Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader"

Transkript

1 Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun

2

3

4 På två månader kan ni ha ny teknisk lösning på plats som ni kan arbeta i migrerat och klart Eller?

5 Oavsett om ni väljer avrop eller upphandling av ny systemlösning Gör inte det klassiska felet och börja i fel ände Vi köper systemlösning först sen kan vi utreda och fastställa behov, krav och rutiner allt eftersom Kan få stora konsekvenser!

6 Framgångsfaktorer Viktigt med tydligt ansvar på (kommun)ledningsnivå för Verksamhetsutvecklingen Systemägarskapet Identifiera nuläget och målbilden tidigt i projektet Ta fram konkreta, mätbara effektmål Skapa delaktighet i verksamheten/org. Våga ifrågasätt regelverk Vi har alltid gjort så här är inte ett kvitto på väl fungerande verksamhet För-/grundarbetet viktigt!

7 Nytt ärendehanteringssystem Inte bara en teknisk lösning Behöver se över processerna som är kopplade till ärendehanteringen Inte bara registreringsrutiner Identifiera ett nuläge och önskat nyläge och hur nå nyläget

8 Utvecklingsprojekt Förändrad yrkesroll Projektledare Kravställare/-analytiker Delta i utvecklingsprojekt Kunskaper i process- och begreppsmodellering samt verksamhetsutvecklingsfrågor

9 Frågeställningar att fånga upp Inför beslut om projekt Inför start av projekt Under projektets gång Inför avslut av projekt Uppföljning och utvärdering av avslutat projekt

10 Inför beslut om projekt Tydlig projektbeställning från ledningen (med budget, tidplan, avgränsningar) Behovsanalys Målbild vision vart är vi på väg? Målgrupps- och intressentanalys Vilka berörs/påverkas av systemet? olika behov/krav Interna och externa Hur ser framtiden ut? en intressent det också! Effektanalyser (som konkretiseras i effektmål) Nyttokalkyler och nyttorealisering "Varför ska vi göra det kostar mycket pengar Ett sätt att sälja in och förankra hos ledning och beslutsfattarna

11 Nyttorealisering effektkedja vid verksamhetsutveckling MÖJLIGGÖRARE UTVECKLINGSINSATSER FÖRÄNDRINGAR NYTTOR EFFEKTMÅL Konsolidera processer Ökad kostnadseffektivitet Nytt systemstöd Best Practice Etablera processbaserade mål och mätetal Konsolidera befintliga databaser ink. datatvätt Etablera tydliga överenskommelser mellan kund - leverantör Fastställ tjänstekatalog och prismodell Effektiviserade arbetssätt Ny verksamhetsmodell Formaliserat tjänsteutbud Högre servicenivåer Ökad kompetensnivå (COE) Optimerade processer Bättre informationskvalitet Bättre beslutsunderlag och snabbare rapportering Minska kostnaden för vår stödverksamhet med 20 % Konsolidera vår stödverksamhet i ett gemensamt service center tills 31/12 Öka servicenivån med 10 % på våra stödtjänster Etablera ny organisation Nya roller Ökad transparens vad gäller kostnader Utbilda personal Ökad medarbetartillfredsställelse

12 Inför beslut om projekt Övergripande nulägesanalys Fånga upp nuvarande problem, varför byta? Övergripande finansieringsplan Vem står för kostnaderna nu och efter införandet? Lokala anpassningar och integrationer? Samverkansutredning Kommunikationsplan Hur säljer vi in det i verksamheten? Förankring, transparens öppenhet! Skapar delaktighet hos medarbetarna Projektdirektiv

13 Inför start av projekt Realistisk tidplan Detaljerad nulägesanalys Regler, strategier, riktlinjer Utgå ifrån befintliga styrdokument för dokument- och ärendehantering samt arkivhantering och informationsförsörjning Riktlinjer för ärendehantering, dokumenthanteringsplaner, strategier, arkivredovisning, processbeskrivningar, informationssäkerhetspolicys, m.fl. Informationshanteringskrav Övriga verksamhetskrav Tekniska krav Systemkartläggning

14 Inför start av projekt Projektplan (med budget) Projektorganisation Prioriteringar och avgränsningar Fastställd finansieringsmodell Riskanalys Kartläggning juridiska påverkandefaktorer Många lagkrav inom olika områden som styr hanteringen, upphandling/avrop, m.m. Informationssäkerhet

15 Under projektets gång Tydlig kravställning och tydliga processer ger förutsättningar för bra svar vid avrop Delaktighet olika användargrupper Arbeta strukturerat och målmedvetet för att hantera komplexiteten Kartlägg behoven, olika parallella aktiviteter inom olika områden Ha med en helhetssyn i arbetet! Prioritera och avgränsa kan inte få med allt inledningsvis Om det behövs kör flera mindre delprojekt parallellt/omlott Även om flera delmoment HA KOLL PÅ HELHETEN!

16 Under projektets gång Tänk på slutanvändarna vid kravställningen Involvera slutanvändaren på ett tidigt stadie och ha användarvänlighet i fokus. Tänk integration DoÄ behöver prata med andra system. T.ex. e-postprogram, e-tjänsteportal, e-arkiv, adresser/e-postkontakter ökar effektiviteten och höjer användandet

17 Under projektets gång Ha koll på de centrala processerna kopplade till ärendehanteringen Systemet ska vara anpassat efter era processer och era krav Utvecklingsplan allt kan inte vara på plats vid driftsättning Vissa automatiska ärendeflöden koppla på allt eftersom

18 Under projektets gång Sätt upp tydliga mål för införandet Alla (avdelning, förvaltningar, roller) som påverkas av införandet bör ha tydliga och mätbara mål. Riktlinjer för dokument- och ärendehantering Nya processer och arbetssätt nya rutiner! Enhetligt Förankrade Involvera användargrupperna - delaktighet

19 Inför/efter projektavslut Förvaltningsorganisation och plan Dokumentation Utbildningsinsatser olika användargrupper Utvärdering Effektutvärdering Nyttor och mål/vision Uppföljning och utvärdering av själva projektet Vad gick bra Vad gick mindre bra

20 Förvaltningsorganisation Vem har ansvaret efter driftsättning? Det måste finnas en organisation och plan för dokument- och ärendehanteringen Förvaltning och vidareutveckling av processer, styrdokument och tekniska lösningar Fastställ roller och ansvar Dokumentera! Systemförvaltningsuppdrag Besluta och förankra i organisationen

21 Förvaltningsorganisation Ex. på roller som kan ingå Registratorer Handläggare Chefer Nämndsekreterare Arkivarier Styrgrupp Processansvariga/processledare Systemförvaltare, system- & informationsägare Super-users

22 Förvaltningsplan Plan för förvaltning och vidareutveckling Levande dokument Någon ansvarig (t.ex. systemförvaltare) Plan för vidareutveckling, anpassningar, support, kostnader, m.m.

23 Exempel genomförandeprojekt

24 Avslutande tankar Förändring måste få ta tid! Centralt beslut centralt finansierad budget Tydligt utpekade resurser och projektledare Få förutsättningarna att arbeta med projektet Tydlig uppdragsbeskrivning (med avgränsningar) Styrgrupp med strategiskt viktiga roller Införandemetod Projektet som helhet dela upp i delprojektetapper och avrapportera successivt visar att det händer något

25 Avslutande tankar forts. Flexibilitet och ändringshantering! räkna med att ni behöver göra förändringar i projektet Se till att ta fram och förankra förvaltningsorganisationen i tid! Ska finnas på plats vid driftsättning Förvaltningsmodell för fortsatt hållbart arbetsätt och kvalitet Få medarbetarna att känna delaktighet Transparens i projektet (insyn) Bjud in till möten, informationstillfällen, utbildningar. Internt kommunikation är A och O. Använd era kommunikatörer!

26 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare Tel

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0 TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER Vid förändring av ärende- och dokumenthantering Version 1.0 1 Inledning Dessa rekommendationer, TAM 1:2008, togs fram år 2008 inom projektet TAMAD - Förstudie. Syftet med projektet

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012

www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 www.pwc.com/se Marks kommun Översyn av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser Maj-juni 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod för granskning 3. Deltagande personer 4.

Läs mer

Projektplan: Nilex-projektet

Projektplan: Nilex-projektet 1 (7) Projektplan: Nilex-projektet Projektledare: Björn Pettersson Uppdragsgivare: Stefan Lindkvist Datum: 28-1-25 1. Bakgrund och motiv IT-enheten har under en längre tid brottats med problem att få processer

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer