektet bidrar till nytta både för kundens och leverantörens verksamhet. Ansvaret för att dessa genomförs ligger hos

Läs mer

Välja strategi, styrgrupp

Välja strategi, styrgrupp Sida 1 Välja strategi, syfte Bedöma Verksamhet Förbereda Projektdirektiv Välj strategi BP1 BP2 BP2 BP3 Projektplan Välja alternativ som ger optimala förutsättningar för ett effektivt genomförande av projektet

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektplan Åtgärder för att nå budget i balans Neddragning 100 tjänster

Projektplan Åtgärder för att nå budget i balans Neddragning 100 tjänster Projektplan Åtgärder för att nå budget i balans Neddragning 100 tjänster sjukvården Gotland augusti 2010 Sid 1 2 (8) 1 Projekt 1.1 Bakgrund Nuvarande problembild Trots genomförda och pågående förändringar

Läs mer

Modell för portföljledning

Modell för portföljledning Sida 1 Om modell för portföljledning PPS modell för portföljledning beskriver hur styrningen av en projektportfölj delas in i faserna planera och styra. Mellan planeringsfasen och styrningsfasen finns

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930

fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 fafner ledarskap- och organisationsutveckling Tingsryd 090930 PROJEKTARBETE Projekt handlar om hur tillfälliga organisationer hanteras så att RÄTT PROBLEM löses på RÄTT SÄTT vid RÄTT TIDPUNKT 1 Olika sorters

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel Om utgåvenumreringen Dokumentet visar utgåvenummer per år för färdigheter och mallar/exempel. Alla dokument numreras med treställiga dokumentnummer, t.ex. 2.1.4. Första siffran/positionen stegas vid förändring

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad Kvalitetsarbete förbättrade leveranstidshållning -och kortade leveranstiderna -och minskade stressen För att vara konkurrenskraftig måste man klara av både korta

Läs mer

UTBILDNING: Leda komplexa projekt

UTBILDNING: Leda komplexa projekt UTBILDNING: Leda komplexa projekt Introduktion Hur hanterar man komplexa projekt med många intressenter, tighta tidplaner, avancerade beroendekopplingar och begränsade budgetmål? Hur kan man i sitt ledarskap

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1 Sida 1 , syfte Koordinera och styra när projekt ingår i projekt Hantera samband mellan beslutspunkter styrdokument roller T Ä N K P Å Skilj på mega-projekt och program Sida 2 Identifiera en projekthierarki

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort 1402-01-4 Dokumentbeskrivning: Åtkomst mobil dokumentation Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer