REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management"

Transkript

1 REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work Breakdown Structure-strategin Work Breakdown Structure-strategin DU 1.3 Work Packages/Arbetspaket och uppgifter Identifiera Work Packages Identifiera uppgifterna Relationen mellan WPS och uppgifterna Milstolpar WBS i projektplanen DU 1.4 Grafiska verktyg för projektplanering Flödesdiagram Gantt schemat Modul 2: Projektgruppen DU 2.1 Projektgruppen 1

2 Välja projektgrupp Leda projektgruppen Modul 3: Intern och extern kommunikation DU 3.1 Intern och extern kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Module 1: Projektplanen DU 1.1 Projektplanen Avsnitt: Strukturen i en projektplan Effektiv planering är nyckel till ett lyckat projekt. Planeringsfasen är den del i projektet som ägnas åt att strukturer upp, utforma och illustrerar projektets genomförande, resultatet av planeringsfasen är projektplanen. Det finns inga standardformulär för en projektplan, men följande bör ingå i varje projekt: Omfattning och mål: Ramen för projektet och din organisation varför ska ni utföra ett projekt: ett specifikt behov, en utmaning, en möjlighet: projektet ska svara mot detta. Förklara varför din organisation ska genomföra projektet Resultat: Produkterna från projektet: vad har ni producerat i slutet av projektet, som bidrar till att förverkliga fastställda mål? En bra projektplan bör också kvalificera och kvantifiera resultaten (t.ex. du planerar ni att organisera vissa händelser för att informera föräldrar på en skola på I en specifik fråga skulle en korrekt identifiering av resultaten kunna vara: 3 informativa evenemang som organiseras med minst 120 föräldrar från skolan XYZ att delta). Målgrupper: vilka personer/organisationer som direkt medverkar i projektet (som inte är medlemmar i projektgruppen), t.ex. personer som deltar i seminarierna. Målgrupper bör tydligt identifieras och kvantifieras. Exempel: familjer skolans XYZ, 350 familjer, skolan själv, de 550 eleverna i skolan. Behoven hos målgrupperna är också relevanta för fastställandet av mål och resultatet av projektet Slutliga mottagarna: som kommer att få den långsiktig nyttan av projektets resultat (även efter projektets slut). Även mottagarna bör identifieras och kvantifieras. Exempel: alla skolor i staden XY (de kommer inte att delta i projektverksamhet, men de kommer att gynnas av projektresultat på lång sikt), medborgarna i staden XY, de lokala myndigheterna, samhället i stort. 2

3 Intressenter: alla personer eller organisationer som har intresse för projektet. Ansvar: Vem kommer att ansvara för att faktiskt genomföra projektverksamheten och resultatet av projektet (se vidare i avsnittet som handlar om projektgruppen) Arbetsplan: hur är arbete planerat? Hur lång tid tar det att producera de förväntade resultaten? Budget: hur mycket kommer detta projekt kostnad i form av alla typer av resurser (finansiella och mänskliga resurser och volontärer, utrustning etc.) DU 1.2 Work Breakdown Structure strategin Avsnitt: Work Breakdown Structure-strategin Work Breakdown Structure- strategin används för att göra ett projekt mer hanterbart genom att bryta ner det i mindre delar som kallas Work Packages (WP) eller "arbetspaket". Varje arbetspaket är ytterligare indelad i "uppgifter". Användningen av WBS metoden har följande fördelar: Under planeringsfasen: du har en helhetssyn på ditt projekt, så att du kan planera varje komponent i en rationell och logisk sekvens; det blir lättare att definiera projektgruppen genom en mer exakt identifiering av de färdigheter som krävs; graden av noggrannhet av projektplanen gör att du kan definiera en trovärdig budget Under den verkställande fasen: det arbete som skall utföras, kommande tidpunkten och resurser är tydliga för projektgruppen, och projektgruppen kommer att förstå roller och ansvar på ett effektivare sätt enklare intern och extern kommunikation av arbetet och resultaten produceras Under övervakning och kontroll: hur projektet fortskrider kommer vara lättare att följa upp alla delar av projektet (resultat, timing och resurser) kan styras mer effektivt DU 1.3 Arbetspaket och uppgifter Avsnitt: Identifiera arbetspaket För att identifiera arbetspaket, bör du börja med att överväga vilka de viktigaste resultaten (produkterna) är i projektet. Ett arbetspaket är det arbete som krävs för att producera huvudresultaten. Resultaten kallas också 'leveranser'. 3

4 Exempel: Om ditt projekt är "att bygga en ny kommunikationsplan för min organisation", kommer de viktigaste resultaten vara: 1. En ny webbplats, 2. Säkerställa användningen av sociala nätverk, 3. Ett regelbundet nyhetsbrev 4. En planeringscykel av informativa seminarier till slutanvändarna. Var och en av dessa kan leda till definitionen av ett arbetspaket. Du kommer också att ge mellanliggande resultat, men om de bidrar till produktionen av ett av de viktigaste resultaten så de inte att delas in i ett eget arbetspaket. Exempel: 'Nyhetsbrev'. Detta är en stor leverans och kan definiera en arbetsprestation. Mellanliggande resultat kan vara: den grafiska utformningen av nyhetsbrevet, den databas med kontakter som nyhetsbrevet skickas ifrån men dessa kommer inte att utgöra egna arbetspaket (WP) När du delat in huvudresultaten ii arbetspaket, namnges de och numreras för att skapa en logisk och tydlig ordning. T.ex.: i vårt exempel, skulle du ha WP 1 - Webbplats, WP 2 - Sociala nätverk, WP 3 - Nyhetsbrev mm Viktigt! WBS beskriver inte kronologin i projektet, men dess logik. När ni identifiera olika WPS fokusera på de resultat du vill producera, inkludera dessa i olika WPS tillsammans med alla aktiviteter och mellanliggande resultat som leder till produktionen av den övergripande leveransen. Avsnitt: Identifiera uppgifter Arbetspaketen (WPS) är ytterligare indelad i uppgifter. En uppgift är en fristående aktivitet som bidrar till att genomföra ett WP. Uppgifter finns också namngivna och numrerade inom respektive WP. Exempel: i WP 3 "Nyhetsbrev", kan du identifiera följande uppgifter: T 3,1: definierar den grafiska layouten av nyhetsbrevet, T 3,2: databas (kontroll av poster du redan har + samla nya poster), T 3,3: beskriver vilken typ av innehåll du kommer att mata ditt nyhetsbrev med, T 3,4: de tekniska specifikationerna. Det finns ingen standard med lägsta eller högsta antal uppgifter inom projektet, men antalet uppgifter bestäms utifrån logiken i projektet. En viktig regel är dock att varje uppgift kommer att producera en leverans och varje slutprodukt bör produceras genom en enda uppgift: så, återigen, ingen överlappning! Again for Tasks, as for WPs, there is no standard minimum or maximum number, but this is determined by the logic of the project. One important rule, though, is that each task will produce one Deliverable, and each deliverable should be produced by one single task: so, again, no overlap! Avsnitt: Relationen mellan WPS och uppgifterna Tänk inte på WP och uppgifter som moment som följer efter varandra! WP och uppgift kan utföras samtidigt, beroende på logiken bakom dessa och även på det ömsesidiga sambandet mellan dem. När det är möjligt, är det en bra idé att lägga fram alla uppgifter som kan utföras. I våra exempel, om det finns mänskliga resurser tillåter det, kan T 3,1 (den grafiska utformningen av nyhetsbrevet) och T 3,2 (definitionen av databas) utföras samtidigt. 4

5 Resultat namnges och numreras utifrån den uppgift som genererar resultatet, t.ex: D 3,1: grafisk layout av nyhetsbrevet, D 3,2: uppdaterad och komplett databas. Avsnitt: Milstoplar När ett WP och uppgifterna identifierats, är det mycket enkelt att definiera även milstolpar i projektet, det vill säga de mest relevanta händelserna i ett projekt. Milstolparna är ett sätt att följa upp och utvärdera projektet och kan och även användas som 'KÖRA /INTE KÖRA'- steg i projektet, för att utvärdera vad som har gjorts hittills och revidera vad som återstår att göra, om det behövs även genom att anpassa projektet ett ändrade förutsättningar. (t.ex. om vi spenderar för mycket jämfört med den planerade budgeten, eller om vi efter med en uppgift) Avsnitt: WBS i projektplanen WPS, uppgifter och milstolpar beskrivs i projektplanen tillsammans med en beskrivning av (huvud) resultaten. Beskrivning kan kompletteras med en lista över WPS, uppgifter, milstolpar och leveranser, detta för att skapa en mer effektiv intern och extern kommunikation. Exempel: WP3 - Nyhetsbrev Startdatum: 1 Mars, 2012 Slutdatum: 31 Maj, 2012 Beskrivning: nyhetsbrevet är en del av vår externa kommunikations kampanj Uppgift Leverans Ansvarig T 3.1. Utveckling av grafisk layout D 3.1 Grafisk layout definieras Tom T 3.2 Uppdatering av databasen D 3.2 databas med minst 350 definierade poster Julia T 3.3 Disponera standardinnehållet D 3.3 standardinnehåll definieras Anne OBS: detta är bara ett av de många olika sätt att beskriva WP. Du kan hitta många mallar på nätet, eller skapa en mall som svarar till de behov och arbetssätt som finns i din organisation. DU 1.4 Grafiska verktyg att använda i projektplanering Här nedan finner du några grafiska verktyg som kan användas för att på ett bättre sätt definiera, kommunicera och dela WPS De två mest använda är Flödes diagramet och Gantt schemat Avsnitt: Flödesdiagram Du kan använda flödesschemat för att visa WBS på olika sätt: hierarkiska förhållandet, beroendeförhållanden och logisk följd mellan de olika WPS (arbetspakteten). 5

6 I mindre projekt kanske du inte heller behöver ett diagram, utan det kan räcka med en lista med de olika WPS (arbetspaketen) och uppgifterna. Ett exempel på ett diagram som visar följande WP (arbetspaket): Tekniska WP: de är nära förbundna med varandra, eftersom resultaten av varje WP tillför innehåll till det efterföljande WP (arbetspaketet). WP 1: Identifiering av framgångsfaktorer WP 2: Planering av utbildningar WP 3: Utföra utbildningar Övergripande WP: de relaterar till varje WP under hela projektet, och utförs samtidigt de tekniska WPS. WP 4: Utvärdering och finjustering WP 5: Kommunikation WP 6: Projektledning Avsnitt: Ganatt schemat Gantt-schemat representerar en arbetsplan för projektet gentemot tiden. Den kallas också stapeldiagramet eftersom som längden av varje uppdrag representeras av en stång. På vänster sida av diagrammet fyller du in numret och namnet på de olika WP (arbetspaketen) och uppgifterna. På den högra sida representerar varje kolumn en tidsenhet (det kan vara dagar, veckor, månader, beroende på omfattningen, längden och storleken på projektet). Genom att fylla i rutorna anger du när ett uppdrag börjar och slutar, och hur länge det varar. Gantt-schemat representerar endast längden på uppgifter, inte deras inbördes beroenden. Här ett Gantt-schemat som ett exempel på ett flödesschema. De svarta linjerna representerar milstolpar Modul 2: Projektgruppen DU2.1 Projekt team Avsnitt: Välja projektgrupp Framgången för ett projekt beror på en sund och realistisk planering, på en effektiv projektledare, och till stor del på projektgruppen. Det första viktiga steget är att skapa en bra projektgrupp. 6

7 Om projektledaren har en tydlig vision för projektet, de uppgifter och resultat som ska åstakommas och timing kan det vara enklare att välja rätt projektgrupp. Detta är inte alltid realistiskt, men eftersom vi kommer att se senare i detta avsnitt. Det mest rationella sättet att välja ett lag är att skapa en Kompetens matris` eller en färdighets Inventering, baserat på de identifierade aktiviteterna. För varje uppgift definierar du exakt vilken typ av kompetens som skulle vara den bästa, snarare än att matcha än att de tillgängliga mänskliga resurserna till inventeringen. Exempel: WP Uppgift Kompetens Erfarenhet/Utbildnin g Layout av nyhetsbrev Grafisk design Kommunikation och marknadsföringskunskap IT-kunskap Ingen formell utbildning krävs Definiera en databas Använda Microsoft Access, Excel liknande Utforma standardinnehåll Kunskap om slutanvändarna och mission vår NGO Tidigare erfarenhet från databashantering Erfarenhet av att utarbeta formella handlingar/utbildad journalist eller kommunikationsexpert På grundval av denna matris, kommer du att kunna välja din projektgrupp bland de tillgängliga resurserna inom organisationen. Om de tillgängliga personerna inte matchar de kunskaper som krävs, har du ett antal alternativ: Anställa externa personer (beroende på: tillgänglig finansiell budget, behov av mycket specifika kunskaper, storlek och relevansen i projektet) - Överlåta hela uppgiften till en extern organisation (t.ex. betala en webbdesigner för T 3,1, i detta fall, kommer personen inte vara medlem i projektgruppen, men en leverantör av tjänster) - Utbilda interna resurser för att bygga upp kapaciteten och skaffa de färdigheter organisationen saknar (Detta är vanligtvis ett mycket bra alternativ eftersom du kommer att förbättra den interna organisationens förmåga på lång sikt) - Att försöka göra det bästa med de tillgängliga resurserna, kanske sänka kvaliteten eller kvantiteten av de resultat som. Avsnitt: Leda projektgruppen Att kommunicera och fördela rätt roller och ansvar för medlemmarna i projektgruppen är av yttersta vikt. I början av projektets genomförande bör du ordna 7

8 en uppstartsmöte för att dela visionen för projektet, inte bara ur den organisatorisk synvinkel utan även dela visionen av det engagemang du förväntar dig av gruppmedlemmarna. Det är också en mycket bra idé att träffa varje medlem i projektgruppen i ett personligt möte, för att se varje person: får rätt uppmärksamhet från projektledare, b. förstår korrekt hans/hennes roll och ansvar, c. har möjlighet att dela och lösa hans / hennes tvivel. En bra projektledare: - Har inga hemligheter för projektgruppen - Kommunicerar öppet med alla gruppmedlemmar - Erkänner och hyllar framgång och prestationer i projektgruppen eller dess medlemmar individuellt - Finns till för alla gruppmedlemmar att diskutera sina tvivel eller problem Modul 3: Intern och extern kommunikation DU 3.1 Intern kommunikation Avsnitt: Intern kommunikation Intern kommunikation är nyckeln till att hålla intresset och motivationen upp hos projektgruppen, och låta interna intressenter följa upp genomförandet av projektet. Några bra verktyg för en effektiv intern kommunikation: - Projektmöten, förutom uppstatsmötet, som representerar den formella starten av projektet, är det viktigt att hålla regelbundna projektmöten (återigen, beroende på storleken och relevansen av projekten kan intervallet variera). Möten är en fantastisk möjlighet att hålla gruppmedlemmarna motiverad och på rätt spår, särskilt om de är inbjudna att presentera resultaten av de uppgifter som de ansvarar för. Möten är också möjlighet för projektledaren att höja motivation gruppmedlemmarna, till exempel genom att kommunicera relevanta resultat som åstadkommits av enskilda eller en gemensam framgång, extern erkännande av ett specifikt resultat och så vidare. - Intern sändlista: se till att du tydliga regler för användningen av de interna utskicken. Om sändlistan överanvänds eller missbrukas, kommer människor snart att förlora intresset för meddelanden som skickat, exempelvis bör användningen av `svar alla` bör begränsas till viktiga meddelanden. - Informell kommunikation är också mycket viktigt för att hålla projektgruppen motiverade. Använda varje tillfälle du har att låta folk känner sig bekväma och nöjda med sin roll i projektet och göra projektet till `vårt projekt`. - Fira framgång: För att motivera gruppmedlemmarna är det mycket viktigt att uppmärksamma och fira framgångarna (och göra det klart att detta är också en framgång för hela projektet). Det är inte nödvändigt att organisera stora evenemang: ett kort tal under ett projektmöte, en skål eller en fika räcker till för det mesta. Avsnitt: Extern kommunikation 8

9 ."Om de vet ingenting om vad du gör... misstänker de att du gör ingenting" (Robert J. Graham, i Understanding Projektledning). Extern kommunikation bör inriktas på: - Externa intressenter - Finansiärer av projektet (de vill veta om deras pengar var värt utgifterna) - De slutliga användarna: du vill att de ska veta vad du utvecklar och producerar för dem - Allmänheten, marknaden, andra organisationer, dina konkurrenter, dina kollegor: du vill att din värld ska veta vad din organisation uppnår. Det finns många olika sätt att kommunicera och du bör välja den mest lämpliga med hänsyn till inte bara till resultatet, men också till hänsyn av deras kostnader (och inte bara kostnaderna för att sätta ingång kommunikationen, men också för att hålla i den: t.ex.: beakta arbetsinsatsen som krävs att för att använda sig av Twitter). De vanligaste kommunikationsaktiviteter och verktyg inkluderar: - Hemsida - Nyhetsbrev, pressmeddelanden - Sociala nätverk och sociala medier - Evenemang - Specifikt riktade kommunikation (brev, flygblad, enstaka evenemang) Om projektet omfattar en specifik WP `Kommunikation` eller `Spridning bör du också hålla reda på resultaten av dessa verksamheter, genom att samla in data för varje åtgärd. Detta kan också vara ett mått på framgången av projektet. 9

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

PLANERING AV PROJEKTET

PLANERING AV PROJEKTET PLANERING AV PROJEKTET Ett projekts mål och förväntade slutresultat definieras i ett direktiv/uppdrag Uppdraget klargör de parametrar som ska styra projektet. Avgränsningen utgår från planeringens första

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Vad är ett projekt??

Vad är ett projekt?? Projektledning Vad är ett projekt?? Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Projektstyrning, Uppföljning

Projektstyrning, Uppföljning Projektstyrning, Uppföljning och Resultat Dagens program: Olika Projektprocesser Projektplanering Projektstyrning, uppföljning, resultat Resultatvärdesmetoden = Earned Value Kvalitetsuppföljning Att införa

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Planering och styrning av tider i projekt

Planering och styrning av tider i projekt Planering och styrning av tider i projekt 1 Processer - Planering och hantering av tider i projekt efiniera aktiviteter: att identifiera specifika tidplansaktiviteter som måste utföras för att producera

Läs mer

Grundläggande Projektledningslära

Grundläggande Projektledningslära Grundläggande Projektledningslära Tekniskt licentiat, på institutionen för industriell ekonomi & organisation Dagens övning Projektbegreppet Projektets målformulering Projektlivscykeln Projektledaren Samt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Att arbeta agilt. En arbetsgång

Att arbeta agilt. En arbetsgång Att arbeta agilt En arbetsgång Faser Samma indelning som för traditionellt projekt Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut Fördelar Begränsning Avslut av projektdel Förstudiefas Ska projektet

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

#minpmospaning. fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet

#minpmospaning. fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet fundering reflektion tanke spaning uppslag nedslag påslag aktuellt viktigt fokus tweet ISBN 978-91-639-1477-5 I din hand håller du en samling fristående spaningar kring projektkontor som Karin von Knorring

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Välja strategi, styrgrupp

Välja strategi, styrgrupp Sida 1 Välja strategi, syfte Bedöma Verksamhet Förbereda Projektdirektiv Välj strategi BP1 BP2 BP2 BP3 Projektplan Välja alternativ som ger optimala förutsättningar för ett effektivt genomförande av projektet

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

Tidsplanering. Tieto PPS AH151, 1.0.1, Sida 1

Tidsplanering. Tieto PPS AH151, 1.0.1, Sida 1 Sida 1 , syfte Påverka produktionsarbetet genom att tydliggöra disposition av tillgänglig kalendertid samordna berörda och beskriva vägval skapa beredskap hos berörda möjliggöra mätning av progress Sida

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Framgångsrika projekt för tillväxt

Framgångsrika projekt för tillväxt Framgångsrika projekt för tillväxt Seminarieserie med syfte att inspirera till nya framtida samarbeten kring projekt 2013-10-01 Vad är det som är så unikt med oss? Seminarie 1 Anneli Danielsson och Tommie

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande

Vad är ett projekt? Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär Unik Successivt utarbetande Projektplanering Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande Exempel

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Denna uppdatering innehåller några stora förbättringar. Nyheter 1. Förbättrad WBS funktion i projekt. 2. Kan importera projekt från MS Project via textfil. 3. Både start/slutdatum

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Förändringens Evangelium Kelly Odell

Förändringens Evangelium Kelly Odell Kelly Odell Email: kelly@astrakan.se Tel: 070 2602605 Hemsida: www.astrakan.se och www.thinktank.se Blog: kellyodell.blogspot.com Twitter: kellyskomments 1 Förändringens Evangelium av Kelly Odell Förändringens

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, ,

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, , Bild (träd) för avsnittet. Sida 1 en ska övergripande tydliggöra hur projektet ska genomföras. Resultaten från projektplaneringen är projekttidsplanen, projektets resursbehovsplan och kalkyl. Resultaten

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Miljöos MOS. Den ekologiska lokala valutan Engåva till miljön - en gåva till dig själv

Miljöos MOS. Den ekologiska lokala valutan Engåva till miljön - en gåva till dig själv Miljöos MOS Den ekologiska lokala valutan Engåva till miljön - en gåva till dig själv Anledningen till projektet är att det saknas en koppling mellan att göra goda saker för miljön och pengar. En kritik

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk

Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör kan jag. Kinesiskt ordspråk 1 Diskutera i Bi-kupa följande frågeställning i 2 minuter. Vad är viktigt i ledarskapet? 2 Att vara ledare innebär

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT 2014 Agneta Bränberg Införandet av resultatet Del av genomförandet Eget projekt (implementeringsprojekt) Specificera vad som ska överlämnas till projektägaren

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Projektadministratör/ -informatör

Projektadministratör/ -informatör Utbildning för Projektadministratör/ -informatör "Projektledarens högra hand" Med modern IT-teknik kan projektarbetet göras mycket effektivare. Denna utbildning lär ut hur modern IT-teknik kan utnyttjas

Läs mer

PR-/Kommunikationsstrategi

PR-/Kommunikationsstrategi Motion: Utveckling av partiprogrammet PR-/Kommunikationsstrategi Bakgrund Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 2 1.1. PRINCE2 Foundation... 3 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer