Verksamhetsutvecklingsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsutvecklingsprojekt"

Transkript

1 Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund

2 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för projektet Digital bild och video 1. Förutsättningar/Bakgrund I habiliteringsverksamheten använder många medarbetare digital bild/video i sitt behandlingsarbete. Det finns många oklarheter kring användningen av digital bild/video t ex vilken teknisk utrustning och vilka programvaror som ska användas, hur användarna ska få utbildning i hanteringen av detta samt folilöpande tekniskt suppoli? En annan mycket viktig fråga är hur det skapade materialet ska lagras - journalhandling alt förstöras? 2. Verksamhetsmål - effekter Användningen av Digital bild och video fungerar optimalt Organisation och kommunikation för digital bild och video är tydlig och fungerar bra 3. Omfattning och avgränsning Behandlande personal inom Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän, som använder digital bild och video i sitt arbete 4. Genomförande med tidsplan Projektet löper under tiden 1 maj 2011 till 30 april Kartlägga och utreda vilken teknik som ska finnas för digital bild och video dokumentation i behandlingsarbetet och annan verksamhet Ansvara för att ta fram underlag för beslut rörande vilken teknik som behövs för att kunna använda digital bild och video för dokumentation i behandlingsarbetet och annan verksamhet Ta fram rutiner för användning av digital bild och video i behandlingsarbetet Rutiner för hur bilder och filer lagras i journalen i samarbete med Maria Jansson och Eva Hammarström Rutiner för övrig lagring och desnuktion av digitalt AV -material görs i samarbetet med Utvecklingsledare IT Susanne Rhodin och InfOlmationsavdelningen Efter beslut implementera rutinerna Utkast projketplan digital bild och video. doc 1(4)

3 Beskriva hur ansvaret, uppfoljning och revidering av rutinerna ska ske Utbildning Lägga upp utbildningspaket på olika kompetensnivåer for personalen Utbilda berörd personal Vid behov utbilda LITA - Arbetsplats så denne kan bistå sin enhet t ex med filmning och redigering Inköp Lista ska upprättas vad enheterna behöver därefter beslut av Verksamhetschef. Ge förslag tiii Habchef vad som ska kasseras och vad som behöver inköpas. Bistå enheter i samband med inköp av utrustning och programvara Webbplats I samarbete med habiliteringens Webbredaktör Amie Granmalm skapa en Webbplats med rekommendationer om aktuell utrustning samt information om projektet Projektrapport Projektrapport med rekommendationer om hur ansvaret, organisation och kommunikation för digital bild och video ska vara 5. Projektorganisation 5.1. Uppdragsgivare och styrgrupp Uppdragsgivare är Annika Sundqvist, Verksamhetschef I styrgruppen ingår Utvecklingsledare Susanne Rhodin, Habiliteringschef Maria Eriksson Styrgruppens uppgift är: Att kontinuerligt följa genomförandet av projektet Informationsutbyte sker mellan projektledare och referensgrupp. Frågor och synpunkter angående projektet lyfts tiii styrgruppen av projektledaren Projektledare Ellinor Eklund Uppdraget omfattar: Genomföra projektet utifrån beslut Kontinuerligt dokumentera och följa upp process, innehåll och resultat Ansvara för dagordning och anteckningar vid styrgrupps- och referensgruppsmöten UTKAST Digital bild och video

4 Utvärdera projektmålen Redovisa projektet i en rapport med rekommendationer om hur ansvaret, organisation och kommunikation för digital bild och video ska vara 5.3. Referensgrupp Fyra yrkesutvecklare som arbetar med digital bild och video. Två från Barn och ungdomshabiliteringen och två från Vuxenhabiliteringen. 6. Projektkalkyl Projektet bekostas bl a genom nystartjobb via Arbetsförmedlingen. Tjänstgöringsgrad 80% 7. Arbetsmetoder 7.1. Riskhantering Tidigare var bestämt att hantering av digital bild och video skulle göras lika i hela H & H, men inget har skett. Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän utvecklar nu detta för sitt verksamhetsonuåde. Om det kommer centrala direktiv kan dessa påverka projektet negativt. För att minska riskerna ska Verksamhetschef Annika Sundqvist kontinuerligt informera sina kollegor evc) om projektet Kvalitetssäkring Styrgmppen och projektledaren träffas med syfte att: Stämma av processen Ta upp synpunkter och frågor Styrgmppen och projektledaren träffas varannan månad. e Kort rapport lämnas vmje år i slutet av november till verksamhetsberättelsen. Regelbunden information om projektet lämnas till webbredaktören, som lägger det på webbplatsen. 7.3.Ändringshantering Projektledmen lyfter fi ågor om behov av förändringar i projektet till styrgmppen och tar vid behov fram ett skriftligt underlag. Styrgmppen tar beslut. Ä ndringsbeslutet läggs sedan på webbplatsen 7.4. Dokumentstyrning Versionshantering görs genom att alla dokument har datum. Om samma dokument omarbetas skrivs versionsnummer. Projektledaren sparar alla versioner i projektledarens H-katalog. UTKAST Digital bild och video

5 Regelbunden rapport på intema och extema Webbplatsen 7.S.lnformation Uppdragsgivaren/Verksamhetschefen kommunicerar med styrgruppen och projektledaren om projektet. Styrgruppen kommunicerar med verksamhetsutvecklaren, med projektledaren och med habiliteringsledningen. Projektledaren kommunicerar med styrgruppen, referensgrupp och vid behov med Verksamhetsutvecklaren 8. Projektmål - fönäntat resultat vid projektavslut Det finns fungerande teknik för användning av digital bild och video för dokumentation i behandlingsarbetet och annan verksamhet Rutinema för användning och lagring av digital bild och video i behandlings arbetet är kända för berörd personal Rutiner för övrig lagring och destruktion av digitalt AV -material är kända för berörd personal Organisation för ansvar, uppföljning av rutiner är tydlig Utbildningspaket är genomförda för personal LITA - Arbetsplats kan bistå sin enhet t ex med filmning och redigering. Utrustning och programvaror är enhetlig inom Habiliteringen Göteborg o S Bohuslän. Det finns en webbplats på intranätet som innehåller rekommendationer om aktuell utrustning Beslut datum (:t: q ;:1g chef UTKAST Digital bild och video

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Slutrapport 1 (15) Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Projektägare är: LfMT; Hans-Olof Carlsén Versionshistorik Version 1 Datum

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER För kännedom Landstingsstyrelsen Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky IT-chef Ante Grubbström Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman T.f. Landstingsdirektör Helena Söderquist INTERN STYRNING OCH

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

PROJEKTPLAN. Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende. 2013-02-25 Carina Smith SÄN 2013/54-709

PROJEKTPLAN. Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende. 2013-02-25 Carina Smith SÄN 2013/54-709 PROJEKTPLAN Förebyggande arbete gällande bränder i ordinärt boende 2013-02-25 Carina Smith SÄN 2013/54-709 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar... 3 2 Mål och delmål... 3 3 Förväntat resultat... 4 3.1

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer