Projektplanering. Vad är planering?! Vad är projektplanering?! Sidan 1!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplanering. Vad är planering?! Vad är projektplanering?! Sidan 1!"

Transkript

1 Projektplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är planering?! Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende! Vad är projektplanering?! Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation Sidan 1!

2 Planeringsprocessen Vad ska planeringen resultera i (utdata)? Vilken information erfordras (indata)? Planeringsprocessen omvandlar indata till utdata? Indata Indata - all tillgänglig projektinformation Indata - Kontrakt - Kravspecifikation - Kalkyler/budget - Ritningar - Maskin/utrustningsdata - Väderförhållanden - Kompetens - Geografiska uppgifter - Arbetskraft - mm. Utdata Tidsplaner - Resurshistogram - Rapporter Utdata - Aktiviteter - Projektets sluttid - Resurser - Deltider - Arbetstimmar - Kostnader - Beställningar(avrop) - Möten - Arbetskalender - Ansvar - mm. Sidan 2!

3 Styrning av projektet 1. Upprätta plan Planeringsprocessen 3. Revidering 2. Uppföljning Planeringsprocessen! 1 Definiera målet med projektet 2 Dela upp projektet i mindre delar, WBS 3 Identifiera aktiviteter 4 Identifiera aktiviteternas inbördes beroenden 5 Tilldela aktivitetsansvar, resurser 6 Bestäm aktiviteternas varaktighet 7 Identifiera delmål, delprocessmål (milestones) 8 Analysera (tids- och resursanalys) WBS - Work Breakdown Structure! Projektets mål och avgränsningar..all the work required, and only the work required, to complete the project successfully (PMI, PMBOK) Sidan 3!

4 Work Breakdown Structure, WBS Akt. 7 Akt. 1 Akt. 1 Akt. 2 Akt. 5 Akt. 4 Akt. 3 Akt. 6 United States Dept. of Energy Nuclear Plant Steam Supply Site and Building Reactor System Removal Heat Produktorienterad WBS Reactor Core Core Control United States Dept. of Energy Project Design Procurement Construction Test Building 1 Building 2 Site Structure Safety Utilities Processorienterad WBS Sidan 4!

5 Construction Project House Grounds Structure Subsystems Management Front Yard Driveway Electrical Systems HVAC Upphandlingsorienterad WBS Electrical Wiring Mechanical Plumbing Interior Detailing Doors & Windows Roof WBS - Work Breakdown Structure! Tydliggör projektets innehåll och avgränsningar Summerar tider och kostnader för olika delar Urvalsbegrepp för tidsplaner Integrerar planerings- och kostnadsfunktioner House Grounds Structure Subsystems Management Front Yard Driveway Electrical Systems HVAC Några planeringsbegrepp...! Aktivitet Arbetsuppgift som kräver tid och resurser för att genomföras Händelse Inträffar momentant, dvs. har ingen utbredning i tiden. Kräver inga resurser. Koppling Anger aktiviteternas / händelsernas inbördes beroenden. Resurs Det som behövs för att genomföra aktiviteten (arbetskraft, maskiner..) Sidan 5!

6 Varaktighet och arbete! Varaktighet: (mäts ofta i dagar, veckor, månader) Kalendertiden från aktivitetens start till dess slut Arbete: (mäts ofta i timmar) Den tid varje resurs är aktiv i aktivitetens genomförande Insatsberoende aktivitet! Aktivitet A tar 40 persontimmar att utföra 1 resursenhet (100%), varaktigheten 5 dagar 2 resursenheter (200%), varaktigheten 2,5 dagar Aktivitetens arbete: 40 persontimmar oavsett antal resurser Ej insatsberoende aktivitet! Aktivitet A tar 40 timmar att utföra 1 resursenhet (100%), varaktigheten 5 dagar 2 resursenheter (200%), varaktigheten 5 dagar Aktivitetens arbete: 80 timmar för två resursenheter Sidan 6!

7 Nätverksplanering pilnät blocknät Pilnät ("Activity on arrow") Pilnät sägs vara händelseorienterat I pilnät finns Händelser (noder) Aktiviteter (pilar) Beroenden (kopplingspilar) Blocknät ("Activity on node") Blocknät sägs vara aktivitetsorienterat I blocknät finns Aktiviteter/Händelser (block) Kopplingar (pilar)!!!!b!!!!!!c!!!!!!a!! 8 veckor! 6 veckor!!!!!e!! 5 veckor!!!!!d!! 10 veckor! 11 veckor! Sidan 7!

8 Gantt-diagram Fyra typer av kopplingar! Avslut - Start Avslut - Avslut Start - Start Start - Avslut Tider beräknas med tidsanalys! Aktivitet: Projekt: - Tidigaste start och slut - Total varaktighet - Senaste start och slut - Kritisk linje - Glapp/kritiska aktiviteter Sidan 8!

9 Definition av glapp Totalt glapp: Den tid en aktivitet kan förskjutas utan att projektets sluttid förskjuts Fritt glapp: Den tid en aktivitet kan förskjutas utan att annan aktivitet förskjuts Exempel: totalt och fritt glapp Kritiska aktiviteter - Kritisk linje Kritisk aktivitet: Aktivitet utan glapp Kritisk linje: En kedja av kritiska aktiviteter från projektets start till slut Anmärkning: Om en kritisk aktivitet försenas, försenas även projektets sluttid Alla projekt har en, eller flera, kritiska linjer Sidan 9!

10 Tidsanalys av blocknät Steg 1: Framlänges beräkning (tidigt start/slut) Steg 2: Baklänges beräkning (sen start/slut) 5 B C 0 A E D Tidsanalys Akt. 4 (6 d) Akt. 2 (3 d) Akt. 7 (2 d) Akt. 1 (1 d) Akt. 5 (4 d) Akt. 9 (1 d) Akt. 3 (4 d) Akt. 8 (4 d) Akt. 6 (2 d) Tidsanalys sker automatiskt i tex. MS Project Sidan 10!

11 Projektplanen i Gantt-diagram Resursanalys Resurser allokeras till respektive aktivitet Resursbehovet visas i resurshistogram Resource Analysis Resource Analysis - Time Critical Resource Analysis - Resource Critical Time Critical Resource Critical Sidan 11!

12 Sidan 12!

Vad är ett projekt??

Vad är ett projekt?? Projektledning Vad är ett projekt?? Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Syfte med föreläsning:

Syfte med föreläsning: Planering och styrning av tider i projekt Syfte med föreläsning: Att få förståelse hur man uppskattar tiden och resurs. Att kunna planera s ordningsföljd och beroende Att planera för hur schemastyrningsplan

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Projektplanering del 1

Projektplanering del 1 Planering - Subjektivitet Projektplanering del ME05 Föreläsning nr Anneli Linde Projektplanen (projektets viktigaste dokument) Projektdirektiv Projektplan Slutrapport Avgör: vad som måste göras vem som

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera.

Genomförandet handlar alltså om att detaljplanera, följa upp, styra, leda, rapportera och informera. Sida 1 av 42 3 Genomförande Under själva genomförandet handlar arbetet och ansvaret för projektledaren om att leda arbetet framåt i enlighet med uppgjorda planer och mot de mål som definierats. Projektet

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningarna

Sammanfattning av föreläsningarna Sammanfattning av föreläsningarna Jag har primärt tagit fram det här dokumentet för mig själv för att kolla vad som sagts på samtliga redovisningar utan att behöva gå tillbaka varje gång. Jag rekommenderar

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Vad är ett projekt 2 Idéfasen 3 2.1 Brainstorming 2.2 Synopsis 3

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet

Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Härnösands projektmodell Jag har en idé -om en förändring av kommunens verksamhet Min idé På följande sidor kommer du få stöd för ditt engagemang att vilja förbättra och göra skillnad för brukare och medborgare.

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sida 1. Förändringsledare 3 2. Organisationsstruktur

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen

Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Projektmodell för ett konsultbolag - Anpassad till ett företag inom kontrollbranschen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TOBIAS ANDERSSON WILLAUME MICHAEL CATIĆ

Läs mer

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00

CA Clarity PPM. Användarhandbok för projektledning. Utgåva 13.2.00 CA Clarity PPM Användarhandbok för projektledning Utgåva 13.2.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Skapandet av en webbaserad informationsplattform

Skapandet av en webbaserad informationsplattform Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Vårterminen 2012 Skapandet av en webbaserad informationsplattform Design process från koncept till slutprodukt The creation of a web based information platform Design

Läs mer

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Underlag till föreläsningar Av Universitetslektor Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola Detta är en kommenterad

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN VÄLKOMMEN Är du redo för nästa steg? 2 IAD Svenska AB +46 (0)8-714 03 90 www.iad.se För mer info, Information om plats, datum och pris

Läs mer