LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS UNIVERSITET. Projektledning"

Transkript

1 Projektledning 1

2 Vad är ett projekt?? 2

3 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande 3

4 Exempel på projekt Utveckla en ny produkt eller tjänst Genomföra en ändring i en organisation Bygga ett hus eller anläggning Genomföra en politisk valkampanj Införa en ny affärsrutin Svara på en anbudsinfordran 4

5 Vad är projektledning?? 5

6 Vad är projektledning? PMIs definition är: Tillämpningen av kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder på projektaktiviteter i syfte att motsvara projektkraven. Ledning av projekt innefattar: Identifiera krav Fastställa tydliga och uppnåeliga mål Balansera de konkurerande kraven på kvalitet, omfattning, tid och kostnad Anpassa specifikationer, planer och metoder till de olika intressenternas behov. 6

7 Projektledningens historia Modern projektledning startade med Manhattanprojektet (atombomben) Olika verktyg: Gantt - chart, 1917, utvecklades av Henry Gantt PERT - chart 1958, utvecklades av US Navy PM Software, 1970-talet, utvecklades av den amerikanska armén och byggsektorn 1990-talet, Projektledning börjar användas mer generellt. 7

8 Projektledningens kunskapsområden Integration Omfattning Tider Kostnader Kvalitetsledning Personella resurser Kommunikation Riskhantering Upphandling 8

9 Projektstruktur Delprojekt Huvudprojekt Delprojekt Delprojekt Planera, genomföra, kontrollera, agera 9

10 Byggprojekt Design Produktion Förvaltning Idé System Bygg 10

11 De tre avgränsningarna Varje projekt är avgränsat av: Omfattning: Vad syftar projektet till? Tid: Vid vilken tidpunkt skall det vara klart? Kostnad: Vad får det kosta? (Hållbarhet: Vad är konsekvenserna?) Det är upp till projektledaren att: Balansera avgränsningarna Uppfylla intressenternas förväntningar 11

12 Projektintegration Definition Projektintegration är ett kunskapsområde inom projektledning som omfattar samordning av projektets kontaktytor gentemot interna och externa intressenter, samt av projektledningsfunktionens ansvarsområden Syfte Syftet med projektintegration är att säkerställa att projektets interna och externa kontaktytor integreras, samordnas och styrs 12

13 Projektintegration Identifikation av projektintressenter Identifikation av erfarenheter från liknande uppdrag Hantering av projektets kontaktytor Integrerad projektplanering Upprättande av projektspecifikationer, projektplaner och rapporter Integrerad ändringshantering Överlämning och stängning av projektet 13

14 Ramverket för projekt integration Focus on pulling everything together to reach project success! 14

15 Projektledningsplan Projektledningsplanen ett dokument som vägleder genom projektet: Koordinering av alla planeringsdokument Leder projekt teamet Utgångspunkt för uppföljning (utförande jämf. referensplan) 15

16 Projektledningsplan Vanliga delar Introduktion, översikt av projektet och dess syfte Omfattning och mål Projekt organisationen Intressent analys Projekttidplan Budget Kvalitets- och miljöplan Riskhantering Upphandlingsplan 16

17 Projektledningsplan - förslag på disposition Titelblad (titel, författare, kurs, datum) Sammanfattning Innehållsförteckning Inledning (bakgrund, syfte med dokumentet, definitioner) Målformulering och omfattning 17

18 Projektledningsplan - förslag på disposition (forts.) Projektorganisation - resurser Kommunikation och intressentanalys Tid (tidsplan) Kostnad (budget) Miljö- och Kvalitetsplan Riskhantering Upphandling Referenser Bilagor (eventuellt) 18

19 Vem? Anger projektets omfattning? Kan ändra projektets ramar, besluta om nedläggning? 19

20 Formulering av omfattningen Väldefinierad målformulering verkar för: överensstämmelse mål - resultat samarbete och kommunikation motivation för arbetsuppgiften tydligt projektavslut 20

21 Omfattningens innehåll Företagets syften (beställarens) Projektets syfte Projektets mål Personliga mål Avgränsningar 21

22 Kravspecifikation Produktkrav förväntat resultat av projektet exempelvis: Tekniska krav Estetiska krav Kvalitetskrav Miljökrav Projektkrav hur ska projektet genomföras exempelvis: Start- och sluttidpunkt Projektkostnad Organisation Metod Utbildning 22

23 Bestämma omfattning Bestämma omfattning: Dela upp I hanterbara mål/krav Mindre och hanterbara mål/krav hjälper till att: Förbättra planeringen av tid, kostnader och resurser Definiera en referensplan för uppföljningar Identifiera arbets ansvar 23

24 Work Breakdown Structure, WBS Work Breakdown Structure, WBS: Definierar den totala omfattningen av projektet Är utgångspunkt för planering av tid, kostnader och resurser..all the work required, and only the work required, to complete the project successfully 24

25 Work Breakdown Structure, WBS 1 Projekt 1.1 Motor 1.2 Chassi 1.3 Kaross Akt. 7 Akt. 1 Akt. 1 Akt. 2 Akt. 5 Akt. 4 Akt. 3 Akt. 6 25

26 Byggprojekt Hus Mark Byggnad Installationer Ledning Trädgård Grund El VVS Stomme Stomkompleteringar Interiör Dörrar och fönster Tak 26

27 Riktlinjer för utarbetning av WBS 1. Ett arbetspaket skall bara finnas på en plats 2. Arbetet i ett arbetspaket är lika med summan av arbete i nivån under 3. Varje arbetspaket har bara en ansvarig 4. Strukturen på WBSen skall följa den verkliga arbetsgången 5. Projektdeltagarna bör vara delaktiga I utformningen av WBSen 6. Dokumentera varje arbetspaket för korrekt förståelse av syftet 7. WBSen måste vara flexible så att eventuella ändringar kan hanteras 27