Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att marknadsföra bibliotekens tjänster"

Transkript

1 Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste målgrupper samt er omvärld. 5HVXUVHUYHPVN WHUPDUNQDGVI ULQJHQ" Många måste ofta planera och genomföra marknadsaktiviteter vid sidan av det ordinarie arbetet. Tänk då på att det inte enbart är själva personalen som kan utgöra en viktig resurs, utan också de som kallas deltidsmarknadsförare, dvs. låntagare, media och andra intressenter. I synnerhet media är en viktig målgrupp då de har möjlighet att sprida en bild av det ni gör till en bred målgrupp. När man planerar sin marknadsföring så är det viktigt att alla i organisationen är medvetna om de aktiviteter man ska genomföra och vilket budskap som tonvikten ska läggas på. Kan man inte internt enas om ett enhetligt budskap, hur ska då slutanvändaren/mottagaren kunna få en tydlig bild av vad ni vill säga? )RNXVHUDSnGHYLNWLJDVWHPnOJUXSSHUQD Istället för att rikta sig till en stor grupp människor som sinsemellan är väldigt olika så bör ni ringa in några prioriterade målgrupper. Vilka kan tänkas vara mest intresserade av det ni erbjuder? Genom att välja ut ett fåtal grupper så blir det lättare för er att styra informationen så att den blir så lockande för just dem. Har man för många målgrupper så blir informationen alldeles för bred och övergripande. Jag ska som mottagare känna direkt vilken nytta just jag kan få av tjänsten/produkten som marknadsförs. När ni ringat in era målgrupper så diskutera också vad det är som driver dem i deras vardag och varför de använder bibliotekets tjänster. Försök att se dem som individer, hur gamla är de, är det män eller kvinnor? Vilket problem kan ni lösa åt dem? +XUVHURPYlUOGHQXW" En annan sak ni bör fundera på är er direkta omvärld. Har ni konkurrens om produkten/tjänsten och hur kan ni i så fall nischa er. Varför ska målgruppen vända sig till just er? När ni har diskuterat resurser, målgrupper och omvärld kan ni sedan börja diskutera hur ni ska lägga upp marknadsföringsarbetet. 1\FNHOIDNWRUHUYLGPDUNQDGVI ULQJ Privata företag satsar ofta mycket pengar på framgångsrika produkt- och tjänstelanseringar och då anlitar de ofta reklambyråer för att lägga upp arbetet. Även små företag eller organisationer utan samma ekonomiska resurser kan komma långt i det här arbetet, det handlar nämligen om några nyckelfaktorer som man alltid kan utgå ifrån. 6WUDWHJLVNSODWWIRUPRFKJRGSODQHULQJ Lägger du ner lite arbete här så sparar du tid senare i processen. Här jobbar du med frågorna: Vad är det som ska lanseras, vad har ni för mål med marknadsföringen av produkten, vilka är era viktigaste målgrupper, var finns dem och vad behöver de höra. Här ska ni också fundera på vilka kanaler som bäst riktar sig mot målgruppen/hur ni når dem samt vilka tidsramar ni har. Fundera på vilka medier som dina målgrupper konsumerar och anpassa nyheten efter dem. Berätta inte bara vad ni har utan hur gruppen kan använda informationen.

2 Tips på marknadsföringskanaler kan vara: Gör ett enhetligt informationsmaterial som beskriver era tjänster. Tänk på att hålla en hög kvalitet Ställ ut informationsbord på högskola, kommunkansli, företagscentrum, köpcentrum för att visa era tjänster på kundens arena Låt kommunala kändisar testa databaserna som företrädare för kommunen. Kan ske i samband med ett ordinarie möte de ändå har inlagt. Lägg i slips i de böcker som beställs av din målgrupp. Boka in lärare, rektorer eller hela klasser för information om databassökning Arrangera aktivitet tillsammans med en annan aktör som kan lyfta tjänsten Annonser -använda kändisar som berättar hur de använder bibliotekets tjänster Direktreklam Anslagstavlor Radio- och TV-reklam Monitorreklam t.ex. i affärer (lättare att få uppmärksamhet) Använd fokusgrupper som testar tjänsterna och som ni kan diskutera marknadsföring med Använd studenter till undersökningar och projektarbeten Pressinbjudningar, pressinformation (När du skriver ett pressmeddelande ska du kort svara på frågorna: vad, vem, hur, varför, var och när) 7LPLQJ Rätt timing är ofta avgörande för att nå ut till era målgrupper, i synnerhet media. Ta inte en vanlig måndag för att du har tid just då utan fundera på när det är mest lyckat. Timing handlar sällan om tur utan om planering och noggrannhet. Många företag och organisationer har alltid ett schema över viktiga händelser i sin bransch under året och vilka som påverkar deras lansering. Det kan vara egna nyckeldatum för biblioteket, helger (kan med fördel nyttjas), branschevenemang, konkurrenternas kända lanseringar, aktuella projekt i kommunen, materialdagar för medier, temanummer eller bilagor. Ska ni informera lärare, gör det ex. inte i maj. Om man ska dela ut material på stan så bör man ta det en löningshelg, lördag vid tolvtiden..uhdwlylwhw Som jag nämnde tidigare så vänder sig många till reklambyråer och deras kreativa proffs som jobbar enbart med sånt här. I all marknadsföring är kreativitet centralt, särskilt om man har små medel att röra sig med. Men det är inte alltid så lätt på beställning. Men det finns vissa genvägar och ramar för att komma igång med tankearbetet. På reklambyråer och PR-byråer pratar man ofta om tre huvudsakliga teman att nyttja vid lansering: underhållning, kunskap och konsekvenser. - 8QGHUKnOOQLQJ Krydda marknadsföringen av den nya produkten med händelser som bryter mönstret eller genom att ta hjälp av andra aktörer (lokalkändisar eller kändisar i branschen). Om dessa testar produkten eller närvarar vid invigning så kommer media garanterat. Det kan också handla om underhållande smygtester mot en liten grupp av kunniga och välkända personer som ofta syns i spalterna eller mot enskilda journalister. Det kan också vara aktiviteter som kan ge bra pressbilder. Utställning, tävling, aktivitet med annan

3 aktör som kan höja värdet etc. som knyter an till produkten. Har man ett bra upplägg här så kan både inbjudan, genomförande och resultatet ge skäl till att kommunicera. -.XQVNDS Vissa bygger sin lansering på kunskap. Då försöker man förmedla den kunskap som omger produkten eller tjänsten och ger samtidigt media en möjlighet att återberätta den viktiga och intressanta info som företaget kan förmedla om produkten eller tjänsten. Många använder ex. undersökningar eller rapporter för att understryka skälen till att produkten är viktig och hur den berör delar av ett samhälle eller bransch. Eller att en given målgrupp efterfrågar just den produkten. -.RQVHNYHQVHU: Ju större konsekvenser desto bättre. Vilka konsekvenser får produkten eller tjänsten för en viss grupp? Kanske t.o.m. för ett samhälle, ort, utbildning, miljö etc. Andra saker man kan göra för att få uppmärksamhet och nå ut är att vara den lilla beskedliga aktören som gör något spännande och radikalt som inte förväntas. Att vrida på begreppen och bilden av sig själv. Bara det kan göra lanseringen spännande. Vissa företag gör s.k. öppna lanseringar. Många IT-företag jobbar på det här sättet och bygger då upp en hype kring den egna produkten. Här kan man lägga huvuddelen av lanseringen innan själva banden klipps. Man kan erbjuda utvalda journalister att testa tjänsten och få en efterföljande intervju med huvudpersonen bakom. Fördelen här är att då följer de ofta den kommande processen och hur det går för produkten/tjänsten. 7UHQGHURFKRPYlUOGVIDNWRUHU När man riktar sig mot media är det ofta väldigt positivt om man kan koppla produkten eller tjänsten till aktuella trender, framtiden och händelser i omvärlden. Genom detta skapar man ofta ett större intresse än normalt. Är vi ensamma om detta? Går vi mot strömmen? 8WKnOOLJKHWRFKXSSI OMQLQJ Genom att följa upp och löpande utvärdera arbetet så kan man också skruva lite på kommunikationen. Det går exempelvis att göra en nyhet på att ovanligt många använt tjänsten under kampanjen. Utvärderingen är också viktig för att se hur vi kan förbättra oss till nästa gång. Tips! Besök för att se hur Linköpings stadsbibliotek har arbetat med sin marknadsföring.

4 3UHVVPHGGHODQGH Datum Kortfattad rubrik som beskriver innehållet. Försök att hålla dig på en rad och skriv intresseväckande! (Ha alltid med ett verb i rubriken, det gör meningen aktiv. Skriv i presens eller futurum, här och nu!).ruwlqjuhvvvrpvdppdqidwwdulqqhknoohwsnxqjhilui\ududghu,qjuhvvhqrfkgh I UVWDUDGHUQDLI OMDQGHWH[WVNDVYDUDSnIUnJRUQD9DGlUGHWVRPKlQGHU"1lU"9HP lughwvrpj UQnJRW"9DUI U"+XU"9DU" Bygg upp texten så att det viktigaste kommer först. Många tidningar redigerar bakifrån och fram så se till att inte det viktigaste ligger längst ner i texten. Journalister hinner sällan läsa långa textstycken så låt dem få en uppfattning av vad du vill säga redan inledningsvis. Ordningen kan vara: 1. Huvudpoäng och slutsats 2. Konsekvensen 3. Utgångspunkten 4. Detalj- och bakgrundsinformation Skriv enkelt och undvik fikonspråk. Lägg alltid med en logga som tydligt visar vem som är avsändaren. $YVOXWDDOOWLGPHGNRQWDNWXSSJLIWHUWLOOHQSHUVRQVRPlUWLOOJlQOLJHIWHUDWW SUHVVPHGGHODQGHWVNLFNDWVXW

5 3UHVVLQEMXGDQ Datum Kortfattad rubrik som beskriver vad du bjuder in till för aktivitet. Ska du presentera en undersökning/rapport kan du med fördel ställa en fråga som de får svar på under pressträffen, ex: Hur ser bokutlåningen ut bland ungdomar i Kalmar län?.ruwlqjuhvvvrpvdppdqidwwdulqqhknoohwsnxqjhilui\ududghu,qjuhvvhqrfkgh I UVWDUDGHUQDLI OMDQGHWH[WVNDVYDUDSnIUnJRUQD9DGlUGHWVRPKlQGHU"1lU"9HP lughwvrpj UQnJRW"9DUI U"+XU"9DU" Mycket mer än så behöver du inte ha i en inbjudan. Det viktigaste är att inte lämna ut för mycket information, utan att locka media till din aktivitet. Skriv enkelt och undvik fikonspråk. Lägg alltid med en logga som tydligt visar vem som är avsändaren. $YVOXWDDOOWLGPHGNRQWDNWXSSJLIWHUWLOOHQSHUVRQVRPlUWLOOJlQOLJHIWHUDWW SUHVVPHGGHODQGHWVNLFNDWVXW

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Sammanfattning av studiedagen Att marknadsföra biblioteksverksamhet 2005-03-07 Arrangör: Regionbibliotek Västra Götaland

Sammanfattning av studiedagen Att marknadsföra biblioteksverksamhet 2005-03-07 Arrangör: Regionbibliotek Västra Götaland Sammanfattning av studiedagen Att marknadsföra biblioteksverksamhet 2005-03-07 Arrangör: Regionbibliotek Västra Götaland Ewa Kollberg konsulent Regionbiblioteket Västra Götaland, hälsade alla välkomna

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Boken om lojalitetsprogram Boken om lojalitetsprogram (10 sidor) Staffan Elinder, dubblera Tankarna bakom ett lojalitetsprogram.

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER Handbok för användning av SOCIALA MEDIER 1 Kontakta gärna informationsavdelningen med synpunkter på innehållet och praktiska exempel från verksamheterna. informationsavdelningen@ltkronoberg.se 2 Innehåll

Läs mer

Personliga möten Kontakt ansikte mot ansikte är den mest effektiva formen av försäljning och relationsbygge.

Personliga möten Kontakt ansikte mot ansikte är den mest effektiva formen av försäljning och relationsbygge. Bästa tipsen 1.1 Specifika fördelar som mässor erbjuder Nedan räknas ett antal fördelar upp. Fördelarna är inte unika för mässor. Vad som är unikt däremot är kombinationen av fördelar i ett enda mycket

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer