Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering"

Transkript

1 Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska trafiksignalssystem såsom det kompletta trafiksystemet till det mest avancerade tunnelsystemet i Europa, Södra Länken i Stockholm. Tack vare PKS från Projecticon kan vi säkerställa att ledning och projektdeltagare förstår varandra när vi pratar projekt oavsett var i Norden eller Europa våra anställda arbetar" Michael Cewers Affärsutvecklingschef Swarco Technology

2 PKS - Projektstöd Ett intuitivt stöd för alla typer av projekt i alla miljöer, tillgängligt integrerat med dokumenthantering och projektverktyg. Projecticon PKS är ett etablerat verktyg för projekthantering inom företag som Volvo, Perstorp, Cardo m.fl. Projecticon PKS bygger på mångårig erfarenhet av metodutveckling och praktiskt projektarbete. PKS säkerställer måluppfyllnad genom strukturerat projektarbete och fokuserar på samverkan och tydlighet mellan beställare och operativa projektmedlemmar. För organisationen innebär det samma insikt i användning av gemensamma begrepp projekt blir en naturlig samverkansform vid tvärorganisatoriskt arbete samma grundföreställning om arbetsgången i ett projekt inriktning på att faktiskt ta sig i mål PKS Översikt Verktyget är uppbyggt kring ett intuitivt grafiskt arbetssätt där varje element innehåller ett generellt stöd både konceptuellt och i den aktuella situationen. I den definierade situationen har Du tillgång till den kunskap som fördefinierats i form av; Beskrivning Mallar Checklistor Råd och tips Exempel Dessutom finns relaterad och stödjande information som presentationsmaterial, referenser etc.

3 Dokumenthantering Projecticon PKS är fullt integrerat mot Microsofts verktyg för dokumenthantering (WSS) och Projektuppföljning (MS Project). Tillsammans ger detta ett komplett verktyg för organisationen med metod och verktyg i samverkan. Företagets projektkultur byggs upp med ett gemensamt synsätt kring projekt i en lättillgänglig form där all information är samlad på ett ställe. En användare når alltid metodiken, men för åtkomst till projektspecifik information krävs inloggning. Access till information ges baserat på individens behörighet. Projektdokument publiceras via PKS, som blir organisationens fönster mot alla pågående projekt samt en erfarenhetsbank över avslutade. Projekt: - Revision Produktutveckling - Marknads organisation - Ekonomiuppf öljning Logga in: ID: Password: Alla dokument har en naturlig koppling till en del, fas eller etapp inom projektet vilket ger en naturlig överblick även för en utomstående om projektets status. Beskrivning, tillvägagångssätt och mall för att ta fram en projektbeskrivning för det aktuella projektet ligger på samma ställe. Modellmetodik och genomförande är samlade i ett verktyg och gränssnitt vilket ger överblick och enkelhet. För detaljplanering och administration av projekt används verktygen WSS och MS Projekt i det dagliga arbetet. Mallar, strukturer och även checklistor finns hela tiden tillgängliga som stöd och för att styra upp metodiken. Detta ger en konsekvent hantering och gemensamt arbetssätt.

4 Microsoft Project solutions Tanken är att den kunskap ett företag eller en organisation samlar på sig genom att planera, styra och följa upp projekt, portföljer eller resurser skall kunna återanvändas för att bidra till ständig förbättring av verksamheten För att få ett operativt projektverktyg och dokumenthantering har vi utgått från WSS som är en MS-Project relaterad programvara från Microsoft. WSS är uppbyggt som en webbaserad kommunikationscentral för MS Project-relaterade data för både projektledare, resursägare och individer. Med hjälp av WSS bygger vi vyer som strukturerar, integrerar och tillgängliggör information kring projekt, strategiska portföljer, risker och resurser. Det kan dels vara strukturerad information som kritiska linjen, resurstillgänglighet och kostnader, dels ostrukturerad information som dokumentation, enkäter och diskussioner. Om vi även använder oss av Microsoft Project Professional och Microsoft Project Server kan vi erbjuda en kraftfull företagslösning där all projekt- och resursinformation lagras i en central databas. Projektmedlemmar resursägare och företagsledning kan med hjälp av en webbläsare sedan ta del av informationen samt redigera och analysera den utifrån sina olika behov. Anpassning Projekticon PKS är en generell modell för alla typer av projekt och organisationer, men anpassas efter organisationens specifika krav på dokument och interna standards. Den blir den egna organisations specifika modell som kommer att bygga värdeökande erfarenheter från en mängd projektsituationer.

5 Projecticon Projecticons affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att hantera sina projekt enligt förväntan. Vi vill bidra till projektets framgångsrika genomförande och avslut inom givna tids och kostnadsramar. Fokus ligger på Målformuleringen där vi insisterar på att även ha uttryckt det allra viktigaste; de varaktiga, mätbara effekter som projektet skall leda till. Utgångspunkten för våra tjänster och resultat är vår mer än 25-åriga projekterfarenhet likaväl som vår projektmetodik samt verktyget PKS, ett webbaserat kunskapsstöd i projekthantering. Vi erbjuder stöd och utveckling på tre nivåer: För organisationen i form av en gemensam projektmodell som ger hela organisationen en tydlig metod för att hantera förändringsarbete. Företagsledning, beställare och projektorganisation kan äntligen lita på varandra i full vetskap om att alla vet vem som ska göra vad när. I projektet genom att ge aktivt stöd under hela projektet från projektstart till genomförande och avslut. Just avslut betyder för oss en början på en analys av hur projektet faktiskt har lyckats. Därför fortsätter vi där andra slutar och ger stöd även för målmätning och effektgrad Till individen via utveckling av varje medarbetares egen projektfärdighet och stöd i den egna rollen Projektfilosofi Framgångsrika projekt måste förberedas på rätt sätt. Ett ärligt åtagande bland berörda, en koppling till överordnade mål och strategier samt tillräckligt med tid för förberedelser är framgångsfaktorer för att kunna uppnå ett verkligt resultat. Att arbeta i projekt kräver samverkan och samarbete. Alla medverkande ska ha en gemensam uppfattning om projektmålen och projektet såväl som ett gemensamt arbetssätt. Alla intressenter såsom beställare, projektledare, projektmedarbetare, linjeorganisation, företagsledning, leverantörer, mottagare, kunder och investerare ska dela förväntningarna på projektets resultat. Vi sammanfattar vår grundsyn i tre ord: Enkelhet för alla intressenter att snabbt förstå projektets innehåll och upplägg. Tydlighet ger konsensus, samförstånd och acceptans av projektmålen och arbetssättet. Mod är att våga mäta resultatet, att vara ärlig och ha den moraliska styrkan att ifrågasätta.

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PKS utbildning internt

PKS utbildning internt PKS utbildning internt Produkter och tjänster för ökad projektkultur Partner För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och tillsammans.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer