Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)"

Transkript

1 Föreläsning 4 Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

2 2 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, Lean produc*on, ABC-klassificering Fö 1 Leanspel (La 1) Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 2 Sälj- och verksamhetsplanering Fö 3 Le 2 Projektplanering, fast posi1on Fö 4 Le 3 Lagerstyrning Fö 5 Le 4 La 3 Planering av funk*onell verkstad, Fö 6 Le 5 layout, MRP och HP Planering av funk*onell verkstad, Fö 7 Le 6 detaljplanering Planering av lina, kanban, Fö 8 Le 7 linjebalansering Specialfall; produktval, kopplade lager Fö 9 Le 8 cyklisk planering Le 9

3 3 Produktionssystem Låg En-stycks-produkter Fast position Grad av flödesorientering Volymprodukter Funktionell verkstad Flödesgrupper Linjetillverkning Robotics Hög Bulk-produkter Kontinuerlig process Låg volym Hög volym

4 4 Fast position Stora svårflyttade objekt Resurser förs till produktionsplatsen Byggande grupp Många aktiviteter och långa ledtider Kopplingar mellan aktiviteter Precedensrelationer Typisk KOP = ETO

5 5 Funktionell verkstad Gruppering efter funktion Resursorienterad layout Flexibel operationsföljd Produkten/ordern tar den väg genom produktionssystemet som krävs Komplicerade flöden mellan avdelningar Typisk KOP = MTO

6 Funktionell verkstad 6

7 7 Linjetillverkning Gruppering efter produkt Flödesorienterad layout Efterlikna produktens successiva färdigställande Given och fast operationsföljd Typisk KOP = MTS

8 Flödesgrupp 8 Ett mellanting mellan funktionell verkstad och linjetillverkning En resursgrupp (maskiner eller montering) för en grupp artiklar med liknande operationsföljd En långtgående färdigbearbetning sker inom gruppen Betraktas som en planeringspunkt Ofta får en dyr maskin bestämma gruppens kapacitet = styrande station Inbuffert Styrande maskin Kompletteringsmaskiner Utbuffert

9 9 Kontinuerlig tillverkning Dedicerad utrustning Sammanbundna processteg Kallas ofta processindustri Produktenhet ton, liter, meter, Typisk KOP = MTS

10 10 Olika kostnadsstruktur Produktionskostnad Fast position Funktionell verkstad Flödesgrupp Linjetillverkning Kontinuerlig tillverkning Produktionsvolym

11 11 Fast position Funktionell verkstad Volymprodukter Flödesgrupper Linjetillverkning Kontinuerlig process Låg volym Hög volym

12 Projektplanering Fast position - Nätverksplanering 12 Mål minimera tiden för projektets genomförande Alla aktiviteter knyts samman i en logisk följd Precedensdiagram (föregångare) Innehåller en startnod och en slutnod Kallas även aktivitetsnätverk Används för att analysera beroenden och ledtider genom projektet

13 13 Kritisk väg Ett projekts kritiska ledtid Kallas oftast kritisk linje eller kritisk väg Den längsta vägen genom precedensdiagrammet (nätverket) Motsvarar den minimala genomförandetiden Störningar (förseningar) längs den kritiska linjen kommer med stor sannolikhet att försena hela projektet

14 Metodik Iden1fiera ak1viteter 14 WBS Work Breakdown Structures UppskaDa 1d (1dsåtgång) Förväntat värde Iden1fiera rela1oner och beroenden Ak3vitetsnätverk (AoA eller AoN) Iden1fiera begränsningar Kri3sk väg (CPM/PERT) Ta fram preliminär projektplan Projektplanen

15 Uppskatta tidsåtgång Om liknande aktiviteter finns/har funnits: Använd historiska data Genomför tidsstudier klocka aktiviteten Om historisk data inte finns Fråga en eller flera experter Viktat medelvärde optimistisk mest trolig pessimistisk Iden1fiera ak1viteter UppskaDa 1d Iden1fiera rela1oner och beroenden Iden1fiera begränsningar Ta fram preliminär projektplan 15 t w = a+ 4m+ b 6

16 Identifiera relationer och beroenden Iden1fiera ak1viteter UppskaDa 1d 16 Iden1fiera rela1oner och beroenden Iden1fiera begränsningar Aktivitetsnätverk schematisk representation av aktiviteter och deras inbördes relation Två typer av aktivitetsnätverk AoA: Activity-on-Arrow bågar = aktiviteter, noder = händelser AoN: Activity-on-Node bågar = relationer, noder = aktiviteter A Ta fram preliminär projektplan A,3 1 2 B

17 Identifiera relationer och beroenden Iden1fiera ak1viteter UppskaDa 1d 17 Oberoende aktiviteter Start A B Iden1fiera rela1oner och beroenden Iden1fiera begränsningar Ta fram preliminär projektplan Slut Beroende aktiviteter C Start A B Slut C Slut

18 Identifiera relationer & beroenden 18 AoA och AoN har sitt ursprung i två huvudtyper av metoder att rita och analysera aktivitetsnätverk CPM Critical Path Method PERT AoA och AoN Program Evaluation and Review Technique Både CPM och PERT fokuserar på samma mål hitta den kritiska linjen och minimera genomförandetiden idag har de till viss del flutit ihop

19 Identifiera relationer & beroenden AoA: Beteckningar 19 Bågbeteckningar k: aktivitet k tk: tid för aktivitet k k, t k Blindaktivitet markeras med en dummybåge (blindaktivitet, b) och används för att säkerställa logiken i nätverket tid = 0

20 Identifiera relationer & beroenden AoA och AoN AoA A Dummy D 20 Stopp Start B C E G Omedelbar(a) Aktivitet föregångare A B C B D A E A, C F B G E, F D F Stopp Start AoN A B C E G F

21 Identifiera begränsningar Iden1fiera ak1viteter 21 UppskaDa 1d Iden1fiera rela1oner och beroenden Iden1fiera begränsningar Ta fram preliminär projektplan Lösningen är att bestämma den kritiska vägen den längsta nödvändiga vägen genom aktivitetsnätverket Slack = SS (Senast Start) TS (Tidigast Start) eller Slack = SF (Senast Färdig) TF (Tidigast Färdig) slacket anger hur mycket aktiviteten kan dra ut över tiden utan att projektet blir försenat Kritisk linje = aktiviteter med slack = 0

22 22 AoA: Exempel 4:1 Aktivitet Tidsåtgång Omedelbar föregångare A. Konstruera produkt 12 - B. Producera modul 1 5 A C. Producera modul 2 3 A D. Producera modul 3 5 B E. Producera modul 4 7 B, C F. Slutmontering och inspektion 8 D, E 3 B, 5 D, 5 A, b, 0 5 F, 8 6 C, 3 4 E, 7

23 23 AoN: Exempel 4:1 Aktivitet Tidsåtgång Omedelbar föregångare A. Konstruera produkt 12 - B. Producera modul 1 5 A C. Producera modul 2 3 A D. Producera modul 3 5 B E. Producera modul 4 7 B, C F. Slutmontering och inspektion 8 D, E Start A C B D E F Slut

24 Exempel 4:1 24 När kan projektet tidigast vara klart? Var har vi slack och hur mycket? Räkna fram tidigast start (TS), tidigast färdig (TF), senast start (SS), senast färdig (SS) för respektive aktivitet! 3 B, 5 D, 5 Aktivitet Tidsåtgång Omedelbar föregångare A. Konstruera produkt 12 - B. Producera modul 1 5 A C. Producera modul 2 3 A D. Producera modul 3 5 B E. Producera modul 4 7 B, C F. Slutmontering och inspektion 8 D, E A, b, 0 5 F, 8 6 C, 3 4 E, 7

25 Metodik, Exempel 4:1 Gå framåt (A-F) och beräkna TS och TF TS A =max{tf för de akt. som A har som föregångare}, saknas föregångare TS A =0 25 TF A =TS A +t A osv Gå bakåt (F-A) och beräkna SF och SS Sätt TF F =SF för de akt. som inte är föregångare till någon annan. Sätt SS F =SF F -t F Sätt SF E =min{ss för de akt. som har E som föregångare.} Sätt SS E =SF E -t E osv

26 26 Metodik, Exempel 4:1 Beräkna slack Slacket räknas fram som SF-TF eller SS-TS för respektive aktivitet Kritiska linjen De aktiviteter som har slack = 0 ingår i den kritiska linjen. Högsta TF och därmed också högsta SF ger när projektet tidigast kan vara klart.

27 27 AoA: Exempel 4:1 Lösning 3 B, 5 D, 5 A, b, 0 5 F, 8 6 C, 3 4 E, 7

28 28 Exempel 4:1 Gantt-schema, framåtplanering A B E F C D v.

29 29 Exempel 4:1 Gantt-schema, bakåtplanering A B E F C D v.

30 Exempel A AoN: Beteckningar PERT = Program evaluation and review technique PERT förespråkar löptid enligt viktat medelvärde 30 Tidigast start Löptid Tidigast färdig Aktivitet Senast start Slack Senast färdig

31 Exempel A innehållande följande aktiviteter Logistikdesign, 17 veckor 2. Logistikutveckling, 34 veckor Föregångare 1 3. Planeringsförslag, 4 veckor Föregångare 1 4. Systemkrav, 74 veckor Föregångare 1 5. Leverantörskontrakt, 39 veckor Föregångare 2 6. Behandling av förslag, 12 veckor Föregångare 3 7. Inköp av truckar, 12 veckor 8. Bygg anläggningen, 24 veckor Föregångare 6 9. Inköp av grävmaskiner, 11 veckor Föregångare Inköp av trailers, 8 veckor Föregångare Anställning av personal, 14 veckor Föregångare Uppstart och inkörning, 2 veckor Föregångare 4,5,7,8,9,10,11 Föregångare 6

32 AoN: Exempel A Systemkrav Uppstart & inkörning Logistikdesign Logistikutveckling Leverantörskontrakt Bygg anläggningen Inköp av truckar, mm 4 3. Planeringsförslag Behandling av förslag Inköp av grävmaskiner Tidigast start Senast start Löptid Tidigast färdig Aktivitet Slack Senast färdig Alla tider i hela veckor Inköp av trailers Anställning av personal

33 AoN: Exempel A Systemkrav Uppstart & inkörning Logistikutveckling 5. Leverantörskontrakt Inköp av truckar, mm Logistikdesign Bygg anläggningen Planeringsförslag 6. Behandling av förslag 9. Inköp av grävmaskiner Tidigast start Senast start Löptid Tidigast färdig Aktivitet Slack Senast färdig Alla tider i hela veckor 10. Inköp av trailers Anställning av personal

34 AoN: Exempel A Systemkrav Uppstart & inkörning Logistikutveckling Leverantörskontrakt Inköp av truckar, mm Logistikdesign Bygg anläggningen Planeringsförslag 6. Behandling av förslag 9. Inköp av grävmaskiner Inköp av trailers Tidigast start Löptid Tidigast färdig Aktivitet 11. Anställning av personal Senast start Slack Senast färdig Alla tider i hela veckor

35 Vad händer om: AoN: Exempel A Leverantörskontrakten försenas med 5 veckor? Systemkrav Inköp av grävmaskiner försenas med 5 veckor? Uppstart & inkörning Logistikutveckling Leverantörskontrakt Inköp av truckar, mm Logistikdesign Bygg anläggningen Planeringsförslag 6. Behandling av förslag 9. Inköp av grävmaskiner Inköp av trailers Anställning av personal

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 4. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 4 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) 2 Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering

Läs mer

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 5 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning

Föreläsning 2. Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktionssystem, lager- och kundordertillverkning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper,

Läs mer

Föreläsning 4. Kursstruktur

Föreläsning 4. Kursstruktur Föreläsning 4 Produktionssystem: Typiska produktionssystem, dess egenskaper och val av Avslutning Planeringssystem Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT, känslighetsanalys)

Läs mer

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP)

Föreläsning 6. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Föreläsning 6 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur 2 Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk+on, produk+onsekonomiska

Läs mer

Föreläsning 9. Planering av lina: Linjebalansering, produktionsstyrning (Kanban) och produktvalsproblem

Föreläsning 9. Planering av lina: Linjebalansering, produktionsstyrning (Kanban) och produktvalsproblem Föreläsning 9 Planering av lina: Linjebalansering, produktionsstyrning (Kanban) och produktvalsproblem Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC-klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj- och

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering Lektion 3 Projektplanering (PP) Rev. 201510-06 HL Fast position Projektplanering Innehåll Nivå 1: Grundbegrepp (PP1.1) Aktivitetsnätverk (kritisk väg) (PP1.2)* Nivå 2: Planering av produktlansering (deterministiska

Läs mer

Föreläsning 5. Lagerstyrning

Föreläsning 5. Lagerstyrning Föreläsning 5 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Introduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssystem, ABC- klassificering Fö 1 Prognos*sering Fö 2 Le 1 La 1 Sälj-

Läs mer

Föreläsning 6. Lagerstyrning

Föreläsning 6. Lagerstyrning Föreläsning 6 Lagerstyrning Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering Produktionssystem Fö 2 Prognostisering

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering Lektion 3 Projektplanering (PP) Rev. 013015NM Fast position Projektplanering Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 2): Detaljplanering; sekvensering, orderstyrning, mm Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP)

Föreläsning 4. Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Föreläsning 4 Planeringssystem och Sälj- & verksamhetsplanering: Hierarkiska planeringssystem och aggregerad planering (SVP) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska

Läs mer

TPPE13 Produktionsekonomi

TPPE13 Produktionsekonomi TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1 - Introduktion till ämnet Helene Lidestam (helene.lidestam@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Agenda

Läs mer

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur

Föreläsning 8. Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Föreläsning 8 Planering av funktionell verkstad (del 1): Layoutaspekter, huvudplanering och materialbehovsplanering (MRP) Kursstruktur Avslutning Planeringssystem Fö 12: Avslutning och kurssammanfattning

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik Lösningsförslag

TNSL011 Kvantitativ Logistik Lösningsförslag TENTAMEN TNL vantitativ Logistik Lösningsförslag (p) Uppgift Beslutsträd: Ö-tid Ledigt, milt kallt,, milt kallt, - + - = - kanonsnö - + + = - + + = ej kanonsnö + - = - snabbinkallning + + - + = + + = ej

Läs mer

TPPE13 Produktionsekonomi

TPPE13 Produktionsekonomi TPPE13 Produktionsekonomi Mathias Henningsson (mathias.henningsson@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Agenda Kurspresentation Produktion i

Läs mer

Omfattning och storlek. Planering av tid. WBS för planeringen av Kick off projektet.

Omfattning och storlek. Planering av tid. WBS för planeringen av Kick off projektet. Planering av tid Omfattning och storlek Arbetspaketens avgränsningar, omfattning och storlek definierades i planeringssteget. Det är viktigt att man har en tydlig uppfattning om vad som ska åstadkommas

Läs mer

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur

Produktionsekonomi Föreläsning 2. Kursstruktur Produktionsekonomi Föreläsning 2 Produkten och dess egenskaper: Produktstruktur, lager- och kundordertillverkning, produktutveckling, artikelklassificering, mm. Avslutning Planeringssystem Fast position

Läs mer

Föreläsning 10. Kursstruktur. Agenda. Planering av lina: Layout, linjebalansering och produktionsstyrning (Kanban)

Föreläsning 10. Kursstruktur. Agenda. Planering av lina: Layout, linjebalansering och produktionsstyrning (Kanban) Föreläsning 10 lanering av lina: Layout, linjebalansering och produktionsstyrning (Kanban) Avslutning laneringssystem Fast position Fö 6a: rojektplanering (CM, ERT, mm) Le 3: rojektplanering (CM/ ERT,

Läs mer

Projektplanering. Planering - Subjektivitet. Projektplanen Early planning is important! Varför är defintion av mål och planering så viktigt?

Projektplanering. Planering - Subjektivitet. Projektplanen Early planning is important! Varför är defintion av mål och planering så viktigt? Planering - Subjektivitet Projektplanering Anneli Linde Projektplanen Early planning is important! Avgör: vad som måste göras vem som skall göra det hur långt tid det kommer att ta samt hur mycket det

Läs mer

Föreläsning 3. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg

Föreläsning 3. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Föreläsning 3 Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller och prognosverktyg Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder,

Läs mer

Trots denna brist var GANTT-schema-tekniken den mest använda fram till mitten av 1950- talet,

Trots denna brist var GANTT-schema-tekniken den mest använda fram till mitten av 1950- talet, Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat. Det är ett stapeldiagram som representerar

Läs mer

TNK049 Optimeringslära

TNK049 Optimeringslära TNK49 Optimeringslära Clas Rydergren, ITN Föreläsning 7 Nätverksoptimering Billigaste uppspännande träd (MST) Billigaste väg (SP) Projektnätverk Minkostnadsflödesproblem Agenda Terminologi för grafer/nätverk

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande Projektplanering Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande Exempel

Läs mer

Projektplanering. Vad är planering?! Vad är projektplanering?! Sidan 1!

Projektplanering. Vad är planering?! Vad är projektplanering?! Sidan 1! Projektplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är planering?! Att tänka igenom och beskriva

Läs mer

Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning

Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning Planeringsteknik, Systematisk planering & Ekonomisk styrning IDAG: ~ Utifrån kapitel 2, 3 och 7, Byggstyrning ~ Planeringsteknik en genomgång av nätplanering med CPMmetoden Systematisk planering en sammanfattning

Läs mer

Projektplanering. Vad är planering?

Projektplanering. Vad är planering? Projektplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är planering? Att tänka igenom och beskriva

Läs mer

Syfte med föreläsning:

Syfte med föreläsning: Planering och styrning av tider i projekt Syfte med föreläsning: Att få förståelse hur man uppskattar tiden och resurs. Att kunna planera s ordningsföljd och beroende Att planera för hur schemastyrningsplan

Läs mer

Projektplanering. Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Projektplanering. Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Projektplanering Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande Sidan

Läs mer

Föreläsning 7. Kursstruktur

Föreläsning 7. Kursstruktur Föreläsning 7 Lagerstyrning: Partiformning, beställningspunktsystem och säkerhetslager Avslutning Planeringssystem Fast position Fö 6a: Projektplanering (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplanering (CPM/ PERT,

Läs mer

Logistik styrning av material- och informationsflöden

Logistik styrning av material- och informationsflöden Logistik styrning av material- och informationsflöden Mikael Öhman DIEM Produktionsekonomi - grundkurs 2017 Logistik: styrning av material- och informationsflöden Tisdag 10.10 Torsdag 12.10 Torsdag 19.10

Läs mer

TNSL011 Kvantitativ Logistik

TNSL011 Kvantitativ Logistik TENTAMEN TNSL011 Kvantitativ Logistik Datum: 18 december 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner, datorer, och andra saker som kan ta emot signaler

Läs mer

Vad är planering? 14 Torsdag Fredag 349. Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende. OBS! Ring Gullfiber Svensson kompledig

Vad är planering? 14 Torsdag Fredag 349. Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende. OBS! Ring Gullfiber Svensson kompledig Projektplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är planering? Att tänka igenom och beskriva

Läs mer

Påbyggnadskurser: TPPE21 Produktionslogistik, TPPE16 Produktionsstrategier, TPPE77 Affärssystem: funktionalitet och arkitektur.

Påbyggnadskurser: TPPE21 Produktionslogistik, TPPE16 Produktionsstrategier, TPPE77 Affärssystem: funktionalitet och arkitektur. IEI Produktionsekonomi MATHIAS HENNINGSSON OKTOBER 2008 TPPE13 Produktionsekonomi för I 6 hp Målsättning med kursen: Kursen skall förmedla insikter i ekonomiska frågeställningar rörande industriell produktion.

Läs mer

Dynamisk programmering. Dynamisk programmering. Dynamisk programmering. Dynamisk programmering

Dynamisk programmering. Dynamisk programmering. Dynamisk programmering. Dynamisk programmering Betrakta ett lagerhållningsproblem i flera tidsperioder. Vi har tillverkning och försäljning av produkter i varje tidsperiod. Dessutom kan vi lagra produkter mellan tidsperioder, för att utnyttja stordriftsfördelar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-08-20 Sal SP71 Tid 08.00-12.00 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning TNSL08 TEN1 Produktion och distribution Institution

Läs mer

TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1

TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1 TPPE13 Produktionsekonomi Föreläsning 1 Kursinfo Introduktion till ämnet Artikelklassificering ABC-analys Helene Lidestam (helene.lidestam@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

Planering och styrning av tider i projekt

Planering och styrning av tider i projekt Planering och styrning av tider i projekt 1 Processer - Planering och hantering av tider i projekt efiniera aktiviteter: att identifiera specifika tidplansaktiviteter som måste utföras för att producera

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Produktionsteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41M04B Tentamen ges för: Af2Ma, Al1, Log2, Pu2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120109 Tid:

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering Gruppuppgift 3

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering Gruppuppgift 3 ITN/KTS Joakim Ekström/Marcus Posada Gruppuppgift 3 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2018 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering Gruppuppgift 3 1 Gruppspecifika uppgifter 1.1 Kursmomentet

Läs mer

Innehåll Nivå 1: Balanseringsförlust (LP1.1)

Innehåll Nivå 1: Balanseringsförlust (LP1.1) Lektion 7 Linjeplanering (LP) Rev 20130205 NM Linjebalansering och Kanban Nedan följer alla uppgifter som hör till lektionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifter som hanterar en

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Vad är planering? 14 Torsdag 348. 15 Fredag 349. Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende. OBS! Ring Gullfiber 042-12345 Svensson kompledig

Vad är planering? 14 Torsdag 348. 15 Fredag 349. Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende. OBS! Ring Gullfiber 042-12345 Svensson kompledig Projektplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är planering? Att tänka igenom och beskriva

Läs mer

Vad är planering? 14 Torsdag Fredag 349. Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende. OBS! Ring Gullfiber Svensson kompledig

Vad är planering? 14 Torsdag Fredag 349. Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende. OBS! Ring Gullfiber Svensson kompledig Projektplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är planering? Att tänka igenom och beskriva

Läs mer

Projektledning i praktiken

Projektledning i praktiken Projektledning i praktiken Jan "Jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag." Ingemar Stenmark VAD ÄR ETT PROJEKT? HSS 143-2016 För att nå de kraven samt för att kunna ta

Läs mer

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller

Föreläsning 2. Prognostisering: Prognosprocess, efterfrågemodeller, prognosmodeller Föreläsning 2 Prognosisering: Prognosprocess, eferfrågemodeller, prognosmodeller Kurssrukur Innehåll Föreläsning Lek1on Labora1on Inroduk*on, produk*onsekonomiska grunder, produk*onssysem, ABC- klassificering

Läs mer

Sidan 1! Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering

Sidan 1! Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Vad är projektplanering? Syfte med planering Även projektstyrning! Grundläggande planeringsteori Nätplanering Tidsanalys Resursplanering Att tänka igenom och beskriva ett framtida skeende Kommunikation

Läs mer

Arbeta i projekt. Anders Hessel ITP-projekt Uppsala Universitet

Arbeta i projekt. Anders Hessel ITP-projekt Uppsala Universitet Arbeta i projekt Anders Hessel 2003-02-05 ITP-projekt Uppsala Universitet Varför Projekt? Vad är projekt? Varför projekt? Svårighet? Undervisning Bilda projektgrupp Formell grupp - har ledare Roller Konflikter

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Vad tänker ni på?? När ni hör ordet Logistik Supply chain management 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport

Läs mer

Föreläsning 9. Specialfall inom produk1onsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager

Föreläsning 9. Specialfall inom produk1onsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager Föreläsnng 9 Specalfall nom produk1onsplanerng: Cyklsk planerng, kopplade lager Kursstruktur Innehåll Föreläsnng Lek1on Labora1on Introduk3on, produk3onsekonomska grunder, Lean produc3on, ABC-klassfcerng

Läs mer

Design planning and modelling

Design planning and modelling Chapter 2 Design planning and modelling Inledning Detta pm behandlar kapitel två, Design planning and modelling i boken Desig process Improvement av John Clarkson och Claudia Eckert. Det tar upp anledningar

Läs mer

TNSL05 Optimering, Modellering och Planering. Föreläsning 5

TNSL05 Optimering, Modellering och Planering. Föreläsning 5 TNSL5 Optimering, Modellering och Planering Föreläsning 5 Dagordning Kort repetition Graf/nätverk: Begrepp Representation Exempel: Minkostnadsflödeproblem Billigastevägproblem 28--5 4 Hittills Föreläsning

Läs mer

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16.

Managing Projects. Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed Kapitel 16. Seminarie PM Managing Projects Sammanfattning och kritisk diskussion av Product design and Development, Ullrich & Eppinger 4th ed. 2008. Kapitel 16. Alina Ekström, Annika Henrich & Axel Hällström 2011-02-24

Läs mer

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111

Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 KMProdOvn Kalkyl och Marknad: Övningar i produktkalkyler och grundläggande produktvalsproblem Peter Lohmander Version 130111 MÅL: Efter deltagandet i de introducerande föreläsningarna om produktkalkyler

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering Produktionsplanering Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation Tidplanering

Läs mer

Tentamensdatum: Tid: Tentamenstiden är fyra timmar, 09:00 13:00

Tentamensdatum: Tid: Tentamenstiden är fyra timmar, 09:00 13:00 Projektledning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 7,5 högskolepoäng TEN1 NPL01G ADAEK15h, Dataekonomutbildningen SYST15h, Systemvetarutbildningen NGIMI14h, Affärsinformatik med inriktning mot int.

Läs mer

TNSL05 Optimering, Modellering och Planering. Föreläsning 9

TNSL05 Optimering, Modellering och Planering. Föreläsning 9 TNSL05 Optimering, Modellering och Planering Föreläsning 9 Agenda Kursens status Dualitet Billigaste väg problem 208-2- Kursens status Föreläsning (), 2-5: Modellering Föreläsning 6-0, () Lösningsmetod/känslighetsanalys

Läs mer

Grundläggande Projektledningslära

Grundläggande Projektledningslära Grundläggande Projektledningslära Tekniskt licentiat, på institutionen för industriell ekonomi & organisation Dagens övning Projektbegreppet Projektets målformulering Projektlivscykeln Projektledaren Samt

Läs mer

Projektmetodik. Johan Nilsson. Institutionen för Biomedicinsk Teknik LTH, Lunds Universitet

Projektmetodik. Johan Nilsson. Institutionen för Biomedicinsk Teknik LTH, Lunds Universitet Projektmetodik Johan Nilsson Institutionen för Biomedicinsk Teknik LTH, Lunds Universitet Agenda Teamet Projektstrukturen Projektorganisationen Projekt? Vad är egentligen ett projekt? Varför jobba i projektform?

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

proplate CUTTING ON THE CUTTING EDGE

proplate CUTTING ON THE CUTTING EDGE proplatecutting ON THE CUTTING EDGE Vi är experter på skärning i stål Tack vare en industrialiserad produktion med maskiner som går dygnet runt, året runt kan vi erbjuda flexibel tillverkning med skärning

Läs mer

KravinsamlingAnalys Design Implementation Testning

KravinsamlingAnalys Design Implementation Testning 1 Utvecklingscykler Para ihop följande begrepp med rätt utvecklingscykel Matcha ihop värdena: KravinsamlingAnalys Design Implementation Testning Interaktionsdiagram Systemsekvensdiagram User Stories Enhetstester

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva tentamenskod på alla blad du lämnar in. Systemanalys och Design Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN NSA011 SV17, DE17 7,5 högskolepoäng Tentamenskod: Tentamensdatum: 2 mars 2018 Tid: 9-13 Hjälpmedel: Inga. Totalt antal poäng: 50 Preliminär

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

729G04 - Diskret matematik. Lektion 4

729G04 - Diskret matematik. Lektion 4 729G04 - Diskret matematik. Lektion 4 Ett generellt råd är att rita upp noder och bågar för graferna nedan. 1 Uppgifter 1.1 Vägar, stigar och annat 1. Vi ges den oriktade grafen G=(V,E), V = {a, b, c,

Läs mer

Flödesgrupper och andra framgångsfaktorer för ökad flexibilitet i verkstäder utifrån ett Lean-perspektiv JOSEFIN LINDBLOM

Flödesgrupper och andra framgångsfaktorer för ökad flexibilitet i verkstäder utifrån ett Lean-perspektiv JOSEFIN LINDBLOM Flödesgrupper och andra framgångsfaktorer för ökad flexibilitet i verkstäder utifrån ett Lean-perspektiv JOSEFIN LINDBLOM MG104X Examensarbete inom Teknik och Management Stockholm, Sverige 2013 Flödesgrupper

Läs mer

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Jonas Hansson Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

50 poäng. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

50 poäng. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Produktionsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamen A134TG TGMAS15h, TGIAF15h, KINAR14h, TGIAL15h, TGILO15h Tentamensdatum: 170113 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Vad är ett projekt??

Vad är ett projekt?? Projektledning Vad är ett projekt?? Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM

Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Håkan Edler Torbjörn Jungeby Tore Qvist Syfte och mål Syftet med arbetsgruppens aktuella arbete är, att möjliggöra ett samordnat informationsutbyte

Läs mer

Bidragskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Bidragskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Bidragskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Idag: Bidragskalkylering Företagsekonomiska grundbegrepp Kostnadsuppdelning enligt kriterierna ger upphov till kostnadsbegreppen som används

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 a. Vilka periodkalkyler finns det? b. Fördelar och nackdelar med ABC-kalkylerling. Förklara följande begrepp: c. Materialkostnad (MO) d. Tillverkningsomkostnader (TO) e. Affärsomkostnader (AFFO)

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering Produktionsplanering Varför produktionsplanering? Kommunikation Beslutsunderlag Styrning (karta, vägbeskrivning) Identifiera potentiella hinder (risker) Underlag för mätning av prestation Några planeringsbegrepp...

Läs mer

Försörjningsanalys en utökad VFA

Försörjningsanalys en utökad VFA Försörjningsanalys en utökad VFA Lars Medbo, Chalmers Björn Langbeck, Swerea IVF Per-Åke Sigbrandt, Swerea IVF Innehåll Försörjningsanalys Varför det? Bakgrund och ansats Två fallstudier En metodik Försörjningsanalys

Läs mer

TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED

TAOP86/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP8/TEN 1 KOMBINATORISK OPTIMERING MED MILJÖTILLÄMPNINGAR Datum: 10 januari 201 Tid: 1.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg:

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken

Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken 1 Materialtåg, ett verktyg med dolda möjligheter för att effektivisera Intralogistiken Jan Henricsson, Logimatic Logistikutveckling AB 2 Vårt uppdrag * Logimatic Logistikutveckling AB är logistikkonsultföretag

Läs mer

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production

Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Stefan Palmgren Senior Vice President Powertrain Production Leverantör av kompletta transportlösningar Produkter Tjänster Finansiering Lastbilar Verkstäder Operationell leasing Bussar Serviceavtal Finansiell

Läs mer

Case: MowRock! Uppgiftsintroduktion Lucia Crevani

Case: MowRock! Uppgiftsintroduktion Lucia Crevani Case: MowRock! Uppgiftsintroduktion Lucia Crevani MowRock, Inc! Anläggningsfordon för gruvindustri och anläggningsföretag Positivt rörelseresultat i 30 år Produktion som huvudsakligt konkurrensmedel Innan

Läs mer

Tidsplanering. Tieto PPS AH151, 1.0.1, Sida 1

Tidsplanering. Tieto PPS AH151, 1.0.1, Sida 1 Sida 1 , syfte Påverka produktionsarbetet genom att tydliggöra disposition av tillgänglig kalendertid samordna berörda och beskriva vägval skapa beredskap hos berörda möjliggöra mätning av progress Sida

Läs mer

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, ,

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, , Bild (träd) för avsnittet. Sida 1 en ska övergripande tydliggöra hur projektet ska genomföras. Resultaten från projektplaneringen är projekttidsplanen, projektets resursbehovsplan och kalkyl. Resultaten

Läs mer

Kaliningrad) låg vid bägge sidor av floden Pregel samt på

Kaliningrad) låg vid bägge sidor av floden Pregel samt på Grunder i matematik och logik (2018) Grafteori Marco Kuhlmann Grafteori är det område inom matematiken som undersöker egenskaper hos grafer. Inom grafteorin har begreppet graf en annan betydelse än graf

Läs mer

Problemlösning, utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer 5 F

Problemlösning, utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer 5 F På jakt efter förmågor i undervisningen Problemlösning, utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer 5 F Aktivitetens namn: Triangelmatte Syfte Undervisningen ska

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3

Introduktion till Lean, dag3 Introduktion till Lean, dag3 U117G GRUPPDISKUSSION Diskutera med grannen: - Vad gick vi igenom förra veckan? 5 minuter KURSINNEHÅLL Dag 3 Kap 3. forts. Jämna ut flödet Kap 4. Dragande produktion Kap 2.

Läs mer

Projektledning VBEF 05. Kristian Widén, PhD

Projektledning VBEF 05. Kristian Widén, PhD Projektledning VBEF 05 Kristian Widén, PhD Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: veta vad projekt är veta vad projektledning är ha förståelse för vikten av en strukturerad syn på projektledning fått

Läs mer

Line & Design Workshop

Line & Design Workshop The Worldwide Leader in Automotive Safety Line & Design Workshop Autoliv Sverige AB Presentation 2007-03-14 Thomas Andersson 1 Autoliv Autoliv Sverige AB ingår i Autoliv Inc, vilken är en av världens ledande

Läs mer

Prognosering och produktionsstyrning

Prognosering och produktionsstyrning Prognosering och produktionsstyrning 1, 2 Ander s Seger st edt 1 Industrial Logistics, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden, 2 AT, Narvik University College, Narvik, Norway civ.ing I 1973, tekn.lic

Läs mer

Tid är pengar - Kostnadsmedveten industriell produktionsutveckling

Tid är pengar - Kostnadsmedveten industriell produktionsutveckling Kompetenscenter Lean Wood Engineering Tid är pengar - Kostnadsmedveten industriell produktionsutveckling Carin Andersson Industriell produktion, LTH www.iprod.lth.se Värde, kostnad, marginal Fokus på förädlingsprocessen

Läs mer

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!?

Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? Täcktidsplanering/Taktplanering Anders Segerstedt Industriell logistik, Luleå tekniska universitet Lova leveranstider; sälj och verksamhetsplanering!? I ett företag kan det vara så att en ordermottagare

Läs mer

TNSL05 Övningsuppgifter modellering

TNSL05 Övningsuppgifter modellering TNSL05 Övningsuppgifter modellering 1) Ett företag tillverkar och säljer två olika typer av bord. Grundversionen, med skiva i trä, tar 0.6 timmar att sätta ihop, har fyra ben och säljs med 1500 kr i vinst.

Läs mer