Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011"

Transkript

1 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion 5 Slutsats 6 Källförteckning 7 Sammanfattning Sociala medier är ett enormt forum för företag som vill synas. Genom att använda sig av en blogg kan man nå ut med information snabbt, väldigt snabbt. Det gör att företag använder sig av sociala medier mer och mer som t.ex. Bloggar, Twitter och Facebook. Jag tänkte här ta upp hur företag kan ta vara på tjänsten blogg i varumärkesbyggande i form av marknadsföring och hur de kan nå ut med sina produkter och tjänster.

3 INLEDNING Blogg är ett av de största medlen för kommunikation över nätet idag. Jag vill genom den här essän ta reda på vad det är som gör bloggar så framgångsrikt när det gäller marknadsföring och varumärkesbyggande. Hur kan företag använda sig av sociala medier (Bloggar) för att nå framgångar med sina tjänster eller produkter? BESKRIVNING Beskrivning av tjänsten: En blogg är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp. En viktig faktor som gjorde att bloggandet tog fart, var spridningen av publiceringssystem som gör att det räcker att skriva in den önskade texten direkt i webbläsaren. Detta kan antingen åstadkommas genom registrering för en färdig bloggtjänst, eller också ser man till att ett bloggverktyg finns installerat på den server där man vill ha sin webbplats (Wikipedia, 2011). Varje dag görs massvis med inlägg där människor delar med sig av sina tankar och åsikter. En del bloggare i Sverige kan locka uppemot besökare per dag. Då kan vi börja förstå vilken marknad det är för företag som vill synas. En blogg innehåller ofta bloggarens åsikter och kommentarer inom ett visst ämne, exempelvis politik, fotografering, webbdesign allt som är av intresse för den som väljer att blogga. Eftersom bloggen kan vara som en personlig dagbok används den av personer som vill skriva av sig eller ta upp något ämne som intresserar. Ibland kan de vara flera ämnen i ett inlägg. Det är även så mycket mer än bara en personlig dagbok. Den kan vara en nyhetskälla, ett marknadsföringsverktyg eller ett fotogalleri. Det betyder även att det finns många typer av bloggar. Man kan då tala om politiska bloggar, dagboksbloggar, företagsbloggar, marknadsföringsbloggar eller affärsbloggar. Som exempel är en företagsblogg ett vanligt sätt för att använda sig av marknadsföring genom att skriva om produkten i bloggen. Bloggen drivs av företaget och är oftast ihopkopplad till företagets hemsida. Det är väldigt vanligt i USA men har mer och mer kommit även internationellt (Wikipedia, 2011). Det finns väldigt många smidiga sätt att nå ut till fler människor. Grundprincipen är enkel, det gäller att leta rätt på de forum där företagets målgrupp finns och vara med och synas där. Det går även att utnyttja de övriga sociala medier som finns t.ex. kan du koppla ett Facebookkonto till bloggen. Det gör att dina inlägg automatiskt även kommer ut på Facebook. Likadant kan även göras med Twitter. Om bloggen utnyttjas på detta sätt blir det naturligt fler människor som ser det som skrivs om produkten. Vilket enbart är positivt, för desto mer produkten syns, desto bättre är det för företaget helt enkelt.

4 Idag använder många företag och organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog. Den populäraste metoden för att marknadsföra i sociala medier är viral marknadsföring. Det är ett sätt som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är så unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets(wikipedia, 2011). Det finns sex stycken regler för hur marknadsförare ska lyckas på nätet. Det första är att jobba i det dolda. (se citat ovan). De andra fem är, i tur och ordning: viral marknadsföring tar tid på sig för att verka, meddelandet måste vara anpassat så att det ligger i målgruppens intresse att sprida det, försök se till att meddelandet blir en del av kulturen eller vardagen så att det sprids naturligt, använd individer med svaga band till varandra, exempelvis användare på internetforum, som sprider meddelandet mellan sig, och till sist, fortsätt investera tills konsumentmedvetenheten eller användarbasen ger resultat i form av marknadsandelar(vilseledande marknadsföring, 2008). Även produktplacering är vanligt förekommande inom blogg-världen, det är en typ av marknadsföring av ett företag eller produkt som är planerad men som inte ses som reklam. Alla de olika sociala medier som finns bygger på en tanke om att det är deltagarna som skapar värdet. Utan användare som kommunicerar och skapar information finns inget värde (Informationskompetens, sid 227, 2009).

5 DISKUSSION Det är viktigt att förstå att social medier inte är samma sak som vanlig marknadskommunikation. Det handlar mer om hur du engagerar din målgrupp för att spridda ditt budskap vidare (clickthru.se, 2011). Ur ett företagsperspektiv med bloggen som en tillgång i marknadsföringen är det otroligt viktigt att förstå det. Folk blir mer och mer trötta på reklam som stör. Många tackar nej till reklam i brevlådan, man tycker tv-reklam är jobbigt. Banners kan uppfattas som irriterande på en webbplats. Allt detta gör att företag behöver hitta nya vägar för att nå ut och skapa relationer till sina blivande kunder. Det är där de sociala medierna kommer in i bilden. Viral marknadsföring är ett väldigt effektivt sätt att nå ut till människor. Studier visar stora ökningar angående länkningar i bloggar som en del av marknadsföringen(iconference, 2011). Jag tror att om företag, framförallt mindre etablerade företag vill synas mer, måste de använda sig av sociala medier som kanal för att nå ut. Då är bloggar och viral marknadsföring ett väldigt bra sätt. Bloggen innehåller sådant de är intresserade av och vill veta mer om. Kort sagt, läsarna tar del av bloggens innehåll på eget initiativ och av eget intresse det är den stora skillnaden mellan gammal och ny reklam. Frågan är om det är etiskt rätt att använda sig av denna typ av marknadsföring? Som konsument kan det vara väldigt svårt att veta om det du läser om i bloggen är spontant, att den som bloggar verkligen gillar produkten/tjänsten eller har de fått betalt av företaget för att nämna produkten i bloggen. Det är ett dilemma som jag tycker man måste vara väldigt vaksam om när man läser bloggar. Det är även om man ser ur det perspektivet som bloggare att det inte går utnyttja situation och skriva och berätta om för många produkter eller tjänster. Gäller att inse det för annars kan bloggaren lätt tappa förtroendet hos sina besökare/läsare. Ur ett användarperspektiv finns det tillräckligt med många bloggare och konkurrensen är stenhård så tappar bloggaren förtroendet hos läsarna är det körda. Jag tror att ur marknadsförings perspektiv för företagarna är det otroligt viktigt att förstå att det är deltagarna som skapar värdet. Utan användare som kommunicerar finns inget intresse kring tjänsten heller. Och varför ska då företagen som vill synas göra reklam där? Den stora anledningen till att marknadsföra företaget genom bloggar och i övriga social medier är av ekonomisk anledning. Det kan skilja sig enormt mellan att synas i TV-reklam eller genom att bloggar, där det även kan komma och vara gratis i form av viralmarknadsföring eller produktplacering. Det finns självklart även nackdelar med att använda sig av t.ex. viral marknadsföring. Upphovsmannen till reklamen har ingen möjlighet att styra informationen. Vilket gör att den kan förvridas, nå helt fel publik eller uppfattas som spam. Risken kan även vara att det ses som negativt istället för positivt, vilket kan skada varumärket mycket(vilseledande marknadsföring, 2008).

6 SLUTSATS Min slutsats till vad det är som göra bloggarna men även övriga sociala medier som ett bra verktyg i varumärkesbyggande är framförallt att det är ett enkelt sätt att få ut information snabbt. Det krävs inte några speciella kunskaper i webbprogrammering. Bloggar är mäktiga på det sättet att man kan nå många läsare, t.ex. har en del bloggare i Sverige besökare per dag. Då är det självklart att det finns ett stort intresse att som företag vara med och synas där. Det som jag tidigare nämnt är att det blir väldigt viktigt att inte överexponera produkterna eller tjänsterna i bloggen för att på så sätt inte tappa förtroendet hos besökarna. Jag anser även att en av de stora fördelarna med marknadsföring i sociala medier är ju att det faktiskt inte behöver kosta en krona. Däremot behövs tid och engagemang om det ska bli riktigt bra. En välpanerad blogg kan få större genomslagskraft än till exempel en till exempel en TV-reklam, och blir betydligt billigare för företaget. Som ett nystartat företaget är blogg ett utmärkt sätt att använda sig för att nå ut och kommunicera med kunder. Framförallt ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Min åsikt är att det kan vara ett smart sätt att använda en blogg ur marknadsföringsperspektiv om det används på rätt sätt, d.v.s. hitta målgruppen och personer som ger rätt image åt företaget för att genom dem hitta nya kunder. Viral marknadsföring är ett mycket bra sätt att använda sig av. Genom den typ av marknadsföring sprids produkten/tjänsten snabbt och människorna som tar del av det pratar med folk i sin omgivning och förhoppningsvis kan de inspirera människor att köpa liknande varor/tjänster. Viktigt att tänka på är att vara noga med hur man vill att företaget ska framstå, det kan vara ett problem eftersom det är svårt att styra informationen genom framförallt viralmarknadsföring. Om företaget väljer att använda sig av det, måste de vara medvetna om vilka konsekvenser det kan ge och att det kan skapa dåliga bilder av företaget och varumärket. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att använda sig av om ett företag vill nå ut genom social medier och framförallt i bloggar. Det behöver inte kosta någonting och kan spridas väldigt snabbt till en enorm mängd människor det är en stor fördel.

7 KÄLLFÖRTECKNING Martin Lindqvist, Peder Söderlind (2009). Informationskompetens: En grundbok[elektronisk] Tillgänglig:<http://books.google.se/books?id=VdhGstlRkT0C&pg=PA227&dq=social+medie r&hl=sv&ei=u7pbtzgmbs3itabdo4zydg&sa=x&oi=book_result&ct=result&resnum=2&v ed=0cfkq6aewaq#v=onepage&q=social%20medier&f=false > [ ] Per Ulfhielm (2011). Sociala Medier Risk Eller Möjlighet [Elektronisk] clickthru.se Tillgänglig:< > [ ] Wikipedia (2011). Blogg. [Elektronisk] Wikipedia.se Tillgänglig:< [ ] Alexander Alcazar och Alexander Weiss(Företagsekonomi Uppsala Universitet2008). Vilseledande Underhållning, Ungdomars Attityder till Dold Viral Marknadsföring. [Elektronisk] Tillgänglig: +viral+marknadsf%c3%b6ring&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=adgeesjolfiafs7mh SKpp0Fr7eHcfoIzIRX1sv4kIx68QIE_VUuyZohODTKk_G2QgaJK5LL5YmlvL_cYjO N2zccTPf83MYVNU8LGizYUhDNE0LYzmjeU2Tt9JfEAjEuxh7J5qbBfY2oI&sig=AHI EtbT_VbeNy3WPaM0eWV9YiOmzCF_KfA [ ] Vetenskaplig artikel: iconference. (2011) Blogs: Spinning a web of virality [Elektronisk] Tillgänglig:< nahon.pdf?key1= &key2= &coll=dl&dl=acm&ip= &cfid= &CFTOKEN= >

8

Hur fungerar Twitter som en marknadsföringskanal?

Hur fungerar Twitter som en marknadsföringskanal? Hur fungerar Twitter som en marknadsföringskanal? En essä i digitala distributionsformer Högskolan Väst Digitala Distributionsformer, 7,5 HP Författare: Kamila Krobska Handläggare: Lennarth Bernhardsson

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

FACEBOOK FÖR MÄKLARE

FACEBOOK FÖR MÄKLARE FACEBOOK FÖR MÄKLARE Innehåll: -Förord 3 -De åtta grunderna för att lyckas med Facebook 4 -Grundläggande teknisk kunskap. 8-13 typer av inlägg du måste ha koll på. 22 -Facebookannonsering för mäklare.

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert

innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert Detta är provsidor ur boken Innehållsstrategi för sociala medier. Boken och tillhörande övningsbok säljs på kreafonbutiken.se, från och med 20 januari

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress

Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning. 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan. 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning 2. Inledning Vad betyder reklam? Reklamens påverkan 3. Olika Medier - Dagspress Populärpress Fackpress 4. Annonstidningar Internet 5. Utomhusreklam TV Reklam

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Marknadsföring Produktplaceringen i sociala medier

Marknadsföring Produktplaceringen i sociala medier Marknadsföring Produktplaceringen i sociala medier Simon Alzén Joachim Hörnqvist Sebastian Eriksson Naida Udovicic 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Frågeställningar... 3 2. Teoretisk referensram...

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer