Att ta fram en tidsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta fram en tidsplan"

Transkript

1 Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling

2 Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat. Det är ett stapeldiagram som representerar de olika aktiviteterna med en stapel, där längden på stapeln motsvarar en tidsskala. GANTT-schemat har fått sitt namn efter Henry Gantt en amerikansk superplanerare från början av 1900-talet som konstruerade denna typ av planering för den amerikanska verkstadsindustrin. Ett exempel på GANTT-schema kan se ut så här: Här grupperas aktiviteterna i två olika delprojekt som sins emellan är beroende av varandra (Delprojekt Ett skall vara färdigt innan Delprojekt Två kan starta). En nackdel med GANTT-schemat är att det inte framgår (grafiskt) om de olika aktiviteterna är beroende av varandra eller om deras planering i tiden är beroende på andra orsaker. Trots denna brist var GANTT-schema-tekniken den mest använda fram till mitten av talet, I samband med det så kallade Polaris-projektet 1956 amerikanska marinen skulle då ta fram en ny generation ubåtar (atomdrivna och kärnvapenbestyckade) konstaterade planerarna att GANTT-schemat inte var tillräckligt bra för ett så stort projekt. Polaris-projektet innehöll cirka aktiviteter. Även om de slog ihop aktiviteterna till stora delprojekt så behövdes en bättre grafisk metod för att åskådliggöra de olika aktiviteterna inbördes förhållande. De olika förhållanden som man koncentrerade sig på var huruvuida aktiviteterna var oberoende av varandra (dvs de skulle kunna starta parallellt) eller om de hade ett inbördes förhållande (dvs den ena skulle vara färdig innan den andra kunde starta). Polaris-projektets planerare skapade det så kallade PERT-diagrammet.

3 PERT-diagram PERT står för Program Evaluation and Review Technique och är en metod som har sin styrka i att representera de olika aktiviteterna grafiskt i förhållande till varandra. Utgångspunkten när man arbetar med PERT-diagrammet är resultatet från WBSen (Work Breakdown Structure aktivitetsnedbrytning). När man skall börja konstruera ett PERT-diagram skall man starta längst till vänster med en noll-aktivitet (dvs en aktivitet utan vare sig längd eller innehåll). Därefter ställer man sig frågan: Av alla aktiviteter från WBSen vilka skulle vi kunna börja med samtidigt? Det betyder inte att vi nödvändigtvis kommer att starta med alla de aktiviteter som vi skulle kunna göra, men det är nästa steg att prioritera mellan de olika aktiviteterna. En sådan början på ett PERT-diagram skulle kunna se ut så här: Cirklarna representerar respektive aktivitet och linjerna visar sambanden dem emellan. Aktiviteter som har en linje (ett samband) mellan sig representerar ett beroende, nämligen att den första måste vara färdig innan nästa kan börja. Allt börjar längst till vänster med Start-aktiviteten och förgrenar sig sedan ut i mer eller mindre komplexa nät. Allt skall så småningom mynna ut i Slut-aktiviteten längst till höger. Inga spår eller vägar får försvinna ut i intet och det får inte heller finnas några spår eller vägar som kommer från ingenstans.

4 Det är mycket viktigt att identifiera de olika beroenden i PERT-diagrammet utifrån aktiviteterna och inte utifrån resurserna. Exempel: Rätt Aktiviteten skriva testfall måste vara färdigt innan aktiviteten Testa kan börja och detta oavsett om det är en eller flera människor inblandade. Fel Aktiviteterna Montera motor och Kopiera dokument kan gå parallellt men eftersom jag bara har Pelle till mitt förfogande så ritar jag in dem i sekvens. När själva nätverket är uppbyggt skall varje aktivitet tidssättas. OBS! här är det viktigt att tiden anges i kalendertid (dvs verklig tid inte i persontid). Det är också viktigt att alla tider anges i samma tidsmått (oftast dagar eller veckor). Det kan se ut så här: Därefter skall den så kallade kritiska linjen identifieras. Den kritiska linjen är den väg genom hela PERT-diagrammet (från Start till Slut) som tar längst tid. I detta läge skall man se till alla olika vägar och se vilken som matematiskt tar längst tid, dvs har den högsta summan av aktiviteternas längd.

5 I ovanstående exempel ser den kritiska linjen ut så här: Den kritiska linjen är alltså den längsta vägen, men det är samtidigt den kortaste tid som vi kan genomföra projektet på. Vi har ju när vi skapade PERT-diagrammet konstaterat vilka beroenden resp oberoenden som vi har mellan alla aktiviteter. Detta betyder ju att aktiviteterna längs den kritiska linjen alla har ett inbördes beroende så att den första måste vara färdig innan den andra kan starta och den andra måste vara färdig innan den tredje kan starta och så vidare. Därför kommer dessa aktiviteter att ta så lång tid som vi har räknat fram dvs den kritiska linjen. Aktiviteterna längs den kritiska linjen styr alltså projektets slutdatum. Om man måste av olika anledningar försöka förkorta projektets genomförandetid måste man förkorta någon eller några av aktiviteterna längs den kritiska linjen. Det hjälper inte att förkorta andra aktiviteter (som då inte ligger längs den kritiska linjen) eftersom projektets genomförandetid inte påverkas. Det sätt man kan tänka sig för att försöka förkorta aktiviteterna längs den kritiska linjen är att öka antalet personer som arbetar på respektive aktivitet eller att ta hjälp av något verktyg etc etc. Det är dock ganska svårt att förstå hur ett PERT-diagram fungerar om du inte har arbetat med tidigare. Många vill ha en tidsaxel även i detta diagram, vilket teoretiskt går, men det är inget som jag rekommenderar. Det blir oftast oöverskådligt. Översätt i stället PERT-diagrammet till ett GANTT-schema för att på detta sätt få ett användbart tidsschema.

6 Omvandling från PERT-diagram till GANTT-schema Om vi tittar på PERT-diagrammet ovan skulle GANTT-schemat se ut så här: När detta är färdigt så bör jag se över hur jag vill / bör utnyttja mina medarbetare. Det kan ju vara så att en och samma person skall arbeta med flera olika aktiviteter och att jag då väljer att låta honom eller henne göra den ene aktiviteten för den andra, dvs jag förskjuter aktiviteterna i GANTT-schemat. Om projektet kommer att ha ledigt under en viss period skall detta också ritas in i GANTTschemat. Grunden för dessa eventuella justeringar är att man utgår (och helst inte rör) aktiviteterna längs den kritiska linjen. Övriga aktiviteter kan eventuellt flyttas. Om vi utgår från ovanstående GANTT-schema skulle dessa justeringar kunna göras. Börja med att identifiera den kritiska linjen:

7 Därefter kan vi flytta vissa aktiviteter (dock ej på den kritiska linjen) för att ta hänsyn till hur jag vill utnyttja mina resurser bäst. Därefter kan jag lägga in eventuell ledighet för projektet Genom att arbeta på detta sätt har jag nu kunnat ta fram ett bra tidsplaneverktyg ett GANTT-schema som kan användas när vi väl går in i projektets genomförandefas.

8 Att frysa planerna När vi väl får avtalet klart och går in i projektets genomförandefas så brukar man frysa tidplanerna (och även allt annat i projektdefinitionen). Med detta menas att man från denna stund anser att tidplanerna är heliga och att de skall hållas till vilket pris som helst. Under projektets genomförandefas kommer säkert nya önskemål nya krav att dyka upp. Det kan vara beställaren som vill utöka uppdraget, men det kan också vara någon av de blivande användarna som vill förändra något. Det kan även vara andra intressenter som kan tänkass vilja påverka slutprodukten. I detta läge är det mycket viktigt att följa rutinen för ändringshantering och diskutera vilka konsekvenser för projektet som eventuella ändringar (som oftast är i formen av tillägg) kommer att innebära. Beslut om genomförandet av förändringen (med motsvarande konsekvens) tas av styrgruppen. De nya aktiviteterna (från ändringen) skall ritas in i GANTT-schemat, men vi skall alltid bevara vårt GANTT-schema som det såg ut när vi gick in i projektets genomförandefas, dvs då vi frös planerna. I praktiken innebär detta att en kopia av det ursprungliga GANTTschemat skall sparas oavsett om vi använder ett datoriserat projektplaneringsstöd eller ej.

9 Kedjan för att ta fram tidplaner Leveranser Aktiviteter (WBS) PERT GANTT

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Sida 1 Isabell Andersson MVI/LVA I en rapport inom ramen för projektet Operativ ledning med titeln Vad kan man åstadkomma med ledning när man möter en

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 4 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Eleverna behöver få möta aktiviteter där de får möjlighet att konkret uppleva ett nytt begrepp eller en ny metod, reflektera gemensamt och med

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer