Checklistor för riskidentifiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklistor för riskidentifiering"

Transkript

1 Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid i förberedande fas Oklara beslutsvägar Erfarenhet från tidigare projekt tas ej tillvara Sociala arrangemang saknas Projektmodell saknas Faser i projektet Ekonomiska risker Projektet är inte ordentligt fasindelat Fasövergångarna är inte tydligt definierade Dokumentation från respektive fas saknas För lite tid för budgetarbete Ingen modell för kalkyleringen Ingen ekonomisk marginal för risker Problem med likviditet Kunden betalar, men för sent Ingen kontroll över kassaflödet Valutaförändringar Ingen regelbunden ekonomisk uppföljning Fick inte hjälp av någon erfaren planerare Ingen fastställd budget Ingen koppling mellan projektbudget och utfall Projektbudgeten spricker Tekniska risker Ny teknik för oss Oprövad teknik överhuvudtaget Teknisk kompetens saknas Inga tekniska referenser Ingen reservtid för tekniska problem Inga nyckeltal att använda Komplex produkt Komplicerad produkt Teknikval utifrån flashighet

2 Avgränsningar Projektet saknar tydliga avgränsningar Risker med samarbetspartners Samarbetspartner får problem Försenade leveranser Konkurrenter får information Håller inte måttet Illojala samarbetspartners Risker med leverantörer Leverantörer får problem Försenade leveranser Leverantören försvinner Håller inte måttet Illojala leverantörer Personella risker Nyckelkompetens försvinner Personer dras till andra uppgifter För få projektmedarbetare För många projektmedarbetare Inga reserver Medarbetare är splittrade med andra arbetsuppgifter Ingen rutin för att boka resurser skriftligt Privata problem

3 Tidsrisker För lite tid i förberedande fas Ingen modell för planering Ingen reservtid Fast slutdatum För få personer inblandade i planeringen Fick inte hjälp av någon erfaren planerare Medarbetare är splittrade med andra arbetsuppgifter Ingen förankring från projektets sida (diktat från ledningen) Milstolpar saknas Förlitar sig för mycket på ett datorstöd i planeringen Omvandlingen från persontid (nyckeltal) till kalendertid ej rätt kalkylerad Planeringstekniska risker Work Breakdown Structure användes ej PERT-diagram användes ej Milstolpar finns ej För få personer inblandade i planeringen Inget datorstöd har använts För mycket datorstöd har använts Kritiska linjen Aktiviteter längs kritiska linjen studerades ej extra Ingen kontroll på nästan-kritiska linjer Ingen kontroll på slack Kritiska linjen är inte beräknad med trepunkts-estimering Kritiska linjen är inte markerad i projektets tidsplan Affärsmässiga risker Produkten ligger inte i linje med organisationens verksamhet Produkten är inte förankrad i ledningen Projektet kommer att dra över budgeten Projektet kommer att dra över tiden Konkurrenter Omodern produkt

4 Projektorganisation Ingen namngiven beställare Ingen beslutsmässig styrgrupp Beställaren saknar engagemang Ingen dokumenterad projektorganisation Intressentlistan är inte komplett Otydliga beslutsvägar Otydliga roller Någon har mer än en roll i projektet Projektmedarbetare är splittrade mellan olika projekt / andra arbetsuppgifter Ingen skriftlig resursallokering Medarbetarna sitter geografiskt utspridda Referensgrupp saknas Kvalitetsgrupper saknas Projektledaren arbetar inte heltid i projektet Vissa kompetenser saknas Nyckelkompetens försvinner Risker i / med egen linjeorganisation Avsaknad av ledningens stöd Konkurrens med annan verksamhet Ingen skriftlig resursallokering Projektet saknar förankring i linjen Negativa attityder gentemot projektet Kvalitetsrisker Produkten kommer ej att uppfylla kvalitetskrav Ingen kvalitetsnorm följs Kopplingen till kravspecifikationen finns ej Kvalitetsbegreppet är otydligt Medarbetarna har olika kvalitetsbegrepp Kunden/beställaren och kunden/användarna har olika förväntningar på produkten Kvalitetssäkring av projektet saknas Kvalitetssäkring av produkten saknas

5 Risker i samband med ändringar Ingen rutin för ändringshantering finns Inget ändringsdokument används Inga tradition med rutin för ändringar Det är inte styrgruppen som beslutar om ändringar Vem som helst föreslår ändringar Rutin finns men används ej Hysteriskt många ändringar Det finns ingen ändringslogg Ändringar tillåts hur sent som helst i projektet Information Informationsansvarig saknas Det finns ingen informationsmatris Informationsflödet är inte fastställt Information i fel omfattning Ineffektiva möten Mycket ryktesspridning Ingen bryr sig om informationen Ingen tydlig uppföljning av beslut Ingen projektplats för information Dokumentation Det finns ingen dokumentstandard Dokumentstandard används ej Det finns ingen namnstandard Namnstandard används ej Det finns ingen dokumentansvarig Mallar för dokumentation används ej Det finns inget projektarkiv Medarbetare känner ej till projektarkivet Protokoll förs ej vid möten Backup-rutin finns ej Backup-rutin används ej Inget ärligt intresse för dokumentation Dokumentationen tar vi senare

6 Arbetsmiljö Dåliga lokaler Mörk miljö Trånga arbetsplatser Mobbing på arbetsplatsen Ingen engagerande miljö Föråldrad teknisk utrustning Riskanalys Gjordes riskanalys i förberedande fas Är riskanalys inplanerad i genomförande fas Etablerad metod saknas Beställaren delges ej resultatet av riskanalysen Utnyttjas rätt kompetens för riskanalys Deltager projektmedarbetarna i riskanalyserna Felaktig metod används Influensdiagram används inte

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling Innehållsförteckning 2 Offertförfrågan 3 Projektdefinition Projekt SBID 5 Offert 15 Avtal 17 Individplan för projektmedarbetare 18 Projekt SBID 18 Individkontrakt för projektmedarbetare

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kapitel 1. Projekt som arbetsform

Kapitel 1. Projekt som arbetsform Kapitel 1. Projekt som arbetsform Organisation formaliserad gruppbildning samordnad för att uppnå gemensamma mål. Organisationsteori; struktur (funktioner, befattningar, hierarkier, titlar och rangordning),

Läs mer

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker.

Sammanfatta ovanstående arbete under följande rubriker. PIE. IEI. Linköpings universitet. 1 Artikel A3 i serien Att komma igång och bli klar i tid Att starta ett projekt målorienterat Komplett material finns på : http://www.iei.liu.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=672&a=4984&dir=/projekt_och_grupp

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV

PROJEKTLEDAREN FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV PROJEKTLEDARE FÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VÅGA VINN $ UPPDRAG - RESURSER PROJEKTLEDAREN VERKTYGEN REDOVISNINGEN EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV AIM Ledarskap,

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Vad är ett projekt 2 Idéfasen 3 2.1 Brainstorming 2.2 Synopsis 3

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer