Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat"

Transkript

1 Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt arbetssätt i projektform. IT-verktyget är ett planeringsprogram för att få en effektiv projektprocess, som kan användas i samtliga faser i projektprocessen. Programmet ger möjlighet att skapa huvud- och detaljtidplaner, styrning, uppföljning samt att ge rätt person rätt information vid rätt tillfälle. Behovsanalys Vid behov önskar vi först göra en behovsanalys av Ert nuvarande/ kommande användningssätt och utnyttjande av IT-verktyget. Behovsanalysen skall även belysa Ert arbetssätt med projekt och kombinationen med IT-verktyget. Med behovsanalysen som grund utformar vi en utbildningsplan för utbildningen i IT-verktyget. Behovsanalysen i kombination med utbildningen kommer att ge Ert företag ett förbättrat arbete med projekt och utnyttjande av IT-verktyget. Det mest utbredda IT-verktyg för stöd vid projektarbete är idag Microsoft Project. Programvaran är utformad till att användas från det lilla till det stora projektet. Kan även ta hand om fl era delprojekt, som kan konsolideras till ett mastersprojekt. Modul 1 Grundläggande definitioner projektorganisation och vill lära Dig de grundläggande defi nitioner för projektarbete Syfte Defi niera och skapa en förståelse för grundläggande begrepp inom projektarbete och hur Du kan använda det i Microsoft Project Vad initierar ett projekt? Defi nition av ett projekt Hur startar ett projekt? Defi nierat projektets Mål Projektets arbetsgång - Processen Du har börjat arbeta i ett projekt och gett det ett Projektnamn. Projektet avgränsat i tiden Övergripande information, Egenskaper, om projektet, såsom Projektledare, författare, Hantera ett projekt som skall verka i fl era länder/marknadsområden Kvalitetssäkring o Hålla kursen och måluppfyllelse o Kvalitetsgranskning Att arbeta med Microsoft Project Kalender Skapa en Företags-, Projekt-, Aktivitets- och Resurskalender Defi niera Projektet Ange projektets start eller slutdatum Ge hela projektet egenskaper

2 Modul 2 Skapa en Milstolpeplan projektorganisation och vill lära Dig hantera en Milstolpeplan Syfte Defi niera och skapa en förståelse för Milstolpeplanen inom projektarbetet och hur Du skapar den i Microsoft Project Underlag för Projektdefi nitionen o Projektets identitet o Förutsättningar o Projektets åtagande o Övergripande regler o Avslutning Få en överblick över Ditt projekt VAD-planen Defi niera vad projektet skall leverera och när Defi niera viktiga besluts- respektive kontrollpunkter i projektet Se projektets utbredning över tiden med de viktigaste punkterna för projektet Bra styrmetod för Ditt projekt Att arbeta med Microsoft Project Milstolpar Defi niera en Milstolpe Skapa en Milstolpeplan via Filter Skapa Anteckningar Skapa Hyperlänkar Modul 3 Skapa en Aktivitetsplan projektorganisation och vill lära Dig att skapa en Aktivitetsplan Syfte Defi niera och skapa en förståelse för Aktivitetsplanens betydelse inom projektarbetet och hur Du använder Microsoft Project Ta fram en Projektdefi nition beskriver HUR och VAD i projektet o Projektets namn och identitet o Målsättning o Förutsättningar o Projektledarens åtagande o Hur skall projektet styras o Hur skall projektets resultat redovisas Du vet nu vad projektet skall leverera och kan nu skapa Aktiviteter för att nå leveranser

3 Informationen om projektet är nu mera detaljerad, så att Du kan skapa aktivitet Allt eftersom Du kommer in i projektet kan detaljeringsgraden ökas Skapa en Disposition av projektet i olika faser -utnyttja WBS Göra nödvändiga Kalkyler Utföra Riskanalys och se Möjligheter Skapa en Projektplan Skillnad mellan Gantt-schema och Pert-diagram Defi niera en Kritisk linje Dokumentation Att arbeta med Microsoft Project Aktivitetsplanering Skapa Aktiviteter - Aktivitetslista Skapa Varaktigheter Länka aktiviteter alternativt Koppla aktiviteter med datum Skapa positiva/negativa Förskjutningar Ge en aktivitet Villkor/Begränsningar Disponera tidplanen i olika nivåer Ta fram den Kritiska linjen Infoga Kommentarer för aktiviteten Kontrollera slut/startdatum Redigera aktivitetsplaneringen Vy Gantth-schema respektive Pert-diagram (Nätverksdiagram) Skapa Anteckningar Skapa Hyperlänkar Modul 4 Skapa en Resursplan projektorganisation och vill lära Dig att skapa en resursplanering Syfte Defi niera och skapa en förståelse för Resursplanens betydelse inom projektarbetet och hur Du använder Microsoft Project Ta fram VEM gör VAD i projektet Skillnad mellan Projektteam och Arbetsgrupp Gruppens utvecklingsfaser Hur bemanna projektet rätt? Projektorganisation o Projektledare o Projektdeltagare o Projektgrupp o Styrgrupp o Referensgrupp o Kvalitetsgrupp

4 Defi niera Beställare Projektdefi nition beskriver HUR och VAD i projektet o Projektets namn och identitet o Målsättning o Förutsättningar o Projektledarens åtagande o Hur skall projektet styras o Hur skall projektets resultat redovisas Avveckla resurser i projektet Att arbeta me d Microsoft Project Resursplanering Skapa en resurslista Allokera resurser/ansvariga Hantera överallokering Skapa en resurspool Kontrollera resursens förbrukning av kostnader och timmar Projektets och delprojektets kostnad och antal timmar Effektivisera resursutnyttjandet Vyerna: o Aktivitetsanvändning o Resurslista o Resursdiagram o Resursanvändning Modul 5 Skapa en presentation av projektet projektorganisation och vill lära Dig presentera Ditt projekt Syfte Skapa en god presentation av Ditt projekt inom projektarbetet och hur Du använder Microsoft Project VEM vill Du visa VAD för Vem är mottagare av informationen Skapa en klar information Selektera ut information som Du vill visa Dokumentation Informationsplan Använda WBS, Work Breakdown System Att arbeta med Microsoft Project Presentation När använder Du Project olika vyer: o Gantt schema o Pert diagram (Nätverksdiagram) o Kalender o Aktivitetsanvändning o Resurslista o Resursdiagram o Resursanvändning Disposition av projektet Dispositionsnummer Hantera Filter Hantera Gruppera efter: Skapa Anteckningar Skapa Hyperlänkar

5 Modul 6 Skapa en Utskrift eller Rapport projektorganisation och vill lära Dig skriva ut och rapportera Ditt projekt Syfte Skapa en god presentation via Utskrift eller Rapport av Ditt projekt och hur Du använder Microsoft Project VEM vill Du ge information och NÄR Informationsmatris Vem är mottagare av informationen Informationskvalitet Att arbeta med Microsoft Project Utskrift Layout för olika vyer Skriva ut olika vyer Hantera utskriftsformat Rapporter Skriva ut standardrapporter Kunna redigera en standardrapport Skapa egna Rapporter Skriva ut Anteckningar Använd Visual Reports tillsammans med MS Excel & Visio Modul 7 Följ upp Ditt projekt projektorganisation och vill lära Dig följa upp Ditt projekt Syfte Skapa en god uppföljning av Ditt projekt och hur Du använder Microsoft Project Styra projektet Hårda respektive Mjuka styrmetoder Situationsanpassat ledarskap Målstyrning Olika ledarstilar Styrningscykeln Dokumentera projektet Löpande information o Milstolpar o Leveranser o Förändringar Statusrapport Ekonomisk uppföljning Uppföljningsprocessen o Indata o Arbetsinnehåll o Resultat

6 Skillnad mellan Uppföljning och Utvärdering Kvalitetssäkring o Hålla kursen och måluppfyllelse o Kvalitetsgranskning o Kvalitetssäkrad organisation Att arbeta med Microsoft Project Uppföljning Följa upp projektet Vyn Uppföljnings Gantt och tabell Uppföljning Skriv ut Uppföljningslinje Modul 8 Arbeta med fl era projekt och ett masterprojekt projektorganisation och vill lära Dig hantera fl era projekt samtidigt Syfte Skapa en masterprojekt för Ditt projekt, som består av fl era delprojekt, och hur Du använder Microsoft Project Att arbeta i stora projekt med fl era delprojekt Organisation o Ansvar o Befogenheter Konstellationen Projektledare och Delprojektledare/ Objektledare Hur sker en samordning Att arbeta med Microsoft Project Flera projekt Konsolidera projekt Hantera ett Master Project-Bilder rätt hanterade och placerade hjälper de dig att nå ut med budskapet -Smarta mallar för dig i ledarroll -Hur ser företagets egna mallar ut? -Hantera långa dokument -Hantera ändringar i ett dokument samt jämföra dokument -Hantera PDF-fi ler -lika hantering i Offi ce Boka analys eller modul på

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker.

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker. PIE. IEI. Linköpings universitet. 1 Artikel A3 i serien Att komma igång och bli klar i tid Att starta ett projekt målorienterat Komplett material finns på : http://www.iei.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=672&a=4984&dir=/projekt_och_grupp

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sida 1. Förändringsledare 3 2. Organisationsstruktur

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute sförteckning Inledning...4 Logistikens grunder...5 Effektivt inköp...5 Övergripande tullkunskap...6

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV PROJEKTLEDARE FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN $ UPPDRAG - RESURSER PROJEKTLEDAREN VERKTYGEN REDOVISNINGEN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV AIM Ledarskap,

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 13.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015. Projektgrupp: 10

Projektplan. Project Safe Sea Suit. Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015. Projektgrupp: 10 Maskiningenjörsprogrammet PPU195 Produktutvecklingsprojekt Vårterminen 2015 Projektplan Project Safe Sea Suit Projektgrupp: 10 Författare: Aden Abdulkadir 880823-0630 Eric Eriksson 920402-3072 Nghiep Luu

Läs mer

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande:

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande: Sida 1 av 33 2 Etablering Projektledarens ansvar blir nu att etablera projektet enligt beställarens uppdrag eller direktiv. Innan projektet de facto kan starta måste mål och planer för projektet tydliggöras.

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer