Välkomna till kurs i projektledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till kurs i projektledning"

Transkript

1 Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar på kursen? Dag Swartling Thomas Magnusson Gunnel Sundberg Carina Hoyheim Rune Olsson Samt gästföreläsare Källa: I-broschyr 2007 Studentkommentarer förra året Duggan var en förtäckt tenta Rättningen av duggan var för hård Lägg MS-project arbetet som labb istället Bättre struktur på kursen och hemsidan Bra bok Nyheter till i år Projektsimulering MS Projekt som labb Föreläsningsserien Duggan ersätts av tenta Mallar för bedömning av arbeten 1

2 Förväntningar Från vår sida Från er sida? Lite Praktiskt Upplägg Uppgift Klassindelning Lärarnormer Projekt? Specifikt mål Tidsbestämt Kostnadsbestämt Tillfällig organisation Vad behöver en projektledare kunna? Metod Människa Miljö Projektledarens ansvar Projektledaren Rapportera Hantera externa intressenter Förstudie Planering Genomförande Avslut Bakgrund Syfte/Mål Intressenter Kostnad Resurser Affärsnytta Specifikation Avgränsningar Aktiviteter Tidplan Milstolpar Budget Organisation Riskhantering Löpande uppföljning: Mål Tid Kostnad Delleveranser Kommunikation Ledarskap Slutleverans Efterkalkyl Utvärdering Följa upp Reflektera över egen roll Planera, strukturera Hantera gruppen ur: Briner m fl: Projektledaren 2

3 Projektmetodik Arbetsstruktur WBS 1. Definiera uppgiften Vad vill vi uppnå? Hur vet vi att vi är klara? För vem och varför? 2. Bryt ned till hanterbara delar (aktiviteter) Arbetsstruktur (WBS) 3. Beräkna resursbehov Arbetstid Material Utrustning Etc. 4. Planera genomförande Ansvar Milstolpar Tidplan 5. Analysera risker Riskhändelse Konsekvens & Sannolikhet Åtgärdsplan/ansvar 6. Följ upp löpande under projektets gång! Huvudprojekt Delprojekt Arbetspaket Aktivitet A Projektets namn A.1 A.2 B.1 B.2 A.1.1 A.1.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 B.1.1 B.1.2 B B.2.1 B.2.2 Planeringsflöde Milstolpar = Tidsatta delmål Tonnquist s. 124 Varför riskhantering? Arbetsgång riskanalys 1. Utgå från målen med projektet Påverkansmöjlighet Kostnad 2. Identifiera händelser som leder till att målet inte nås inom givna tids- och kostnadsramar 3. Sannolikheten för att de uppträder? 4. Konsekvensen om de inträffar? 5. Är den sammanvägda risken acceptabel? JA fatta beslut (om hur fortsätta) Start Slut NEJ åtgärda eller omdefiniera mål/tid/kostnad och gör en ny riskanalys 3

4 Minirisk Projekttriangeln Bra Snabbt Billigt Välj 2 Kvalitet Tid Resurser Är den här kursen ett projekt? Varför/varför inte? Diskutera 2 & 2 Betrakta kursen ur ett projektperspektiv Mål Tid Resurser Arbetsformer Innan ni tar uppdraget.. Första frågan: Är det rimligt att uppnå målen inom ramen för given tid och resursförbrukning? I höstas körde 50% på tentan.. Väldigt få (ingen?) skrev 5:a på förra vårens dugga.. Mål Kursens syfte: Kursens syfte är att ge de studerande övning i att planera, leda, styra genomföra och presentera tekniska och/eller administrativa projekt 4

5 Risker? Arbetsgång riskanalys 1. Utgå från målen med projektet 2. Identifiera händelser som leder till att målet inte nås inom givna tids- och kostnadsramar 3. Sannolikheten för att de uppträder? 4. Konsekvensen om de inträffar? 5. Är den sammanvägda risken acceptabel? JA fatta beslut (om hur fortsätta) NEJ åtgärda eller omdefiniera mål/tid/kostnad och gör en ny riskanalys Projektdisciplinens utveckling Först metoder Sedan Människor Jämför Taylor & Mayo IPMA International Project Management Association (fd INTERNET) Paraplyorganisation för nationella projektledarföreningar Bildades 1965, registrerad i Schweiz 44 medlemmar, Svenskt Projektforum är en av dessa Internationellt erkänd certifieringsmodell Fördelar för projektledaren Internationellt erkänt certifikat Definierad kompetensnivå Kunskap och utvecklingsmöjligheter Kontaktnät Status och erkännande Fördelar för företaget Professionella projektledare Karriärväg Krav från kunder Krav från finansiärer Säkerhet 5

6 IPMA certifiering Mänsklig bedömning av Metodkunskap Erfarenhet Beteende Certifieringen genomförs normalt på svenska, kan även genomföras på engelska Antal IPMA-certifierade per år I slutet av 2007 räknar IPMA med certifierade i världen est. D C B A Certifiering på 4 nivåer Nivå A: Certifierad projektchef ska kunna styra projektportföljer eller -program Nivå B: Certifierad senior projektledare ska kunna leda komplexa projekt Nivå C: Certifierad projektledare ska kunna leda projekt av lägre komplexitet Nivå D: Certifierad i projektkunskap ska ha grundläggande projektledningskunskap IPMA certifieringens tre hörnstenar Referensram Certifieringsprocesser Assessorer Steg i certifieringsprocessen Nivå A + B Nivå C Nivå D Självutv Skriftligt ärdering prov Projektbeskrivning Works hop Intervju Föreläsningen Vilken nivå har projektarbetet i företag? Vad skiljer lyckade och misslyckade projekt? Vilka beteenden driver fram lyckade projekt? 6

7 Bakgrund Studie över företag som infört robotiserad svetsning Genomförd Intervjuer & enkäter, totalt frågor Projektets start och genomförande samt resultat Syfte: Att genom en brett upplagd undersökning söka svar på vad som skiljer lyckade och mindre lyckade projekt Läget i stort 75% gjorde en riskbedömning och vidtog åtgärder 66% av projekten höll budget 54 % uppfyllde produktivitetsmålen 33% har en plan för hur projekt skall drivas 15% kopplade projektet till företagets strategi 11% gjorde en mer omfattande förstudie 11% av företagen har en plan för kunskapsuppbyggnad 11% av projektledarna har en fungerande kompetensutvecklingsplan Uppdelning av företag Delat in i två grupper, klarat/inte klarat effektmål Skillnader mellan grupperna ur projektperspektiv Jämförelser Produktivitetsmål Bra omvärldsbevakning Kompetent riskhantering Använt extern kompetens Projektplan Förankring uppåt Samarbete i projektgrp Uppnått mål Ej uppnått mål 70% 17% 70% 77% 39% 62% 92% 25% 17% 25% 75% 75% Produktivitetsmål Pressat tidsschema Ledarstil söker samförstånd Skulle ytterligare kompetens inom projektgruppen inneburit bättre måluppfyllelse? Jämförelser Uppnått mål 22% 46% 23% Ej uppnått mål 25% 36% 50% Slutsatser Ett projekt som utför en ordentlig förstudie, har en seriös riskhantering samt tar in extern kompetens har stora möjligheter att lyckas En projektgrupp som kör igång direkt med uppgiften, inte utnyttjar extern kompetens och har ledningens stöd för detta innebär stora risker för misslyckande 7

8 Diskussion Projekt i industrin drivs ofta enligt den modell som innebär stora risker för misslyckande, varför? Förslag Vill visa snabba resultat Kan själv Uppdragens utformning Slutsatser Mentorer skall inte bara ge stöd utan granska kritiskt Utnyttja externa kompetenser för att få andra synvinklar/idéer Riskbedömning/hantering är viktigt Förstudier är mycket viktigt för bra projektresultat Säg inte bara, utan visa, hur du söker samförstånd Erfarenhet är av underordnad betydelse Regelverk/strukturer är inte centralt Pressade tidsscheman leder inte till sämre projekt Granskning Kan man lita på detta? Ja Nej Brett upplagd undersökning Stämmer väl med andras erfarenheter Bara intervjuer med projektledare inga andra intressenter Bara en typ av projekt Att göra Självvärdering Certifieringskrav enligt IPMA (se kurshemsida Allmänna filer) Bilda grupper om 4 Anmäl gruppen till en lektionsgrupp (A-D) på kurshemsidan Ta fram en idé till Projektplansuppgift (presenteras på torsdag) 8

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningarna

Sammanfattning av föreläsningarna Sammanfattning av föreläsningarna Jag har primärt tagit fram det här dokumentet för mig själv för att kolla vad som sagts på samtliga redovisningar utan att behöva gå tillbaka varje gång. Jag rekommenderar

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Certifiera dig som Projektledare?

Certifiera dig som Projektledare? Certifiera dig som Projektledare? Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. I denna artikel ger Robert Ek, Senior Consultant, en del råd och tips. Robert är

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Projektkunskap och verktyg

Projektkunskap och verktyg Projektkunskap och verktyg en sammanställning av rapporter i KV03 Kulturverkstan HT 2003 Projektkunskap 4p Göteborg den 24 november 2003 Grupp A Litterärt seminarium Wenell / Inte en jävla konsthall till

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer